Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overdracht College-Raad

donderdag 30 juni 2022

09:15 - 10:00
Locatie

SH kamer 0.19 griffier

Agendapunten

 1. 1

  Raadsplein themadebat 'sociaal domein'. Datum volgt nog

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording door het College van de artikel 45 vragen van de raadsfractie van Swollwacht over het begeleid wonen complex aan de Geert Grootestraat.

 2. 2

 3. 3

  Raadsplein besluitvormingsronde 11-07-2022, A-voorstel rechstreeks

  Voorgesteld besluit

  1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds.
  2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2022, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 8.442.000 te verrekenen met de algemene concernreserve.
  3 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten voor de jaren 2023 tot en met 2026 in de begroting 2023 c.q. meerjarenraming tot en met 2026.