Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 6 september 2021

21:10 - 22:30

Locatie
SH TaKzaal
Voorzitter
Dhr. L. Elfers / Griffier: M. Seuters
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Dit is het vervolg op de digitale informatieronde.

Eind 2019 heeft de raad de mobiliteitsvisie 2030 vastgesteld. Deze visie wordt de komende jaren uitgewerkt in actieplannen en bijhorende uitvoeringsagenda’s voor specifieke thema’s. Het actieplan Zwolle Wereldfietsstad is het eerste actieplan dat aan de raad word voorgelegd. Zwolle is Wereldfietsstad en heeft de ambitie om dat in de toekomst ook te blijven. Doel is om het fietsen in Zwolle voor alle gebruikers aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Door de uitvoering van het actieplan kan de stad duurzaam verder groeien en wordt bijgedragen aan gezonde bewoners en aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, inclusieve samenleving, cultuur, recreatie, sport en toerisme. Het actieplan vormt ook de basis voor voorstellen die vanuit Zwolle worden ingediend in het kader van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, dat als doelstelling heeft om het fietsgebruik te laten groeien. In Zwolle wordt gestreefd naar een groei van 20 procent van het fietsgebruik tot 2027 door onder meer gericht in te zetten op verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en het comfort van fietsers. Daarnaast dient overlast van geparkeerde fietsen te worden tegengegaan door te zorgen voor voldoende goede fietsparkeervoorzieningen.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het actieplan Zwolle Wereldfietsstad 2030 en om over de benodigde investeringen te besluiten bij de begroting 2022.
Na vaststelling van het actieplan zal de uitvoeringsagenda nader uitgewerkt worden en opgenomen in de dynamische mobiliteitsagenda die jaarlijks aan de raad wordt voorgelegd bij de Perspectiefnota en waar mogelijk worden betrokken bij de Strategische Investeringsagenda.
Voor technische en feitelijke vragen: Syb Tjepkema (2133) S.Tjepkema@zwolle.nl

Toezeggingen
Onderwerp
Verkennen juridische mogelijkheden veiligheid fietspaden te verbeteren