Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 21 mei 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:01:16 - 00:02:38 - Peter Snijders
  00:02:47 - 00:03:40 - Peter Snijders
  00:03:40 - 00:03:41 - Jolien Elshof-Rook
  00:03:41 - 00:09:18 - Peter Snijders
  00:09:55 - 00:10:01 - Peter Snijders
  00:10:02 - 00:10:14 - Peter Snijders
  00:10:14 - 00:10:21 - Er is een korte schorsing
 2. 1.b

  00:12:49 - 00:14:02 - Peter Snijders
  00:14:04 - 00:18:43 - Mevr. Legebeke en dhr. Van Houten
  00:18:45 - 00:19:02 - Peter Snijders
  00:19:02 - 00:19:14 - Debbie Mathijsen
  00:19:16 - 00:19:39 - Mevr. Legebeke en dhr. Van Houten
  00:19:39 - 00:20:20 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:20:07 - 00:20:20 - Peter Snijders
  00:20:39 - 00:27:48 - Peter Snijders
  00:28:27 - 00:28:28 - Regien Courtz
  00:28:28 - 00:28:29 - Regien Courtz
  00:28:39 - 00:32:29 - Regien Courtz
  00:32:51 - 00:34:30 - Peter Snijders
  00:34:30 - 00:34:50 - Lizet Klein Nagelvoort
 4. 1.d

  00:34:35 - 00:34:50 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:34:52 - 00:35:42 - Peter Snijders
  00:36:53 - 00:37:43 - Peter Snijders
 5. 1.f

  00:38:05 - 00:38:28 - Peter Snijders
  00:38:30 - 00:40:11 - Theo Peenstra
  00:40:12 - 00:40:48 - Peter Snijders
 6. 2

  00:40:39 - 00:40:48 - Peter Snijders
 7. 3

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  MV3-1 Verbieden walk to the stadium
  00:40:40 - 00:40:48 - Peter Snijders
  00:40:48 - 00:42:23 - Silvia Bruggenkamp
  00:42:24 - 00:49:12 - Peter Snijders
  00:49:12 - 00:49:50 - Silvia Bruggenkamp
  00:49:52 - 00:50:26 - Peter Snijders
 8. 4

  Berichten voor de Raad

  Titel
  Veiligheidsregio IJsselland- Jaarverslag en jaarrekening 2023
  00:50:31 - 00:50:32 - Peter Snijders
  00:50:32 - 00:50:56 - Johran Willegers
  00:50:56 - 00:51:00 - Peter Snijders
  00:51:02 - 00:51:55 - Peter Snijders
  00:51:57 - 00:53:37 - Johran Willegers
  00:53:38 - 00:53:51 - Peter Snijders
  00:53:51 - 00:54:36 - Brammert Geerling
  00:54:38 - 00:55:24 - Peter Snijders
  00:55:24 - 00:56:06 - Theo Peenstra
  00:56:06 - 00:57:10 - Peter Snijders
 9. 4.A1

  Bijlagen

  Berichten voor de Raad

  Titel
  Belangengroep Oldenelerpark- zorgen n.a.v. participatiebijeenkomst Nieuw Harculo
  F. Menger- Amsterdam ambitie 'internationale treinstad' maar de route naar Berlijn via Hanzelijn en Wunderline staat niet op de kaart? En Lelylijn Amsterdam - Groningen - Hamburg?
  Gebiedscoöperatie IJsseldelta- jaarverslag 2023
  GGD IJsselland- jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening)
  Omgevingsdienst IJsselland- reactie op brief ‘Platform Overijssel’ en berichtgeving in media
  Regionaal Serviceteam Jeugd- jaarverslag en jaarrekening 2023
  S. Kambel- ontslag burgerlid
  SSC ONS- vertraging goedkeurende accountantsverklaring
  Stad Ieper/Mayors for Peace Nederland- Uitnodiging tot deelname Mayors for Peace en ICAN Cities Appeal
  Valkenswaardse lokale partij H&G- collegiale vraag
  VNG- Beste kanshebber op de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2024!
  Wertheim advocatuur b.v.- Delta coatings/Gem. Zwolle (parkeren)
 10. 4.A2

 11. 5

  Dit raadsvoorstel is behandeld in het raadsdebat op 22 april 2024.
  Met het invoeren van een tarief op restafval per 1 januari 2023 is feitelijk het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020 afgerond. De jaren 2023 en 2024 worden gebruikt om het ingevoerde beleid waar nodig fijn te slijpen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. In het voorliggende kaderdocument zijn de ambities en doelen voor deze periode en de maatregelen voor het jaar 2025 opgenomen. Op een later moment volgen uitvoeringsprogramma's voor de daaropvolgende jaren. In het kaderdocument is de ambitie voor 2030 om minimaal 20% reductie van voor verbranding aan te bieden huishoudelijke grondstoffen te realiseren. Dit moet gerealiseerd worden door in te zetten op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en het halen van grondstoffen uit het restafval. De ambitie voor 2030 is een tussenstap om te komen tot een volledig circulair Zwolle in 2050.
  De raad wordt voorgesteld het kaderdocument Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030 vast te stellen.

  00:56:37 - 00:57:10 - Peter Snijders
  00:57:10 - 00:57:24 - Niels Tol
  00:57:24 - 00:57:28 - Peter Snijders
  00:57:28 - 00:58:10 - Niels Tol
  00:58:12 - 00:58:28 - Peter Snijders
  00:58:30 - 00:59:03 - Annemarie Spruijt
  00:59:03 - 00:59:12 - Peter Snijders
  00:59:12 - 01:01:17 - Paul Guldemond
  01:01:17 - 01:01:31 - Peter Snijders
  01:01:31 - 01:01:52 - Theo Peenstra
  01:01:54 - 01:01:59 - Peter Snijders
  01:01:59 - 01:02:34 - Maxim van der Veen
  01:02:37 - 01:02:40 - Peter Snijders
  01:02:43 - 01:03:03 - Mark Oldengarm
  01:03:03 - 01:03:37 - Peter Snijders
  01:03:39 - 01:04:02 - Brammert Geerling
  01:04:03 - 01:05:12 - Peter Snijders
  01:05:12 - 01:05:34 - Brammert Geerling
  01:05:36 - 01:05:43 - Peter Snijders
  01:05:43 - 01:06:05 - Silvia Bruggenkamp
  01:06:07 - 01:07:12 - Peter Snijders
 12. 6

  Dit raadsvoorstel is behandeld in het raadsdebat op 22 april 2024.
  Met het invoeren van een tarief op restafval per 1 januari 2023 is feitelijk het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020 afgerond. De jaren 2023 en 2024 worden gebruikt om het ingevoerde beleid waar nodig fijn te slijpen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. In het voorliggende kaderdocument zijn de ambities en doelen voor deze periode en de maatregelen voor het jaar 2025 opgenomen. Op een later moment volgen uitvoeringsprogramma's voor de daaropvolgende jaren. In het kaderdocument is de ambitie voor 2030 om minimaal 20% reductie van voor verbranding aan te bieden huishoudelijke grondstoffen te realiseren. Dit moet gerealiseerd worden door in te zetten op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en het halen van grondstoffen uit het restafval. De ambitie voor 2030 is een tussenstap om te komen tot een volledig circulair Zwolle in 2050.
  De raad wordt voorgesteld het kaderdocument Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030 vast te stellen.

  01:07:03 - 01:07:12 - Peter Snijders
  01:07:13 - 01:07:43 - Theo Peenstra
  01:07:44 - 01:07:46 - Peter Snijders
  01:07:46 - 01:08:14 - Brammert Geerling
  01:08:15 - 01:08:17 - Peter Snijders
  01:08:19 - 01:08:45 - Niels van der Schaaf
  01:08:45 - 01:08:50 - Peter Snijders
  01:08:50 - 01:09:21 - Niels Tol
  01:09:23 - 01:10:05 - Peter Snijders
 13. 7

  Dit raadsvoorstel is behandeld in het raadsdebat op 22 april 2024.
  Met het invoeren van een tarief op restafval per 1 januari 2023 is feitelijk het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020 afgerond. De jaren 2023 en 2024 worden gebruikt om het ingevoerde beleid waar nodig fijn te slijpen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. In het voorliggende kaderdocument zijn de ambities en doelen voor deze periode en de maatregelen voor het jaar 2025 opgenomen. Op een later moment volgen uitvoeringsprogramma's voor de daaropvolgende jaren. In het kaderdocument is de ambitie voor 2030 om minimaal 20% reductie van voor verbranding aan te bieden huishoudelijke grondstoffen te realiseren. Dit moet gerealiseerd worden door in te zetten op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en het halen van grondstoffen uit het restafval. De ambitie voor 2030 is een tussenstap om te komen tot een volledig circulair Zwolle in 2050.
  De raad wordt voorgesteld het kaderdocument Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030 vast te stellen.

  01:09:47 - 01:10:05 - Peter Snijders
  01:10:05 - 01:10:21 - Maxim van der Veen
  01:10:23 - 01:10:58 - Peter Snijders
 14. 8

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De provincie Overijssel is bevoegd gezag ten aanzien van de vergunningverlening van grote windturbines. Zij zijn voornemens om voor de zomer van dit jaar haar aangescherpte windbeleid vast te stellen waarbij de focus ligt op clustering van windmolens en het halen van de energiedoelen in 2030. In Overijssel is op vele plaatsen de realisatie van windturbines mogelijk. Dit wijst de Omgevingseffect-rapportage (OER) uit die de provincie recent heeft opgesteld en ter inzage heeft gelegd.
  De afgelopen paar maanden heeft de gemeente Zwolle samen met de andere gemeenten Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland (ZSDZ) aangegeven invloed te willen hebben op de locatie (alleen binnen deelgebieden van het door de provincie aangewezen voorkeursgebied ZSDZ) en de hoeveelheid windturbines (vertaald naar GWh). De provincie biedt nu deze mogelijkheid aan en wil dit vastleggen door middel van programmeringsafspraken per gemeente.
  De gemeente Zwolle heeft een zienswijze ingediend op de provinciale plannen, zie raadsbrief d.d. 27 februari 2024. Bij de provincie zijn veel zienswijzen ingediend die van invloed kunnen zijn op het nog vast te stellen definitieve beleid. De gemeente Zwolle maakt deze afspraak dan ook onder voorbehoud.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de Zwolse programmeringsafspraken wind 2024 met de provincie.

  01:10:47 - 01:10:58 - Peter Snijders
  01:10:58 - 01:11:44 - Niels Tol
  01:11:44 - 01:11:49 - Peter Snijders
  01:11:49 - 01:12:08 - Asia Golunska
  01:12:08 - 01:13:37 - Peter Snijders
 15. 9

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het Treasurystatuut is een document, waarin de kaders worden bepaald voor uitvoeren van de treasuryfunctie binnen een organisatie. Hoe binnen deze kaders te handelen, wordt uiteengezet in het Uitvoeringsbesluit. Binnen gemeenten worden richtlijnen gegeven en eisen gesteld aan het uitvoeren van de treasuryfunctie in onder andere de Financiële verordening, de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Zowel het Treasurystatuut als het Uitvoeringsbesluit dienen te passen binnen deze wet- en regelgeving. De belangrijkste doelen voor het opstellen en actueel houden van deze documenten zijn het financierbaar houden van de gemeente en het beperken van (met name financiële) risico’s.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het Treasurystatuut-2024 vast te stellen en kennis te nemen van het Uitvoeringsbesluit-Treasury 2024. Draagt daarbij het college op de treasuryfunctie uit te laten voeren op de in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunten.

  01:12:36 - 01:13:37 - Peter Snijders
 16. 10

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzet van door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze worden uitgevoerd door daartoe gecertificeerde instellingen (GI’s). Regionaal subsidiëren we hiervoor drie instellingen: Jeugdbescherming Overijssel (JBOV), William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils (LdH). In oktober 2023 hebben Rijk en VNG bestuurlijke afspraken gemaakt over landelijke tarieven voor de GI’s, waarbij ook een caseloadverlaging is doorgevoerd (12,7 per jeugdbeschermer). Er is een landelijke handreiking opgesteld en ook een landelijk onderzoek uitgevoerd door KPMG gericht op de kostprijs, landelijk tarief en de bekostigingsvormen.
  Op 9 januari 2024 heeft het college van B&W een voorgenomen besluit genomen over de aanpassingen van de tarieven. Dit betreft een voorgenomen besluit (en geen definitief besluit) omdat de aangepaste subsidieverordening nog door de gemeenteraad moest worden vastgesteld. De wijziging van de subsidieverordening ligt nu voor ter besluitvorming aan de raad. Daarna wordt de definitieve vaststelling van de tarieven voorgelegd aan het college.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Wijziging van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen regio IJsselland vast te stellen.

  01:13:01 - 01:13:37 - Peter Snijders
 17. 11

  Dit raadsvoorstel is op 25 maart 2024 op verzoek van het college van de agenda afgevoerd. Een gewijzigde versie van het raadsvoorstel is nu geagendeerd voor besluitvorming.


  Er is een initiatief om een woning ingebed in de groene omgeving te realiseren aan de Nemelerbergweg 3a. Het plan is op zodanige wijze vormgegeven dat het beboste landelijke karakter van (de omgeving van) het plangebied de overhand houdt.
  Het voornemen om het initiatief te realiseren loopt al langere tijd. Bij de vaststelling van bestemmingsplan Berkum (d.d. 27 mei 2019) heeft de raad middels de zienswijzennota gereageerd op de zienswijzen van de eigenaar van het perceel en de omwonenden, over het al dan niet planologisch mogelijk maken van een woning op de locatie. Overwogen is daarbij dat de ontwikkeling niet in het bestemmingsplan Berkum kon worden opgenomen (omdat daarvoor nadere onderzoeken nodig waren) maar dat dit onder opgenomen voorwaarden, bij een initiatief hiertoe, met een aparte planologische procedure zou kunnen gebeuren. Voorliggend bestemmingsplan betreft deze aparte planologische procedure. Het verzoek hiertoe is begin 2021 kenbaar gemaakt. Het is beoordeeld aan de destijds gestelde voorwaarden en voldoet hieraan. Vervolgens is een procesbrief opgesteld die 11 mei 2021 ondertekend geretourneerd is. Om het particulier initiatief planologisch mogelijk te maken is de bestemmingsplanprocedure opgestart. Daarin is onder meer de ruimtelijke inpassing en uitvoerbaarheid uitgewerkt en beargumenteerd.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hiervan één mede namens 39 buurtbewoners en één namens de bewonersvereniging. Voorgesteld wordt de zienswijzen af te handelen zoals voorgesteld in de zienswijzennota.
  Het voorstel ziet toe op gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Berkum, Nemelerbergweg 3a.

  01:13:19 - 01:13:37 - Peter Snijders
  01:13:37 - 01:14:08 - Silvia Bruggenkamp
  01:14:09 - 01:14:11 - Peter Snijders
  01:14:13 - 01:14:55 - Niels Tol
  01:14:57 - 01:15:00 - Peter Snijders
  01:15:00 - 01:15:53 - Debbie Mathijsen
  01:15:53 - 01:15:54 - Debbie Mathijsen
  01:15:54 - 01:15:56 - Peter Snijders
  01:15:56 - 01:16:48 - Brammert Geerling
  01:16:50 - 01:18:53 - Peter Snijders
 18. 12

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Sinds 2015 werken gemeenten in de regio IJssel-Vecht samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De regio IJssel-Vecht zijn de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, waarbij Zwolle als Centrumgemeente fungeert.
  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgesteld. Hierin staat dat gemeenten ook na de doordecentralisatie van beschermd wonen regionaal moeten blijven samenwerken. Om aan deze Norm voor Opdrachtgeverschap te voldoen en vanwege de verwachte doordecentralisatie van beschermd wonen en inhoudelijke beweging naar beschermd thuis is deze vorm van samenwerking herzien. Dit heeft geleid tot een Centrumregeling.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de Centrumregeling beschermd wonen & maatschappelijke opvang. Daarnaast geen zienswijze in te dienen over de Centrumregeling bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle.

  01:17:21 - 01:18:53 - Peter Snijders
 19. 13

  In de werkgeverscommissie en in de auditcommissie zijn in de afgelopen maanden vacatures ontstaan. De raad wordt voorgesteld om Luna Koops te benoemen tot lid van de Commissie Werkgeverschap Raadsgriffie en om Monique Bakker te benoemen tot lid van de Auditcommissie.

  01:17:53 - 01:18:53 - Peter Snijders
 20. 14.a

  01:18:29 - 01:18:53 - Peter Snijders
  01:18:53 - 01:19:25 - Luna Koops
  01:19:29 - 01:19:42 - Peter Snijders
  01:19:42 - 01:21:13 - Arjan Spaans
  01:21:15 - 01:21:33 - Peter Snijders
  01:21:33 - 01:22:03 - Theo Peenstra
  01:22:05 - 01:22:07 - Peter Snijders
  01:22:09 - 01:22:20 - Debbie Mathijsen
  01:22:23 - 01:22:53 - Peter Snijders
  01:22:55 - 01:23:00 - Koen van Baal
  01:23:00 - 01:24:06 - Peter Snijders
 21. 14.a.2

 22. 14.a.3

 23. 14.a.6

 24. 14.b

  01:23:56 - 01:24:06 - Peter Snijders
  01:24:06 - 01:24:27 - Monique Bakker
  01:24:29 - 01:25:25 - Peter Snijders
 25. 14.b.1

 26. 14.b.4

 27. 14.b.6

 28. 14.c

  01:24:54 - 01:25:25 - Peter Snijders
 29. 14.c.1

 30. 14.d

  01:25:14 - 01:25:25 - Peter Snijders
  01:25:25 - 01:26:10 - Niels Tol
  01:26:13 - 01:26:19 - Peter Snijders
  01:26:21 - 01:27:27 - Gerdien Rots
  01:27:30 - 01:27:33 - Peter Snijders
  01:27:33 - 01:27:41 - Niels Tol
  01:27:43 - 01:28:41 - Peter Snijders
 31. 15
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 32. 16
  Sluiting