Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 20 november 2017

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr. H. Wijnen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:03 - 00:02:56 - Hans Wijnen
 2. 1.b

  00:00:26 - 00:02:56 - Hans Wijnen
 3. 1.c
  Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
 4. 2
  Informatieronde
 5. 3

  Ongeveer twee jaar geleden zijn een aantal initiatiefnemers een informele samenwerking gestart gericht op de ontwikkeling van het gebied Spoorzone/Hanzeland. Deze Vrienden van Hanzeland bestaan o.a. uit vertegenwoordigers van Windesheim, NS, DeltaWonen, Vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. Ook de gemeente maakt hier deel van uit. De Vrienden van Hanzeland hebben samen het inspiratiedocument ‘Visie op Hanzeland’ opgesteld. Tijdens verschillende sessies hebben ondernemers, onderwijsinstellingen, eigenaren, studenten en bewoners meegedacht en meegewerkt aan het inspiratiedocument. Alle inbreng is verwerkt in een flyer. De totstandkoming van het inspiratiedocument ‘Visie op Hanzeland’ loopt samen met het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle. Op 30 oktober 2017 heeft de raad dit Ontwikkelperspectief vastgesteld. Het inspiratiedocument vormt samen met het Ontwikkelperspectief de basis voor een uitnodigende ruimtelijke en functionele doorvertaling. Hierbij is integraal aandacht voor klimaatadaptatie, energietransitie, bereikbaarheid/mobiliteit, nieuwe economie, wonen en verstedelijking.
  Op 11 september 2017 heeft de raad op verzoek van de VVD-fractie besloten de informatienota te agenderen voor een informatieronde. De raad wil graag tussentijds bijgepraat worden welke richting de ruimtelijke- en mobiliteitsvisie ontwikkeling m.b.t. gebied Spoorzone/Hanzeland op gaat.
  Voor technische en feitelijke vragen: Lisa de Groot (2454) PE.de.Groot@zwolle.nl

  00:00:32 - 00:02:56 - Hans Wijnen
  00:03:02 - 00:03:04 - Hans Wijnen
  00:03:48 - 00:03:51 - Hans Wijnen
  00:10:11 - 00:10:12 - Hans Wijnen
  00:18:26 - 00:18:33 - Hans Wijnen
  00:19:51 - 00:20:15 - Hans Wijnen
  00:20:23 - 00:22:59 - Aly van der Vegte - Poot
  00:23:00 - 00:23:04 - Hans Wijnen
  00:23:14 - 00:23:22 - Thijs van Dieren
  00:23:28 - 00:23:35 - Aly van der Vegte - Poot
  00:23:41 - 00:28:03 - Thijs van Dieren
  00:28:03 - 00:28:04 - Hans Wijnen
  00:28:09 - 00:28:58 - Aly van der Vegte - Poot
  00:29:01 - 00:29:02 - Thijs van Dieren
  00:30:21 - 00:30:28 - Hans Wijnen
  00:30:32 - 00:32:04 - Wim Korf
  00:32:04 - 00:32:22 - Hans Wijnen
  00:32:23 - 00:32:34 - Aly van der Vegte - Poot
  00:32:34 - 00:32:36 - Hans Wijnen
  00:32:43 - 00:33:32 - André ter Vergert
  00:33:32 - 00:33:34 - Hans Wijnen
  00:33:42 - 00:34:43 - Martine van der Griendt
  00:34:43 - 00:34:48 - Hans Wijnen
  00:34:51 - 00:36:34 - Gerdien Rots
  00:36:42 - 00:40:03 - Ed Anker
  00:40:04 - 00:40:08 - Hans Wijnen
  00:40:13 - 00:40:15 - Hans Wijnen
  00:40:16 - 00:41:36 - Jan Slijkhuis
  00:41:40 - 00:41:54 - Hans Wijnen
  00:42:04 - 00:42:33 - André ter Vergert
  00:42:33 - 00:42:36 - Hans Wijnen
  00:42:38 - 00:43:27 - Thijs van Dieren
  00:43:27 - 00:43:31 - Hans Wijnen
  00:43:36 - 00:46:43 - Ed Anker
  00:46:43 - 00:46:44 - Hans Wijnen
  00:46:45 - 00:46:49 - Hans Wijnen
  00:46:53 - 00:47:15 - Mark Oldengarm
  00:47:24 - 00:48:36 - Martine van der Griendt
  00:48:37 - 00:48:38 - Hans Wijnen
  00:48:40 - 00:49:05 - Mark Oldengarm
  00:49:11 - 00:49:12 - Hans Wijnen
  00:49:17 - 00:49:34 - Wim Korf
  00:49:34 - 00:49:37 - Hans Wijnen
  00:49:43 - 00:50:15 - Maarten Hulstijn
  00:50:15 - 00:50:21 - Hans Wijnen
  00:50:25 - 00:51:31 - Ed Anker
  00:51:35 - 00:52:23 - Maarten Hulstijn
  00:52:30 - 00:53:40 - Ed Anker
  00:53:43 - 00:53:54 - Maarten Hulstijn
  00:54:27 - 00:54:29 - Hans Wijnen
  00:54:31 - 00:54:36 - Maarten Hulstijn
  00:54:37 - 00:55:21 - Ed Anker
  00:55:21 - 00:55:23 - Hans Wijnen
  00:55:31 - 00:55:53 - Marcel Mulder
  00:55:57 - 00:56:49 - Ed Anker
  00:56:51 - 00:56:54 - Hans Wijnen
  00:56:58 - 00:58:50 - Patrick Rijke
  00:58:51 - 00:58:59 - Hans Wijnen
  00:59:01 - 01:00:30 - Wim Korf
  01:00:36 - 01:02:41 - Ed Anker
  01:02:43 - 01:02:44 - Hans Wijnen
  01:02:47 - 01:03:50 - Patrick Rijke
  01:04:10 - 01:04:37 - Ed Anker
  01:04:40 - 01:04:50 - Hans Wijnen
  01:04:51 - 01:05:21 - Patrick Rijke
  01:05:22 - 01:05:33 - Hans Wijnen
  01:05:37 - 01:05:40 - Gerdien Rots
  01:05:40 - 01:05:45 - Hans Wijnen
  01:05:46 - 01:06:43 - Gerdien Rots
  01:06:45 - 01:06:49 - Hans Wijnen
  01:06:52 - 01:08:08 - Ed Anker
  01:08:09 - 01:08:11 - Hans Wijnen
  01:08:12 - 01:08:13 - Hans Wijnen
  01:08:19 - 01:08:27 - Harold van Vilsteren
  01:08:27 - 01:08:35 - Hans Wijnen
  01:08:37 - 01:10:24 - Aly van der Vegte - Poot
  01:10:25 - 01:10:26 - Hans Wijnen
  01:10:28 - 01:11:34 - Wim Korf
  01:11:34 - 01:11:36 - Hans Wijnen
  01:11:41 - 01:12:01 - Aly van der Vegte - Poot
  01:12:02 - 01:12:46 - Wim Korf
  01:12:46 - 01:13:01 - Hans Wijnen
  01:13:01 - 01:13:02 - Hans Wijnen
  01:13:04 - 01:13:56 - Gerdien Rots
  01:13:56 - 01:14:03 - Hans Wijnen
  01:14:05 - 01:15:33 - Thijs van Dieren
  01:15:33 - 01:15:36 - Hans Wijnen
  01:15:39 - 01:16:04 - Mark Oldengarm
  01:16:09 - 01:17:50 - Ed Anker
  01:17:50 - 01:18:15 - Hans Wijnen
  01:18:21 - 01:19:11 - Aly van der Vegte - Poot
  01:19:12 - 01:19:40 - Hans Wijnen
 6. 4

  01:36:09 - 01:36:14 - Hans Wijnen
  01:36:48 - 01:38:20 - Hans Wijnen
 7. 5
  Debatronde
 8. 6

  Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Foodcourt de Vrolijkheid op 13 februari 2017 heeft de raad de motie ‘Mastenbeleid nu evalueren’ aangenomen. In de motie wordt het college verzocht de beleidsvisie attentiemasten te evalueren en de resultaten voor te leggen aan de raad.
  De beleidsvisie is op 6 januari 2014 door de raad vastgesteld. Volgens de beleidsvisie kunnen er maximaal 8 nieuwe hoge attentiemasten langs de A28 en buitenring worden geplaatst. Daarnaast kunnen er maximaal 7 attentiemasten komen op aangewezen beeldbepalende locaties. Aanvragen voor een attentiemast langs de A28 wordt getoetst op de in de beleidsvisie geformuleerde criteria, randvoorwaarden en richtlijnen. Sinds 2014 zijn er vier verzoeken voor masten langs de A28 ingediend. De Hornbach- en Foodcourtmast zijn vergund en twee andere initiatieven zijn afgewezen.
  Uit de evaluatie van de beleidsvisie komen sterke en zwakke punten naar voren. Het college schetst op basis van deze evaluatie vier varianten voor een vervolg. De beleidsvisie intrekken en nieuwe masten verbieden, de visie intrekken en aanvragen ad-hoc beoordelen, de huidige visie ongewijzigd behouden en tot slot de visie met enkele aanpassingen continueren. Bij deze laatste variant heeft de aanpassing tot doel de belangen van omwonenden duidelijker als toetsingscriterium mee te
  nemen. Alles afwegende stelt het college voor te kiezen voor de vierde variant en de beleidsvisie onder verbetering van de toetsingscriteria te continueren.
  Voor technische en feitelijke informatie: Jan Pieter Koppert (2038) J.Koppert@zwolle.nl en Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl

  01:36:53 - 01:38:20 - Hans Wijnen
  01:38:38 - 01:42:56 - Silvia Bruggenkamp
  01:42:57 - 01:43:04 - Hans Wijnen
  01:43:11 - 01:43:40 - Thom van Campen
  01:43:47 - 01:43:48 - Hans Wijnen
  01:44:14 - 01:44:15 - Hans Wijnen
  01:44:17 - 01:44:55 - Thom van Campen
  01:44:58 - 01:45:25 - Silvia Bruggenkamp
  01:45:25 - 01:45:33 - Hans Wijnen
  01:45:34 - 01:45:49 - Thom van Campen
  01:45:52 - 01:45:53 - Hans Wijnen
  01:45:59 - 01:46:18 - Claudia van Bruggen
  01:46:19 - 01:46:27 - Hans Wijnen
  01:46:41 - 01:50:03 - Maarten Hulstijn
  01:50:03 - 01:50:07 - Hans Wijnen
  01:50:14 - 01:53:11 - Thom van Campen
  01:53:11 - 01:53:15 - Hans Wijnen
  01:53:32 - 01:55:32 - Eildert Noorda
  01:55:32 - 01:55:37 - Hans Wijnen
  01:55:59 - 01:57:09 - Claudia van Bruggen
  01:57:09 - 01:57:11 - Hans Wijnen
  01:57:13 - 01:57:30 - Silvia Bruggenkamp
  01:57:33 - 01:58:17 - Claudia van Bruggen
  01:58:17 - 01:58:18 - Hans Wijnen
  01:58:21 - 01:58:29 - Silvia Bruggenkamp
  01:58:32 - 01:58:55 - Claudia van Bruggen
  01:58:57 - 01:58:58 - Hans Wijnen
  01:59:02 - 02:00:12 - Claudia van Bruggen
  02:00:12 - 02:00:14 - Hans Wijnen
  02:00:19 - 02:00:35 - Frankwin Mussche
  02:00:39 - 02:00:52 - Claudia van Bruggen
  02:00:52 - 02:00:54 - Hans Wijnen
  02:00:54 - 02:01:12 - Frankwin Mussche
  02:01:14 - 02:01:23 - Claudia van Bruggen
  02:01:24 - 02:01:27 - Hans Wijnen
  02:01:27 - 02:01:37 - Thom van Campen
  02:01:39 - 02:02:01 - Claudia van Bruggen
  02:02:06 - 02:02:50 - Thom van Campen
  02:02:54 - 02:03:17 - Claudia van Bruggen
  02:03:19 - 02:03:35 - Thom van Campen
  02:03:39 - 02:03:42 - Hans Wijnen
  02:03:45 - 02:05:03 - Gerdien Rots
  02:05:07 - 02:06:00 - Claudia van Bruggen
  02:06:01 - 02:06:02 - Hans Wijnen
  02:06:04 - 02:06:23 - Gerdien Rots
  02:06:25 - 02:06:38 - Claudia van Bruggen
  02:06:41 - 02:06:42 - Hans Wijnen
  02:06:42 - 02:06:45 - Hans Wijnen
  02:08:37 - 02:08:46 - Hans Wijnen
  02:09:43 - 02:10:14 - Claudia van Bruggen
  02:10:17 - 02:10:39 - Frankwin Mussche
  02:10:42 - 02:11:13 - Claudia van Bruggen
  02:11:17 - 02:11:29 - Frankwin Mussche
  02:11:32 - 02:11:45 - Claudia van Bruggen
  02:11:50 - 02:13:00 - Gerdien Rots
  02:13:02 - 02:13:58 - Claudia van Bruggen
  02:13:58 - 02:13:59 - Hans Wijnen
  02:14:00 - 02:14:22 - Gerdien Rots
  02:14:26 - 02:15:07 - Claudia van Bruggen
  02:15:08 - 02:15:09 - Hans Wijnen
  02:15:10 - 02:15:20 - Gerdien Rots
  02:15:20 - 02:15:21 - Hans Wijnen
  02:16:01 - 02:16:03 - Hans Wijnen
  02:16:04 - 02:16:15 - Claudia van Bruggen
  02:16:16 - 02:16:19 - Hans Wijnen
  02:16:31 - 02:17:03 - Harold van Vilsteren
  02:17:03 - 02:17:11 - Hans Wijnen
  02:17:15 - 02:19:29 - Harold van Vilsteren
  02:19:29 - 02:19:35 - Hans Wijnen
  02:19:49 - 02:21:36 - Frankwin Mussche
  02:21:36 - 02:21:37 - Hans Wijnen
  02:21:41 - 02:22:17 - Claudia van Bruggen
  02:22:20 - 02:23:15 - Frankwin Mussche
  02:23:18 - 02:23:57 - Claudia van Bruggen
  02:24:00 - 02:24:13 - Frankwin Mussche
  02:24:14 - 02:24:16 - Hans Wijnen
  02:26:25 - 02:26:26 - Hans Wijnen
  02:26:26 - 02:26:32 - Hans Wijnen
  02:26:41 - 02:26:46 - Hans Wijnen
  02:26:47 - 02:27:06 - Silvia Bruggenkamp
  02:27:09 - 02:27:36 - Frankwin Mussche
  02:27:37 - 02:27:38 - Hans Wijnen
  02:27:42 - 02:27:45 - Frankwin Mussche
  02:29:19 - 02:29:22 - Hans Wijnen
  02:29:33 - 02:32:55 - Gerdien Rots
  02:32:59 - 02:33:13 - Hans Wijnen
  02:33:34 - 02:38:07 - Ed Anker
  02:38:07 - 02:38:08 - Hans Wijnen
  02:38:13 - 02:39:20 - Claudia van Bruggen
  02:39:22 - 02:39:28 - Ed Anker
  02:39:31 - 02:39:52 - Claudia van Bruggen
  02:39:58 - 02:40:47 - Ed Anker
  02:40:49 - 02:40:50 - Hans Wijnen
  02:40:52 - 02:42:23 - Thom van Campen
  02:42:24 - 02:42:26 - Hans Wijnen
  02:42:30 - 02:42:38 - Hans Wijnen
  02:42:39 - 02:42:58 - Claudia van Bruggen
  02:42:59 - 02:43:12 - Hans Wijnen
  02:43:20 - 02:43:22 - Silvia Bruggenkamp
  02:43:22 - 02:43:24 - Hans Wijnen
  02:43:29 - 02:48:10 - Ed Anker
  02:48:10 - 02:48:11 - Hans Wijnen
  02:48:12 - 02:48:31 - Frankwin Mussche
  02:48:39 - 02:48:41 - Hans Wijnen
  02:48:45 - 02:49:14 - Ed Anker
  02:49:14 - 02:49:29 - Frankwin Mussche
  02:49:34 - 02:54:08 - Ed Anker
  02:54:08 - 02:54:48 - Hans Wijnen
 9. 7
  Sluiting (22.30 uur)