Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M26b-1 Zwolle vuurwerkvrij

ID
1247
Agendapunt
Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2022 (26.b. Afhandeling informatienota's themadebat Dienstverlening en inwonerbetrokkenheid)
maandag 19 december 19:30 tot 21:00
SH Raadzaal
Onderwerp
M26b-1 Zwolle vuurwerkvrij
Indieners
  • Mathijsen, Debbie (PvdD)
Mede-indieners
  • Boer, Wietse de (ChristenUnie)
  • Boon, Joey (GroenLinks)
  • Ercan, Cankut (VOLT)
  • Oude Egbrink, Mart (PvdA)
  • Sevren Jacquet, Suzanne de (D66)
  • Veen, Maxim van der (CDA)
  • Wolthof, Patty (PvdA)
Status
Aangenomen
Stemverhouding
Tegen: VVD en Swollwacht
Portefeuillehouder
Peter Snijders
Toelichting
Roept het college op: - in het meerjarig vuurwerkbeleid een particulier afsteekverbod in 2024/2025 op te nemen, met uitzondering op maximaal vijf nog aan te wijzen locaties waarbij in de keuze hiervoor rekening gehouden wordt met dier, mens en natuur; - een geheel particulier afsteekverbod in 2025/2026 op te nemen; - om indien mogelijk deze transitie versneld door te voeren; - ideeen en initiatieven uit de Zwolse samenleving op te halen voor (het toewerken naar) een niet vervuilende, diervriendelijke en veilige jaarwisseling; - met een financieel voorstel bij de perspectiefnota te komen voor alle kosten aangaande handhaving, gesprekken met inwoners en alternatieve eindejaarsshows
Geplande einddatum
15-10-2024
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
20-11-2023
Afgedaan in
Raadsplein info/debat Raadzaal 2023
maandag 20 november 19:30 tot 22:30
SH Raadzaal
Bijlage(s)
Stemmen
voor 78%
tegen 22%
voor
Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1)
tegen
Fractie Swollwacht (3), Fractie VVD (5)