Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M8-1 Verantwoord omgaan met onze portemonnee en dus cultureel erfgoed kan hand in hand

ID
1351
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2023 (8. Herontwikkeling Bogenhal)
maandag 6 november 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Onderwerp
M8-1 Verantwoord omgaan met onze portemonnee en dus cultureel erfgoed kan hand in hand
Indieners
  • Veen, Maxim van der (CDA)
Mede-indieners
  • Courtz, Regien (VVD)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Voor: CDA, VVD, ChristenUnie, D66, Swollwacht en PvdD
Portefeuillehouder
Gerdien Rots
Verantwoordelijk ambtenaar
Morren , Anouk
Toelichting
Verzoekt het college: Bij de uitwerking van de scenario’s van de Bogenhal binnen de voorgestelde programmering te sturen op een vermindering van het negatieve exploitatieresultaat en zich op lange termijn in te zetten om de bogenhal zoveel als mogelijk kostendekkend te maken, met respect voor de geschiedenis van De Nieuwe Veemarkt als plek van creativiteit, ontmoeting, ondernemingsgeest en cultuurhistorie.
Geplande einddatum
1-1-2025
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)
Stemmen
voor 62%
tegen 38%
voor
Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VVD (4)
tegen
Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1)