Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 8 april 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Evert-Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 8 april tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  Voor sommige leerlingen uit de gemeente Zwolle betaalt of regelt de gemeente het leerlingenvervoer van en naar school. De manier waarop de gemeente omgaat met het leerlingenvervoer is geregeld in de verordening Leerlingenvervoer. De geldende verordening is door de raad vastgesteld in 2014.
  De verwachting is dat de vraag naar leerlingenvervoer de komende jaren stijgt. Zonder maatregelen leidt dit tot knelpunten. Het college wil daarom meer inzetten op de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van zelfstandigheid van ouders en kinderen. De gemeente helpt daar waar nodig. Het college stelt daarom voor een nieuwe verordening leerlingenvervoer vast te stellen. Deze nieuwe verordening sluit beter aan bij de ambities en doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord, de Perspectiefnota (PPN) en de intentieverklaring Publieke Mobiliteit.
  Het raadsvoorstel was eerder (rechtstreeks) geagendeerd voor het besluitvormende raadsplein van 25 maart jl. Op verzoek van de fracties van VVD en SP is het raadsvoorstel toen van de agenda afgehaald om het eerst te bespreken in dit raadsdebat.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Evaluatie uitvoering verordening leerlingenvervoer 2025-2026
 3. 3
  Sluiting - 21:00