Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M13-2 Samenwerking RES West Overijssel

ID
1352
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2023 (13. Moties Vreemd aan de orde van de dag)
maandag 6 november 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Onderwerp
M13-2 Samenwerking RES West Overijssel
Indieners
  • Nabers, Jan (CDA)
Mede-indieners
  • Peenstra, Theo (GroenLinks)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Tegen: PvdA en Swollwacht
Portefeuillehouder
Arjan Spaans
Verantwoordelijk ambtenaar
Feldbrugge, Paul
Toelichting
Verzoekt het college - Bij Gedeputeerde Staten van Overijssel aan te geven dat de gemeente Zwolle de ruimte moet krijgen om haar eigen RES plannen te realiseren zonder eenzijdige interventies van de provincie Overijssel - Aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te vragen of zij onderzoek wil doen naar de effecten van deze wijziging van de spelregels - Aan Gedeputeerde Staten te vragen de verantwoordelijkheid te nemen om op dat onderzoek te reflecteren en met gemeenten waarvoor een negatief effect ontstaat te kijken hoe zij de gevolgen hiervan indien nodig lokaal kunnen repareren. - Bij Gedeputeerde Staten van Overijssel aan te geven dat, wanneer zij de spelregels nogmaals zou willen wijzigen, zij dit eerst afstemmen met de belanghebbende gemeenten, desnoods op basis van geheimhouding
Geplande einddatum
1-1-2024
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
9-11-2023
Afgedaan in
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2023
maandag 27 november 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Bijlage(s)
Stemmen
voor 81%
tegen 19%
voor
Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (4)
tegen
Fractie PvdA (4), Fractie Swollwacht (3)