Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Statenzaal)

vrijdag 12 november 2021

09:00 - 18:00

Locatie
Statenzaal (Provinciehuis)
Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

Debat en besluitvorming begroting

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:32 - 00:01:43 - Peter Snijders
00:01:43 - 00:01:57 - Silvia Bruggenkamp
00:01:57 - 00:45:23 - Peter Snijders

• 9.00 uur: Algemene beschouwingen, uitgesproken door de fractievoorzitters (10 minuten per fractie, waarvan 3 minuten gesloten)
• 12.30 uur: Lunchpauze
• 13.30 uur: Eerste termijn college, inclusief reactie op ingediende moties en amendementen
• 15.30 uur: Pauze, gelegenheid voor fractieoverleg
• 16.00 uur: Tweede termijn raad, definitieve indiening moties en amendementen (+ eventueel korte reactie college)
• 17.00 uur: Stemming
• 18.00 uur: Sluiting

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
M-6 Élke Zwolse jongere weerbaar voor middelengebruik en criminele circuit
M-7 Steun voor initiatieven maatschappelijke inzet sportverenigingen en bewoners

Bijlagen

Amendementen

Onderwerp
A-1 Behoud behoedzaamheidsmarge sociaal domein
A-2 AOW’ers en cultuur versterken elkaar
A-3 Aan het werk met de basisbaan
A-4 Hulp komt vóór handhaving
A-5 Voldoende budget voor de Nooterhof

Moties

Onderwerp
M-1 Wat overblijft in het sociaal domein, blijft in het sociaal domein
M-10 Zwemlessen voor kinderen met fysieke of sociale beperkingen via KidsZwolle
M-11 Alsnog steun voor starters
M-12 Stimuleren start-ups met impact
M-13 Borg de Erfcoach
M-14 Zwolse straatkunst
M-15 Stimuleer bezoek Zwolse cultuurinstellingen
M-16 Combineer community art met opbouwwerk
M-17 Zwolse stadswandeling ‘Woeste Wijven en Wijze Wieven’
M-2 Bijzondere bijstand voor medische kosten per 2022
M-20 College kom met scenario’s om tekorten grondstoffenplan weg te werken
M-26 Boete op leegstand
M-27 Pilot ‘delen van je lege kamer’
M-28 Huurmatiging 2022
M-3 Actief promoten kwijtschelden abonnementstarief (eigen bijdrage)
M-32 16 maart niet één maar twee stemformulieren
M-4 Seniorenbeurs Zwolle – Oost-Nederland
M-5 Jeugdboa’s
M-8 investeer in Sport en bewegen in de openbare ruimte
M-9 Ondersteun verenigingen met de coronatoegangscontrole

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming