Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Statenzaal)

vrijdag 12 november 2021

09:00 - 18:00
Locatie

Statenzaal (Provinciehuis)

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

Debat en besluitvorming begroting

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:33 - 00:01:44 - Peter Snijders
  00:01:44 - 00:01:58 - Silvia Bruggenkamp
  00:01:58 - 00:45:25 - Peter Snijders
 2. 2

  00:03:07 - 00:45:25 - Peter Snijders
 3. 3

  • 9.00 uur: Algemene beschouwingen, uitgesproken door de fractievoorzitters (10 minuten per fractie, waarvan 3 minuten gesloten)
  • 12.30 uur: Lunchpauze
  • 13.30 uur: Eerste termijn college, inclusief reactie op ingediende moties en amendementen
  • 15.30 uur: Pauze, gelegenheid voor fractieoverleg
  • 16.00 uur: Tweede termijn raad, definitieve indiening moties en amendementen (+ eventueel korte reactie college)
  • 17.00 uur: Stemming
  • 18.00 uur: Sluiting

  00:03:19 - 00:45:25 - Peter Snijders
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie SP (2)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Actuele informatie over svz rondom wettelijk verplichte taaleis in Zwolle
  Mogelijkheden bespreken met fvz en/of lijsttrekkers voor het verkrijgen van aanvullende input van de inwoners voor de komende bestuursperiode.
  N.a.v. motie Actief promoten kwijtschelden abonnementstarief: Onderzoeken of gekomen kan worden tot een zgn. 1ouderpunt
  N.a.v. motie Combineer community art met opbouwwerk: verrichten gevraagde onderzoek en raad informeren over uitkomsten
  N.a.v. motie Zwolse straatkunst: gevraagde onderzoek verrichten en raad informeren over uitkomsten
  Nagaan of het mogelijk is om via subsidieverordening wel geld beschikbaar te krijgen voor zwemlessen voor kinderen met fysieke of sociale beperkingen
  Raad nader informeren over effecten van het (weer) toelaten van AOW'ers tot de participatieregeling
 5. 4.a

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatienota aanbieden met een schets van het proces dat op dit moment van toepassing is op Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven (NRI)
  N.a.v. motie Kennis voor versnelling woningbouw: uiteen zetten hoe in huidige praktijk wordt voorzien in begeleiding van indieners bouwplannen
 6. 4.b

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  A-1 Behoud behoedzaamheidsmarge sociaal domein
  A-2 AOW’ers en cultuur versterken elkaar
  A-3 Aan het werk met de basisbaan
  A-4 Hulp komt vóór handhaving
  A-5 Voldoende budget voor de Nooterhof

  Moties

  Onderwerp
  M-1 Wat overblijft in het sociaal domein, blijft in het sociaal domein
  M-10 Zwemlessen voor kinderen met fysieke of sociale beperkingen via KidsZwolle
  M-11 Alsnog steun voor starters
  M-12 Stimuleren start-ups met impact
  M-13 Borg de Erfcoach
  M-14 Zwolse straatkunst
  M-15 Stimuleer bezoek Zwolse cultuurinstellingen
  M-16 Combineer community art met opbouwwerk
  M-17 Zwolse stadswandeling ‘Woeste Wijven en Wijze Wieven’
  M-18 Ambitie laadpalen
  M-19 Fietsparkeren normeren
  M-2 Bijzondere bijstand voor medische kosten per 2022
  M-20 College kom met scenario’s om tekorten grondstoffenplan weg te werken
  M-21 Motie aandacht voor natuurvriendelijke oevers
  M-22 Alleen water naar de zee brengen
  M-23 De tegeltaxi blijft rijden
  M-24 Alle beetjes helpen
  M-25 Kennis voor versnelling woningbouw
  M-26 Boete op leegstand
  M-27 Pilot ‘delen van je lege kamer’
  M-28 Huurmatiging 2022
  M-29 Charter Diversiteit
  M-3 Actief promoten kwijtschelden abonnementstarief (eigen bijdrage)
  M-30 Stimuleren van initiatieven en participatie
  M-31 Hart voor Schelle
  M-32 16 maart niet één maar twee stemformulieren
  M-33 Oog hebben voor van mensen na verlaten van bijstand
  M-34 Carnaval is ook cultuur
  M-35 JA- JA sticker
  M-36 Geldgebrek mag geen belemmering zijn voor ontwikkelingskansen kinderen
  M-4 Seniorenbeurs Zwolle – Oost-Nederland
  M-5 Jeugdboa’s
  M-6 Élke Zwolse jongere weerbaar voor middelengebruik en criminele circuit
  M-7 Steun voor initiatieven maatschappelijke inzet sportverenigingen en bewoners
  M-8 investeer in Sport en bewegen in de openbare ruimte
  M-9 Ondersteun verenigingen met de coronatoegangscontrole
 7. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 8. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 9. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 10. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 11. 9

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie SP (2)
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 13. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 14. 11

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie Christenunie (5), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie CDA (3)
 15. 12
  Ter kennisname bij de begroting
 16. 13
  Sluiting