Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overdracht College-Raad

donderdag 5 oktober 2023

09:15 - 10:00
Locatie

SH kamer 0.19 griffier

Agendapunten

 1. 1

  Raadsplein themadebat Fysieke Leefomgeving, datum volgt nog

 2. 2

  Raadsplein themadebat Fysieke Leefomgeving, datum volgt nog

 3. 4

  Raadsplein themadebat Klimaat en Energie, datum volgt nog

 4. 5

 5. 6

  Raadsplein raadsdebat, datum volgt nog

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorstel om de Bogenhal te herontwikkelen conform scenario 4 (gefaseerd klaarmaken voor de toekomst) inclusief de aanpak en programmering voor minimaal 10 jaar.
  2. Een krediet beschikbaar stellen van € 8,7 miljoen voor de realisatie van de herinrichting Bogenhal. Het negatieve exploitatieresultaat van € 295.000 op de volgende wijze te dekken:
  Het negatieve exploitatieresultaat op de volgende wijze te dekken:
  · € 245.000 te dekken uit de algemene structurele middelen.
  · € 50.000 structurele bijdrage uit de reeds beschikbare middelen cultuur.

 6. 7

  Raadsplein raadsdebat, datum volgt nog

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de aanpak voor de ontwikkeling van de Elbertsschool tot en met eind 2024.
  2. Een budget van € 215.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve incidentele middelen.
  3. Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van afdoening van de motie: ‘Elbertsschool als kloppend hart van de Kamperpoort’ d.d. 28 september 2020.

 7. 8

  Raadsplein raadsdebat, datum volgt nog

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet van € 28.500.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en realisatie van de mobiliteitshubs Nieuwe Veemarkt en de parkeerplaatsen uit het Ruimtelijk Ontwikkelplan Nieuwe Veemarkt.
  2. De nadelige exploitatieresultaten in de beginjaren van in totaal € 1.723.000 voorlopig te dekken uit de parkeerexploitatie-/reserve.
 8. 9

  Raadsplein raadsdebat, datum volgt nog

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) Nieuwe Veemarkt.
  2. In te stemmen met de grondexploitatie Nieuwe Veemarkt september 2023.
  3. In te stemmen met het verstrekken van een garantie of een lening van maximaal 1 miljoen euro t.b.v. het faciliteren van 1 wooncoöperatie (ca. 35 woningen).
  4. De jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud à 100.582 euro vanaf 2026 ten laste van het structurele budget Strategische Investeringsagenda (SIA) te brengen.

 9. 10

 10. 12

 11. 13