Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M-25 Samen verduurzamen gespikkeld bezit

ID
1224
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2022 (4.b. Amendementen en moties begroting 2023)
vrijdag 11 november 9:00 tot 18:00
SH Raadzaal
Onderwerp
M-25 Samen verduurzamen gespikkeld bezit
Indieners
  • Doornbos, Jeroen (VVD)
Mede-indieners
  • Gołuńska, Asia (Swollwacht)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Unaniem aangenomen
Portefeuillehouder
Dorrit de Jong
Toelichting
Verzoekt het college: - Met woningcorporaties in gesprek te gaan over de rol die zij kunnen spelen in wijken en buurten met gespikkeld bezit. - De afspraken die daarover worden gemaakt vast te leggen in de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties; - De raad middels een informatienota te informeren over deze aanpak “verduurzaming gespikkeld bezit”.
Geplande einddatum
1-12-2023
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
15-4-2024
Afgedaan in
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2024
maandag 15 april 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)