Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overdracht College-Raad

Reguliere overdracht

donderdag 26 mei 2022

09:15 - 10:00
Locatie

SH kamer 0.19 griffier

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Raadsplein themadebat, datum volgt nog

  Voorgesteld besluit

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  Het versterken van de mogelijkheden voor het ondersteunen van initiatieven van bewoners en organisaties in de stad.

 3. 3

  Raadsplein themadebat, datum volgt nog

  Voorgesteld besluit

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  De motie '25 jaar Stadshagen verdient Symphonica!' (28-M) van de ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA en CDA en de voorgestelde wijze van afdoening.

 4. 4

  Raadsplein besluitvormingsronde d.d. 13-06-2022 / A-voorstel rechtstreeks

  Voorgesteld besluit

  1. de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Bergkloosterweg 12, 14 en 16 ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP21007-0004 met de bijbehorende regels met bijlagen en de bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand NL.IMRO.0193.BP21007-0004 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
  2. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied Bergkloosterweg 12, 14 en 16 vast te stellen;
  3. kennis te nemen van het besluit tot vaststelling van hogere geluidsgrenswaarden.
 5. 5

 6. 6

  Raadsplein besluitvormingsronde d.d. 13-06-2022 / A-voorstel rechtstreeks

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling zoals omschreven in de zienswijzennota bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling;
  2. het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen, zoals omschreven in de wijzigingsnota Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling;
  3. de verbeelding van het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling gewijzigd vast te stellen in elektronische vorm, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP20009-0004 met de bijbehorende regels met bijlagen en de bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand NL.IMRO.0193.BP20009-0004 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
  4. uiterlijk binnen zes weken het besluit tot vaststelling te publiceren, dan wel eerder dan zes weken indien de reactie van de provincie daartoe aanleiding geeft;
  5. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling vast te stellen;
  6. nader te onderzoeken of gevelensembles in de gemeente Zwolle vanuit het perspectief van een meer historisch stedenbouwkundige grondslag als nieuwe (cultuurhistorische) categorie kunnen worden geïnventariseerd en gewaardeerd.
 7. 7

  Raadsplein besluitvormingsronde d.d. 13-06-2022 / A-voorstel rechtstreeks

 8. 8