Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M5-1 ondernemer zoekt reststroom

ID
1375
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2024 (5. Visie Zwolle Circulair)
maandag 25 maart 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Onderwerp
M5-1 ondernemer zoekt reststroom
Indieners
  • Belt, Ruben van de (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Driel, Marco van (D66)
  • Mathijsen, Debbie (PvdD)
  • Roelfs, Anja (GroenLinks)
  • Schaaf, Niels van der (PvdA)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Met algemene stemmen aangenomen m.u.v. dhr. Oldengarm (D66)
Portefeuillehouder
Paul Guldemond
Toelichting
Roept het college op om: - Ondernemers die circulair willen ondernemen, te ondersteunen in het sluiten van grondstofketens, het reduceren van verbruik van primaire grondstoffen en het verkleinen van afvalstromen; - Daarbij een actieve rol voor de gemeente, bijvoorbeeld als grondstofmakelaar, te overwegen en bestaande netwerken in Regio Zwolle (zoals bijvoorbeeld: Waardering, Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle (DORZ), Dutch Circulair Polymer Valley (DCPV)) te versterken t.b.v. het creëren van grondstofketens.
Geplande einddatum
5-11-2024
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)