Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Rondetafelgesprek

Vervolgproces adviezen burgerberaad

maandag 8 juli 2024

20:30 - 22:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Klariska ten Napel / Griffier: Iris Gosemeijer
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 8 juli tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:30
 2. 2

  De gemeenteraad van Zwolle heeft op 13 maart 2023 besloten een burgerberaad in Zwolle te organiseren over de vraag ‘Hoe wordt Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal voor 2040?’. Op 25 mei jl. heeft de laatste bijeenkomst van het burgerberaad plaatsgevonden, de deelnemers hebben in de Raadzaal op het stadhuis gestemd over de zelf geformuleerde adviezen. Op 10 juni jl. zijn de 32 aangenomen adviezen aangeboden aan de gemeenteraad.
  Tijdens het rondetafelgesprek zullen deelnemers van het burgerberaad met de woordvoerders van de raad in gesprek gaan over hun ervaringen met het burgerberaad en de bevindingen en aanbevelingen van het burgerberaad bespreken. Daarnaast worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld toe te toelichten hoe de adviezen tot stand zijn gekomen en hoe de ideeën kunnen worden uitgevoerd.
  Inhoudelijk betrokken ambtenaren hebben in een eerste technische reactie per advies aangegeven of het advies past binnen bestaand beleid van de gemeente Zwolle. Deze reacties zijn (enkel) bedoeld om voor de raad te inventariseren welke (extra) acties de gemeente kan doen om opvolging te geven aan de adviezen. 
  Op basis van het rondetafelgesprek, volgt in september/oktober een  voorstel aan de gemeenteraad over de opvolging van de adviezen van het burgerberaad. Dan wordt besloten welke en hoe adviezen worden opgevolgd.

 3. 3
  Sluiting - 22:00