Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 24 oktober 2022

19:30 - 21:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Eric Meurs
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 24 oktober 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:02:53 - 00:03:05 - Annemee van de Klundert
  00:03:22 - 00:06:37 - Annemee van de Klundert
 2. 1.b

  00:04:21 - 00:06:37 - Annemee van de Klundert
 3. 2

  Tot begin van dit jaar vervulde de gemeente niet of nauwelijks een actieve rol in de opvang van vluchtelingen. De gemeente had op 1 januari van dit jaar alleen de rol en verantwoordelijkheid om statushouders te huisvesten. Inmiddels zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen in het algemeen en statushouders in het bijzonder, i.c. vluchtelingen met een (asiel)status waarvoor de wet Inburgering geldt.
  Op 3 oktober j.l. heeft de gemeenteraad een rondetafelgesprek georganiseerd om meer inzicht krijgen in de opgave(n), mogelijkheden en benodigdheden voor een samenhangende en duurzame aanpak van vluchtelingen in de gemeente Zwolle. De raad wil nu het debat voeren aan de hand van de volgende debatvraag:
  Hoe moet volgens de Zwolse gemeenteraad invulling worden gegeven aan de afspraken tussen Rijk en VNG zodat een samenhangende, structurele en duurzame aanpak van de vluchtelingenopvang ontstaat?
  Voor technische en feitelijke vragen: Heleen Post (06-25778225) H.Post@zwolle.nl / Bonnie van der Meer (038-4982359) B.van.der.Meer@zwolle.nl

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De raad zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de gesprekken over de opvang van jonge vluchtelingen (met o.a. Nidos).
  Komt informatienota met verheldering rondom onderwerpen nburgeringsplicht, participatieverklaring, etc.
  Met het COA zal worden bezien of ook Zwolle een pilot zou kunnen starten met het aan werk helpen van kansrijke asielzoekers zonder status, zoals in Zaanstad
  Schriftelijk terugkomejn op vraag of vrouwen uit migrantengezinnen vanuit de gemeente worden benaderd om te solliciteren
  00:04:27 - 00:06:37 - Annemee van de Klundert
  00:06:39 - 00:18:16 - Ed Verhoeven
  00:18:16 - 00:18:17 - Annemee van de Klundert
  00:18:17 - 00:18:19 - Ed Verhoeven
  00:18:19 - 00:18:48 - Annemee van de Klundert
  00:18:48 - 00:19:15 - Ed Verhoeven
  00:19:15 - 00:19:41 - Annemee van de Klundert
  00:19:41 - 00:19:48 - Ed Verhoeven
  00:20:04 - 00:20:12 - Annemee van de Klundert
  00:20:12 - 00:20:39 - Johran Willegers
  00:20:39 - 00:21:04 - Annemee van de Klundert
  00:21:14 - 00:21:16 - Annemee van de Klundert
  00:21:18 - 00:26:33 - Evert Aukema
  00:26:33 - 00:26:53 - Annemee van de Klundert
  00:26:53 - 00:26:55 - Evert Aukema
  00:26:55 - 00:27:31 - Klariska ten Napel
  00:27:31 - 00:27:32 - Annemee van de Klundert
  00:27:32 - 00:28:06 - Evert Aukema
  00:28:06 - 00:28:11 - Annemee van de Klundert
  00:28:11 - 00:28:16 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:28:16 - 00:29:04 - Evert Aukema
  00:29:04 - 00:29:52 - Annemee van de Klundert
  00:30:23 - 00:33:55 - Jackie Wright
  00:33:55 - 00:34:45 - Annemee van de Klundert
  00:35:14 - 00:39:23 - Cankut Ercan
  00:39:23 - 00:39:37 - Annemee van de Klundert
  00:39:55 - 00:41:44 - Laura van de Giessen
  00:41:44 - 00:41:51 - Annemee van de Klundert
  00:42:02 - 00:42:03 - Klariska ten Napel
  00:42:03 - 00:42:09 - Klariska ten Napel
  00:42:09 - 00:42:10 - Laura van de Giessen
  00:42:24 - 00:43:20 - Laura van de Giessen
  00:43:20 - 00:43:22 - Annemee van de Klundert
  00:43:24 - 00:44:05 - Johran Willegers
  00:44:08 - 00:44:30 - Laura van de Giessen
  00:44:33 - 00:45:00 - Johran Willegers
  00:45:00 - 00:45:02 - Annemee van de Klundert
  00:45:02 - 00:45:37 - Laura van de Giessen
  00:45:39 - 00:46:10 - Johran Willegers
  00:46:10 - 00:46:11 - Annemee van de Klundert
  00:46:11 - 00:46:13 - Johran Willegers
  00:46:15 - 00:46:16 - Laura van de Giessen
  00:46:16 - 00:46:18 - Annemee van de Klundert
  00:46:18 - 00:47:24 - Laura van de Giessen
  00:47:26 - 00:47:31 - Annemee van de Klundert
  00:47:44 - 00:52:10 - Brammert Geerling
  00:52:12 - 00:52:20 - Annemee van de Klundert
  00:52:25 - 00:52:46 - Margriet Leest
  00:52:47 - 00:52:49 - Annemee van de Klundert
  00:52:49 - 00:53:51 - Brammert Geerling
  00:53:51 - 00:53:53 - Margriet Leest
  00:53:53 - 00:53:54 - Margriet Leest
  00:53:56 - 00:53:58 - Brammert Geerling
  00:53:58 - 00:54:16 - Annemee van de Klundert
  00:54:33 - 00:56:57 - Evelina Bijleveld
  00:56:57 - 00:56:58 - Annemee van de Klundert
  00:57:00 - 00:57:17 - Margriet Leest
  00:57:19 - 00:58:06 - Evelina Bijleveld
  00:58:08 - 00:58:09 - Annemee van de Klundert
  00:58:09 - 00:58:23 - Margriet Leest
  00:58:25 - 00:58:26 - Annemee van de Klundert
  00:58:26 - 00:59:07 - Evelina Bijleveld
  00:59:11 - 00:59:46 - Margriet Leest
  00:59:46 - 00:59:49 - Annemee van de Klundert
  00:59:52 - 00:59:54 - Margriet Leest
  00:59:54 - 00:59:56 - Annemee van de Klundert
  00:59:56 - 01:00:54 - Evelina Bijleveld
  01:00:54 - 01:00:58 - Annemee van de Klundert
  01:00:58 - 01:01:06 - Margriet Leest
  01:01:06 - 01:01:08 - Annemee van de Klundert
  01:01:14 - 01:01:34 - Laura van de Giessen
  01:01:35 - 01:01:37 - Annemee van de Klundert
  01:01:37 - 01:01:38 - Evelina Bijleveld
  01:01:38 - 01:01:42 - Laura van de Giessen
  01:01:47 - 01:01:50 - Annemee van de Klundert
  01:01:54 - 01:03:09 - Evelina Bijleveld
  01:03:09 - 01:03:13 - Annemee van de Klundert
  01:03:16 - 01:03:42 - Brammert Geerling
  01:03:44 - 01:03:54 - Annemee van de Klundert
  01:03:56 - 01:04:13 - Evelina Bijleveld
  01:04:15 - 01:04:27 - Brammert Geerling
  01:04:29 - 01:04:31 - Annemee van de Klundert
  01:04:31 - 01:05:02 - Evelina Bijleveld
  01:05:02 - 01:05:03 - Annemee van de Klundert
  01:05:04 - 01:05:06 - Annemee van de Klundert
  01:05:10 - 01:05:15 - Annemee van de Klundert
  01:05:15 - 01:05:57 - Evelina Bijleveld
  01:05:57 - 01:06:02 - Annemee van de Klundert
  01:06:02 - 01:06:03 - Evelina Bijleveld
  01:06:03 - 01:06:08 - Annemee van de Klundert
  01:06:28 - 01:08:48 - Klariska ten Napel
  01:08:48 - 01:08:51 - Annemee van de Klundert
  01:08:53 - 01:09:02 - Evelina Bijleveld
  01:09:05 - 01:09:20 - Klariska ten Napel
  01:09:23 - 01:09:32 - Evelina Bijleveld
  01:09:34 - 01:09:36 - Annemee van de Klundert
  01:09:36 - 01:10:48 - Klariska ten Napel
  01:10:48 - 01:10:49 - Klariska ten Napel
  01:10:49 - 01:10:53 - Annemee van de Klundert
  01:10:55 - 01:10:56 - Cankut Ercan
  01:10:56 - 01:11:24 - Cankut Ercan
  01:11:26 - 01:11:53 - Klariska ten Napel
  01:11:55 - 01:12:16 - Cankut Ercan
  01:12:18 - 01:12:40 - Klariska ten Napel
  01:12:42 - 01:12:52 - Annemee van de Klundert
  01:12:53 - 01:13:08 - Evelina Bijleveld
  01:13:10 - 01:13:23 - Klariska ten Napel
  01:13:23 - 01:13:24 - Annemee van de Klundert
  01:13:24 - 01:13:40 - Evelina Bijleveld
  01:13:41 - 01:13:43 - Annemee van de Klundert
  01:13:43 - 01:14:08 - Klariska ten Napel
  01:14:11 - 01:14:19 - Annemee van de Klundert
  01:14:22 - 01:14:23 - Johran Willegers
  01:14:23 - 01:14:47 - Johran Willegers
  01:14:51 - 01:15:14 - Klariska ten Napel
  01:15:16 - 01:15:58 - Johran Willegers
  01:15:58 - 01:15:59 - Annemee van de Klundert
  01:15:59 - 01:16:04 - Johran Willegers
  01:16:06 - 01:16:33 - Klariska ten Napel
  01:16:35 - 01:17:01 - Johran Willegers
  01:17:04 - 01:17:05 - Annemee van de Klundert
  01:17:05 - 01:17:44 - Klariska ten Napel
  01:17:47 - 01:17:54 - Annemee van de Klundert
  01:18:08 - 01:18:10 - Annemee van de Klundert
  01:18:18 - 01:18:20 - Annemee van de Klundert
  01:18:20 - 01:20:14 - Niels van der Schaaf
  01:20:14 - 01:20:16 - Niels van der Schaaf
  01:20:16 - 01:20:17 - Annemee van de Klundert
  01:20:19 - 01:20:20 - Johran Willegers
  01:20:20 - 01:20:57 - Johran Willegers
  01:20:58 - 01:20:59 - Annemee van de Klundert
  01:20:59 - 01:21:10 - Niels van der Schaaf
  01:21:12 - 01:21:37 - Johran Willegers
  01:21:37 - 01:21:38 - Annemee van de Klundert
  01:21:40 - 01:21:58 - Niels van der Schaaf
  01:21:59 - 01:22:01 - Annemee van de Klundert
  01:22:01 - 01:22:18 - Johran Willegers
  01:22:19 - 01:22:21 - Annemee van de Klundert
  01:22:21 - 01:24:30 - Niels van der Schaaf
  01:24:30 - 01:24:31 - Annemee van de Klundert
  01:24:33 - 01:25:08 - Brammert Geerling
  01:25:10 - 01:25:31 - Niels van der Schaaf
  01:25:35 - 01:25:41 - Brammert Geerling
  01:25:41 - 01:25:49 - Annemee van de Klundert
  01:26:03 - 01:28:13 - Margriet Leest
  01:28:13 - 01:28:17 - Annemee van de Klundert
  01:28:23 - 01:28:27 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:28:29 - 01:29:00 - Margriet Leest
  01:29:02 - 01:29:03 - Annemee van de Klundert
  01:29:04 - 01:29:12 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:29:14 - 01:29:36 - Margriet Leest
  01:29:36 - 01:29:37 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:29:37 - 01:29:38 - Margriet Leest
  01:29:38 - 01:29:41 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:29:41 - 01:29:44 - Annemee van de Klundert
  01:29:48 - 01:30:25 - Brammert Geerling
  01:30:25 - 01:30:26 - Annemee van de Klundert
  01:30:28 - 01:31:18 - Margriet Leest
  01:31:18 - 01:31:19 - Annemee van de Klundert
  01:31:19 - 01:31:55 - Brammert Geerling
  01:31:57 - 01:32:11 - Margriet Leest
  01:32:16 - 01:32:20 - Johran Willegers
  01:32:24 - 01:32:26 - Margriet Leest
  01:32:28 - 01:33:14 - Johran Willegers
  01:33:15 - 01:34:20 - Margriet Leest
  01:34:20 - 01:34:28 - Margriet Leest
  01:34:28 - 01:34:29 - Annemee van de Klundert
  01:34:29 - 01:35:13 - Johran Willegers
  01:35:13 - 01:35:15 - Annemee van de Klundert
  01:35:15 - 01:35:27 - Johran Willegers
  01:35:27 - 01:35:29 - Annemee van de Klundert
  01:35:31 - 01:36:03 - Margriet Leest
  01:36:05 - 01:36:06 - Annemee van de Klundert
  01:36:09 - 01:36:10 - Evelina Bijleveld
  01:36:10 - 01:36:36 - Evelina Bijleveld
  01:36:38 - 01:37:03 - Margriet Leest
  01:37:03 - 01:37:04 - Annemee van de Klundert
  01:37:04 - 01:37:14 - Evelina Bijleveld
  01:37:15 - 01:37:16 - Annemee van de Klundert
  01:37:18 - 01:39:32 - Margriet Leest
  01:39:32 - 01:39:35 - Annemee van de Klundert
  01:39:40 - 01:39:41 - Niels van der Schaaf
  01:39:41 - 01:39:55 - Niels van der Schaaf
  01:39:58 - 01:40:15 - Margriet Leest
  01:40:15 - 01:40:18 - Annemee van de Klundert
  01:40:18 - 01:40:24 - Margriet Leest
  01:40:27 - 01:40:49 - Brammert Geerling
  01:40:49 - 01:40:51 - Annemee van de Klundert
  01:40:51 - 01:41:02 - Brammert Geerling
  01:41:03 - 01:41:22 - Annemee van de Klundert
  01:41:23 - 01:41:48 - Margriet Leest
  01:41:48 - 01:41:49 - Annemee van de Klundert
  01:41:49 - 01:42:04 - Brammert Geerling
  01:42:08 - 01:42:20 - Annemee van de Klundert
  01:42:21 - 01:42:39 - Evelina Bijleveld
  01:42:39 - 01:42:50 - Annemee van de Klundert
  01:42:53 - 01:43:17 - Margriet Leest
  01:43:17 - 01:43:18 - Annemee van de Klundert
  01:43:18 - 01:43:29 - Evelina Bijleveld
  01:43:32 - 01:43:42 - Annemee van de Klundert
  01:44:02 - 01:47:04 - Debbie Mathijsen
  01:47:04 - 01:47:07 - Annemee van de Klundert
  01:47:08 - 01:47:17 - Evelina Bijleveld
  01:47:19 - 01:47:25 - Annemee van de Klundert
  01:47:25 - 01:48:31 - Debbie Mathijsen
  01:48:31 - 01:48:44 - Annemee van de Klundert
  01:48:53 - 01:51:39 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:51:39 - 01:51:41 - Annemee van de Klundert
  01:51:41 - 01:51:49 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:51:49 - 01:51:50 - Annemee van de Klundert
  01:51:51 - 01:52:28 - Johran Willegers
  01:52:28 - 01:52:30 - Annemee van de Klundert
  01:52:30 - 01:52:45 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:52:48 - 01:52:50 - Annemee van de Klundert
  01:52:52 - 01:53:20 - Brammert Geerling
  01:53:22 - 01:53:46 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:53:46 - 01:54:18 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:54:18 - 01:54:19 - Annemee van de Klundert
  01:54:19 - 01:54:41 - Brammert Geerling
  01:54:41 - 01:54:42 - Annemee van de Klundert
  01:54:42 - 01:54:47 - Brammert Geerling
  01:54:48 - 01:54:49 - Annemee van de Klundert
  01:54:51 - 01:55:17 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:55:17 - 01:55:20 - Brammert Geerling
  01:55:20 - 01:55:32 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:55:32 - 01:55:34 - Annemee van de Klundert
  01:55:37 - 01:56:39 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:56:43 - 01:56:47 - Annemee van de Klundert
  01:56:59 - 01:59:19 - Johran Willegers
  01:59:20 - 01:59:22 - Annemee van de Klundert
  01:59:25 - 02:00:06 - Margriet Leest
  02:00:06 - 02:00:08 - Annemee van de Klundert
  02:00:08 - 02:01:04 - Johran Willegers
  02:01:06 - 02:01:23 - Margriet Leest
  02:01:25 - 02:01:51 - Johran Willegers
  02:01:51 - 02:01:52 - Annemee van de Klundert
  02:01:53 - 02:01:58 - Margriet Leest
  02:01:58 - 02:01:59 - Annemee van de Klundert
  02:01:59 - 02:03:40 - Johran Willegers
  02:03:42 - 02:03:44 - Annemee van de Klundert
  02:03:46 - 02:03:56 - Laura van de Giessen
  02:03:57 - 02:04:25 - Johran Willegers
  02:04:27 - 02:04:29 - Annemee van de Klundert
  02:04:31 - 02:04:46 - Cankut Ercan
  02:04:48 - 02:04:59 - Johran Willegers
  02:05:05 - 02:05:08 - Cankut Ercan
  02:05:10 - 02:05:12 - Annemee van de Klundert
  02:05:12 - 02:05:14 - Annemee van de Klundert
  02:05:14 - 02:05:16 - Cankut Ercan
  02:05:19 - 02:05:31 - Annemee van de Klundert
  02:05:34 - 02:14:21 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  02:14:21 - 02:14:25 - Annemee van de Klundert
  02:14:53 - 02:15:24 - Annemee van de Klundert
  02:15:33 - 02:16:46 - Peter Snijders
  02:16:46 - 02:22:22 - Dorrit de Jong
  02:22:22 - 02:22:23 - Annemee van de Klundert
  02:22:26 - 02:22:27 - Brammert Geerling
  02:22:27 - 02:23:01 - Brammert Geerling
  02:23:01 - 02:23:02 - Annemee van de Klundert
  02:23:05 - 02:24:43 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:24:43 - 02:24:44 - Annemee van de Klundert
  02:24:44 - 02:25:19 - Brammert Geerling
  02:25:21 - 02:25:23 - Annemee van de Klundert
  02:25:23 - 02:26:21 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:26:21 - 02:26:29 - Annemee van de Klundert
  02:26:30 - 02:26:31 - Klariska ten Napel
  02:26:31 - 02:26:46 - Klariska ten Napel
  02:26:46 - 02:26:50 - Annemee van de Klundert
  02:26:50 - 02:27:25 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:27:25 - 02:27:26 - Annemee van de Klundert
  02:27:27 - 02:27:36 - Klariska ten Napel
  02:27:36 - 02:27:37 - Annemee van de Klundert
  02:27:39 - 02:28:12 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:28:15 - 02:28:16 - Annemee van de Klundert
  02:28:19 - 02:29:02 - Debbie Mathijsen
  02:29:05 - 02:30:36 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:30:36 - 02:30:37 - Debbie Mathijsen
  02:30:37 - 02:30:41 - Debbie Mathijsen
  02:30:43 - 02:30:45 - Annemee van de Klundert
  02:30:46 - 02:31:11 - Johran Willegers
  02:31:13 - 02:33:52 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:33:53 - 02:34:46 - Johran Willegers
  02:34:49 - 02:35:53 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:35:55 - 02:37:00 - Johran Willegers
  02:37:00 - 02:37:01 - Annemee van de Klundert
  02:37:03 - 02:37:28 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:37:28 - 02:37:29 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:37:29 - 02:37:36 - Johran Willegers
  02:37:38 - 02:37:40 - Annemee van de Klundert
  02:37:44 - 02:37:45 - Margriet Leest
  02:37:45 - 02:38:00 - Margriet Leest
  02:38:00 - 02:38:02 - Annemee van de Klundert
  02:38:02 - 02:38:24 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:38:24 - 02:38:25 - Annemee van de Klundert
  02:38:25 - 02:38:29 - Margriet Leest
  02:38:29 - 02:38:30 - Annemee van de Klundert
  02:38:30 - 02:38:53 - Margriet Leest
  02:38:56 - 02:39:32 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:39:34 - 02:39:35 - Annemee van de Klundert
  02:39:38 - 02:40:03 - Evelina Bijleveld
  02:40:05 - 02:40:18 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:40:18 - 02:40:20 - Annemee van de Klundert
  02:40:20 - 02:40:29 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:40:29 - 02:40:32 - Annemee van de Klundert
  02:40:32 - 02:40:35 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:40:35 - 02:40:38 - Annemee van de Klundert
  02:40:39 - 02:40:54 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:40:54 - 02:40:59 - Annemee van de Klundert
  02:40:59 - 02:41:00 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:41:00 - 02:41:08 - Annemee van de Klundert
  02:41:10 - 02:41:11 - Johran Willegers
  02:41:15 - 02:41:19 - Annemee van de Klundert
  02:41:24 - 02:41:56 - Cankut Ercan
  02:41:58 - 02:42:28 - Annemee van de Klundert
  02:42:30 - 02:45:12 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:45:12 - 02:45:14 - Annemee van de Klundert
  02:45:16 - 02:45:49 - Evelina Bijleveld
  02:45:50 - 02:46:44 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:46:47 - 02:47:01 - Evelina Bijleveld
  02:47:03 - 02:47:05 - Annemee van de Klundert
  02:47:05 - 02:49:16 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:49:16 - 02:49:18 - Annemee van de Klundert
  02:49:20 - 02:49:31 - Johran Willegers
  02:49:32 - 02:49:33 - Annemee van de Klundert
  02:49:37 - 02:49:40 - Annemee van de Klundert
  02:49:40 - 02:49:49 - Johran Willegers
  02:49:51 - 02:49:53 - Annemee van de Klundert
  02:49:53 - 02:50:51 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:50:51 - 02:50:52 - Annemee van de Klundert
  02:50:52 - 02:51:22 - Johran Willegers
  02:51:24 - 02:52:38 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:52:38 - 02:52:40 - Annemee van de Klundert
  02:52:41 - 02:53:04 - Johran Willegers
  02:53:05 - 02:53:07 - Annemee van de Klundert
  02:53:08 - 02:53:24 - Laura van de Giessen
  02:53:27 - 02:56:10 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:56:12 - 02:56:16 - Laura van de Giessen
  02:56:18 - 02:56:21 - Annemee van de Klundert
  02:56:21 - 02:56:47 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:56:50 - 02:57:32 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:57:34 - 02:57:35 - Annemee van de Klundert
  02:57:35 - 02:57:37 - Lizet Klein Nagelvoort
  02:57:37 - 02:57:39 - Annemee van de Klundert
  02:57:45 - 02:58:05 - Klariska ten Napel
  02:58:07 - 02:58:09 - Annemee van de Klundert
  02:58:09 - 02:59:12 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:59:15 - 02:59:28 - Klariska ten Napel
  02:59:29 - 02:59:30 - Annemee van de Klundert
  02:59:31 - 02:59:49 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  02:59:51 - 03:00:13 - Annemee van de Klundert
  03:00:14 - 03:02:33 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:02:33 - 03:02:46 - Annemee van de Klundert
  03:02:48 - 03:03:21 - Brammert Geerling
  03:03:23 - 03:03:40 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:03:42 - 03:04:08 - Brammert Geerling
  03:04:11 - 03:05:17 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:05:17 - 03:05:24 - Brammert Geerling
  03:05:25 - 03:05:27 - Annemee van de Klundert
  03:05:29 - 03:05:39 - Johran Willegers
  03:05:42 - 03:06:47 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:06:47 - 03:06:48 - Annemee van de Klundert
  03:06:48 - 03:07:29 - Johran Willegers
  03:07:31 - 03:08:03 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:08:05 - 03:08:06 - Annemee van de Klundert
  03:08:06 - 03:08:40 - Johran Willegers
  03:08:42 - 03:09:36 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:09:36 - 03:09:38 - Annemee van de Klundert
  03:09:38 - 03:09:49 - Annemee van de Klundert
  03:09:49 - 03:09:59 - Margriet Leest
  03:10:01 - 03:10:25 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:10:27 - 03:10:28 - Annemee van de Klundert
  03:10:30 - 03:11:16 - Cankut Ercan
  03:11:16 - 03:11:17 - Annemee van de Klundert
  03:11:17 - 03:11:18 - Cankut Ercan
  03:11:20 - 03:13:37 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:13:37 - 03:13:51 - Annemee van de Klundert
  03:13:52 - 03:14:39 - Cankut Ercan
  03:14:39 - 03:14:40 - Annemee van de Klundert
  03:14:41 - 03:14:44 - Annemee van de Klundert
  03:14:47 - 03:15:36 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:15:40 - 03:16:24 - Cankut Ercan
  03:16:27 - 03:17:15 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:17:17 - 03:17:18 - Cankut Ercan
  03:17:18 - 03:17:21 - Annemee van de Klundert
  03:17:21 - 03:17:22 - Cankut Ercan
  03:17:24 - 03:17:25 - Annemee van de Klundert
  03:17:26 - 03:17:27 - Johran Willegers
  03:17:27 - 03:17:43 - Johran Willegers
  03:17:45 - 03:18:47 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:18:51 - 03:19:27 - Johran Willegers
  03:19:29 - 03:20:32 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:20:32 - 03:21:31 - Johran Willegers
  03:21:35 - 03:22:21 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:22:21 - 03:22:29 - Annemee van de Klundert
  03:22:29 - 03:22:55 - Johran Willegers
  03:22:55 - 03:22:58 - Annemee van de Klundert
  03:22:58 - 03:23:00 - Johran Willegers
  03:23:00 - 03:23:03 - Annemee van de Klundert
  03:23:03 - 03:23:04 - Johran Willegers
  03:23:04 - 03:23:06 - Annemee van de Klundert
  03:23:06 - 03:23:07 - Johran Willegers
  03:23:07 - 03:23:17 - Annemee van de Klundert
  03:23:20 - 03:23:39 - Cankut Ercan
  03:23:42 - 03:24:45 - Dorrit de Jong/ Peter Snijders
  03:24:47 - 03:25:06 - Cankut Ercan
  03:25:08 - 03:26:29 - Annemee van de Klundert
  03:26:29 - 03:26:34 - Johran Willegers
  03:26:34 - 03:26:36 - Annemee van de Klundert
  03:26:36 - 03:26:44 - Johran Willegers
  03:26:44 - 03:26:46 - Annemee van de Klundert
  03:26:46 - 03:26:47 - Johran Willegers
  03:26:47 - 03:27:20 - Annemee van de Klundert
 4. 2.a

 5. 3

  03:27:02 - 03:27:20 - Annemee van de Klundert