Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M20-1 Veilig zwemmen in Stadshagen

ID
980
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2021 (20. Moties Vreemd aan de orde van de dag)
dinsdag 6 juli 19:30 tot 21:00
Digitaal
Onderwerp
M20-1 Veilig zwemmen in Stadshagen
Indieners
  • Bus, Schelto (VVD)
Mede-indieners
  • Raap, Jacob (ChristenUnie)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Tegen: CDA
Portefeuillehouder
Monique Schuttenbeld
Toelichting
Verzoekt het College • Om in samenspraak met het bevoegd gezag te bekijken of er een mogelijkheid is meer duidelijkheid te geven over de meest recente waterkwaliteit in de Milligerplas; • Bij wijzigingen in het advies over zwemmen in de Milligerplas hierover actief te communiceren middels gemeentelijk media, lokale omroepen en online; • Ter plaatse van de Milligerplas een visueel communicatiemiddel in te zetten wat het actuele zwemadvies aangeeft, bijvoorbeeld door middel van een groene, oranje of rode vlag;
Geplande einddatum
1-10-2021
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
15-4-2024
Afgedaan in
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2024
maandag 15 april 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Bijlage(s)
Stemmen
voor 89%
tegen 11%
voor
Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
tegen
Fractie CDA (4)