Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

donderdag 8 september 2022

09:00 - 17:00

Locatie
SH B&Wkamer
Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio voor de herbenoeming van mevrouw mr. M.F. Harrigan en de heren drs. M. Zandvoort RA en prof. drs. M.J. Flikkema als leden van de Raad van Toezicht en;
  2. deze voordracht ter instemming door te geleiden naar de raad van de gemeente Zwolle

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit
  1. In te stemmen met kwijtschelding van vorderingen van gedupeerde ouders binnen de Toeslagenaffaire
  2. De kwijtgescholden vorderingen te declareren bij het Rijk overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen de VNG en het Rijk.
  3. De raad hierover te informeren via de bijgevoegde raadsinformatienota.

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  in te stemmen met een tijdelijke compensatieregeling buitenschoolse opvang.

  Gewijzigd akkoord

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit
  1. In te stemmen met de positieve zienswijze op de voorgenomen ontheffingsaanvraag om woningen toe te kunnen voegen in de gemeente Oldebroek
  2. In te stemmen met de brief aan deltaWonen betreffende deze zienswijze

  Conform