Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 8 mei 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 8 mei 2023 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:04 - 00:01:20 - Peter Snijders
  00:01:20 - 00:05:20 - Wilma van den Berg
  00:05:20 - 00:05:28 - Peter Snijders
  00:05:30 - 00:05:44 - Jacob Raap
  00:05:44 - 00:06:06 - Wilma van den Berg
  00:06:06 - 00:06:55 - Peter Snijders
  00:06:55 - 00:06:58 - Wilma van den Berg
  00:07:01 - 00:07:02 - Rogier Schmitt
  00:07:02 - 00:11:38 - Rogier Schmitt
  00:11:38 - 00:11:41 - Peter Snijders
  00:11:41 - 00:11:47 - Rogier Schmitt
  00:11:47 - 00:12:25 - Johran Willegers
  00:12:25 - 00:12:26 - Rogier Schmitt
  00:12:26 - 00:12:28 - Peter Snijders
  00:12:28 - 00:13:01 - Rogier Schmitt
  00:13:01 - 00:13:05 - Peter Snijders
  00:13:05 - 00:13:07 - Marco van Driel
  00:13:07 - 00:13:40 - Rogier Schmitt
  00:13:40 - 00:14:03 - Peter Snijders
 2. 1.b

  00:13:55 - 00:14:03 - Peter Snijders
  00:14:03 - 00:14:52 - Jan Nabers
  00:14:53 - 00:15:56 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:14:59 - 00:15:56 - Peter Snijders
  00:15:56 - 00:16:46 - Annemee van de Klundert
  00:16:48 - 00:17:46 - Peter Snijders
 4. 1.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:17:09 - 00:17:46 - Peter Snijders
  00:19:14 - 00:20:01 - Peter Snijders
 5. 2

  00:19:34 - 00:20:01 - Peter Snijders
  00:20:01 - 00:20:43 - Brammert Geerling
  00:20:45 - 00:21:01 - Peter Snijders
  00:21:01 - 00:21:31 - Jolien Elshof-Rook
  00:21:32 - 00:21:33 - Peter Snijders
  00:21:35 - 00:21:49 - Patty Wolthof
  00:21:50 - 00:21:51 - Peter Snijders
  00:21:53 - 00:21:59 - Jeroen Doornbos
  00:22:01 - 00:22:03 - Peter Snijders
  00:22:05 - 00:22:23 - Mark Oldengarm
  00:22:23 - 00:22:29 - Peter Snijders
  00:22:29 - 00:22:31 - Silvia Bruggenkamp
  00:22:32 - 00:22:34 - Peter Snijders
  00:22:36 - 00:23:00 - Maxim van der Veen
  00:23:02 - 00:23:06 - Peter Snijders
  00:23:06 - 00:23:11 - Joey Boon
  00:23:13 - 00:23:15 - Peter Snijders
  00:23:15 - 00:23:19 - Debbie Mathijsen
  00:23:21 - 00:24:02 - Peter Snijders
 6. 3

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  MV3-1 Betalen voor toegang bevrijdingsfestival

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Nadere informatie over (gratis) toegang bevrijdingsfestival
  00:23:56 - 00:24:02 - Peter Snijders
  00:24:02 - 00:25:56 - Koen van Baal
  00:25:57 - 00:26:05 - Peter Snijders
  00:26:05 - 00:28:31 - Monique Schuttenbeld
  00:28:31 - 00:28:34 - Peter Snijders
  00:28:34 - 00:28:38 - Monique Schuttenbeld
  00:28:38 - 00:28:43 - Peter Snijders
  00:28:43 - 00:28:52 - Koen van Baal
  00:28:52 - 00:28:54 - Monique Schuttenbeld
  00:28:54 - 00:28:56 - Peter Snijders
  00:28:56 - 00:29:09 - Monique Schuttenbeld
  00:29:09 - 00:29:16 - Peter Snijders
  00:29:16 - 00:29:34 - Eildert Noorda
  00:29:34 - 00:29:35 - Peter Snijders
  00:29:35 - 00:29:36 - Monique Schuttenbeld
  00:29:39 - 00:30:47 - Peter Snijders
 7. 4

 8. 5

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 27 maart 2023. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het lokaal veiligheidsbeleid. Dit gebeurt iedere vier jaar in de vorm van de Strategische Veiligheidsagenda. Deze agenda richt zich op sociale veiligheidsvraagstukken.
  Hoewel Zwolle gekenmerkt kan worden als overwegend veilige stad, is er – op basis van een brede en integrale veiligheidsanalyse – in toenemende mate sprake van ontwikkelingen die de openbare orde en veiligheid raken. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor de voorliggende Strategische Veiligheidsagenda. In dit kader wordt voorgesteld de volgende vijf geprioriteerde thema’s aan te wijzen: zorg en veiligheid (1), digitale veiligheid (2), drugs (3), jeugd en veiligheid (4) en polarisatie en extremisme (5).
  In de veiligheidsagenda worden de doelen beschreven. Na vaststelling door de raad wordt de veiligheidsagenda uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.
  Voor technische en feitelijke vragen: Wendy Hutterd (W.Hutterd@zwolle.nl / 038 498 2310)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M5-1 Goede aandacht overlast Stadkamer
  M5-2 Toekomst na een misstap
  M5-3 Gemeentelijke visie aanpak jeugdproblematiek

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Voorafgaand aan PPN nota over uitvoering jeugdbeleid aan raad aan te bieden
  00:30:02 - 00:30:47 - Peter Snijders
  00:30:49 - 00:31:39 - Silvia Bruggenkamp
  00:31:40 - 00:31:49 - Peter Snijders
  00:31:49 - 00:32:51 - Johran Willegers
  00:32:53 - 00:33:12 - Peter Snijders
  00:33:12 - 00:33:49 - Patty Wolthof
  00:33:50 - 00:34:05 - Peter Snijders
  00:34:09 - 00:34:10 - Monique Schuttenbeld
  00:34:10 - 00:35:36 - Monique Schuttenbeld
  00:35:36 - 00:35:40 - Peter Snijders
  00:35:40 - 00:35:42 - Monique Schuttenbeld
  00:35:42 - 00:35:43 - Peter Snijders
  00:35:43 - 00:36:04 - Peter Snijders
  00:36:06 - 00:38:02 - Michiel van Willigen
  00:38:04 - 00:38:11 - Peter Snijders
  00:38:11 - 00:38:14 - Patty Wolthof
  00:38:14 - 00:38:16 - Peter Snijders
  00:38:16 - 00:38:32 - Patty Wolthof
  00:38:32 - 00:38:55 - Peter Snijders
  00:39:08 - 00:40:21 - Peter Snijders
  00:40:21 - 00:40:35 - Annemee van de Klundert
  00:40:41 - 00:41:46 - Peter Snijders
  00:41:46 - 00:42:02 - Joey Boon
  00:42:03 - 00:43:21 - Peter Snijders
 9. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming
  ‘Flexwonen’ gaat over flexibele woonoplossingen die relatief snel gerealiseerd kunnen worden voor een grote groep spoedzoekers. Kenmerkend is het ‘tijdelijke karakter’ van de woning zelf, de bewoning of het gebruik van een locatie waarop de woning wordt geplaatst. Flexwoningen zijn in aanleg duurzaam, circulair en goedkoper dan reguliere woningbouw, én ze voldoen ook aan de eisen die vanuit het bouwbesluit worden gesteld aan permanente woningbouw. Het Rijk stimuleert de bouw van flexwonen om zo op korte termijn de druk op de woningmarkt te kunnen verlichten. Onder andere door aanpassingen in wetgeving, het uitvoeren van onderzoek en de ontwikkeling van verschillende instrumenten. Zo kunnen gemeenten gebruik maken van het landelijk Expertteam Woningbouw, zijn handreikingen opgesteld en is een stimuleringsregeling opgezet om financiële tekorten in grond- of vastgoedexploitatie af te kunnen dekken.
  In lijn met het Rijksbeleid is onze inzet de komende jaren het aantal én aandeel betaalbare woningen in Zwolle te vergroten door extra in te zetten op het realiseren van flexwoningen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om flexwoning-projecten aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.
  Voor technische en feitelijke vragen: Kaj van ’t Ende (06 11739432) k.van.t.ende@zwolle.nl of Erwin Boogmans (06 25778249) e.boogmans@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:43:13 - 00:43:21 - Peter Snijders
  00:43:21 - 00:43:49 - Anja Roelfs
  00:43:50 - 00:43:53 - Peter Snijders
  00:43:56 - 00:44:42 - Asia Gołuńska
  00:44:43 - 00:44:46 - Peter Snijders
  00:44:48 - 00:45:24 - Annemee van de Klundert
  00:45:25 - 00:45:27 - Peter Snijders
  00:45:30 - 00:46:04 - Nicolet Hoorn
  00:46:06 - 00:46:09 - Peter Snijders
  00:46:09 - 00:46:31 - Marco van Driel
  00:46:31 - 00:46:33 - Peter Snijders
  00:46:35 - 00:47:17 - Debbie Mathijsen
  00:47:17 - 00:47:21 - Peter Snijders
  00:47:23 - 00:47:52 - Mart Oude Egbrink
  00:47:53 - 00:48:51 - Peter Snijders
 10. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2021 heeft er een volledige herziening van de APV plaatsgevonden. Het streven is de APV jaarlijks te actualiseren door jaarlijks te evalueren en in te spelen op de laatste ontwikkelingen. Hierbij wordt gekeken naar de jaarlijkse adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen die voortvloeien uit landelijke en Europese regelgeving, ontwikkelingen die voortvloeien uit jurisprudentie en naar de wensen en ontwikkelingen in onze eigen gemeente. Bij dit laatste gaat het vooral om de wijzigingen op het gebied van alcohol en horeca en wensen op het gebied van het realiseren van een gamecenter. Dit samen heeft geleid tot deze beslisnota om een aantal artikelen in de APV technisch en/of inhoudelijk te wijzigen. Aangezien de Regeling gamecenter en de bijbehorende procedureregels, het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zwolle 2023-2026 en het Horecasanctiebeleid Zwolle zo nauw in relatie staan met de voorgestelde APV-wijzigingen is, in het kader van duidelijkheid en contextbepaling, besloten om deze tegelijk met de voorgestelde APV-wijziging aan te bieden voor besluitvorming.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjolein van Sprang (14038) m.van.sprang@zwolle.nl en Denise Runhart d.runhart@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M7-1 Reclame fossiele brandstoffen
  00:48:21 - 00:48:51 - Peter Snijders
  00:48:51 - 00:49:23 - Joey Boon
  00:49:24 - 00:49:36 - Peter Snijders
  00:49:41 - 00:52:10 - Paul Guldemond
  00:52:10 - 00:52:18 - Peter Snijders
  00:52:18 - 00:52:20 - Paul Guldemond
  00:52:20 - 00:52:26 - Maxim van der Veen
  00:52:26 - 00:52:30 - Johran Willegers
  00:52:30 - 00:52:40 - Maxim van der Veen
  00:52:42 - 00:52:43 - Johran Willegers
  00:52:43 - 00:52:50 - Peter Snijders
  00:52:50 - 00:53:52 - Johran Willegers
  00:53:54 - 00:53:55 - Peter Snijders
  00:53:55 - 00:54:41 - Paul Guldemond
  00:54:43 - 00:54:47 - Peter Snijders
  00:54:47 - 00:55:16 - Brammert Geerling
  00:55:17 - 00:55:41 - Peter Snijders
  00:55:41 - 00:55:53 - Joey Boon
  00:55:53 - 00:55:56 - Peter Snijders
  00:55:56 - 00:55:57 - Joey Boon
  00:55:57 - 00:56:11 - Peter Snijders
  00:56:11 - 00:57:01 - Mark Oldengarm
  00:57:01 - 00:57:14 - Peter Snijders
  00:57:14 - 00:57:37 - Ruben van de Belt
  00:57:37 - 00:57:40 - Peter Snijders
  00:57:40 - 00:58:33 - Johran Willegers
  00:58:33 - 00:58:36 - Peter Snijders
  00:58:38 - 00:59:00 - Cankut Ercan
  00:59:03 - 00:59:22 - Peter Snijders
  00:59:22 - 00:59:38 - Koen van Baal
  00:59:40 - 01:00:50 - Peter Snijders
  01:00:50 - 01:01:18 - Wietse de Boer
  01:01:18 - 01:01:22 - Peter Snijders
  01:01:23 - 01:02:21 - Silvia Bruggenkamp
  01:02:23 - 01:02:27 - Peter Snijders
  01:02:29 - 01:03:23 - Johran Willegers
  01:03:25 - 01:03:26 - Peter Snijders
  01:03:28 - 01:04:00 - Mark Oldengarm
  01:04:00 - 01:04:40 - Peter Snijders
 11. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het oude V&D/Hudson’s Bay pand, gelegen in het Broerenkwartier te Zwolle werd voorheen gebruikt voor detailhandel, maar staat nu leeg. De gemeente heeft voor deze locatie een andere bestemming voor ogen; wonen, werken, detailhandel, horeca en cultuur. De gemeente wil deze locatie graag in eigendom verwerven om de beoogde ontwikkeling te kunnen realiseren. Om haar regierol bij deze ruimtelijke ontwikkeling te versterken, haar onderhandelingspositie bij de grondverwerving te verbeteren en te voorkomen dat er grondspeculatie kan plaatsvinden, wordt voorgesteld om op het perceel op deze locatie een voorkeursrecht op grond van de Wvg te vestigen. Dat betekent dat een eigenaar of beperkt gerechtigde van een onroerende zaak niet tot vervreemding mag overgaan, zonder dat (het recht op) de desbetreffende onroerende zaak eerst aan de gemeente ter verwerving is aangeboden.
  Met onderhavig raadsvoorstel wordt voorgesteld om het voorkeursrecht te handhaven en te bestendigen op grond van artikel 2 juncto 5 Wvg, ingevolge welke bepalingen de gemeenteraad gronden kan aanwijzen die nog niet zijn opgenomen in een bestemmingsplan, inpassingsplan of structuurvisie, maar waaraan een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht en waarvan het huidige gebruik afwijkt van die toegedachte bestemming.
  Voor technische en feitelijke vragen: Joost Smeets (06 463 715 38) j.smeets@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:00:40 - 01:00:50 - Peter Snijders
  01:00:50 - 01:01:18 - Wietse de Boer
  01:01:18 - 01:01:22 - Peter Snijders
  01:01:23 - 01:02:21 - Silvia Bruggenkamp
  01:02:23 - 01:02:27 - Peter Snijders
  01:02:29 - 01:03:23 - Johran Willegers
  01:03:25 - 01:03:26 - Peter Snijders
  01:03:28 - 01:04:00 - Mark Oldengarm
  01:04:00 - 01:04:40 - Peter Snijders
  01:04:40 - 01:05:10 - Anja Roelfs
  01:05:10 - 01:05:43 - Peter Snijders
 12. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Zwolle ontwikkelt zich snel en heeft de komende decennia een grote woningbouwopgave. De ontwikkeling van de Spoorzone is een uitgelezen kans om de bouw van nieuwe woningen in Zwolle te versnellen. Gemeente en ontwikkelende marktpartijen hebben hiervoor een versnellingsplan gemaakt, in de vorm van de aanvraag voor een speciale regeling bij het Rijk, de Woningbouwimpuls. Op basis van het Ontwikkelkader Spoorzone (2020) is een subsidieaanvraag gedaan voor het versneld realiseren van 2.900 woningen in de Spoorzone in de komende tien jaar. Door de bijdragen van het Rijk, provincie, ontwikkelaars, gemeentelijke grondopbrengsten en gemeentelijke bijdragen kan het pakket van infrastructurele maatregelen gerealiseerd worden.
  Het voorstel aan de raad is in te stemmen met de verdere voorbereiding en uitwerking van de investeringen behorend bij het infrastructurele maatregelenpakket van de Woningbouwimpuls (WBI) en de eerste ronde versnellingsafspraken. Daarnaast wordt voorgesteld voor infrastructurele werken voor de komende jaren een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 5 miljoen euro en hiervoor cofinanciering van 30,35 miljoen te reserveren vanuit de Stedelijke Investeringsagenda. Voor de versnelling van de bouw van 2.900 woningen in de Spoorzone is het voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 5,45 miljoen euro voor de planbegeleiding van de private en gemeentelijke ontwikkellocaties.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Westenberg (038 4982090) a.westenberg@zwolle.nl en Loekie Berk (06 15140734) l.berk@zwolle.nl.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:05:45 - 01:06:09 - Regien Courtz
  01:06:09 - 01:06:14 - Peter Snijders
  01:06:14 - 01:06:48 - Luna Koops
  01:06:49 - 01:06:53 - Peter Snijders
  01:06:53 - 01:07:35 - Asia Gołuńska
  01:07:35 - 01:09:20 - Peter Snijders
 13. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Met het tijdelijk ontslag van Suzanne de Sevren Jacquet is er een vacature ontstaan voor een raadspleinvoorzitter en lid van de agendacommissie. In het Reglement van orde van het Raadsplein is bepaald dat de raad uit haar midden minimaal 4 leden benoemd tot raadspleinvoorzitter. De raadspleinvoorzitters zitten de vergaderingen van de informatie- en debatronde voor. Mark Oldengarm heeft zich bereid verklaard deze vacature als raadspleinvoorzitter en lid van de agendacommissie in te vullen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om Mark Oldengarm te benoemen tot raadspleinvoorzitter en als lid van de agendacommissie.
  Voor technische en feitelijke vragen: Iris Gosemeijer (038 498 2847) i.gosemeijer@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:08:04 - 01:09:20 - Peter Snijders
 14. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeenteraad heeft december 2022 een nieuwe referendumverordening vastgesteld. Volgens deze verordening dient een referendumcommissie ingesteld te zijn die verschillende taken uitvoert tijdens het verloop van de referendumprocedure. Op dit moment is de commissie niet bemenst. Via dit voorstel worden nieuwe leden voor de referendumcommissie benoemd. De commissie heeft verschillende taken, waaronder het adviseren van zowel de raad als het college. De raad stelt een referendumcommissie in en benoemt haar leden voor een periode van zes jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:08:45 - 01:09:20 - Peter Snijders
  01:09:20 - 01:09:54 - Brammert Geerling
 15. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Met deze nota geeft het college de raad inzicht in de stand van zaken van de afval- en grondstoffeninzameling tot en met 2022. De Jaarrapportage 2022 van ROVA kan gelezen worden als een nulmeting voor de hoeveelheid ingezamelde restafval en grondstoffen. Het doel van het per 1-1-2023 geïntroduceerde afvalbeleid is de hoeveelheid restafval te verlagen naar 100 kg/inwoner/jaar. In de nog te ontvangen eerste kwartaalrapportage zal worden ingegaan op de ontwikkelingen van het afvalaanbod in Zwolle gedurende januari, februari en maart 2023. Deze rapportage wordt naar verwachting in juni aan de raad gepresenteerd. De raad wordt nu gevraagd om kennis te nemen van de afval- en grondstofinzameling 2022 en de ontwikkelingen van de lopende projecten begin 2023.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2)
  01:09:27 - 01:09:54 - Brammert Geerling
  01:09:56 - 01:10:01 - Peter Snijders
  01:10:03 - 01:10:17 - Maxim van der Veen
  01:10:19 - 01:10:25 - Peter Snijders
  01:10:25 - 01:10:46 - Mark Oldengarm
  01:10:47 - 01:11:20 - Peter Snijders
  01:11:20 - 01:11:45 - Patrick Pelman
  01:11:47 - 01:13:02 - Peter Snijders
 16. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeente Zwolle is eigenaar van een groot aantal buitensportvelden. Deze velden worden met en zonder verlichting verhuurd aan diverse sportverenigingen. De gemeente heeft in 2013 besloten om bij het vervangen van de veldverlichting over te stappen op LEDverlichting. Op basis van het huidige vervangingsritme duurt dit proces nog minimaal 10 jaar. Gezien de energiecrisis en energietransitie is de noodzaak tot vervanging van de lichtinstallatie toegenomen. Daarom wordt voorgesteld om een versnelling aan te brengen in de vervanging van de lichtinstallaties naar LED voor de komende 3 jaar.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Tuinman (038 498 2460) ab.tuinman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:12:15 - 01:13:02 - Peter Snijders
 17. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op het perceel aan de Dokter van Deenweg 84 -92 Zwolle bevindt zich een kantoorgebouw. De ontwikkelaar wil dit kantoorgebouw transformeren naar een woongebouw met maximaal 24 huurappartementen, waarvan 7 goedkope, 7 middelduur-1, 8 middelduur-2 en 2 dure. De ontwikkeling is passend binnen de door de raad vastgestelde gebiedsvisie Oosterenk.
  Het beoogde gebruik is niet toegestaan in het huidige bestemmingsplan Ceintuurbaanzone. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Momenteel is het gebouw in gebruik als gemeentelijke opvang voor Oekraïners. Met de eigenaar van het gebouw is afgesproken om ondertussen de procedure voor de transformatie naar een woongebouw te doorlopen, zodat op het moment dat de opvang voor Oekraïners eindigt het gebouw aansluitend kan worden getransformeerd naar permanente woningen.
  Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Met dit voorstel is de ingediende zienswijze afgehandeld en wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (038 498 2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Johan Roeland (038 498 4164) j.roeland@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:12:16 - 01:13:02 - Peter Snijders
 18. 15.a

  Moties

  Onderwerp
  M15-1 Toegankelijke bijstand voor iedereen
  01:12:41 - 01:13:02 - Peter Snijders
  01:13:02 - 01:13:59 - Patty Wolthof
  01:13:59 - 01:14:03 - Peter Snijders
  01:14:03 - 01:14:51 - Patty Wolthof
  01:14:51 - 01:15:03 - Peter Snijders
  01:15:05 - 01:15:31 - Paul Guldemond
  01:15:31 - 01:15:41 - Peter Snijders
  01:15:41 - 01:15:44 - Monique Bakker
  01:15:44 - 01:15:46 - Peter Snijders
  01:15:46 - 01:16:40 - Monique Bakker
  01:16:41 - 01:16:43 - Peter Snijders
  01:16:45 - 01:16:54 - Brammert Geerling
  01:16:57 - 01:18:34 - Peter Snijders
 19. 15.b

  01:17:32 - 01:18:34 - Peter Snijders
 20. 15.c

  01:18:08 - 01:18:34 - Peter Snijders
  01:18:34 - 01:20:01 - Johran Willegers
 21. 15.c.2

 22. 16

  Moties

  Onderwerp
  M16-1 Voorkomen Eventhalloze periode
  01:18:41 - 01:20:01 - Johran Willegers
  01:20:03 - 01:20:10 - Peter Snijders
  01:20:10 - 01:21:14 - Monique Schuttenbeld
  01:21:14 - 01:21:27 - Peter Snijders
  01:21:27 - 01:21:32 - Jolien Elshof-Rook
  01:21:34 - 01:21:38 - Peter Snijders
  01:21:38 - 01:21:47 - Mark Oldengarm
  01:21:47 - 01:21:51 - Peter Snijders
  01:21:51 - 01:21:59 - Selma Hoekstra
  01:22:00 - 01:22:05 - Peter Snijders
  01:22:05 - 01:22:25 - Eildert Noorda
  01:22:25 - 01:23:31 - Peter Snijders
 23. 17

  01:23:02 - 01:23:31 - Peter Snijders