Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M10-16 Versterk Zwolse natuur met de natuurwaardenkaart en een Stedelijke ecologische hoofdstructuur

ID
1020
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Statenzaal) 2021 (10. Vaststelling Omgevingsvisie "Mijn Zwolle van Morgen")
maandag 13 september 19:30 tot 21:00
Statenzaal (Provinciehuis)
Onderwerp
M10-16 Versterk Zwolse natuur met de natuurwaardenkaart en een Stedelijke ecologische hoofdstructuur
Indieners
  • Hartman, Lennart (GroenLinks)
Mede-indieners
  • Belt, Ruben van de (ChristenUnie)
  • Oude Egbrink, Mart (PvdA)
  • Paauw, Sonja (D66)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Tegen: VVD
Portefeuillehouder
Ed Anker
Verantwoordelijk ambtenaar
Vedder, Arjen
Toelichting
Roept het college op: - De natuurwaardenkaart door te ontwikkelen tot een complete en volwaardige kaart die kan dienen als basis voor het opstellen van een Zwolse ecologische hoofdstructuur; - Hierbij de Zwolse natuur- en milieu organisaties en hun visie op de benodigde professionele ontwikkeling te betrekken bij de ontwikkeling hiervan. - Bij de actualisatie van het groenbeleid te komen tot een Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur en deze op te nemen in de volgende Omgevingsvisie met als voornaamste doel bescherming en versterking van de biodiversiteit.
Geplande einddatum
7-11-2023
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)
Stemmen