Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M7-2 Beweegroutes door de binnenstad

ID
1324
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2023 (7. Gebiedsvisie Noorderkwartier)
maandag 17 juli 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Onderwerp
M7-2 Beweegroutes door de binnenstad
Indieners
  • Courtz, Regien (VVD)
Mede-indieners
  • Ercan, Cankut (VOLT)
  • Hoekstra, Selma (PvdA)
  • Klappe, Ron (Swollwacht)
  • Raap, Jacob (ChristenUnie)
  • Veen, Maxim van der (CDA)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Met algemene stemmen aangenomen
Portefeuillehouder
Monique Schuttenbeld
Toelichting
Verzoekt het College ● Te onderzoeken – bij de uitwerking van de plannen voor de Singelzone en in verbinding met de andere gebiedsontwikkelingen – wat de mogelijkheden zijn van het creëren van beweegroutes ; ● De uitkomsten van het onderzoek, met waar mogelijk een voorstel voor implementatie, te delen met de Raad, zodat het onderdeel kan worden van het stedenbouwkundig plan Noorderkwartier.
Geplande einddatum
1-12-2023
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (1), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)