Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 25 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 25 maart 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:08 - 00:00:13 - Johran Willegers
  00:02:01 - 00:02:16 - Peter Snijders
  00:02:47 - 00:03:52 - Peter Snijders
  00:03:52 - 00:04:02 - Eduard de Weerd
  00:04:07 - 00:08:18 - Eduard de Weerd
  00:08:18 - 00:08:22 - Peter Snijders
  00:08:22 - 00:09:05 - Eduard de Weerd
  00:09:05 - 00:09:33 - Peter Snijders
  00:09:33 - 00:09:36 - Luna Koops
  00:09:36 - 00:10:32 - Eduard de Weerd
  00:10:32 - 00:10:37 - Peter Snijders
  00:10:37 - 00:10:38 - Eduard de Weerd
  00:10:38 - 00:11:05 - Mark Oldengarm
  00:11:05 - 00:11:16 - Eduard de Weerd
  00:11:16 - 00:11:18 - Peter Snijders
  00:11:18 - 00:11:19 - Niels Tol
  00:11:19 - 00:11:31 - Eduard de Weerd
  00:11:31 - 00:11:33 - Niels Tol
  00:11:33 - 00:11:58 - Eduard de Weerd
  00:11:58 - 00:12:03 - Peter Snijders
  00:12:03 - 00:12:05 - Eduard de Weerd
  00:12:05 - 00:12:17 - Silvia Bruggenkamp
  00:12:17 - 00:12:40 - Eduard de Weerd
  00:12:40 - 00:13:21 - Peter Snijders
  00:13:21 - 00:13:23 - Eduard de Weerd
  00:13:23 - 00:14:32 - Peter Snijders
 2. 1.b

  00:13:43 - 00:14:32 - Peter Snijders
 3. 2

  00:13:44 - 00:14:32 - Peter Snijders
  00:14:32 - 00:14:58 - Brammert Geerling
  00:15:00 - 00:15:28 - Peter Snijders
  00:15:28 - 00:17:07 - Gerdien Rots
  00:17:08 - 00:17:12 - Peter Snijders
  00:17:12 - 00:17:29 - Brammert Geerling
  00:17:31 - 00:17:38 - Peter Snijders
  00:17:38 - 00:18:00 - Gerdien Rots
  00:18:00 - 00:19:28 - Peter Snijders
  00:19:28 - 00:19:54 - Monique Bakker
  00:19:57 - 00:20:08 - Peter Snijders
  00:20:08 - 00:20:27 - Klariska ten Napel
  00:20:27 - 00:20:35 - Peter Snijders
  00:20:35 - 00:20:36 - Monique Bakker
  00:20:36 - 00:23:05 - Peter Snijders
 4. 3

  00:22:44 - 00:23:05 - Peter Snijders
 5. 4

  00:22:48 - 00:23:05 - Peter Snijders
  00:23:05 - 00:23:21 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:23:24 - 00:23:53 - Peter Snijders
  00:23:53 - 00:24:43 - Brammert Geerling
  00:24:45 - 00:25:47 - Peter Snijders
 6. 4.A2
  Het college vragen dit bericht af te handelen
 7. 5

  Dit raadsvoorstel is samen met de twee raadsbrieven (onder 15c1 en 15c2) gecombineerd besproken in het raadsdebat van 26 februari 2024. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Producten worden in de huidige economie ‘lineair’ gemaakt, het volgt een vaste lijn: stap voor stap, van grondstof tot het product dat je koopt, gebruikt en weer weggooit. Daarna wordt het afvalproduct verbrand. In een circulaire economie wordt een product of grondstoffen die erin zitten na gebruik weer opnieuw benut. Afval bestaat daardoor niet. Onze economie veranderen naar een circulaire economie is geen kwestie van een paar aanpassingen. We zullen anders moeten produceren, consumeren, zuiniger moeten zijn op onze spullen en veel intensiever moeten samenwerken. In een circulaire economie heeft iedereen een verantwoordelijkheid om materialen zo lang mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk te benutten of waar mogelijk waarde toe te voegen. Dus zowel ontwerpers als producenten, vergunningverleners, consumenten, afvalverwerkers en de gemeente. Het is naast een technische vooral ook een maatschappelijke transitie, met gedragsverandering als belangrijke component. Om deze enorme opgave behapbaar te houden, richt de gemeente Zwolle zich met deze visie in eerste instantie op vier terreinen, te weten: bouw, economie, afval en grondstoffen, bedrijfsvoering. De raad wordt gevraagd om deze visie vast te stellen


  Voor de vier terreinen uit de visie worden uitvoeringsprogramma's ontwikkeld. In de begroting voor 2024 is, als onderdeel van de middelen voor Duurzame Economie, een incidenteel bedrag van € 300.000,- gereserveerd. In de Perspectiefnota of uiterlijk bij de begroting 2025 zal het college voorstellen doen voor eventuele aanvullende (structurele) middelen voor deze uitvoeringsprogramma's.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M5-1 ondernemer zoekt reststroom
  M5-2 Criteria circulariteit opstellen mét ondernemers
  00:25:35 - 00:25:47 - Peter Snijders
  00:25:47 - 00:26:19 - Ruben van de Belt
  00:26:20 - 00:26:33 - Peter Snijders
  00:26:33 - 00:26:59 - Niels Tol
  00:27:00 - 00:27:18 - Peter Snijders
  00:27:20 - 00:31:17 - Paul Guldemond
  00:31:17 - 00:31:22 - Peter Snijders
  00:31:24 - 00:31:34 - Niels Tol
  00:31:34 - 00:32:05 - Peter Snijders
  00:32:05 - 00:32:43 - Jan Nabers
  00:32:45 - 00:32:51 - Peter Snijders
  00:32:53 - 00:33:25 - Cankut Ercan
  00:33:27 - 00:33:32 - Peter Snijders
  00:33:33 - 00:33:54 - Mark Oldengarm
  00:33:54 - 00:34:45 - Peter Snijders
  00:34:45 - 00:35:27 - Asia Golunska
  00:35:27 - 00:36:09 - Peter Snijders
 8. 6

  Dit raadsvoorstel is behandeld in het raadsdebat van 26 februari 2024. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Veel van deze veranderingen vinden plaats op de bedrijventerreinen die nu en in de toekomst aantrekkelijke vestigingslocaties moeten blijven voor bedrijven. Per bedrijventerrein is daarom samen met de ondernemersverenigingen een agenda gemaakt of wordt er gewerkt aan een agenda. Op elk terrein spelen namelijk immers andere uitdagingen. Met dit masterplan wordt samenhang aangebracht in lopende en nieuwe initiatieven. De gestelde doelen en opgaven helpen om focus aan te brengen en vormen de basis voor verdere samenwerking. Binnen de gemeentelijke begroting is voor toekomstbestendige bedrijventerreinen €300.000 per jaar beschikbaar, in de periode 2023 tot en met 2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:36:12 - 00:36:32 - Niels van der Schaaf
  00:36:34 - 00:36:37 - Peter Snijders
  00:36:39 - 00:36:58 - Debbie Mathijsen
  00:37:00 - 00:37:15 - Peter Snijders
  00:37:15 - 00:37:25 - Ruben van de Belt
  00:37:26 - 00:38:51 - Peter Snijders
 9. 7

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In november 2021 heeft de gemeenteraad besloten een bypass voor het autoverkeer vast te stellen als voorkeursvariant voor het knelpunt Eli Heimanslaan – Stadshagenallee. Daarbij is voor de Eli Heimanslaan, Jac. P. Thijsselaan en Laan der Molens 30 km/u als eindbeeld vastgesteld. Het huidige voorstel wat voorligt vraagt de raad te besluiten om de bypass Eli Heimanslaan niet te realiseren. Uit de nieuwe verkeerssimulatie van eind 2023 blijkt dat er geen noodzaak is voor de bypass en de bypass zorgt voor een nadelig effect voor voetgangers en fietsers. Daarnaast zal de aanleg van de bypass fors meer budget vragen dan het in november 2021 door de raad vastgestelde krediet van € 550.000,--. In het voorstel wat nu voorligt wordt de raad ook gevraagd te besluiten om een nieuw ontwerp op te stellen voor de herinrichting van de Eli Heimanslaan, Jac. P. Thijsselaan en Laan der Molens, waarbij wordt verkend of een minder ingrijpende herinrichting van deze wegen mogelijk is. Het laatste onderdeel van het voorstel vraagt een besluit voor het monitoren van de verkeersafwikkeling op en rondom de Stadshagenallee tot en met 2030.

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1)
  tegen
  Fractie Swollwacht (3), Fractie VVD (5)
  00:37:52 - 00:38:51 - Peter Snijders
  00:38:54 - 00:39:50 - Niels Tol
  00:39:54 - 00:39:58 - Peter Snijders
  00:39:58 - 00:40:41 - Luna Koops
  00:40:43 - 00:40:44 - Peter Snijders
  00:40:44 - 00:41:08 - Niels Tol
  00:41:08 - 00:41:09 - Peter Snijders
  00:41:09 - 00:41:34 - Luna Koops
  00:41:36 - 00:41:38 - Peter Snijders
  00:41:38 - 00:41:53 - Niels Tol
  00:41:53 - 00:41:57 - Peter Snijders
  00:42:01 - 00:42:02 - Eibert Geerts
  00:42:02 - 00:42:27 - Eibert Geerts
  00:42:31 - 00:42:49 - Niels Tol
  00:42:51 - 00:42:52 - Peter Snijders
  00:42:52 - 00:43:11 - Eibert Geerts
  00:43:13 - 00:43:14 - Peter Snijders
  00:43:14 - 00:43:36 - Niels Tol
  00:43:36 - 00:43:40 - Peter Snijders
  00:43:40 - 00:44:09 - Theo Peenstra
  00:44:12 - 00:44:13 - Peter Snijders
  00:44:13 - 00:44:32 - Niels Tol
  00:44:34 - 00:44:35 - Peter Snijders
  00:44:35 - 00:44:39 - Theo Peenstra
  00:44:42 - 00:44:54 - Niels Tol
  00:44:54 - 00:44:57 - Theo Peenstra
  00:44:59 - 00:45:01 - Peter Snijders
  00:45:01 - 00:45:08 - Niels Tol
  00:45:08 - 00:45:17 - Peter Snijders
  00:45:18 - 00:46:07 - Mark Oldengarm
  00:46:09 - 00:46:10 - Peter Snijders
  00:46:10 - 00:46:49 - Niels Tol
  00:46:51 - 00:46:52 - Peter Snijders
  00:46:52 - 00:47:33 - Mark Oldengarm
  00:47:35 - 00:47:37 - Peter Snijders
  00:47:37 - 00:47:58 - Niels Tol
  00:47:58 - 00:48:01 - Peter Snijders
  00:48:01 - 00:48:56 - Niels Tol
  00:48:58 - 00:49:18 - Peter Snijders
  00:49:18 - 00:50:23 - Theo Peenstra
  00:50:23 - 00:50:31 - Peter Snijders
  00:50:35 - 00:50:42 - Niels Tol
  00:50:46 - 00:51:09 - Theo Peenstra
  00:51:11 - 00:51:12 - Peter Snijders
  00:51:12 - 00:51:39 - Niels Tol
  00:51:40 - 00:51:42 - Peter Snijders
  00:51:42 - 00:51:54 - Theo Peenstra
  00:51:56 - 00:52:11 - Peter Snijders
  00:52:18 - 00:53:47 - Evelina Bijleveld
  00:53:47 - 00:53:50 - Peter Snijders
  00:53:50 - 00:54:09 - Theo Peenstra
  00:54:11 - 00:54:43 - Evelina Bijleveld
  00:54:45 - 00:54:46 - Peter Snijders
  00:54:47 - 00:54:53 - Theo Peenstra
  00:54:55 - 00:54:56 - Evelina Bijleveld
  00:54:56 - 00:55:24 - Evelina Bijleveld
  00:55:25 - 00:55:35 - Peter Snijders
  00:55:48 - 00:56:53 - Maxim van der Veen
  00:56:55 - 00:57:05 - Peter Snijders
  00:57:09 - 00:57:55 - Eibert Geerts
  00:57:57 - 00:58:26 - Peter Snijders
  00:58:33 - 01:00:43 - Gerdien Rots
  01:00:43 - 01:00:46 - Peter Snijders
  01:00:46 - 01:01:16 - Evelina Bijleveld
  01:01:18 - 01:02:34 - Gerdien Rots
  01:02:36 - 01:02:38 - Peter Snijders
  01:02:46 - 01:02:47 - Niels Tol
  01:02:47 - 01:03:11 - Niels Tol
  01:03:14 - 01:04:24 - Gerdien Rots
  01:04:26 - 01:04:27 - Peter Snijders
  01:04:27 - 01:04:29 - Niels Tol
  01:04:29 - 01:04:38 - Peter Snijders
  01:04:38 - 01:04:52 - Niels Tol
  01:04:54 - 01:05:23 - Gerdien Rots
  01:05:25 - 01:05:30 - Niels Tol
  01:05:30 - 01:05:34 - Peter Snijders
  01:05:34 - 01:06:01 - Niels Tol
  01:06:01 - 01:06:17 - Gerdien Rots
  01:06:17 - 01:08:42 - Peter Snijders
 10. 8

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Frion is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een plan ontwikkeld om aan de Schellerbergweg 27 een woon- werklocatie voor Frion te realiseren.
  Het plan voor de Schellerbergweg 27 bestaat uit het gedeeltelijk slopen en renoveren van de bestaande bebouwing. Op het huidige parkeerterrein worden twee nieuwe gebouwen opgericht ten behoeve van huisvesting van cliënten van Frion. In elk van de twee gebouwen worden 26 woonzorgstudio’s gerealiseerd. De huidige Bierton behoudt de horecafunctie, waarin cliënten van Frion in de keuken of bediening hun dagbesteding hebben. Vanwege strijdigheid met het geldende bestemmingsplan en de behoefte aan maatwerk voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor de locatie wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dit voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijze en het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:07:07 - 01:08:42 - Peter Snijders
 11. 9

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 1 juli 2022 is de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Als gevolg daarvan hebben de deelnemers aan gemeenschappelijke regelingen tot 1 juli 2024 de tijd om de gemeenschappelijke regelingen aan te passen. Dat geldt ook voor de GR SSC-ONS. Dit voorstel voorziet in de noodzakelijke aanpassingen en is gebaseerd op de VNG-handreiking “Verbeterde democratische legitimatie bij gemeenschappelijke regelingen?”.
  Het college van Ommen heeft op 9 oktober 2023 een verzoek tot toetreding gedaan. Tijdens de bestuursvergadering SSC-ONS van 3 november 2023 heeft het bestuur ingestemd met het formele verzoek en dit is de aanleiding om de bestuurlijke besluitvorming in het college en gemeenteraad in gang te zetten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling SSC-ONS per 1 mei 2024. Daarnaast kennis te nemen van het toetredingsverzoek van de gemeente Ommen tot de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SSC-ONS. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met toetreding van gemeente Ommen tot de Gemeenschappelijke Regeling SSC-ONS per 1 mei 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:07:26 - 01:08:42 - Peter Snijders
 12. 10

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In juli 2023 is het besluit genomen om de verkoopprocedure ten behoeve van een nieuwe grootschalige eventvoorziening te stoppen. Mede ter voorbereiding op een vervolg kunnen de ervaringen en lessen uit de doorlopen verkoopprocedure worden meegenomen naar de toekomst. Het college heeft de doorlopen verkoopprocedure geëvalueerd, mede aan de hand van de eerder door de raad vastgestelde kaders (ambities, ruimtelijke uitwerking, selectieleidraad en conceptgunningscriteria).
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de evaluatie van de verkoopprocedure eventvoorziening. Verder kennis te nemen van de lange termijn ontwikkeling eventmarkt 2024 (marktupdate) en van de voorgestelde wijze van afdoening van toezegging 884.
  Daarnaast wordt de raad gevraagd het college opdracht te geven een voorstel voor een nieuwe gebiedsontwikkeling Voorsterpoort Oost met ruimte voor een grootschalige eventvoorziening uit te werken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:07:53 - 01:08:42 - Peter Snijders
  01:08:48 - 01:11:05 - Johran Willegers
  01:11:05 - 01:11:12 - Peter Snijders
  01:11:20 - 01:12:20 - Eildert Noorda
  01:12:22 - 01:12:28 - Peter Snijders
  01:12:40 - 01:14:16 - Silvia Bruggenkamp
  01:14:19 - 01:14:47 - Peter Snijders
  01:14:47 - 01:17:09 - Monique Schuttenbeld
  01:17:09 - 01:17:10 - Peter Snijders
  01:17:12 - 01:17:36 - Johran Willegers
  01:17:38 - 01:17:43 - Monique Schuttenbeld
  01:17:45 - 01:17:57 - Peter Snijders
  01:17:57 - 01:18:05 - Monique Schuttenbeld
  01:18:05 - 01:18:12 - Peter Snijders
  01:18:12 - 01:18:36 - Johran Willegers
  01:18:38 - 01:19:24 - Monique Schuttenbeld
  01:19:27 - 01:19:44 - Johran Willegers
  01:19:46 - 01:19:48 - Monique Schuttenbeld
  01:19:48 - 01:19:52 - Peter Snijders
  01:19:52 - 01:20:24 - Monique Schuttenbeld
  01:20:26 - 01:20:50 - Peter Snijders
  01:20:50 - 01:21:16 - Johran Willegers
  01:21:16 - 01:21:17 - Monique Schuttenbeld
  01:21:17 - 01:21:29 - Johran Willegers
  01:21:31 - 01:21:34 - Monique Schuttenbeld
  01:21:34 - 01:21:49 - Monique Schuttenbeld
  01:21:51 - 01:21:52 - Peter Snijders
  01:21:58 - 01:22:00 - Johran Willegers
  01:22:00 - 01:24:22 - Peter Snijders
 13. 11

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeente heeft in het belang van de openbare orde en veiligheid kosten gemaakt voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de zogeheten Ontplofbare Oorlogsresten. Sinds 2015 dient de raad jaarlijks een specifiek besluit te nemen waarin is aangegeven welk bedrag de gemeente in dit kader feitelijk heeft uitgegeven, exclusief btw. Op basis van dit besluit kan een bijdrage bij het Rijk van 68% aangevraagd worden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om vast te stellen dat de gemeente Zwolle in 2023 het totale bedrag van €118.161 (exclusief btw) in het belang van de openbare orde en veiligheid heef uitgegeven aan het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Daarnaast de rijksbijdrage van 68% aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:23:12 - 01:24:22 - Peter Snijders
 14. 12

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2021 heeft het college besloten in te stemmen met herhuisvesting van kindcentrum (IKC) Aquamarijn op de huidige locatie aan de Turfmarkt 5.
  Er is toen besloten te onderzoeken of gezamenlijke huisvesting van IKC Aquamarijn met de naastgelegen huisartsenpraktijk Turfmarkt haalbaar was. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gezamenlijke ontwikkeling ruimtelijk en financieel haalbaar is.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een gezamenlijke accommodatie voor kindcentrum Aquamarijn en huisartsenpraktijk Turfmarkt aan de Turfmarkt 5 te realiseren. Hiervoor een voorbereidingskrediet van €1,4 miljoen beschikbaar te stellen. Daarnaast de hieruit voorvloeiende kapitaallasten à €40.600 structureel te dekken uit de beschikbare stelposten Onderwijshuisvestingsbeleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:23:35 - 01:24:22 - Peter Snijders
 15. 13

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Voor sommige leerlingen uit de gemeente Zwolle betaalt of regelt het college het leerlingenvervoer van en naar school. De bekostiging van het leerlingenvervoer is gebaseerd op drie wetten. De manier waarop de gemeente omgaat met het leerlingenvervoer is geregeld in de verordening Leerlingenvervoer. De huidige Verordening Leerlingenvervoer is door de raad vastgesteld in 2014. De nieuwe verordening sluit beter aan bij de ambities en doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord, de Perspectiefnota (PPN) en de intentieverklaring Publieke Mobiliteit.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2024 en deze in werking te laten treden op 1 april 2024. Daarnaast in te stemmen met het intrekken van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014.

 16. 14

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Er is een initiatief om een woning ingebed in de groene omgeving te realiseren aan de Nemelerbergweg 3a. Het plan is op zodanige wijze vormgegeven dat het beboste landelijke karakter van (de omgeving van) het plangebied de overhand houdt. Het voornemen om het initiatief te realiseren loopt al langere tijd. Bij de vaststelling van bestemmingsplan Berkum (d.d. 27 mei 2019) heeft de raad middels de zienswijzennota gereageerd op de zienswijzen van de eigenaar van het perceel en de omwonenden, over het al dan niet planologisch mogelijk maken van een woning op de locatie. Overwogen is daarbij dat de ontwikkeling niet in het bestemmingsplan Berkum kon worden opgenomen (omdat daarvoor nadere onderzoeken nodig waren) maar dat dit onder opgenomen voorwaarden, bij een initiatief hiertoe, met een aparte planologische procedure zou kunnen gebeuren. Voorliggend bestemmingsplan betreft deze aparte planologische procedure. Het verzoek hiertoe is begin 2021 kenbaar gemaakt. Het is beoordeeld aan de destijds gestelde voorwaarden en voldoet hieraan. Vervolgens is een procesbrief opgesteld die 11 mei 2021 ondertekend geretourneerd is. Om het particulier initiatief planologisch mogelijk te maken is de bestemmingsplanprocedure opgestart. Daarin is onder meer de ruimtelijke inpassing en uitvoerbaarheid uitgewerkt en beargumenteerd.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hiervan één mede namens 39 buurtbewoners en één namens de bewonersvereniging. Voorgesteld wordt de zienswijzen af te handelen zoals voorgesteld in de zienswijzennota.
  Het voorstel ziet toe op gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Berkum, Nemelerbergweg 3a.

 17. 15

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Energiebesparing is één van de doelen van het programma Energietransitie en een voorwaarde om op termijn energieneutraal te worden. Om dit te bereiken worden woningeigenaren gestimuleerd tot het nemen van isolatiemaatregelen.
  Daarbij hebben zij te maken met de soortenbescherming onder de Omgevingswet: onder daken en in spouwmuren kunnen beschermde diersoorten verblijven. Om legaal te kunnen isoleren moeten hoge kosten worden gemaakt voor ecologisch onderzoek. Dit leidt tot vertraging op de projecten. Er is op dit moment geen werkbare oplossing, waardoor de isolatieopgave wordt belemmerd. Door het Soortenmanagementplan dat op dit moment opgesteld wordt uit te breiden met particulieren en derden, wordt voor inwoners een oplossing geboden. Hiermee kan het isoleren van de gebouwde omgeving (en daarmee de energietransitie) doorgang vinden, met behoud van beschermde diersoorten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om onder voorbehoud van toekenning van de subsidie ‘Gemeentelijk soortenmanagementplan voor natuurvriendelijk isoleren’, in te stemmen met de uitbreiding van het Zwolse Soortenmanagementplan met particulieren en derden. Daarnaast een budget van € 443.037,- hiervoor beschikbaar te stellen voor de komende 3 jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:24:12 - 01:24:22 - Peter Snijders
  01:24:22 - 01:24:46 - Eildert Noorda
  01:24:47 - 01:24:51 - Peter Snijders
  01:24:51 - 01:25:29 - Annemarie Spruijt
  01:25:29 - 01:25:33 - Peter Snijders
  01:25:33 - 01:26:00 - Suzanne de Sevren Jacquet
  01:26:00 - 01:26:05 - Peter Snijders
  01:26:07 - 01:26:20 - Silvia Bruggenkamp
  01:26:21 - 01:28:07 - Peter Snijders
 18. 16.a

  01:26:54 - 01:28:07 - Peter Snijders
 19. 16.b

  01:26:57 - 01:28:07 - Peter Snijders
 20. 16.c

  01:27:18 - 01:28:07 - Peter Snijders
 21. 16.c.1


  Deze raadsbrief blikt terug hoe op hoofdlijnen het Programma Circulaire Economie 2022-2023 is uitgevoerd en welke vervolgstappen zijn voorzien. Concreet is gewerkt aan de Rijksdoelstelling om als Zwolle in 2030 voor 50% circulair te worden. Langs drie programmalijnen zijn circulaire initiatieven aangejaagd, gefaciliteerd en kansen geïnventariseerd middels een experimentele aanpak. In de afgelopen jaren is kennis en ervaring opgedaan, een stevig netwerk opgebouwd en tevens bewustwording gecreëerd voor de noodzaak van een circulaire economie. Waar circulariteit eerst werd beschouwd als een 'mooie plus’ wordt dit nu steeds meer het nieuwe normaal. Daarmee komen we in een volgende fase van de transitie: van 1000 bloemen laten bloeien naar meer focus en versnelling. Hoe de gemeente deze volgende fase wil vormgeven is te lezen in de visie Zwolle circulair

 22. 16.c.2

  Deze raadsbrief vormt de kapstok voor de inzet die de gemeente Zwolle lokaal en in de regio gaat doen om de economie te versterken en verduurzamen. In deze brief wordt de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen beschreven.
  De gemeente Zwolle wil bouwen aan een duurzaam en inclusief verdienvermogen van ondernemers voor stad en regio, op een circulaire en duurzame wijze waarbij we bewuster voorsorteren op de samenleving van de toekomst. Om dat te realiseren moeten we inzetten op noodzakelijke transities en versterking van bijbehorende innovatieve ecosystemen en clusters. In onze strategische koers zijn 5 lijnen opgenomen:
  • Aanpak arbeidsmarktkrapte: werk maken van Talent/ Human Capital
  • Versterken ondernemers-dienstverlening en goed werkend ecosysteem
  • Nieuwe kennis ontwikkelen, toepassen en toegankelijk maken, innovatie aanjagen
  • Realiseren van goede randvoorwaarden om te ondernemen: fysieke infrastructuur
  • Uitvoering Visie Circulaire Economie (zie agendapunt 5)

 23. 16.c.4

  Deze raadsbrief is behandeld in een raadsdebat op 18 maart 2024 naar aanleiding van een agenderingsverzoek van de fracties van CDA, D66, VVD, PvdA, ChristenUnie, PvdD. De korte terugblik is bijgevoegd.  In de raadsbrief wordt aandacht besteed aan twee onderwerpen, de stand van zaken rond de visie op arbeidsparticipatie en rond de totstandkoming van lokaal arbeidsmarktbeleid. De herijkte visies op deze onderwerpen worden nu ontwikkeld. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Bijlage bij de raadsbrief is de ‘Tussenrapportage herijking visie op arbeidsparticipatie’. De belangrijkste bevindingen hieruit zijn dat de (regie op de) samenhang in de participatieketen en arbeidsmarkt beter georganiseerd moet worden, zodat we meer inwoners onder de Participatiewet kunnen ondersteunen richting (arbeids)participatie. Daarnaast willen we de samenwerking in de regio en de rol die de gemeente
  Zwolle in de arbeidsmarktregio pakt beter vormgeven. Bij de visies wordt daarom rekening gehouden met behoefte die er is aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, aan duidelijke opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een bredere intake, een gezamenlijk dashboard, een helder verhaal wat werkgevers van ons mogen en kunnen verwachten en aan lokaal arbeidsmarktbeleid. Beide onderwerpen, arbeidsmarktbeleid en arbeidsparticipatie, zijn met elkaar verweven. Daarom is de intentie om beide onderwerpen in één visie te combineren en deze in het tweede kwartaal van 2024 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 24. 16.d

  01:27:36 - 01:28:07 - Peter Snijders
 25. 17

  Moties

  Onderwerp
  M17-1 Afschaffen bedelverbod

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Eerste ervaringen met de toepassing van het bedelverbod in aangewezen gebieden delen met de raad
  Inzicht in de relevante jurisprudentie m.b.t. het bedelverbod
  01:27:55 - 01:28:07 - Peter Snijders
  01:28:24 - 01:28:58 - Annemee van de Klundert
  01:29:06 - 01:30:09 - Brammert Geerling
  01:30:09 - 01:30:19 - Jan Nabers
  01:30:19 - 01:31:25 - Brammert Geerling
  01:31:25 - 01:31:36 - Annemee van de Klundert
  01:31:50 - 01:33:13 - Patrick Pelman
  01:33:13 - 01:33:15 - Annemee van de Klundert
  01:33:26 - 01:33:51 - Brammert Geerling
  01:33:54 - 01:34:12 - Patrick Pelman
  01:34:15 - 01:34:45 - Brammert Geerling
  01:34:45 - 01:34:46 - Annemee van de Klundert
  01:34:46 - 01:34:50 - Brammert Geerling
  01:34:51 - 01:34:52 - Annemee van de Klundert
  01:34:52 - 01:35:04 - Patrick Pelman
  01:35:07 - 01:35:08 - Annemee van de Klundert
  01:35:08 - 01:35:22 - Brammert Geerling
  01:35:25 - 01:35:35 - Patrick Pelman
  01:35:38 - 01:35:39 - Annemee van de Klundert
  01:35:39 - 01:36:09 - Cankut Ercan
  01:36:10 - 01:36:12 - Annemee van de Klundert
  01:36:12 - 01:36:13 - Patrick Pelman
  01:36:16 - 01:36:17 - Annemee van de Klundert
  01:36:17 - 01:36:36 - Cankut Ercan
  01:36:37 - 01:36:39 - Annemee van de Klundert
  01:36:39 - 01:36:45 - Patrick Pelman
  01:36:47 - 01:36:48 - Annemee van de Klundert
  01:36:48 - 01:37:05 - Cankut Ercan
  01:37:06 - 01:37:07 - Annemee van de Klundert
  01:37:07 - 01:37:13 - Patrick Pelman
  01:37:16 - 01:37:22 - Annemee van de Klundert
  01:37:38 - 01:39:13 - Annemarie Spruijt
  01:39:13 - 01:39:16 - Annemee van de Klundert
  01:39:19 - 01:39:20 - Johran Willegers
  01:39:20 - 01:39:52 - Johran Willegers
  01:39:54 - 01:39:55 - Annemee van de Klundert
  01:39:55 - 01:40:29 - Annemarie Spruijt
  01:40:30 - 01:41:03 - Johran Willegers
  01:41:05 - 01:41:50 - Annemarie Spruijt
  01:41:50 - 01:41:51 - Annemee van de Klundert
  01:41:51 - 01:41:53 - Johran Willegers
  01:42:58 - 01:43:27 - Annemarie Spruijt
  01:43:29 - 01:43:32 - Annemee van de Klundert
  01:43:32 - 01:43:59 - Silvia Bruggenkamp
  01:44:03 - 01:44:24 - Annemarie Spruijt
  01:44:24 - 01:44:26 - Silvia Bruggenkamp
  01:44:26 - 01:44:28 - Silvia Bruggenkamp
  01:44:41 - 01:44:46 - Annemee van de Klundert
  01:44:46 - 01:45:10 - Annemarie Spruijt
  01:45:10 - 01:45:22 - Annemee van de Klundert
  01:45:42 - 01:46:37 - Hettie van Aalderen
  01:46:37 - 01:46:41 - Annemee van de Klundert
  01:46:50 - 01:48:09 - Klariska ten Napel
  01:48:11 - 01:48:16 - Annemee van de Klundert
  01:48:17 - 01:49:01 - Brammert Geerling
  01:49:01 - 01:49:02 - Annemee van de Klundert
  01:49:02 - 01:49:03 - Brammert Geerling
  01:49:03 - 01:49:05 - Annemee van de Klundert
  01:49:05 - 01:49:41 - Klariska ten Napel
  01:49:42 - 01:49:43 - Annemee van de Klundert
  01:49:43 - 01:50:09 - Brammert Geerling
  01:50:13 - 01:50:42 - Klariska ten Napel
  01:50:44 - 01:50:53 - Annemee van de Klundert
  01:50:59 - 01:52:03 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:52:07 - 01:52:20 - Annemee van de Klundert
  01:52:26 - 01:54:17 - Johran Willegers
  01:54:19 - 01:54:28 - Annemee van de Klundert
  01:54:43 - 01:55:40 - Cankut Ercan
  01:55:40 - 01:55:42 - Annemee van de Klundert
  01:55:46 - 01:55:47 - Klariska ten Napel
  01:55:47 - 01:56:02 - Klariska ten Napel
  01:56:06 - 01:57:05 - Cankut Ercan
  01:57:08 - 01:57:12 - Annemee van de Klundert
  01:57:13 - 01:57:14 - Johran Willegers
  01:57:14 - 01:57:33 - Johran Willegers
  01:57:38 - 01:58:34 - Cankut Ercan
  01:58:36 - 01:58:37 - Annemee van de Klundert
  01:58:37 - 01:59:11 - Johran Willegers
  01:59:15 - 02:00:14 - Cankut Ercan
  02:00:16 - 02:00:17 - Annemee van de Klundert
  02:00:17 - 02:00:38 - Johran Willegers
  02:00:41 - 02:00:42 - Annemee van de Klundert
  02:00:42 - 02:00:46 - Cankut Ercan
  02:00:46 - 02:01:04 - Cankut Ercan
  02:01:04 - 02:01:05 - Annemee van de Klundert
  02:01:05 - 02:02:05 - Cankut Ercan
  02:02:07 - 02:02:15 - Annemee van de Klundert
  02:02:25 - 02:03:11 - Silvia Bruggenkamp
  02:03:13 - 02:03:14 - Annemee van de Klundert
  02:03:19 - 02:03:50 - Annemarie Spruijt
  02:03:50 - 02:03:51 - Annemee van de Klundert
  02:03:52 - 02:03:59 - Annemarie Spruijt
  02:03:59 - 02:04:03 - Annemee van de Klundert
  02:04:03 - 02:05:06 - Silvia Bruggenkamp
  02:05:09 - 02:05:13 - Annemee van de Klundert
  02:05:14 - 02:05:15 - Brammert Geerling
  02:05:15 - 02:05:26 - Brammert Geerling
  02:05:30 - 02:06:15 - Silvia Bruggenkamp
  02:06:18 - 02:06:56 - Brammert Geerling
  02:06:57 - 02:06:59 - Annemee van de Klundert
  02:06:59 - 02:07:37 - Silvia Bruggenkamp
  02:07:39 - 02:07:40 - Annemee van de Klundert
  02:07:40 - 02:07:49 - Brammert Geerling
  02:07:51 - 02:07:52 - Annemee van de Klundert
  02:07:53 - 02:08:18 - Hettie van Aalderen
  02:08:18 - 02:08:19 - Annemee van de Klundert
  02:08:19 - 02:08:34 - Silvia Bruggenkamp
  02:08:38 - 02:08:44 - Hettie van Aalderen
  02:08:45 - 02:08:47 - Annemee van de Klundert
  02:08:47 - 02:08:51 - Silvia Bruggenkamp
  02:08:51 - 02:08:57 - Annemee van de Klundert
  02:09:06 - 02:10:23 - Laura van de Giessen
  02:10:26 - 02:10:48 - Annemee van de Klundert
  02:10:54 - 02:16:45 - Peter Snijders
  02:16:45 - 02:16:46 - Annemee van de Klundert
  02:16:46 - 02:17:25 - Brammert Geerling
  02:17:29 - 02:18:48 - Peter Snijders
  02:18:48 - 02:18:49 - Annemee van de Klundert
  02:18:49 - 02:18:54 - Annemee van de Klundert
  02:19:00 - 02:19:03 - Annemee van de Klundert
  02:19:43 - 02:21:15 - Peter Snijders
  02:21:15 - 02:21:16 - Peter Snijders
  02:21:16 - 02:21:33 - Brammert Geerling
  02:21:33 - 02:21:35 - Peter Snijders
  02:21:35 - 02:22:43 - Peter Snijders
  02:22:43 - 02:22:45 - Annemee van de Klundert
  02:22:45 - 02:23:11 - Patrick Pelman
  02:23:13 - 02:23:51 - Peter Snijders
  02:23:52 - 02:23:53 - Patrick Pelman
  02:23:55 - 02:23:57 - Annemee van de Klundert
  02:23:57 - 02:24:35 - Klariska ten Napel
  02:24:39 - 02:25:37 - Peter Snijders
  02:25:37 - 02:25:40 - Klariska ten Napel
  02:26:10 - 02:26:11 - Annemee van de Klundert
  02:26:12 - 02:26:36 - Peter Snijders
  02:26:38 - 02:26:39 - Annemee van de Klundert
  02:26:40 - 02:27:12 - Hettie van Aalderen
  02:27:12 - 02:27:13 - Annemee van de Klundert
  02:27:15 - 02:28:21 - Peter Snijders
  02:28:21 - 02:28:27 - Peter Snijders
  02:28:29 - 02:28:38 - Hettie van Aalderen
  02:28:39 - 02:29:02 - Peter Snijders
  02:29:04 - 02:29:05 - Annemee van de Klundert
  02:29:07 - 02:29:08 - Annemee van de Klundert
  02:29:08 - 02:29:34 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:29:34 - 02:29:35 - Annemee van de Klundert
  02:29:38 - 02:31:25 - Peter Snijders
  02:31:25 - 02:31:27 - Annemee van de Klundert
  02:31:27 - 02:31:38 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:31:39 - 02:31:40 - Annemee van de Klundert
  02:31:42 - 02:32:27 - Peter Snijders
  02:32:29 - 02:32:30 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:32:31 - 02:32:33 - Annemee van de Klundert
  02:32:35 - 02:33:10 - Johran Willegers
  02:33:13 - 02:33:56 - Peter Snijders
  02:33:58 - 02:34:00 - Annemee van de Klundert
  02:34:02 - 02:34:38 - Cankut Ercan
  02:34:39 - 02:34:57 - Annemee van de Klundert
  02:34:59 - 02:35:48 - Peter Snijders
  02:35:48 - 02:35:54 - Annemee van de Klundert
  02:35:55 - 02:35:59 - Annemarie Spruijt
  02:35:59 - 02:36:35 - Peter Snijders
  02:36:35 - 02:36:38 - Annemee van de Klundert
  02:36:38 - 02:37:16 - Peter Snijders
  02:37:17 - 02:37:30 - Annemarie Spruijt
  02:37:32 - 02:37:56 - Peter Snijders
  02:37:56 - 02:38:03 - Annemee van de Klundert
  02:38:03 - 02:38:07 - Annemee van de Klundert
  02:38:09 - 02:38:49 - Peter Snijders
  02:38:51 - 02:39:36 - Annemee van de Klundert
  02:39:37 - 02:39:48 - Brammert Geerling
  02:39:50 - 02:40:40 - Annemee van de Klundert
  02:40:40 - 02:40:43 - Klariska ten Napel
  02:40:43 - 02:41:46 - Annemee van de Klundert
 26. 18

  02:41:00 - 02:41:46 - Annemee van de Klundert