Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 15 april 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 15 april 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:03:41 - 00:04:41 - Peter Snijders
  00:10:27 - 00:13:08 - Er is een korte schorsing
 2. 1.b

  00:10:48 - 00:13:08 - Er is een korte schorsing
  00:13:08 - 00:14:31 - Peter Snijders
  00:14:31 - 00:20:02 - Bram van Duinen
  00:20:02 - 00:20:06 - Peter Snijders
  00:20:06 - 00:20:15 - Bram van Duinen
  00:20:15 - 00:20:39 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:20:41 - 00:22:17 - Eibert Geerts
  00:22:21 - 00:22:42 - Peter Snijders
 4. 2

  00:20:37 - 00:20:39 - Peter Snijders
  00:20:39 - 00:22:17 - Eibert Geerts
  00:22:21 - 00:22:42 - Peter Snijders
  00:22:45 - 00:23:12 - Brammert Geerling
  00:23:14 - 00:24:57 - Peter Snijders
  00:25:20 - 00:27:17 - Annemee van de Klundert
  00:27:32 - 00:29:44 - Brammert Geerling
  00:29:46 - 00:30:02 - Annemee van de Klundert
  00:30:11 - 00:31:18 - Asia Golunska
  00:31:20 - 00:31:28 - Annemee van de Klundert
  00:31:38 - 00:32:30 - Nicolet Hoorn
  00:32:33 - 00:33:06 - Annemee van de Klundert
  00:33:26 - 00:34:15 - Anja Roelfs
  00:34:15 - 00:34:19 - Silvia Bruggenkamp
  00:34:19 - 00:34:21 - Annemee van de Klundert
  00:34:21 - 00:34:28 - Silvia Bruggenkamp
  00:34:29 - 00:34:52 - Annemee van de Klundert
  00:34:52 - 00:35:05 - Anja Roelfs
  00:35:08 - 00:35:13 - Annemee van de Klundert
  00:35:15 - 00:35:20 - Annemee van de Klundert
  00:35:20 - 00:35:54 - Jacob Raap
  00:35:56 - 00:36:24 - Annemee van de Klundert
  00:36:34 - 00:44:01 - Peter Snijders
  00:44:02 - 00:44:08 - Annemee van de Klundert
  00:44:08 - 00:45:00 - Luna Koops
  00:45:03 - 00:45:34 - Annemee van de Klundert
  00:45:37 - 00:46:14 - Peter Snijders
  00:46:16 - 00:46:18 - Annemee van de Klundert
  00:46:18 - 00:46:29 - Luna Koops
  00:46:32 - 00:46:34 - Annemee van de Klundert
  00:46:34 - 00:46:38 - Peter Snijders
  00:46:42 - 00:46:44 - Annemee van de Klundert
  00:46:48 - 00:46:49 - Marco van Driel
  00:46:49 - 00:47:10 - Marco van Driel
  00:47:11 - 00:47:12 - Annemee van de Klundert
  00:47:15 - 00:47:46 - Peter Snijders
  00:47:48 - 00:47:49 - Annemee van de Klundert
  00:47:49 - 00:48:04 - Marco van Driel
  00:48:09 - 00:48:39 - Peter Snijders
  00:48:42 - 00:48:44 - Annemee van de Klundert
  00:48:51 - 00:49:08 - Asia Golunska
  00:49:10 - 00:49:17 - Annemee van de Klundert
  00:49:17 - 00:49:50 - Peter Snijders
  00:49:52 - 00:49:53 - Annemee van de Klundert
  00:49:54 - 00:50:01 - Asia Golunska
  00:50:01 - 00:50:15 - Annemee van de Klundert
  00:50:15 - 00:50:29 - Peter Snijders
  00:50:31 - 00:50:32 - Annemee van de Klundert
  00:50:38 - 00:50:53 - Jacob Raap
  00:50:56 - 00:51:02 - Peter Snijders
  00:51:02 - 00:51:03 - Annemee van de Klundert
  00:51:03 - 00:51:40 - Peter Snijders
  00:51:40 - 00:51:41 - Annemee van de Klundert
  00:51:41 - 00:51:50 - Jacob Raap
  00:51:51 - 00:52:09 - Annemee van de Klundert
  00:52:13 - 00:54:04 - Brammert Geerling
  00:54:05 - 00:54:33 - Annemee van de Klundert
  00:54:35 - 00:54:39 - Brammert Geerling
  00:54:39 - 00:55:00 - Annemee van de Klundert
  00:55:25 - 00:55:48 - Annemee van de Klundert
 5. 3

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  MV3-1 VVD- werkzaamheden aan de kop van Assendorp
  00:55:39 - 00:55:48 - Annemee van de Klundert
  00:55:48 - 00:57:05 - Niels Tol
  00:57:07 - 00:57:12 - Annemee van de Klundert
  00:57:43 - 01:00:14 - Gerdien Rots
  01:00:14 - 01:00:17 - Peter Snijders
  01:00:18 - 01:00:51 - Niels Tol
  01:00:53 - 01:00:54 - Peter Snijders
  01:00:54 - 01:01:18 - Gerdien Rots
  01:01:19 - 01:01:42 - Peter Snijders
  01:01:43 - 01:02:26 - Peter Snijders
 6. 4

 7. 4.A1

  Bijlagen

 8. 4.A2
  Het college vragen dit bericht af te handelen
 9. 4.A3

  Bijlagen

 10. 5

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 23 november 2020 heeft de raad het beleidsplan Schulddienstverlening 2021 – 2025 vastgesteld. Het huidige beleidsplan SDV loopt af op 1 januari 2025. Het voorstel is om het huidige beleidsplan SDV met 1 jaar te continueren. Hierdoor ontstaat er ruimte om alle ontwikkelingen die in de gemeente spelen te kunnen verwerken in het nieuw te formuleren meer integrale beleidsplan. In het najaar 2024 wordt gestart met de voorbereidingen voor vernieuwing van een integraal beleidsplan armoede en schulden voor de periode 2026 - 2030.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de werking van besluiten en uitvoering van maatregelen opgenomen in het beleidsplan Schulddienstverlening 2021 - 2024 te verlengen tot 1 januari 2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:03:25 - 01:03:38 - Peter Snijders
  01:03:38 - 01:04:12 - Monique Bakker
  01:04:14 - 01:04:15 - Peter Snijders
  01:04:16 - 01:04:56 - Marco van Driel
  01:04:58 - 01:05:08 - Peter Snijders
  01:05:20 - 01:05:50 - Peter Snijders
 11. 6

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Jaarlijks trekken de recreatieplassen in Zwolle vele bezoekers én gebruikers zoals de vissers en duikers. In de afgelopen jaren is het aantal activiteiten op de plassen toegenomen. Dit roept vragen op over de beheer(s)baarheid van al deze activiteiten.
  De raad heeft bij de begroting voor 2023 en 2024 extra geld beschikbaar gesteld voor een procesmanager en proceskosten om de basis beter op orde te krijgen bij de Zwolse recreatieplassen. Door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd op alle drie de zwemplassen, zijnde de Wijthmenerplas, de Milligerplas en de Agenietenplas. De aanbevelingen van de betrokken procesmanager en de NIVZ zijn verwerkt in bijgaande nota.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de voortgang van de basis op orde brengen ten aanzien van de recreatieplassen en hierop te acteren door accounthouderschap in te zetten op de recreatieplassen. Dit resulteert in een structurele kostenpost van € 80.400,-. Daarnaast kennis te nemen van bijgevoegde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) op de recreatieplassen. Daarnaast in te stemmen met de uitvoering van de geadviseerde aanpassingen. Dit resulteert in een eenmalige kostenpost van € 65.250,- en een structurele kostenpost van €3.150,- .

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:05:40 - 01:05:50 - Peter Snijders
  01:05:50 - 01:06:34 - Annemarie Spruijt
  01:06:36 - 01:07:44 - Peter Snijders
 12. 7

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op het landgoed Windesheim, gelegen in het zuidelijk deel van het buitengebied van de gemeente Zwolle, liggen aan de Wijheseweg 49 en 59 twee voormalige agrarische bedrijfslocaties. De agrarische activiteiten zijn inmiddels beëindigd. In het kader van het rood-voor-roodbeleid, dat onderdeel uitmaakt van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, worden de bedrijfsgebouwen gesloopt en daarvoor in de plaats worden op het perceel Wijheseweg 59 twee nieuwe woningen gerealiseerd.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijze ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied, landgoed Windesheim ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:06:54 - 01:07:44 - Peter Snijders
 13. 8

  Deze raadsnota is behandeld in het raadsdebat op 8 april 2024. De korte terugblik is bijgevoegd.

  Voor sommige leerlingen uit de gemeente Zwolle betaalt of regelt de gemeente het leerlingenvervoer van en naar school. De manier waarop de gemeente omgaat met het leerlingenvervoer is geregeld in de verordening Leerlingenvervoer. De geldende verordening is door de raad vastgesteld in 2014.


  De verwachting is dat de vraag naar leerlingenvervoer de komende jaren stijgt. Zonder maatregelen leidt dit tot knelpunten. Het college wil daarom meer inzetten op de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van zelfstandigheid van ouders en kinderen. De gemeente helpt daar waar nodig. Het college stelt daarom voor een nieuwe verordening leerlingenvervoer vast te stellen. Deze nieuwe verordening sluit beter aan bij de ambities en doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord, de Perspectiefnota (PPN) en de intentieverklaring Publieke Mobiliteit.
  Het raadsvoorstel was eerder (rechtstreeks) geagendeerd voor het besluitvormende raadsplein van 25 maart jl. Op verzoek van de fracties van VVD en SP is het raadsvoorstel toen van de agenda afgehaald om het eerst te bespreken in dit raadsdebat.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM8-1 Maak stage niet onmogelijk
  AM8-2 Zelfredzaamheid
  01:07:35 - 01:07:44 - Peter Snijders
  01:07:44 - 01:08:26 - Monique Bakker
  01:08:27 - 01:08:35 - Peter Snijders
  01:08:35 - 01:09:08 - Koen van Baal
  01:09:10 - 01:09:18 - Peter Snijders
  01:09:18 - 01:11:29 - Michiel van Willigen
  01:11:32 - 01:11:58 - Peter Snijders
  01:11:58 - 01:12:46 - Evelina Bijleveld
  01:12:46 - 01:12:50 - Peter Snijders
  01:12:52 - 01:13:16 - Annemarie Spruijt
  01:13:16 - 01:13:27 - Peter Snijders
  01:13:27 - 01:13:55 - Klariska ten Napel
  01:13:56 - 01:14:03 - Peter Snijders
  01:14:03 - 01:14:08 - Jan Nabers
  01:14:08 - 01:14:12 - Peter Snijders
  01:14:15 - 01:14:55 - Peter Snijders
  01:14:55 - 01:14:59 - Klariska ten Napel
  01:14:59 - 01:15:00 - Peter Snijders
  01:15:00 - 01:15:01 - Klariska ten Napel
  01:15:01 - 01:15:10 - Peter Snijders
  01:15:12 - 01:15:52 - Klariska ten Napel
  01:15:54 - 01:16:22 - Peter Snijders
  01:16:22 - 01:16:49 - Koen van Baal
  01:16:54 - 01:16:57 - Peter Snijders
  01:16:57 - 01:17:15 - Monique Bakker
  01:17:17 - 01:18:20 - Peter Snijders
 14. 9.a

  01:17:56 - 01:18:20 - Peter Snijders
  01:18:20 - 01:18:30 - Annemee van de Klundert
  01:18:30 - 01:18:31 - Michiel van Willigen
  01:18:31 - 01:19:17 - Annemee van de Klundert
 15. 9.b

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raad actief informeren over het actieplan dat GGD regionaal ontwikkelt mbt verhogen vaccinatiegraad
  01:18:35 - 01:19:17 - Annemee van de Klundert
  01:19:19 - 01:19:25 - Peter Snijders
  01:19:28 - 01:21:00 - Michiel van Willigen
  01:21:03 - 01:21:09 - Peter Snijders
  01:21:09 - 01:21:18 - Annemee van de Klundert
  01:21:19 - 01:21:24 - Peter Snijders
  01:21:26 - 01:30:17 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  01:30:17 - 01:30:24 - Annemee van de Klundert
  01:30:51 - 01:31:25 - Peter Snijders
  01:31:26 - 01:32:33 - Annemee van de Klundert
  01:32:35 - 01:32:45 - Peter Snijders
  01:32:47 - 01:33:23 - Laura van de Giessen
  01:33:25 - 01:33:26 - Peter Snijders
  01:33:37 - 01:33:46 - Joost van Dieren
  01:33:48 - 01:33:54 - Peter Snijders
  01:33:54 - 01:34:09 - Patrick Pelman
  01:34:11 - 01:34:17 - Peter Snijders
  01:34:25 - 01:34:26 - Hettie van Aalderen
  01:34:26 - 01:34:42 - Hettie van Aalderen
  01:34:42 - 01:34:46 - Peter Snijders
  01:34:46 - 01:35:07 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:35:07 - 01:35:47 - Peter Snijders
  01:35:49 - 01:36:01 - Evelina Bijleveld
  01:36:01 - 01:36:02 - Johran Willegers
  01:36:02 - 01:36:06 - Peter Snijders
  01:36:21 - 01:36:33 - Johran Willegers
  01:36:33 - 01:36:35 - Peter Snijders
  01:36:37 - 01:36:38 - Evelina Bijleveld
  01:36:38 - 01:36:39 - Peter Snijders
  01:36:39 - 01:37:24 - Evelina Bijleveld
  01:37:26 - 01:38:09 - Peter Snijders
 16. 9.c

  Moties

  Onderwerp
  M9c-1 Onderzoek milieu, geur- en geluidscontour industrieterrein Voorst
  01:38:02 - 01:38:09 - Peter Snijders
  01:38:09 - 01:38:55 - Marco van Driel
  01:38:56 - 01:39:03 - Peter Snijders
  01:39:05 - 01:39:35 - Gerdien Rots
  01:39:38 - 01:39:51 - Peter Snijders
  01:39:51 - 01:40:31 - Marco van Driel
  01:40:33 - 01:41:29 - Peter Snijders
  01:41:29 - 01:42:07 - Ruben van de Belt
 17. 10

  Moties

  Onderwerp
  M10-1 Wegnemen belemmeringen verduurzaming
  M10-2 Geld dat telt voor cultuur
  M10-3 Ondersteuning bij herhuisvesting
  01:41:32 - 01:42:07 - Ruben van de Belt
  01:42:09 - 01:42:14 - Peter Snijders
  01:42:15 - 01:42:48 - Arjan Spaans
  01:42:50 - 01:43:06 - Peter Snijders
  01:43:06 - 01:43:41 - Asia Golunska
  01:43:41 - 01:44:34 - Peter Snijders
  01:44:34 - 01:45:14 - Mark Oldengarm
  01:45:14 - 01:45:16 - Peter Snijders
  01:45:16 - 01:45:17 - Mark Oldengarm
  01:45:17 - 01:45:18 - Peter Snijders
  01:45:18 - 01:46:23 - Monique Schuttenbeld
  01:46:23 - 01:46:37 - Peter Snijders
  01:46:37 - 01:47:07 - Koen van Baal
  01:47:09 - 01:47:14 - Peter Snijders
  01:47:14 - 01:47:49 - Debbie Mathijsen
  01:47:51 - 01:47:53 - Peter Snijders
  01:47:54 - 01:48:34 - Jolien Elshof-Rook
  01:48:35 - 01:48:39 - Peter Snijders
  01:48:42 - 01:49:26 - Jan Nabers
  01:49:29 - 01:49:34 - Peter Snijders
  01:49:34 - 01:50:17 - Johran Willegers
  01:50:19 - 01:51:36 - Peter Snijders
  01:51:48 - 01:52:04 - Annemee van de Klundert
  01:52:05 - 01:52:49 - Brammert Geerling
  01:52:51 - 01:53:02 - Annemee van de Klundert
  01:53:07 - 01:53:11 - Annemee van de Klundert
  01:53:14 - 01:54:39 - Peter Snijders
  01:54:41 - 01:54:45 - Annemee van de Klundert
  01:54:47 - 01:55:03 - Brammert Geerling
  01:55:04 - 01:55:11 - Annemee van de Klundert
  01:55:14 - 01:55:26 - Anja Roelfs
  01:55:28 - 01:55:30 - Annemee van de Klundert
  01:55:31 - 01:55:45 - Jolien Elshof-Rook
  01:56:01 - 01:56:28 - Nicolet Hoorn
  01:56:30 - 01:56:34 - Annemee van de Klundert
  01:56:34 - 01:57:12 - Luna Koops
  01:57:14 - 01:58:02 - Annemee van de Klundert
 18. 11

  01:57:48 - 01:58:02 - Annemee van de Klundert