Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M-19 Fietsparkeren normeren

ID

1068

Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Statenzaal) 2021 (4.b. Amendementen en moties begroting 2022)
vrijdag 12 november 9:00 tot 18:00
Statenzaal (Provinciehuis)
Onderwerp

M-19 Fietsparkeren normeren

Indieners
  • Hartman, Lennart (GroenLinks)
Mede-indieners
  • Belt, Ruben van de (ChristenUnie)
  • Oude Egbrink, Mart (PvdA)
Status

Aangenomen

Stemverhouding

Tegen: CDA

Portefeuillehouder

Gerdien Rots

Verantwoordelijk ambtenaar

Doorne, Jeroen van

Toelichting

Roept het college op:
• Fietsparkeernormen te ontwikkelen en toe te voegen aan de parkeernormenregeling.
• Bij nieuwe ontwikkelingen waarover de raad geinformeerd wordt, de fietsparkeernormen in de ruimtelijke plannen toe te lichten wanneer deze normen van toepassing zijn.

Geplande einddatum

5-4-2022

Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)
Stemmen