Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Onderwerpen prestatie afspraken

ID
785
Onderwerp
Onderwerpen prestatie afspraken
Agendapunt
Raadsplein Info/debat TaKzaal 2023 (2. Debatronde: Prestatieafspraken woningcorporaties (opinienota))
dinsdag 21 februari 19:30 tot 21:00
SH TaKzaal
Toezegging
Beschikbaarheid is een belangrijk thema, zo niet het belangrijkste thema. Van de volgende onderwerpen heeft de wethouder aangegeven ze mee te nemen in de gesprekken met de corporaties,: • Ruimte voor corporaties om in te zetten op middenhuur; • Bevordering van de doorstroming onder andere door de bestaande voorraad beter te benutten; • Het overnemen van wooncomplexen door corporaties; • De inzet om zo min mogelijk sociale huurwoningen te verkopen, onder andere door wijkgericht te kijken en door in te zetten op een goede beschrijving van de voorwaarden waaronder tot verkoop kan worden overgegaan; • Een afwegingskader in het kader van de woonruimteverdeling voor verschillende doelgroepen; • De uitvoering van de motie ‘gespikkeld bezit’; • Groen en biodiversiteit; • Maatschappelijke voorzieningen in relatie tot leefbaarheid.
Portefeuillehouder
Dorrit de Jong
Toelichting
Geplande einddatum
1-11-2023
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
15-4-2024
Afgedaan in
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2024
maandag 15 april 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Bijlage(s)