Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M-18 Convenant gegevens delen

ID
1000
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Statenzaal) 2021 (3. Voorjaarsstukken: moties en amendementen)
maandag 5 juli 19:30 tot 22:30
Statenzaal (Provinciehuis)
Onderwerp
M-18 Convenant gegevens delen
Indieners
  • Klundert, Annemee van de (VVD)
  • Willegers, Johran (VVD)
Mede-indieners
  • Bruggenkamp, Silvia (Swollwacht)
  • Elfers, Leo (CDA)
  • Mulder, Reinier (ChristenUnie)
  • Stoorvogel, Ruth (ChristenUnie)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Tegen: D66 Aangenomen
Portefeuillehouder
Peter Snijders
Toelichting
Verzoekt het College • Te komen tot een toepasbaar convenant, of andere samenwerkingsvorm, tussen partijen zodat uitwisseling van gegevens, binnen de rechtmatige en doelmatige kaders, voor aanpak van woonoverlast en het effect opsporen van criminele activiteiten mogelijk zijn; • Daarvoor de goed werkende en uitvoerbare voorbeelden in het land te gebruiken;
Geplande einddatum
1-1-2022
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
8-5-2023
Afgedaan in
Raad Besluitvormingsronde 2023
maandag 8 mei 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Bijlage(s)
Stemmen
voor 89%
tegen 11%
voor
Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
tegen
Fractie D66 (4)