Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M14-1 Moestuinen (volkstuinen) Zwolle

ID
919
Agendapunt
Onderwerp
M14-1 Moestuinen (volkstuinen) Zwolle
Indieners
  • Roelfs, Anja (GroenLinks)
Mede-indieners
  • Nabers, Jan (CDA)
  • Elshof-Rook, Jolien (ChristenUnie)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Met algemene stemmen aangenomen
Portefeuillehouder
William Dogger
Verantwoordelijk ambtenaar
Kruizinga, Anouk
Toelichting
Verzoekt het College: - om te onderzoeken hoeveel behoefte er is onder de bewoners van de gemeente Zwolle aan een volkstuin. Om op basis van de uitkomsten te anticiperen op deze vraag door beschikbare (tijdelijke) ruimte hiervoor in te zetten.
Geplande einddatum
8-6-2021
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in