Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Toezegging n.a.v. motie Actieplan gemeentelijke leerschool/broedplaats voor het ontwikkelen van talent

ID
925
Onderwerp
Toezegging n.a.v. motie Actieplan gemeentelijke leerschool/broedplaats voor het ontwikkelen van talent
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2023 (3. Moties voorjaarsstukken)
maandag 10 juli 19:30 tot 22:00
SH Raadzaal
Toezegging
De wethouder zegt een informatienota toe na de zomer, waarin wordt opgesomd welke activiteiten de gemeente al pleegt om medewerkers aan zich te (blijven) binden.
Portefeuillehouder
Paul Guldemond
Toelichting
Geplande einddatum
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
10-6-2024
Afgedaan in
Raad Besluitvormingsronde 2024
maandag 10 juni 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Bijlage(s)