Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 6 november 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 6 november 2023 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:05:07 - 00:06:22 - Peter Snijders
  00:06:35 - 00:12:40 - Peter Snijders
  00:13:15 - 00:13:23 - Peter Snijders
  00:13:37 - 00:16:42 - Er is een korte schorsing
 2. 1.b

  00:13:52 - 00:16:42 - Er is een korte schorsing
  00:16:42 - 00:18:15 - Peter Snijders
  00:18:15 - 00:22:45 - Henry van der Veer
  00:22:45 - 00:23:04 - Henry van der Veer
  00:23:04 - 00:23:07 - Silvia Bruggenkamp
  00:23:07 - 00:24:03 - Henry van der Veer
  00:24:03 - 00:24:05 - Peter Snijders
  00:24:05 - 00:25:04 - Henry van der Veer
  00:25:04 - 00:26:20 - Peter Snijders
  00:26:20 - 00:32:24 - Jasper van Stiphout
  00:32:24 - 00:32:28 - Peter Snijders
  00:32:28 - 00:32:40 - Jasper van Stiphout
  00:32:40 - 00:34:14 - Jasper van Stiphout
  00:34:14 - 00:34:17 - Peter Snijders
  00:34:17 - 00:34:19 - Jasper van Stiphout
  00:34:19 - 00:34:22 - Patrick Pelman
  00:34:22 - 00:35:28 - Jasper van Stiphout
  00:35:28 - 00:35:31 - Peter Snijders
  00:35:31 - 00:35:34 - Jasper van Stiphout
  00:35:34 - 00:35:37 - Jolien Elshof-Rook
  00:35:37 - 00:36:43 - Jasper van Stiphout
  00:36:43 - 00:36:46 - Peter Snijders
  00:36:46 - 00:36:49 - Jasper van Stiphout
  00:36:49 - 00:36:51 - Cankut Ercan
  00:36:51 - 00:38:53 - Jasper van Stiphout
  00:38:53 - 00:39:07 - Peter Snijders
  00:39:07 - 00:40:21 - Jasper van Stiphout
  00:40:21 - 00:40:23 - Peter Snijders
  00:40:23 - 00:41:27 - Jasper van Stiphout
  00:41:33 - 00:42:07 - Peter Snijders
  00:42:07 - 00:46:51 - Indra Loef
  00:46:51 - 00:46:52 - Peter Snijders
  00:46:52 - 00:46:57 - Indra Loef
  00:46:57 - 00:46:58 - Peter Snijders
  00:46:58 - 00:47:11 - Indra Loef
  00:47:11 - 00:47:55 - Luna Koops
  00:47:55 - 00:48:41 - Indra Loef
  00:48:41 - 00:48:42 - Peter Snijders
  00:48:42 - 00:48:46 - Luna Koops
  00:48:46 - 00:48:48 - Indra Loef
  00:48:48 - 00:48:53 - Peter Snijders
  00:48:53 - 00:49:48 - Cankut Ercan
  00:49:48 - 00:50:04 - Indra Loef
  00:50:04 - 00:50:05 - Cankut Ercan
  00:50:05 - 00:50:06 - Peter Snijders
  00:50:06 - 00:50:08 - Cankut Ercan
  00:50:08 - 00:50:11 - Indra Loef
  00:50:11 - 00:50:12 - Theo Peenstra
  00:50:12 - 00:51:27 - Indra Loef
  00:51:27 - 00:51:32 - Theo Peenstra
  00:51:32 - 00:51:53 - Indra Loef
  00:51:53 - 00:51:54 - Peter Snijders
  00:51:54 - 00:51:56 - Theo Peenstra
  00:51:56 - 00:52:05 - Peter Snijders
  00:52:05 - 00:52:06 - Indra Loef
  00:52:06 - 00:52:24 - Marieke Herweijer
  00:52:24 - 00:52:48 - Indra Loef
  00:52:48 - 00:53:15 - Peter Snijders
  00:53:15 - 00:53:18 - Indra Loef
  00:53:21 - 00:54:03 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:53:42 - 00:54:03 - Peter Snijders
 4. 1.d

  00:53:44 - 00:54:03 - Peter Snijders
  00:54:14 - 01:01:33 - Peter Snijders
  01:01:59 - 01:02:04 - Peter Snijders
  01:02:20 - 01:07:16 - Johran Willegers
  01:07:24 - 01:07:53 - Peter Snijders
  01:07:53 - 01:14:40 - Jeroen Doornbos
  01:14:59 - 01:16:14 - Peter Snijders
 5. 1.e

  01:15:26 - 01:16:14 - Peter Snijders
  01:16:14 - 01:16:41 - Joey Boon
  01:16:42 - 01:17:36 - Peter Snijders
 6. 1.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:16:47 - 01:17:36 - Peter Snijders
 7. 1.g

  01:19:29 - 01:20:00 - Peter Snijders
 8. 2
  Vaststelling agenda
 9. 3

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  MV3-1 Brief tekorten stichting OverO
  01:20:29 - 01:21:13 - Mark Oldengarm
  01:21:13 - 01:21:18 - Peter Snijders
  01:21:18 - 01:25:24 - Monique Schuttenbeld
  01:25:25 - 01:25:36 - Peter Snijders
  01:25:38 - 01:25:45 - Laura van de Giessen
  01:25:48 - 01:25:49 - Peter Snijders
  01:25:49 - 01:26:13 - Monique Schuttenbeld
  01:26:15 - 01:26:17 - Peter Snijders
  01:26:19 - 01:26:38 - Eildert Noorda
  01:26:41 - 01:27:00 - Monique Schuttenbeld
  01:27:02 - 01:27:05 - Peter Snijders
  01:27:05 - 01:27:06 - Monique Schuttenbeld
  01:27:06 - 01:27:35 - Peter Snijders
 10. 4

  01:27:18 - 01:27:35 - Peter Snijders
  01:27:35 - 01:27:56 - Maxim van der Veen
  01:27:58 - 01:28:06 - Peter Snijders
  01:28:06 - 01:28:09 - Regien Courtz
  01:28:18 - 01:28:21 - Johran Willegers
  01:28:23 - 01:28:30 - Peter Snijders
  01:28:30 - 01:28:31 - Luna Koops
  01:28:34 - 01:29:31 - Peter Snijders
  01:29:31 - 01:29:44 - Eibert Geerts
  01:29:44 - 01:30:22 - Peter Snijders
  01:30:22 - 01:30:40 - Monique Bakker
  01:30:43 - 01:31:36 - Peter Snijders
 11. 5

  Deze beslisnota is behandeld in het raadsdebat op 9 oktober 2023. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Een deel van de bewoners uit de Indische Buurt en Pelmolenstraat en omgeving ervaart parkeeroverlast. Bewoners, die wonen nabij het winkelgebied en/of de grens van een gebied waar al betaald parkeren geldt hebben in de afgelopen jaren regelmatig verzocht om een oplossing voor de parkeerdruk in hun buurt.


  Het college van B&W heeft daarop besloten tot het invoeren van parkeerregulering in de Pelmolenstraat en het voorste deel van Indische Buurt (zie kaart -bijlage 1). Alle openbare parkeerplaatsen in het te reguleren gebied, worden betaalde parkeerplaatsen waar ook met een parkeervergunning geparkeerd mag worden. Het argument achter deze keuze is dat overdag in het algemeen de plekken voor vergunninghouders vaak leeg zijn en deplekken voor bezoekers vol en ‘s avonds andersom. Met dubbel gebruik worden de parkeerplaatsen het meest efficiënt benut.


  Het college vraag de raad kennis te nemen van hun besluit tot het invoeren van parkeerregulering en een krediet van €120.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: Jacomien van der Bij(J.van.der.Bij@zwolle.nl/(038) 498 2534

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1)
  tegen
  Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M5-1 Kwijtschelding parkeerbelasting
  01:31:15 - 01:31:36 - Peter Snijders
  01:31:38 - 01:32:33 - Brammert Geerling
  01:32:35 - 01:32:41 - Peter Snijders
  01:32:49 - 01:33:50 - Gerdien Rots
  01:33:52 - 01:34:30 - Peter Snijders
  01:34:30 - 01:35:33 - Luna Koops
  01:35:33 - 01:35:37 - Peter Snijders
  01:35:39 - 01:36:02 - Brammert Geerling
  01:36:03 - 01:36:05 - Peter Snijders
  01:36:07 - 01:36:52 - Johran Willegers
  01:36:54 - 01:38:17 - Peter Snijders
 12. 6

  Het Reglement van Orde is voor het raadswerk een belangrijk document. De gemeenteraad heeft daarin voor zichzelf spelregels vastgelegd. Deze spelregels zien bijvoorbeeld op het verloop en de eindtijd van de raadsvergaderingen, hoe de vergaderingen worden voorbereid en wie daarbij een rol spelen.


  Bij aanvang van deze raadsperiode in april 2022 is besloten om, eerst bij wijze van experiment, een aantal aanpassingen door te voeren aan de vergaderstructuur van de gemeenteraad. In het verlengde daarvan is de gang van zaken tijdens de debatten en de besluitvormingsrondes aangepast. De vaste themadebatten zijn geïntroduceerd, waarin, in beginsel, alle ontvangen informatienota’s worden geagendeerd. Technische briefings zijn ingevoerd net als schriftelijke overleggen over beslisnota’s met grotere impact. Deze wijziging in werkwijze en veranderingen in de mores van de gemeenteraad hebben geleid tot een nieuw Reglement van orde 2023 die het vorige reglement uit 2018 vervangt.


  Voor technische en feitelijke vragen: Eric Meurs, raadsgriffier.raadsgriffie@zwolle.nl / 06-52356892

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:37:25 - 01:38:17 - Peter Snijders
 13. 7

  Deze beslisnota is behandeld in het raadsdebat op 30 oktober 2023. De korte terugblik is bijgevoegd. 
  In de vastgestelde gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt (juli 2022) is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het gebied Nieuwe Veemarkt waarbij deze locatie belangrijk is voor het uitbreiden van de woningvoorraad in de stad. Met dit Ruimtelijk Ontwikkel Plan (ROP) wordt het programma, het ruimtelijk plan en de financiële kaders vastgelegd.
  De toekomstige Nieuwe Veemarkt moet een eigenzinnige wijk worden met daarin een breed en veelzijdig aanbod van woningen en ruimte om te innoveren en te experimenteren. Een nieuwe stadsbuurt met voldoende ruimte voor water, groen, mens en dier. Op deze locatie moeten 750 woningen worden gerealiseerd.
  Onderdeel van het ROP is het behouden en ontwikkelen van de bestaande Elbertsschool en de Bogenhal waarvoor er aparte voorstellen aan de raad zijn aangeboden. In samenhang met het ROP heeft de raad ook een voorstel voor mobiliteitshubs en parkeren voor de Nieuwe Veemarkt aangeboden. Deze vier voorstellen zijn tijdens het raadsdebat op 30 oktober 2o023 gecombineerd behandeld.


  Voor technische en feitelijke vragen: Michiel Scheper: m.scheper@zwolle.nl / 06-19180798

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie SP (2)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM7-1 ROP Nieuwe veemarkt

  Moties

  Onderwerp
  M7-2 Geen wooncoöperatie, dan sociale huur
  01:37:54 - 01:38:17 - Peter Snijders
  01:38:19 - 01:38:51 - Nicolet Hoorn
  01:38:53 - 01:39:06 - Peter Snijders
  01:39:06 - 01:39:38 - Koen van Baal
  01:39:40 - 01:39:50 - Peter Snijders
  01:39:52 - 01:41:13 - Gerdien Rots
  01:41:13 - 01:41:56 - Peter Snijders
  01:41:56 - 01:42:10 - Theo Peenstra
  01:42:11 - 01:42:47 - Peter Snijders
  01:42:47 - 01:43:22 - Koen van Baal
  01:43:24 - 01:43:28 - Peter Snijders
  01:43:28 - 01:43:51 - Eibert Geerts
  01:43:51 - 01:43:52 - Peter Snijders
  01:43:52 - 01:44:02 - Eibert Geerts
  01:44:02 - 01:45:08 - Peter Snijders
 14. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M8-1 Verantwoord omgaan met onze portemonnee en dus cultureel erfgoed kan hand in hand
  01:44:43 - 01:45:08 - Peter Snijders
  01:45:08 - 01:45:56 - Nicolet Hoorn
  01:45:56 - 01:46:00 - Peter Snijders
  01:46:00 - 01:46:01 - Nicolet Hoorn
  01:46:01 - 01:46:02 - Peter Snijders
  01:46:02 - 01:47:09 - Gerdien Rots
  01:47:13 - 01:47:23 - Peter Snijders
  01:47:23 - 01:48:00 - Marco van Driel
  01:48:00 - 01:48:05 - Peter Snijders
  01:48:05 - 01:48:20 - Theo Peenstra
  01:48:22 - 01:48:25 - Peter Snijders
  01:48:25 - 01:48:31 - Eibert Geerts
  01:48:34 - 01:51:05 - Peter Snijders
 15. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:50:12 - 01:51:05 - Peter Snijders
  01:51:05 - 01:51:59 - Luna Koops
 16. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:51:13 - 01:51:59 - Luna Koops
  01:52:01 - 01:53:29 - Peter Snijders
 17. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De agendacommissie van de raad heeft op dit moment een bezetting van 5 leden (inclusief voorzitter). Gezien de taken en belasting van de commissie is het wenselijk een extra lid aan de agendacommissie toe te voegen. Selma Hoekstra heeft zich gemeld om de agendacommissie te versterken als raadspleinvoorzitter en lid.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om Selma Hoekstra te benoemen tot raadspleinvoorzitter en lid van de agendacommissie.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mara Zweers (038) 498 2449) m.zweers@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:52:36 - 01:53:29 - Peter Snijders
 18. 12.a

  01:53:20 - 01:53:29 - Peter Snijders
 19. 13

  Moties

  Onderwerp
  M13-1 Zomerkermis terug naar de binnenstad
  M13-2 Samenwerking RES West Overijssel
  M13-3 HiddenDisabilitiesSunflower vriendelijke gemeente
  01:53:21 - 01:53:29 - Peter Snijders
  01:53:29 - 01:54:25 - Silvia Bruggenkamp
  01:54:27 - 01:54:32 - Peter Snijders
  01:54:32 - 01:54:35 - Monique Schuttenbeld
  01:54:35 - 01:54:54 - Johran Willegers
  01:54:55 - 01:55:04 - Peter Snijders
  01:55:04 - 01:55:16 - Silvia Bruggenkamp
  01:55:18 - 01:55:22 - Peter Snijders
  01:55:22 - 01:57:55 - Monique Schuttenbeld
  01:57:55 - 01:58:05 - Peter Snijders
  01:58:07 - 01:58:15 - Silvia Bruggenkamp
  01:58:15 - 01:58:16 - Peter Snijders
  01:58:16 - 01:58:29 - Silvia Bruggenkamp
  01:58:32 - 01:58:34 - Monique Schuttenbeld
  01:58:34 - 01:58:58 - Monique Schuttenbeld
  01:59:01 - 01:59:09 - Peter Snijders
  01:59:09 - 01:59:37 - Silvia Bruggenkamp
  01:59:37 - 01:59:38 - Peter Snijders
  01:59:38 - 01:59:39 - Silvia Bruggenkamp
  01:59:39 - 01:59:54 - Peter Snijders
  01:59:54 - 02:00:04 - Maxim van der Veen
  02:00:06 - 02:00:09 - Peter Snijders
  02:00:12 - 02:00:32 - Selma Hoekstra
  02:00:34 - 02:00:37 - Peter Snijders
  02:00:38 - 02:01:02 - Brammert Geerling
  02:01:04 - 02:01:09 - Peter Snijders
  02:01:09 - 02:01:21 - Mark Oldengarm
  02:01:21 - 02:01:24 - Peter Snijders
  02:01:24 - 02:02:03 - Johran Willegers
  02:02:04 - 02:02:06 - Peter Snijders
  02:02:18 - 02:02:20 - Peter Snijders
  02:02:20 - 02:02:27 - Eildert Noorda
  02:02:27 - 02:02:30 - Peter Snijders
  02:02:30 - 02:02:39 - Debbie Mathijsen
  02:02:39 - 02:02:42 - Peter Snijders
  02:02:42 - 02:03:07 - Cankut Ercan
  02:03:08 - 02:03:10 - Peter Snijders
  02:03:12 - 02:03:14 - Luna Koops
  02:03:16 - 02:03:21 - Peter Snijders
  02:03:21 - 02:03:23 - Er is een korte schorsing
  02:03:26 - 02:05:42 - Er is een korte schorsing
  02:05:42 - 02:06:06 - Peter Snijders
  02:06:08 - 02:06:17 - Luna Koops
  02:06:20 - 02:06:59 - Peter Snijders
  02:06:59 - 02:08:34 - Jan Nabers
  02:08:36 - 02:08:42 - Peter Snijders
  02:08:43 - 02:09:25 - Arjan Spaans
  02:09:25 - 02:09:34 - Peter Snijders
  02:09:45 - 02:09:57 - Waldemar Wessels
  02:09:57 - 02:09:59 - Peter Snijders
  02:10:01 - 02:10:39 - Luna Koops
  02:10:39 - 02:10:40 - Peter Snijders
  02:10:40 - 02:10:50 - Luna Koops
  02:10:52 - 02:11:00 - Peter Snijders
  02:11:00 - 02:11:11 - Asia Golunska
  02:11:14 - 02:11:19 - Peter Snijders
  02:11:19 - 02:11:51 - Ruben van de Belt
  02:11:53 - 02:11:54 - Peter Snijders
  02:11:56 - 02:12:14 - Brammert Geerling
  02:12:17 - 02:12:19 - Peter Snijders
  02:12:21 - 02:12:32 - Johran Willegers
  02:12:35 - 02:13:48 - Peter Snijders
  02:13:48 - 02:15:06 - Annemee van de Klundert
  02:15:08 - 02:15:12 - Peter Snijders
  02:15:14 - 02:16:39 - Dorrit de Jong
  02:16:41 - 02:17:40 - Peter Snijders
 20. 14

  02:17:15 - 02:17:40 - Peter Snijders