Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 13 september 2022

09:00 - 17:00

Locatie
SH B&Wkamer
Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de aanvraag RHA.
  2. In te stemmen met de aanbiedingsbrief namens het college.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Het proces zoals aangegeven onder paragraaf 1.7 van deze nota voor het thema ruimtelijk gebouwd erfgoed uit de wederopbouwperiode (1940-1965) op te starten om te komen tot een representatieve gemeentelijke monumentenlijst waarop de verschillende tijdsperiodes en bouwstijlen evenwichtig zijn vertegenwoordigd;
  2. Een procedure tot aanwijzing als gemeentelijk monument conform de Erfgoedverordening Zwolle 2010 op te starten voor reeds door de eigenaar ingediende verzoeken tot aanwijzing: Thorbeckegracht 19/20 en Burgemeester Drijbersingel 11 (dr. Itardschool).

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Arbeidsvoorwaardennota 2023 VNG en WSGO
  2. In te stemmen met het HR advies (per onderwerp)
  3. De Directeur Bedrijfsvoering te mandateren om de gemeentelijke reactie in samenspraak met HR uit te werken en om namens de gemeente een stem uit te brengen over de Arbeidsvoorwaardennota

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het reglement van orde van B&W d.d. 13 september vast te stellen en deze toe te passen voor haar vergaderingen en werkzaamheden
  2 De gemeenteraad dit reglement van orde toe te zenden
  3 Het reglement in werking te laten treden op 13 september 2022

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De geluidsbelastingkaart panden Zwolle 2021 wegverkeer, de overige in bijlage 1 opgenomen
  geluidsbelastingkaarten 2021 en de rapportage geluidkaarten 2021 vast te stellen.
  2 Deze aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe te zenden en te publiceren.

 6. Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  de wijze waarop we uitvoering geven aan de aanvullende eenmalige energietoeslag binnen de gemeente Zwolle.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 de aanvullende energietoeslag van € 500 ambtshalve toe te kennen aan iedereen die de energietoeslag van € 800 rechtmatig heeft gekregen.
  2 Bij nieuwe aanvragen van de energietoeslag geldt het nieuwe, verhoogde bedrag van € 1300.
  3 de beleidsregel aanvullende eenmalige energietoeslag gemeente Zwolle 2022, vast te stellen conform bijlage 1.
  4 in te stemmen met de raadsinformatienota over de wijze waarop we uitvoering geven aan de aanvullende eenmalige energietoeslag.

  Conform