Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat digitaal

maandag 31 januari 2022

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Mw. A. van de Klundert / Griffier: M. Zweers
Toelichting

Dit is een digitale vergadering. Het vervolg van deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in de Takzaal.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  In 2019 heeft de raad gedebatteerd over het onderwerp vuurwerk. Hierin is besproken hoe Zwolle stapsgewijs met voldoende maatschappelijk draagvlak en behoud van traditiebeleving naar een veilige en gezonde jaarwisseling kan gaan. In juni 2020 nam de raad een drietal moties aan rondom de jaarwisseling. Deze moties gingen over respectievelijk een vuurwerkmeldpunt/interactieve kaart, over het stimuleren van het opruimen van vuurwerkafval en het ontwikkelen van meerjarig vuurwerkbeleid. Vanwege de Covid-19 maatregelen gold tijdens de jaarwisselingen 2020-2021 en 2021-2022 een landelijk vuurwerkverbod. Daarom zijn nog niet alle plannen en moties tot uitwerking gekomen en het meerjarig beleid zal pas in 2022 ontwikkeld worden.
  De raad besloot op verzoek van de fracties van GroenLinks en D66 dit onderwerp te agenderen voor een informatieronde. Daarmee wil de raad inzicht krijgen in de ervaringen de afgelopen jaarwisselingen en in de aanpak van de komende jaarwisseling. Denk hierbij aan voorlichting en preventie, overlast in aanloop naar de jaarwisseling, overlast en incidenten tijdens de jaarwisseling zelf. De raad gaat in dit kader graag in gesprek met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio, politie, deelnemers aan de pilot Vuurwerkvrije Zone, de projectleider jaarwisseling en de portefeuillehouder.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (038 – 498 2108) M.Hageman@zwolle.nl

 4. 3

  Het vervolg van deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in de Takzaal. Bekijk hiervoor de agenda 'info-debat raadsplein Takzaal'.