Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

verkeerskundige tussenrapportage Singel van Zwolle

ID
907
Onderwerp
verkeerskundige tussenrapportage Singel van Zwolle
Agendapunt
Raadsplein info/debat Raadzaal 2024 (2. Raadsdebat: Startnotitie Singel van Zwolle)
maandag 11 maart 19:30 tot 22:30
SH Raadzaal
Toezegging
Een verkeerskundige tussenrapportage wordt (minimaal twee weken) voor de laatste besluitvormingsronde voor het zomerreces met de raad gedeeld, zodat de raad op basis daarvan zelf kan bepalen of hierover een raadsdebat gewenst is.
Portefeuillehouder
Monique Schuttenbeld
Toelichting
Geplande einddatum
1-7-2024
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)