Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

dinsdag 13 februari 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 13 februari 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:02:20 - 00:05:17 - Peter Snijders
  00:05:17 - 00:06:08 - Debbie Mathijsen
  00:06:09 - 00:06:59 - Peter Snijders
  00:08:37 - 00:08:52 - Peter Snijders
  00:08:52 - 00:08:55 - Luna Koops
  00:08:55 - 00:12:17 - Peter Snijders
  00:12:21 - 00:12:23 - Peter Snijders
  00:18:10 - 00:18:36 - Peter Snijders
  00:19:05 - 00:19:48 - Annemee van de Klundert
  00:19:48 - 00:24:29 - Cecile van der Zee
  00:24:29 - 00:24:30 - Cecile van der Zee
  00:24:30 - 00:24:33 - Annemee van de Klundert
  00:24:33 - 00:24:37 - Cecile van der Zee
  00:24:37 - 00:24:49 - Annemee van de Klundert
  00:24:50 - 00:25:12 - Eildert Noorda
  00:25:15 - 00:25:40 - Cecile van der Zee
  00:25:40 - 00:25:43 - Annemee van de Klundert
  00:25:43 - 00:25:46 - Cecile van der Zee
  00:25:46 - 00:26:15 - Cankut Ercan
  00:26:15 - 00:26:16 - Annemee van de Klundert
  00:26:16 - 00:27:00 - Cecile van der Zee
  00:27:00 - 00:27:01 - Annemee van de Klundert
  00:27:01 - 00:27:02 - Cecile van der Zee
  00:27:02 - 00:27:15 - Annemee van de Klundert
  00:27:15 - 00:27:27 - Evelina Bijleveld
  00:27:27 - 00:27:29 - Annemee van de Klundert
  00:27:29 - 00:28:16 - Cecile van der Zee
  00:28:16 - 00:28:22 - Annemee van de Klundert
  00:28:22 - 00:28:28 - Jacob Raap
  00:28:28 - 00:28:58 - Cecile van der Zee
  00:28:58 - 00:29:00 - Annemee van de Klundert
  00:29:00 - 00:29:01 - Cecile van der Zee
  00:29:01 - 00:29:41 - Annemee van de Klundert
  00:29:43 - 00:34:23 - Spencer Roozeboom
  00:34:25 - 00:34:33 - Annemee van de Klundert
  00:34:35 - 00:35:00 - Jacob Raap
  00:35:00 - 00:35:01 - Annemee van de Klundert
  00:35:01 - 00:35:43 - Spencer Roozeboom
  00:35:44 - 00:35:46 - Annemee van de Klundert
  00:35:48 - 00:36:06 - Theo Peenstra
  00:36:08 - 00:36:55 - Spencer Roozeboom
  00:36:56 - 00:37:01 - Annemee van de Klundert
  00:37:01 - 00:37:16 - Suzanne de Sevren Jacquet
  00:37:16 - 00:37:20 - Spencer Roozeboom
  00:37:39 - 00:37:42 - Annemee van de Klundert
  00:37:44 - 00:38:02 - Annemarie Spruijt
  00:38:04 - 00:38:47 - Spencer Roozeboom
  00:38:48 - 00:39:18 - Annemee van de Klundert
  00:39:31 - 00:44:47 - Rita ten Hoeve
  00:44:47 - 00:44:58 - Annemee van de Klundert
  00:44:58 - 00:45:29 - Ruben van de Belt
  00:45:29 - 00:45:30 - Annemee van de Klundert
  00:45:30 - 00:45:34 - Rita ten Hoeve
  00:45:34 - 00:45:38 - Ruben van de Belt
  00:45:38 - 00:47:44 - Rita ten Hoeve
  00:47:44 - 00:47:48 - Annemee van de Klundert
  00:47:48 - 00:47:49 - Ruben van de Belt
  00:47:49 - 00:47:52 - Annemee van de Klundert
  00:47:52 - 00:48:12 - Rita ten Hoeve
  00:48:12 - 00:48:28 - Annemee van de Klundert
  00:48:28 - 00:48:42 - Rita ten Hoeve
  00:48:42 - 00:48:43 - Rita ten Hoeve
  00:48:43 - 00:48:54 - Annemee van de Klundert
  00:48:54 - 00:48:59 - Suzanne de Sevren Jacquet
  00:48:59 - 00:49:22 - Rita ten Hoeve
  00:49:22 - 00:49:24 - Annemee van de Klundert
  00:49:24 - 00:49:55 - Rita ten Hoeve
  00:49:55 - 00:50:06 - Rita ten Hoeve
  00:50:06 - 00:50:10 - Annemee van de Klundert
  00:50:10 - 00:50:39 - Johran Willegers
  00:50:39 - 00:50:54 - Rita ten Hoeve
  00:50:54 - 00:51:03 - Annemee van de Klundert
  00:51:03 - 00:51:31 - Jan Nabers
  00:51:31 - 00:51:34 - Annemee van de Klundert
  00:51:34 - 00:52:27 - Rita ten Hoeve
 2. 1.b

  00:52:40 - 00:53:50 - Theo Peenstra
  00:53:53 - 00:54:21 - Annemee van de Klundert
 3. 1.c

  00:03:54 - 00:05:17 - Peter Snijders
  00:05:17 - 00:06:08 - Debbie Mathijsen
  00:06:09 - 00:06:59 - Peter Snijders
 4. 1.d

  00:06:16 - 00:06:59 - Peter Snijders
  00:08:37 - 00:08:52 - Peter Snijders
  00:08:52 - 00:08:55 - Luna Koops
  00:08:55 - 00:12:17 - Peter Snijders
 5. 2

  00:54:01 - 00:54:21 - Annemee van de Klundert
 6. 3

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  MV3-1 Stadsverwarming leidingbreuk Breecamp
  MV3-2 In Zwolle slaapt niemand op straat
  MV3-3 Betrekken organisaties Zwarte Waterzone
  00:54:05 - 00:54:21 - Annemee van de Klundert
  00:54:23 - 00:56:46 - Marloes Visser
  00:56:46 - 00:56:52 - Annemee van de Klundert
  00:56:55 - 01:00:33 - Arjan Spaans
  01:00:34 - 01:00:54 - Annemee van de Klundert
  01:00:54 - 01:01:36 - Ruben van de Belt
  01:01:39 - 01:01:46 - Arjan Spaans
  01:01:48 - 01:01:51 - Annemee van de Klundert
  01:01:52 - 01:02:10 - Marloes Visser
  01:02:12 - 01:02:13 - Annemee van de Klundert
  01:02:13 - 01:02:36 - Arjan Spaans
  01:02:38 - 01:03:03 - Annemee van de Klundert
  01:03:03 - 01:04:04 - Koen van Baal
  01:04:06 - 01:04:11 - Annemee van de Klundert
  01:04:16 - 01:04:17 - Dorrit de Jong
  01:04:17 - 01:09:23 - Dorrit de Jong
  01:09:24 - 01:09:36 - Annemee van de Klundert
  01:09:38 - 01:10:00 - Patrick Pelman
  01:10:02 - 01:10:24 - Dorrit de Jong
  01:10:27 - 01:10:48 - Annemee van de Klundert
  01:10:50 - 01:12:22 - Brammert Geerling
  01:12:22 - 01:12:28 - Annemarie Spruijt
  01:12:28 - 01:12:45 - Brammert Geerling
  01:12:45 - 01:12:51 - Annemee van de Klundert
  01:12:52 - 01:14:50 - Gerdien Rots
  01:14:52 - 01:14:59 - Annemee van de Klundert
  01:14:59 - 01:15:47 - Brammert Geerling
  01:15:49 - 01:16:20 - Gerdien Rots
  01:16:20 - 01:16:46 - Annemee van de Klundert
 7. 4

  01:16:35 - 01:16:46 - Annemee van de Klundert
  01:16:49 - 01:17:11 - Eildert Noorda
  01:17:12 - 01:19:08 - Annemee van de Klundert
 8. 4.A2

 9. 4.A3

  Berichten voor de Raad

  Titel
  Initiatiefvoorstel vandalismefonds schadeherstel sportparken
 10. 5

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Met zogenaamde circulaires worden gemeente geïnformeerd over aanpassingen in de hoogte van deze uitkering. Jaarlijks verschijnen er drie circulaires. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, de septembercirculaire de vertaling van de Miljoenennota en in de decembercirculaire wordt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk afgerond. De voorliggende decembercirculaire heeft effect op het al afgesloten boekjaar 2023 en op de lopende begroting voor 2024 en verder. De uitkomsten van de decembercirculaire voor 2023 worden daarom verwerkt bij de jaarrekening 2023, terwijl de uitkomsten voor 2024 worden verwerkt in een begrotingswijziging. De jaren 2025 en verder worden meegenomen in de meerjarenraming.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds. Daarnaast in te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2023 in de jaarrekening 2023. Verder ook in te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2024 in de begroting 2024, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 491.000 te verrekenen met de algemene concernreserve

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:18:19 - 01:19:08 - Annemee van de Klundert
 11. 6

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming
  De Omgevingswet regelt onder meer de adviesbevoegdheid van de gemeenteraad. Deze adviesbevoegdheid houdt kortgezegd in dat de gemeenteraad het recht heeft om het college van B&W te adviseren bij het verlenen van een omgevingsvergunning die in strijd is met het omgevingsplan. De gemeenteraad kan zelf bepalen of en voor welke gevallen waarin wordt afgeweken van het omgevingsplan hij een advies wil geven. Uw gemeenteraad heeft in februari 2021 met een raadsbesluit gevallen aangewezen waarbij hij het bindend adviesrecht heeft. Via een informatienota is de raad geïnformeerd over de wijze waarop de raad binnen de gestelde termijnen van het vergunningsproces advies kan geven aan het college. Om zo flexibel, snel en toch zorgvuldig als mogelijk de raad in staat te stellen om advies te geven wordt voorgesteld een commissie in te stellen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een commissie Bindend adviesrecht in te stellen. Verder het Reglement van Orde Raadsplein 2023 te wijzigen met daarin de bepaling, zoals genoemd in de raadsnota, op te nemen in Artikel 15b Commissie Bindend adviesrecht. Daarnaast in te stemmen met de werkwijze voor die gevallen waarover de raad in een reces- of verkiezingsperiode niet tijdig een besluit kan nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M6-1 Een overheid die werkt voor jou
  01:19:02 - 01:19:08 - Annemee van de Klundert
  01:19:10 - 01:19:58 - Regien Courtz
  01:19:58 - 01:20:05 - Annemee van de Klundert
  01:20:05 - 01:20:55 - Gerdien Rots
  01:20:55 - 01:21:02 - Annemee van de Klundert
  01:21:14 - 01:21:44 - Nicolet Hoorn
  01:21:44 - 01:21:49 - Annemee van de Klundert
  01:21:49 - 01:22:09 - Brammert Geerling
  01:22:11 - 01:24:06 - Annemee van de Klundert
 12. 7

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming. De raad heeft op 23 november 2020 de Gebiedsvisie Oosterenk vastgesteld. Om de mobiliteitsvraag en parkeeraanvraag van het gebied goed op te vangen, wordt in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel ingezet op het creëren van nabijheid (minder mobiliteit nodig), spreiding van mobiliteit (over de dag en week) en slimmere inzet van parkeerfaciliteiten. Het uitgangspunt is dat parkeren niet meer per kavel wordt geregeld, maar via slimme parkeersystemen, zodat de beschikbare parkeergelegenheden effectiever en flexibeler wordt ingezet, ongeacht wie de eigenaar is. Er wordt daarom gestart met een pilot om op een aantal terreinen, in gemeentelijk eigendom, in deelgebied Watersteeg te experimenteren met een slim parkeersysteem.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de uitvoering van de pilot slim parkeren Oosterenk als uitwerking van de gebiedsvisie Oosterenk. De kosten en opbrengsten van de pilot over de periode 2024 t/m 2027 geven per saldo een nadelig resultaat van € 51.000. De jaarlijks fluctuerende resultaten ten laste of ten gunste van de algemene middelen te brengen, waarbij de jaarschijf 2024 wordt verrekend met de stelpost resterende begrotingsruimte 2024 en de resultaten in de verdere jaren wordt verwerkt in de meerjarenraming.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:23:11 - 01:24:06 - Annemee van de Klundert
 13. 8

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming. Het perceel Klompéstraat 50-Hollewandsweg 18 maakt deel uit van het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost. Op 7 juni 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan laat ter plekke van het perceel één woning toe. Het daarvoor geldende bestemmingsplan stond twee woningen toe. Geconstateerd is dat het terugbrengen van het aantal toegestane woningen van twee naar één een omissie betreft. Om die reden wordt met deze planherziening de geconstateerde omissie gerepareerd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Klompéstraat 50 vast te stellen. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:23:50 - 01:24:06 - Annemee van de Klundert
 14. 9

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming. Aan de Bisschop Willebrandlaan 66 in Zwolle is het voornemen om het project Nieuwstad te realiseren. Het gaat om een herontwikkeling van de locatie in Dieze-Oost, waar garagebedrijf Oving zich in 1998 heeft gevestigd, naar wonen. Het project Nieuwstad creëert een nieuwe, kwalitatief hoogwaardige plek in Zwolle. Met twee woongebouwen worden 90 tot 95 appartementen gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ontvangen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 66 (Nieuwstad) ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Bijlagen

  01:23:51 - 01:24:06 - Annemee van de Klundert
  01:24:06 - 01:24:28 - Jacob Raap
  01:24:30 - 01:25:39 - Annemee van de Klundert
 15. 10

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming. Op 18 december 2023 heeft de raad de Legesverordening 2024 vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling in november 2023 is de Tarievennota 2024 vastgesteld. De daarin genoemde legestarieven zijn vervolgens opgenomen in de Legesverordening 2024. Op 18 december 2023 zijn de belastingtarieven vastgesteld. Nu is gebleken dat er een aantal aanpassingen nodig zijn. Om de wijzigingen en de nieuwe tarieven ook voor de burger te laten gelden, moeten deze bij verordening worden vastgesteld.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Eerste wijzigingsverordening leges 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:24:50 - 01:25:39 - Annemee van de Klundert
 16. 11

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2022 is door de gemeenteraad besloten om voor de gebieden Stadsbroek en IJsselvizier richtinggevende uitspraken op te stellen. Na een intensief participatietraject met zowel betrokkenen als de raad worden de richtinggevende uitspraken in dit voorstel voorgelegd aan de raad. Voor Stadsbroek geven de uitspraken richting aan de transformatie van het gebied naar een parklandschap waar natuur en biodiversiteit zich kan ontwikkelen in samenhang met verschillende vormen van recreatie en kleinschalige experimenten met woningbouw. In IJsselvizier wordt ingezet op behoud en verdere ontwikkeling van het agrarische landschap van het gebied en is er ruimte voor kleinschalige woningbouw. Beide gebieden worden in de uitspraken niet gereserveerd als mogelijke grootschalige uitleglocatie.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het document Richtinggevende Uitspraken voor Stadsbroek en IJsselvizier vast te stellen. Daarnaast het college de opdracht te geven vervolg te geven aan twee gebiedsprocessen, waarbij de Richtinggevende Uitspraken als kader dienen voor de vervolguitwerking en daarvoor twee aparte startnotities aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:24:47 - 01:25:39 - Annemee van de Klundert
  01:25:40 - 01:25:51 - Nicolet Hoorn
  01:25:53 - 01:25:58 - Annemee van de Klundert
  01:25:58 - 01:26:24 - Theo Peenstra
  01:26:26 - 01:26:31 - Annemee van de Klundert
  01:26:31 - 01:26:46 - Luna Koops
  01:26:47 - 01:26:50 - Annemee van de Klundert
  01:26:50 - 01:27:37 - Cankut Ercan
  01:27:39 - 01:27:55 - Jacob Raap
  01:27:56 - 01:27:57 - Annemee van de Klundert
  01:27:59 - 01:28:39 - Regien Courtz
  01:28:41 - 01:28:43 - Annemee van de Klundert
  01:28:43 - 01:29:11 - Marco van Driel
  01:29:13 - 01:29:15 - Annemee van de Klundert
  01:29:17 - 01:29:47 - Brammert Geerling
  01:29:50 - 01:29:52 - Annemee van de Klundert
  01:29:52 - 01:30:43 - Debbie Mathijsen
  01:30:45 - 01:31:35 - Annemee van de Klundert
 17. 12.a

  01:31:14 - 01:31:35 - Annemee van de Klundert
  01:31:35 - 01:31:50 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:31:52 - 01:32:19 - Annemee van de Klundert
 18. 12.b

  Moties

  Onderwerp
  M12b-1 Betere communicatie geen dieren voeren
  01:32:01 - 01:32:19 - Annemee van de Klundert
  01:32:19 - 01:33:04 - Debbie Mathijsen
  01:33:06 - 01:33:13 - Annemee van de Klundert
  01:33:13 - 01:33:57 - Arjan Spaans
  01:33:57 - 01:34:10 - Annemee van de Klundert
  01:34:10 - 01:34:35 - Jan Nabers
  01:34:36 - 01:34:39 - Annemee van de Klundert
  01:34:41 - 01:35:20 - Niels Tol
  01:35:22 - 01:35:25 - Annemee van de Klundert
  01:35:27 - 01:36:11 - Cankut Ercan
  01:36:12 - 01:37:12 - Annemee van de Klundert
 19. 12.b.1

 20. 12.b.3

 21. 12.c

  Moties

  Onderwerp
  M12c-1 Kwaliteit boven kwantiteit aan de Rijnlaan 25 te Zwolle
  01:37:03 - 01:37:12 - Annemee van de Klundert
  01:37:14 - 01:39:03 - Silvia Bruggenkamp
  01:39:04 - 01:39:07 - Annemee van de Klundert
  01:39:09 - 01:40:14 - Dorrit de Jong
  01:40:14 - 01:40:18 - Annemee van de Klundert
  01:40:18 - 01:40:24 - Silvia Bruggenkamp
  01:40:24 - 01:40:38 - Annemee van de Klundert
  01:41:29 - 01:45:17 - Er is een korte schorsing
  01:45:17 - 01:46:34 - Annemee van de Klundert
  01:46:36 - 01:47:18 - Niels van der Schaaf
  01:47:19 - 01:47:24 - Annemee van de Klundert
  01:47:24 - 01:47:57 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:47:58 - 01:48:02 - Annemee van de Klundert
  01:48:02 - 01:48:40 - Cankut Ercan
  01:48:42 - 01:48:45 - Annemee van de Klundert
  01:48:45 - 01:49:24 - Patrick Pelman
  01:49:25 - 01:49:27 - Annemee van de Klundert
  01:49:27 - 01:50:22 - Klariska ten Napel
  01:50:23 - 01:50:24 - Annemee van de Klundert
  01:50:26 - 01:50:53 - Laura van de Giessen
  01:50:57 - 01:51:33 - Monique Bakker
  01:51:35 - 01:51:37 - Annemee van de Klundert
  01:51:37 - 01:52:08 - Debbie Mathijsen
  01:52:10 - 01:52:15 - Annemee van de Klundert
  01:52:15 - 01:52:36 - Brammert Geerling
  01:52:38 - 01:53:21 - Annemee van de Klundert
  01:53:33 - 01:53:34 - Laura van de Giessen
  01:53:40 - 01:53:41 - Nicolet Hoorn
  01:53:44 - 01:53:45 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:54:08 - 01:54:09 - Miriam Ntumba
  01:54:12 - 01:54:13 - Mark Oldengarm
  01:54:15 - 01:54:16 - Theo Peenstra
  01:54:18 - 01:54:19 - Patrick Pelman
  01:54:22 - 01:54:23 - Jacob Raap
  01:54:25 - 01:54:26 - Anja Roelfs
  01:54:29 - 01:54:30 - Niels van der Schaaf
  01:54:34 - 01:54:35 - Suzanne de Sevren Jacquet
  01:54:37 - 01:54:39 - Annemarie Spruijt
  01:54:41 - 01:54:42 - Niels Tol
  01:54:43 - 01:54:45 - Marloes Visser
  01:54:50 - 01:54:51 - Johran Willegers
  01:54:53 - 01:54:56 - Selma Hoekstra
  01:54:56 - 01:54:57 - Koen van Baal
  01:54:59 - 01:55:01 - Monique Bakker
  01:55:03 - 01:55:04 - Ruben van de Belt
  01:55:06 - 01:55:08 - Evelina Bijleveld
  01:55:22 - 01:55:24 - Regien Courtz
  01:55:27 - 01:55:28 - Joost van Dieren
  01:55:36 - 01:55:37 - Cankut Ercan
  01:55:40 - 01:55:41 - Brammert Geerling
  01:55:43 - 01:57:19 - Annemee van de Klundert
 22. 12.d

  01:56:30 - 01:57:19 - Annemee van de Klundert
 23. 12.d.1

  1. In te stemmen met Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen 2023 – 2025.
  2. In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van motie 1296 voortgang impact ondernemen (sociaal ondernemerschap).
 24. 12.e
  Afhandeling informatienota's beantwoording art. 45 vragen
 25. 13

  Moties

  Onderwerp
  M13-1 Sneller duidelijkheid ondernemers binnenstad
  M13-2 Zekere toekomst voor de binnenstadondernemers
  01:56:47 - 01:57:19 - Annemee van de Klundert
  01:57:19 - 01:57:56 - Eibert Geerts
  01:57:58 - 01:58:10 - Annemee van de Klundert
  01:58:10 - 01:59:09 - Silvia Bruggenkamp
  01:59:09 - 01:59:18 - Annemee van de Klundert
  01:59:18 - 02:02:11 - Gerdien Rots
  02:02:11 - 02:02:31 - Annemee van de Klundert
  02:02:31 - 02:02:37 - Gerdien Rots
  02:02:37 - 02:03:00 - Annemee van de Klundert
  02:03:00 - 02:03:33 - Mark Oldengarm
  02:03:33 - 02:03:39 - Annemee van de Klundert
  02:03:41 - 02:04:25 - Debbie Mathijsen
  02:04:27 - 02:04:28 - Annemee van de Klundert
  02:04:28 - 02:05:49 - Cankut Ercan
  02:05:51 - 02:06:04 - Annemee van de Klundert
  02:06:04 - 02:06:40 - Eibert Geerts
  02:06:42 - 02:07:53 - Annemee van de Klundert
 26. 14

  02:07:42 - 02:07:53 - Annemee van de Klundert