Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 11 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Selma Hoekstra / Griffier: Marijn Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 11 maart tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.


  De spreektijd per fractie is 4 minuten.


  Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant. Contactgegevens zijn te vinden in de verschillende nota’s.

 3. 2.b

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Periodiek informeren invulling/voortgang speerpunten uitvoeringsagenda strategische onderwijsagenda
  Schriftelijke terugkoppeling op de wijze van uitvoering van de motie ‘een leven lang jezelf kunnen zijn’.
 4. 2.c

 5. 2.e

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Periodiek informatie voortgang project positieve gezondheidsvaardigheden
 6. 5
  Sluiting - 21:00