Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 15 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 15 januari tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  Deze informatienota is door de agendacommissie van de gemeenteraad geagendeerd voor een debat. Het in 2015 opgerichte sociale wijkteam (SWT) heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een succesvol organisatieonderdeel dat inwoners helpt met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Het SWT kreeg bij de aanvang geen expliciete opdracht of doelen mee. Er is behoefte aan het aanscherpen van de opdracht van het SWT. Als eerste stap zijn de visie en de doelen van het SWT op 8 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In vervolg hierop wordt de gemeenteraad geïnformeerd over een aangescherpte opdracht, die tot stand is gekomen op basis van onder andere gesprekken met in- en externe stakeholders en gesprekken met inwoners over dienstverlening. De opdrachtbeschrijving geeft richting aan wat het SWT zelf doet en waar een beroep op anderen gedaan wordt. De beschrijving van taken, uitvoeringsprincipes en de relaties met andere partijen moet leiden tot een betere afbakening en een meer eenduidige werkwijze. Het SWT gaat haar dienstverlening monitoren aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Na vaststelling van de aangescherpte opdracht wordt met een 0-meting gestart, op basis waarvan de monitoring van resultaten wordt verbeterd.

 3. 3
  Pauze - 21:00
 4. 4

  Voor het themadebat Klimaat en Energie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.


  De spreektijd per fractie is 4 minuten.


  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant. Contactgegevens zijn te vinden in de verschillende nota’s.

 5. 4.b

 6. 4.c

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De halfjaarrapportages m.b.t. uitvoering regeling woningisolatie delen met de raad
  mogelijkheden ipv onmogelijkheden frictie energietransitie met de welstand.
 7. 4.d

 8. 5
  Sluiting - 22:30