Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 21 juni 2021

19:30 - 21:00

Locatie
SH TaKzaal
Voorzitter
Dhr. J. Raap / Griffier M. Seuters
Toelichting

Bij deze vergadering is per fractie één woordvoerder aanwezig. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Inspreken is wel mogelijk. Inwoners of instellingen die wensen in te spreken kunnen zich aanmelden via raadsgriffie@zwolle.nl. Aanmelden kan tot maandag 21 juni 10:00 uur.

Agendapunten

In het kader van het landelijke Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Deze regio’s dienen allen een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In zo’n RES moet worden beschreven hoe de regio’s bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken.
Zwolle maakt onderdeel uit van de regio West-Overijssel. In december 2019 nam de gemeenteraad een besluit over de startnota voor de RES West-Overijssel.Vervolgens is in de eerste helft van 2020 de concept-RES opgesteld, waarbij de deelnemende Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Besturen van de Waterschappen hun wensen en bedenkingen konden meegeven voor de uitwerking van de RES 1.0.
Het besluitvormingsproces over de RES 1.0 vindt in twee fasen plaats. De eerste fase betrof het Hoofdlijnenakkoord waarover een debatronde heeft plaatsgevonden op 12 april. De raad heeft vervolgens op 19 april het Hoofdlijnenenakkoord vastgesteld. Nu is de raad aan zet voor de tweede fase van besluitvorming, namelijk de vaststelling van de definitieve RES 1.0.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de belangrijkste doelen en samenwerkingsafspraken en kennis nemen van de bouwstenen Elektriciteit, Netwerk, Ruimte, Structuur Warmte en Lokaal Eigendom en de participatiekaart.
De vaststelling van de RES 1.0 is beoogd vóór 1 juli met een uitloop tot 9 juli 2021. Mocht er bij de vaststelling van de definitieve RES 1.0 moties en/of amendementen worden aangenomen, dan zal de stuurgroep deze meezenden met de indiening van de RES 1.0 bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
Voor technische en feitelijke vragen: Paul Feldbrugge, 038 - 498 3067, P.Feldbrugge@zwolle.nl.