Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 30 oktober 2017

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De informatiemarkt najaarsstukken vindt plaats in het Fractiehuis van het Stadhuis.

 2. 1.A

  00:05:33 - 00:05:49 - Henk Jan Meijer
  00:05:54 - 00:05:58 - Henk Jan Meijer
  00:06:41 - 00:07:03 - Henk Jan Meijer
  00:12:53 - 00:13:03 - Henk Jan Meijer
  00:14:41 - 00:15:33 - Henk Jan Meijer
 3. 2

  00:14:55 - 00:15:33 - Henk Jan Meijer
 4. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 3 risicoparagraaf en -matrix van de beslisnota “Begroting 2018 ”.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
  00:15:16 - 00:15:33 - Henk Jan Meijer
 5. 4

  Toezeggingen

  Onderwerp
  N.a.v. vragen van D66 over insecten en biodiversiteit
  00:15:26 - 00:15:33 - Henk Jan Meijer
  00:15:33 - 00:18:15 - William Dogger
  00:18:15 - 00:18:18 - Henk Jan Meijer
  00:18:24 - 00:20:47 - Michiel van Willigen
  00:20:47 - 00:20:54 - Leo Elfers
  00:23:37 - 00:23:39 - Henk Jan Meijer
  00:23:39 - 00:23:58 - William Dogger
  00:23:58 - 00:23:59 - Henk Jan Meijer
  00:23:59 - 00:24:06 - William Dogger
  00:24:06 - 00:24:11 - Henk Jan Meijer
  00:24:11 - 00:24:51 - William Dogger
  00:24:53 - 00:24:54 - Henk Jan Meijer
  00:24:56 - 00:25:58 - Michiel van Willigen
  00:25:58 - 00:26:04 - Henk Jan Meijer
  00:26:05 - 00:26:35 - Michiel van Harten
  00:26:35 - 00:26:41 - Henk Jan Meijer
  00:27:36 - 00:27:48 - Henk Jan Meijer
  00:27:49 - 00:28:20 - Aly van der Vegte - Poot
  00:28:23 - 00:28:24 - Henk Jan Meijer
  00:28:24 - 00:28:44 - Michiel van Willigen
  00:28:46 - 00:29:06 - Henk Jan Meijer
  00:29:06 - 00:30:32 - Frankwin Mussche
  00:30:32 - 00:32:44 - Henk Jan Meijer
  00:32:44 - 00:34:12 - Bert Sluijer
  00:34:12 - 00:34:14 - Henk Jan Meijer
  00:34:19 - 00:36:46 - Ed Anker
  00:36:46 - 00:36:50 - Henk Jan Meijer
  00:36:50 - 00:37:06 - Bert Sluijer
  00:37:06 - 00:37:08 - Henk Jan Meijer
  00:37:32 - 00:37:36 - Henk Jan Meijer
  00:37:36 - 00:38:08 - Thom van Campen
  00:38:23 - 00:38:27 - Ed Anker
  00:38:27 - 00:38:38 - Henk Jan Meijer
  00:38:40 - 00:40:33 - Oswald van Dam
  00:40:33 - 00:40:35 - Henk Jan Meijer
  00:40:56 - 00:42:57 - Michiel van Willigen
  00:42:57 - 00:43:00 - Henk Jan Meijer
  00:43:01 - 00:43:10 - Oswald van Dam
  00:43:29 - 00:43:46 - Henk Jan Meijer
  00:43:46 - 00:45:02 - Patty Wolthof
  00:45:02 - 00:45:04 - Henk Jan Meijer
  00:45:11 - 00:48:30 - Jan Brink
  00:48:31 - 00:48:37 - Henk Jan Meijer
  00:48:38 - 00:48:48 - Silvia Bruggenkamp
  00:48:53 - 00:49:14 - Jan Brink
  00:49:15 - 00:49:34 - Henk Jan Meijer
  00:49:34 - 00:49:54 - Leo Elfers
  00:49:58 - 00:56:06 - vd Wetering
  00:56:06 - 00:56:13 - Henk Jan Meijer
  00:56:13 - 00:56:37 - Michiel van Harten
  00:56:40 - 00:57:06 - vd Wetering
  00:57:06 - 00:57:19 - Henk Jan Meijer
  00:57:20 - 00:59:24 - Brammert Geerling
  00:59:24 - 00:59:28 - Henk Jan Meijer
  00:59:32 - 01:04:53 - René de Heer
  01:04:53 - 01:04:56 - Henk Jan Meijer
  01:04:56 - 01:05:23 - Brammert Geerling
  01:05:24 - 01:05:26 - Henk Jan Meijer
  01:05:32 - 01:05:35 - Henk Jan Meijer
  01:05:39 - 01:05:54 - René de Heer
  01:05:54 - 01:05:56 - Henk Jan Meijer
  01:05:57 - 01:06:18 - Martijn van der Veen
  01:06:19 - 01:06:20 - Henk Jan Meijer
  01:06:23 - 01:06:26 - René de Heer
  01:06:27 - 01:07:10 - Henk Jan Meijer
  01:07:11 - 01:07:21 - Remko de Paus
  01:07:21 - 01:07:24 - Henk Jan Meijer
  01:07:24 - 01:08:30 - Remko de Paus
  01:08:30 - 01:08:42 - Henk Jan Meijer
  01:08:42 - 01:09:31 - Johran Willegers
  01:09:31 - 01:09:35 - Henk Jan Meijer
  01:09:36 - 01:09:48 - Brammert Geerling
  01:09:48 - 01:09:49 - Henk Jan Meijer
  01:09:50 - 01:10:07 - Henk Schippers
  01:10:08 - 01:10:10 - Henk Jan Meijer
  01:10:10 - 01:10:31 - Jan Slijkhuis
  01:10:31 - 01:10:32 - Henk Jan Meijer
  01:10:33 - 01:10:50 - William Dogger
  01:10:50 - 01:11:29 - Henk Jan Meijer
  01:11:32 - 01:11:40 - Henk Jan Meijer
  01:11:42 - 01:11:55 - Jan Slijkhuis
  01:11:56 - 01:12:01 - Henk Jan Meijer
  01:12:03 - 01:12:17 - Remko de Paus
 6. 5

  01:12:08 - 01:12:17 - Remko de Paus
  01:12:17 - 01:12:39 - Henk Jan Meijer
  01:12:40 - 01:12:58 - Wietse de Boer
  01:12:58 - 01:13:02 - Henk Jan Meijer
  01:13:03 - 01:13:22 - Hans Wijnen
  01:13:23 - 01:13:25 - Henk Jan Meijer
  01:13:25 - 01:13:39 - Jan Slijkhuis
  01:13:39 - 01:14:06 - Henk Jan Meijer
  01:14:06 - 01:14:41 - Brammert Geerling
  01:14:41 - 01:14:48 - Henk Jan Meijer
  01:14:49 - 01:15:32 - Hans Wijnen
  01:15:32 - 01:15:37 - Henk Jan Meijer
  01:15:37 - 01:15:51 - Leo Elfers
  01:15:51 - 01:16:00 - Henk Jan Meijer
  01:16:00 - 01:16:36 - Remko de Paus
  01:16:36 - 01:16:56 - Henk Jan Meijer
 7. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 8. 5.A.2

 9. 5.A.6

 10. 5.A.8

 11. 5.A.12

 12. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 13. 5.C.3

 14. 5.C.4

 15. 5.C.5

 16. 5.C.6

 17. 6

  01:16:46 - 01:16:56 - Henk Jan Meijer
  01:16:56 - 01:17:32 - Michiel van Harten
 18. 7

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 25-09-2017. Het bestuur Stichting Grote Kerk Zwolle werkt sinds 2014 aan plannen voor de toekomstige functie en positionering van dit gebouw. Het behoud van het gebouw is alleen mogelijk indien nieuwe functies worden ontwikkeld, die zich richten op de breedte van de samenleving. De Grote Kerk wil op cultureel, educatief en creatief gebied een aanvulling op het bestaande programma-aanbod gaan vormen. Men werkt concreet aan het ontwikkelen van het gebouw als een Academiegebouw voor de stad. Hiervoor is een nieuwe Programmaraad gevormd met de samenwerkende partners. Begin dit jaar heeft de Stichting bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de kosten voor de 1e fase herinrichting van de Grote of St. Michaelskerk. Men wil een vernieuwde entree aan zowel de zijde van de Grote Markt als het Grote Kerkplein realiseren. Verder bestaat het plan uit het verbeteren van de facilitaire voorzieningen, het realiseren van een verlichting- en geluidsplan en het creëren berg- en vergaderruimten. Na het indienen van de aanvraag is in overleg het ontwerp verder uitgewerkt, om gedetailleerder zicht te krijgen op de kosten. De Grote Kerk heeft een voorlopig ontwerp gemaakt met een bijbehorende kostenraming van € 900.000,-. Deze gemeentelijke bijdrage kan gedekt worden uit het stadsontwikkelfonds. Daarnaast is er een bedrag van € 100.000,- voor de inrichting van de openbare ruimte bij de Grote Kerk nodig. Vorig jaar bij de behandeling van de perspectiefnota 2017-2020 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen het stichtingsbestuur van de Grote Kerk te helpen bij het verwerven van financiële bijdragen van andere overheden en fondsen. En vervolgens een plan incl. cofinancieringsvoorstel aan de raad voor te leggen. Dit voorstel geeft uitvoering aan deze motie. Voor technische/feitelijke vragen: Hester Nijmeijer (5109) H.Nijmeijer@zwolle.nl en Patricia Gerrits (2088) PC.gerrits@zwolle.nl

  01:17:22 - 01:17:32 - Michiel van Harten
  01:17:32 - 01:17:34 - Henk Jan Meijer
  01:17:34 - 01:17:53 - Koen van Baal
  01:17:53 - 01:17:55 - Henk Jan Meijer
  01:17:55 - 01:18:15 - Thom van Campen
  01:18:17 - 01:19:00 - William Dogger
  01:19:00 - 01:19:02 - Henk Jan Meijer
  01:19:02 - 01:19:46 - Gerdien Rots
  01:19:46 - 01:19:47 - Henk Jan Meijer
  01:19:47 - 01:20:00 - Jan Slijkhuis
  01:20:01 - 01:20:02 - Henk Jan Meijer
  01:20:02 - 01:20:20 - Martijn van der Veen
  01:20:20 - 01:20:45 - Henk Jan Meijer
  01:20:45 - 01:21:26 - Gerdien Rots
 19. 8

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 25-09-2017. De korte terugblik is bijgevoegd. Het Ontwikkelperspectief is een ambitieus integraal eindbeeld voor het stationsgebied. Het is er met name op gericht de kwaliteit van het stationsgebied en directe omgeving voor alle gebruikers te verhogen. Het is een koersdocument dat samenhang aanbrengt tussen alle deelopgaven in het stationsgebied en maakt onderscheid tussen op korte termijn noodzakelijke ingrepen en langere termijnperspectieven. Het Ontwikkelperspectief is gericht op het realiseren van een uitstekend toegankelijke en duurzame OVknoop in een groene omgeving. Kernwaarden in het Ontwikkelperspectief zijn ontmoeten, verbinden en beleven. De opgaven en de bijbehorende visie van het Ontwikkelperspectief zijn langs die waarden opgebouwd. Het Ontwikkelperspectief is niet alleen een beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit, maar het beschrijft ook de effecten van faseringen en prioriteringen. Het kan beschouwd worden als ‘niet-wettelijk geregeld’ instrument, zijnde een ontwikkelprogramma om het gewenste eindbeeld te realiseren. Het in 2015 vastgestelde Kwaliteitsboek Spoorzone blijft daarnaast als onderdeel van de gemeentelijke Welstandsnota fungeren. De raad wordt voorgesteld het Ontwikkelperspectief en de voorlopige ontwerpen voor de fietsenkelder en het Stationsplein vast te stellen. Verder wordt gevraagd het college te mandateren afspraken te maken met partners over de realisatie van het Ontwikkelperspectief en deze afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Na vaststelling van het Ontwikkelperspectief wordt de verdere uitwerking en uitvoering samen met partijen opgepakt. Later dit jaar wordt het geactualiseerde Investeringsbesluit Spoorzone ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en wordt de raad geïnformeerd over de Samenwerkingsovereenkomst met partijen.
  Voor technische en feitelijke informatie: Gerard Huizing (2597) JG.Huizing@zwolle.nl
  en Wim Korf (06-51782236) W.Korf@zwolle.nl

  01:20:52 - 01:21:26 - Gerdien Rots
  01:21:26 - 01:21:27 - Henk Jan Meijer
  01:21:28 - 01:21:53 - Maarten Hulstijn
  01:21:53 - 01:21:54 - Henk Jan Meijer
  01:21:54 - 01:21:55 - Maarten Hulstijn
  01:21:55 - 01:23:22 - Patrick Rijke
  01:23:23 - 01:23:25 - Henk Jan Meijer
  01:23:26 - 01:24:12 - Aly van der Vegte - Poot
  01:24:12 - 01:24:13 - Henk Jan Meijer
  01:24:14 - 01:24:42 - Jan Slijkhuis
  01:24:43 - 01:24:44 - Henk Jan Meijer
  01:24:45 - 01:25:04 - Mark Oldengarm
  01:25:04 - 01:25:22 - Henk Jan Meijer
 20. 9

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 25 september 2017. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Om de druk op de sociale huurmarkt in Zwolle te verminderen is met de corporaties afgesproken dat er in de periode van 2016-2019 netto 700 woningen bij komen. Door de komst van nieuwe doelgroepen, zoals statushouders en uitstroom beschermd wonen is er behoefte aan aanvullend sociaal woningaanbod. Samen met de woningcorporaties heeft de gemeente gezocht naar (tijdelijke) mogelijkheden om de groeiende vraag naar huisvesting op te vangen. Met de realisatie van tijdelijke betaalbare huurwoningen kan (deels) worden voorzien in deze vraag. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat er in 2017 minimaal 100 semi permanente woningen worden gerealiseerd. In februari 2017 heeft de raad besloten om 40 semipermanente woningen te realiseren op locatie Oosterenk-Kuyerhuislaan. Naast deze locatie zijn er nog vijf kansrijke locaties te weten Oosterenk-Waterschaplocatie, Scholtensteeg, Mimosastraat, Veemarkt en Pilotenlaan. Het college stelt voor de realisatie van semipermanente woningen op deze overige locaties nader te onderzoeken op haalbaarheid. Van de provincie Overijssel is een subsidie ontvangen van € 500.000. Voorgesteld wordt deze subsidie onder meer in te zetten om het bestaande projectvoorbereidingskrediet van € 150.000 op te hogen met € 50.000. Daarnaast wordt de subsidie ingezet voor communicatie, inrichting openbare ruimte en beheer en parkmanagement. Voor de realisatie van 100 semipermanente woningen is in de PPN 2017-2020 al een stelpost opgenomen van € 1.000.000.
  Bij de stukken is een memo gevoegd waarin de meest recente informatie wordt weergegeven.
  Voor technische en feitelijke informatie: Géanne Koelewijn – Bosma (2089) G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Beter een goede buur dan een verre vriend (M9-1)
  01:25:15 - 01:25:22 - Henk Jan Meijer
  01:25:22 - 01:26:03 - Brammert Geerling
  01:26:03 - 01:26:05 - Henk Jan Meijer
  01:26:09 - 01:27:30 - René de Heer
  01:27:31 - 01:27:34 - Henk Jan Meijer
  01:27:34 - 01:27:44 - Brammert Geerling
  01:27:44 - 01:27:50 - Henk Jan Meijer
  01:27:50 - 01:28:30 - Thom van Campen
  01:28:30 - 01:28:34 - Henk Jan Meijer
  01:28:35 - 01:28:47 - Orhan Cetin
  01:28:47 - 01:28:49 - Henk Jan Meijer
  01:28:50 - 01:29:53 - Reinier Mulder
  01:29:54 - 01:29:55 - Henk Jan Meijer
  01:29:56 - 01:30:05 - William Dogger
  01:30:05 - 01:30:06 - Henk Jan Meijer
  01:30:07 - 01:30:16 - Mark Oldengarm
  01:30:16 - 01:30:17 - Henk Jan Meijer
  01:30:18 - 01:30:27 - Michiel van Harten
  01:30:27 - 01:30:30 - Henk Jan Meijer
  01:30:31 - 01:30:44 - Patty Wolthof
  01:30:44 - 01:31:04 - Patty Wolthof
  01:31:04 - 01:31:07 - Henk Jan Meijer
  01:31:07 - 01:31:23 - Martijn van der Veen
  01:31:23 - 01:31:36 - Henk Jan Meijer
  01:31:36 - 01:31:55 - Reinier Mulder
  01:31:55 - 01:31:56 - Henk Jan Meijer
  01:31:57 - 01:32:32 - Brammert Geerling
  01:32:32 - 01:32:34 - Henk Jan Meijer
  01:32:35 - 01:33:18 - Martijn van der Veen
  01:33:18 - 01:34:06 - Henk Jan Meijer
 21. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandelt op landelijk niveau in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) namens de gemeenten met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van de gemeenteambtenaren en de tekst van de arbeidsvoorwaardenregeling. De aangesloten gemeenten zijn gebonden aan de afspraken, maar omdat het LOGA geen verordenende bevoegdheid heeft in de afzonderlijke gemeenten krijgen de binnen het LOGA overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenbepalingen binnen de deelnemende lokale gemeenten pas rechtskracht wanneer ze formeel door het bevoegde gezag worden vastgesteld. Voor de griffier en de griffiemedewerkers is de raad c.q. de Werkgeverscommissie van de Raad bevoegd tot vaststelling van de CAR-LAR.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de update van de Zwolse Collectieve- en Lokale
  Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-LAR) voor griffier en griffiemedewerkers conform de inhoud, zoals vermeld in het als bijlage toegevoegde collegevoorstel van 1 augustus 2017.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Evenboer (4047) e.evenboer@zwolle.nl of Ron de Graaf (2652) r.de.graaf@zwolle.nl

  01:33:29 - 01:34:06 - Henk Jan Meijer
 22. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De huidige ‘Document- en Archiefverordening” is van 2006. Door wijzigingen in de wetgeving en toename van het werken met verbonden partijen voldoet het oude besluit niet meer. De Archiefverordening 2017 is aangepast, de belangrijkste wijzigingen zijn;

  • de artikelen betreffende het toezicht zijn aangepast aan de Wet Revitalisering Generiek Toezicht.
  • over Verbonden Partijen is in de archiefverordening opgenomen dat in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken vastgelegd moeten worden over archiefbeheer over stukken waarbij Gemeente Zwolle zorgdrager blijft.
  • ook is de mogelijkheid opgenomen dat een Verbonden Partij onder de werking van de Archiefverordening va Gemeente Zwolle komt te vallen.
   De raad wordt voorgesteld te besluiten om de vernieuwde archiefverordening vast te stellen. Daarnaast de document- en archiefverordening 2006 gb1-2005.207 in te trekken.
   Voor technische en feitelijke vragen: Maria Willems (3330) mji.willems@zwolle.nl
  01:33:44 - 01:34:06 - Henk Jan Meijer
 23. 12

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 oktober 2017. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest rond de recreatieplassen. Om de aantrekkelijkheid van de recreatieplassen te waarborgen en te vergroten, is het gewenst om de visie op de recreatieplassen en de exploitatie opnieuw te bezien. Tot nu toe ontbrak een duidelijk kader voor de exploitatie van de plassen. Daardoor moesten soms ad hoc keuzes worden gemaakt bij de ontwikkeling en de exploitatie. Het voorliggende plan biedt een kader voor de keuzes en de operationele beheerplannen van de plassen. In het plan is onder meer de renovatie van de toiletgebouwen en vervanging parkeersysteem bij de Wijthmenerplas opgenomen. Verder zal de bezetting van de reddingsbrigade op de Wijthmenerplas en de Milligerplas worden uitgebreid.
  De kosten van de investeringen worden voor het grootste gedeelte gedekt uit reserves en door de verhoging van de parkeer tarieven bij de Wijthmenerplas.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rutger Ekhart (2975) r.ekhart@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Ondersteuning reddingsbrigade (12-1)
  01:33:54 - 01:34:06 - Henk Jan Meijer
  01:34:06 - 01:34:55 - Silvia Bruggenkamp
  01:34:56 - 01:34:59 - Henk Jan Meijer
  01:35:57 - 01:36:00 - Henk Jan Meijer
  01:36:01 - 01:36:13 - Henk Jan Meijer
  01:36:14 - 01:37:11 - Silvia Bruggenkamp
  01:37:12 - 01:37:33 - Henk Jan Meijer
 24. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het Rijk heeft per 2017 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor kinderparticipatie van kinderen die opgroeien in armoede. De gemeente Zwolle heeft €584.000 ontvangen. Op basis van de opbrengsten heeft het college een besluit gemaakt over de inzet van de gelden. Door de extra rijksgelden wordt de gemeente in staat gesteld om meer ondersteuning te bieden aan kinderen uit minima huishoudens.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de door het college genomen maatregelen. Het uitbreiden van het Zwols kindpakket met vergoedingen voor o.a. talenten zwembadbezoek, en incidentele participatie voor kinderen die in armoede opgroeien. Daarnaast de hoogte van de tegemoetkoming in de scholierenregeling vast te stellen op €450, - voor een brugklasser en op €375,- voor de overige leeftijdscategorieën. Het aanstellen van een armoederegisseur en twee ervaringsdeskundigen om te bereiken dat binnen scholen aandacht voor armoede geborgd wordt. Met de voorgestelde maatregelen kunnen we negatieve effecten van opgroeien in armoede tegengaan. Met het kindpakket wordt er lichte ondersteuning geboden daar waar nodig, om zo zwaardere problematiek te kunnen voorkomen.
  De raad wordt tevens voorgesteld de verordening Scholieren Gemeente Zwolle 2015 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 overeenkomstig bijlage 1.
  Voor technische en feitelijke vragen: Astrid Dekker (3268) a.m.dekker@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Verbetering financiering armoederegisseur (AM13-1)

  Moties

  Onderwerp
  Geen armoede, maar een echte baan voor de ervaringsdeskundige (M13-2)
  01:37:22 - 01:37:33 - Henk Jan Meijer
  01:37:34 - 01:38:12 - Sandra Drost
  01:38:13 - 01:38:17 - Henk Jan Meijer
  01:38:28 - 01:40:19 - Jan Brink
  01:40:21 - 01:40:54 - Henk Jan Meijer
  01:40:55 - 01:41:06 - Sandra Drost
  01:41:06 - 01:41:08 - Henk Jan Meijer
  01:41:08 - 01:41:24 - Henk Schippers
  01:41:24 - 01:41:25 - Henk Jan Meijer
  01:41:25 - 01:41:36 - Silvia Bruggenkamp
  01:41:37 - 01:42:23 - Henk Jan Meijer
 25. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In september 2011 heeft de raad het document “In de ban van de Ring – verkeersmodel en maatregelen, deelgebied Pannekoekendijk, Veerallee, statiosngebied, Groot Weezenlanden” vastgesteld. Het document beschrijft een model voor de inrichting van de infrastructuur in het gebied waar de westelijke doorstroomas voor het busvervoer is gepland. Voor de werkzaamheden aan deze deelprojecten heeft de raad gefaseerd krediet beschikbaar gesteld. Voor het actualiseren van het Werkplan wordt altijd een logisch moment gekozen, liefst gekoppeld aan de start of afronding van een deelproject of fase. Nu de werkzaamheden aan de Willemskade en daarmee de westelijke doorstroomas grotendeels zijn afgerond, is het logisch ook het Werkplan te actualiseren en verschuivingen in budgetten te verantwoorden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het Werkplan Doorstroomassen 2017. Daarnaast het voordeel uit het krediet voor het deelproject Pannekoekendijk deels in te zetten voor deelprojecten Roelenweg, Willemskade en voor de algemene kosten 2017, en het restant ad €812.846,- te reserveren voor de toekomstige ontwikkeling van de doorstroomassen Oost.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald IJsselsteijn (2699) r.ijsselsteijn@zwolle.nl

  01:41:47 - 01:42:23 - Henk Jan Meijer
  01:42:23 - 01:42:50 - Michiel van Harten
 26. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse Ministerie van OCW wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen bevat. Elke onderwijsinstelling wordt hierin geïdentificeerd aan de hand van het nummer in het register, het BRIN-nummer genoemd. De onderwijsinspectie heeft dringend verzocht tot de herschikking van Brinnummers bij Landstede. Het gaat hier specifiek over Talentstad Beroepsonderwijs, locatie aan de Blaloweg 1. De samenvoeging van brinnummers maakt, dat de investeringsopgave volledig bij de gemeente rust. De herschikking van de nummers heeft consequenties voor eerder gemaakte afspraken rondom de financiering van de onderwijshuisvesting.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een krediet van €1.880.000 beschikbaar te stellen voor de overname van de investeringsopgave behorend bij het huisvestingsproject Talentstad Beroepsonderwijs. De hieruit structureel voortvloeiende lasten ad €75.200,- te dekken uit de extra middelden die via de algemene uitkering Gemeentefonds worden ontvangen. Daarnaast een krediet van €219.00,- beschikbaar te stellen voor de overname van de boekwaarde van de door Agnieten College bekostigde investeringen in het huisvestingsproject Talentstad Beroepsonderwijs. De hieruit structureel voortvloeiende lasten €45.750,56 gedurende 5 jaar bij het Agnieten College in rekening te brengen overeenkomstig een vaststellingsovereenkomst.
  Voor technische en feitelijke vragen: Daphne de Vries (3373) d.de.vries@zwolle.nl of Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl of José van der Sluis – Damman (4052) j.f.m.van.der.sluis-damman@zwolle.nl

  01:42:26 - 01:42:50 - Michiel van Harten
 27. 16

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 16 oktober 2017. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In 2015 heeft adviesbureau LAgroup onderzoek gedaan naar de attractiviteit van de cultuurhistorie in Zwolle. Op hoofdlijnen luidt het advies: werk aan een gedeeld beeld van de cultuurhistorische identiteit van Zwolle en benut de gezamenlijke kracht van de betrokken culturele instellingen om daarmee hun onderlinge samenwerking te vergroten. Op basis van het rapport ‘Advies museale samenwerking Zwolle’ van LAgroup heeft de raad in februari 2017 besloten tot integratie van de taken van Stedelijk Museum Zwolle (SMZ). Aan het Historisch Centrum Overijssel (HCO) is gevraagd om de vernieuwing van de presentatie van het historisch verhaal op zich te nemen. Besloten is de nieuwe stichting ‘Allemaal Zwolle’ op te richten. In de panden aan de Melkmarkt wordt een belevingscentrum ingericht waar het verhaal van Zwolle centraal staat. De subsidie aan het SMZ wordt per 1 januari 2018 beëindigd. Tegen dit besluit loopt nog een beroepsprocedure. De raad wordt voorgesteld een krediet van € 1,2 mln. beschikbaar te stellen voor de aankoop van de gebouwen van het Stedelijk Museum Zwolle en een krediet van € 950.000 voor de oprichtingskosten van de stichting Allemaal Zwolle en voor nieuwe presentatievormen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Tuinman (2460) AB.Tuinman@zwolle.nl

  01:42:27 - 01:42:50 - Michiel van Harten
  01:42:50 - 01:42:52 - Michiel van Harten
  01:42:53 - 01:42:58 - Henk Jan Meijer
  01:42:58 - 01:42:59 - Koen van Baal
  01:42:59 - 01:43:02 - Henk Jan Meijer
  01:43:02 - 01:43:33 - Koen van Baal
  01:43:34 - 01:43:35 - Henk Jan Meijer
  01:45:58 - 01:46:26 - Jan Brink
  01:46:26 - 01:46:30 - Henk Jan Meijer
  01:46:30 - 01:46:37 - Michiel van Harten
  01:46:38 - 01:46:47 - Henk Jan Meijer
  01:50:15 - 01:50:27 - Henk Jan Meijer
  01:51:07 - 01:51:36 - Henk Jan Meijer
  01:51:36 - 01:52:05 - Michiel van Harten
  01:52:05 - 01:52:08 - Henk Jan Meijer
  01:52:09 - 01:52:25 - Koen van Baal
  01:52:25 - 01:52:33 - Henk Jan Meijer
  01:52:33 - 01:52:54 - Michiel van Harten
  01:52:55 - 01:52:56 - Henk Jan Meijer
  01:52:56 - 01:53:32 - Koen van Baal
  01:53:33 - 01:53:34 - Henk Jan Meijer
  01:53:35 - 01:54:00 - Silvia Bruggenkamp
  01:54:13 - 01:54:19 - Henk Jan Meijer
  01:54:19 - 01:54:56 - Silvia Bruggenkamp
  01:54:56 - 01:54:58 - Henk Jan Meijer
  01:54:59 - 01:55:47 - Thom van Campen
  01:55:48 - 01:55:49 - Henk Jan Meijer
  01:55:49 - 01:56:18 - Patty Wolthof
  01:56:20 - 01:56:22 - Henk Jan Meijer
  01:56:22 - 01:56:37 - Leo Elfers
  01:56:38 - 01:57:10 - Henk Jan Meijer
 28. 17

  Deze beslisnota is behandeld in een debatronde op 16 oktober 2017. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 24 oktober 2016 heeft de raad de uitgangspunten voor het opstellen van de Omgevingsvisie vastgesteld. Begin 2017 heeft de raad kennis genomen van een eerste concept Omgevingsvisie deel 1, met daarin de kernopgaven en ambities, en een geactualiseerd plan van aanpak. Nu wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de definitieve versie van deel 1 van de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’. De aan de 3 strategische kernopgaven gekoppelde topambities zijn: 1. Zwolle versterkt en benut het menselijk kapitaal van de stad, 2. Zwolle behoudt en versterkt haar ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, 3. Zwolle versterkt haar stedelijkheid, wordt nationaal en internationaal aantrekkelijker en bestendigt zo haar (economische) toppositie als regio, 4. Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal, 5. Zwolle nodigt uit om samen te werken aan vitale, solidaire, gezonde en duurzame stadsdelen. De topambities in deel 1 moeten de basis vormen voor de uitwerking van de ruimtelijke vertaling in de Omgevingsvisie deel 2, met ontwikkelrichtingen en kwaliteiten van gebieden en locaties in Zwolle. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met de overgangsregeling over de relatie tussen de Omgevingsvisie deel 1 en het Structuurplan 2020 en Vechtcorridor Noord.
  Voor technische en feitelijke vragen: Irene Pruim (06-21560351) I.Pruim@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Economische effectrapportage (M17-2)
  Welstandstoezicht (M17-1)
  01:56:56 - 01:57:10 - Henk Jan Meijer
  01:57:10 - 01:58:48 - Johran Willegers
  01:58:49 - 01:58:51 - Henk Jan Meijer
  01:58:57 - 02:01:57 - Ed Anker
  02:01:59 - 02:02:03 - Henk Jan Meijer
  02:02:03 - 02:02:40 - William Dogger
  02:02:40 - 02:02:41 - Henk Jan Meijer
  02:02:42 - 02:03:04 - Mark Oldengarm
  02:03:04 - 02:03:05 - Henk Jan Meijer
  02:03:05 - 02:03:24 - Frankwin Mussche
  02:03:24 - 02:03:25 - Henk Jan Meijer
  02:03:25 - 02:03:53 - Reinier Mulder
  02:03:53 - 02:03:59 - Henk Jan Meijer
  02:03:59 - 02:04:05 - Maarten Hulstijn
  02:04:05 - 02:04:32 - Henk Jan Meijer
  02:04:32 - 02:05:16 - Michiel van Harten
  02:05:16 - 02:05:17 - Henk Jan Meijer
  02:05:17 - 02:06:04 - Reinier Mulder
  02:06:04 - 02:06:05 - Henk Jan Meijer
  02:06:05 - 02:06:48 - Johran Willegers
  02:06:48 - 02:06:49 - Henk Jan Meijer
  02:06:50 - 02:07:31 - William Dogger
  02:07:31 - 02:07:33 - William Dogger
  02:07:33 - 02:07:34 - Henk Jan Meijer
  02:07:34 - 02:08:00 - Maarten Hulstijn
  02:08:00 - 02:08:02 - Henk Jan Meijer
  02:08:03 - 02:08:16 - Mark Oldengarm
  02:08:16 - 02:08:46 - Henk Jan Meijer
 29. 18

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 16 oktober 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. De gemeente Zwolle werkt voor de bedrijfsvoering samen met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen in het Shared Service Center ONS. Het betreft samenwerking op het gebied van de personeels- en salarisadministratie, inkoop en contractmanagement en ICT-beheer. De gemeente Zwolle fungeert als centrumgemeente. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen uit een Rekenkameronderzoek is besloten te kiezen voor een andere juridische basis. Besloten is te kiezen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een publiekrechtelijke regeling specifiek gericht op beleidsarme of uitvoerende taken van de deelnemers. Er is gekozen voor een zelfstandige organisatie, omdat deze rechtshandelingen kan plegen en personeel in dienst kan nemen. Voor het oprichten van deze bedrijfsvoeringsorganisatie is toestemming nodig van Provinciale Staten en de gemeenteraden van Kampen en Zwolle.
  Bij dit voorstel is een informatienota gevoegd over het onderzoek door Lysias naar de ICT problemen die zich in 2016 voordeden door het standaardiseren van hardware. Lysias deed onderzoek naar het project Data Opslag en Storage (DOS). In de informatienota geeft het college een reactie op het rapport en geeft het college aan welke lessen men trekt uit de aanbevelingen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Onno Looijestijn (3301) OJTM.Looijestijn@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  SSC extra controle handvat voor Raad- en Statenleden (M18-1)
  02:08:30 - 02:08:46 - Henk Jan Meijer
  02:08:47 - 02:11:03 - Aly van der Vegte - Poot
  02:11:04 - 02:11:05 - Henk Jan Meijer
  02:11:07 - 02:12:42 - Jan Brink
  02:12:42 - 02:12:44 - Henk Jan Meijer
  02:12:45 - 02:13:08 - Aly van der Vegte - Poot
  02:13:08 - 02:13:16 - Henk Jan Meijer
  02:13:16 - 02:13:33 - Brammert Geerling
  02:13:34 - 02:13:35 - Henk Jan Meijer
  02:13:36 - 02:13:58 - Martijn van der Veen
  02:13:58 - 02:13:59 - Henk Jan Meijer
  02:14:00 - 02:14:42 - William Dogger
  02:14:43 - 02:14:44 - Henk Jan Meijer
  02:14:46 - 02:15:04 - Jan Slijkhuis
  02:15:04 - 02:15:05 - Henk Jan Meijer
  02:15:06 - 02:15:23 - Mark Oldengarm
  02:15:23 - 02:15:44 - Henk Jan Meijer
  02:15:44 - 02:16:24 - Aly van der Vegte - Poot
  02:16:24 - 02:16:25 - Henk Jan Meijer
  02:16:27 - 02:17:07 - Martijn van der Veen
  02:17:07 - 02:17:08 - Henk Jan Meijer
  02:17:10 - 02:17:26 - Mark Oldengarm
  02:17:26 - 02:17:28 - Henk Jan Meijer
  02:17:29 - 02:18:14 - William Dogger
  02:18:14 - 02:18:50 - Henk Jan Meijer
 30. 19

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Om tijdig een nieuw ruimtelijk plan voor de wijk Westenholte te hebben is op 14 december 2015 de beheersverordening Westenholte door de raad vastgesteld. Het is wenselijk om toch enige ruimte te bieden voor behoeften en wensen van burgers en organisaties en aan te sluiten op beleidsmatige ontwikkelingen. Daarom heeft de raad bij vaststelling van de beheersverordening Westenholte besloten deze te laten opvolgen door een actueel en toekomstgericht bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan Westenholte geeft hier uitvoering aan. Hoewel het voorliggende bestemmingsplan in hoofdzaak een conserverend plan betreft, is in het plan één nieuwe ontwikkeling bij recht meegenomen. Het betreft de herontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw naar vrije sectorkavels in de vorm van 4 kavels voor een vrijstaande woning en 1 kavel voor een twee-onder-één- kapwoning aan de Voorsterweg (Stinspoort). Het ontwerp bestemmingsplan Westenholte heeft ter inzage gelegen. Oorspronkelijk zijn er twee zienswijzen ingediend, één zienswijze is later ingetrokken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het bestemmingsplan. Daarnaast het bestemmingsplan en de verbeelding van het bestemmingsplan Westenholte gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota.
  Voor technische en feitelijke vragen: Edwin Munneke (2038) e.munneke@zwolle.nl

  02:18:27 - 02:18:50 - Henk Jan Meijer
 31. 20

  Moties

  Onderwerp
  Betrek Startups bij maatschappelijke vraagstukken (M20-2)
  Launching Customer Desk (M20-1)
  02:18:41 - 02:18:50 - Henk Jan Meijer
  02:18:50 - 02:19:48 - Johran Willegers
  02:19:48 - 02:19:50 - Henk Jan Meijer
  02:20:00 - 02:20:39 - René de Heer
  02:20:39 - 02:20:40 - Johran Willegers
  02:20:40 - 02:20:41 - Henk Jan Meijer
  02:20:41 - 02:20:47 - Johran Willegers
  02:20:47 - 02:20:50 - Henk Jan Meijer
  02:20:50 - 02:20:55 - Leo Elfers
  02:20:56 - 02:21:00 - Henk Jan Meijer
  02:21:14 - 02:21:15 - Henk Jan Meijer
  02:21:16 - 02:21:34 - Brammert Geerling
  02:21:34 - 02:21:35 - Henk Jan Meijer
  02:21:36 - 02:21:47 - Patty Wolthof
  02:21:47 - 02:21:49 - Henk Jan Meijer
  02:21:49 - 02:21:55 - William Dogger
  02:21:56 - 02:22:18 - Henk Jan Meijer
  02:22:18 - 02:23:10 - Sonja Paauw
  02:23:11 - 02:23:12 - Henk Jan Meijer
  02:23:16 - 02:23:39 - René de Heer
  02:23:41 - 02:23:59 - Henk Jan Meijer
  02:23:59 - 02:24:35 - Michiel van Harten
  02:24:37 - 02:24:38 - Henk Jan Meijer
  02:24:41 - 02:25:42 - René de Heer
  02:25:42 - 02:25:44 - Job Looijenga
  02:26:59 - 02:27:00 - Henk Jan Meijer
  02:27:01 - 02:27:07 - Michiel van Harten
  02:27:07 - 02:27:12 - Henk Jan Meijer
  02:27:17 - 02:27:19 - Michiel van Harten
  02:27:19 - 02:27:20 - Henk Jan Meijer
  02:27:20 - 02:27:26 - Michiel van Harten
  02:27:26 - 02:27:54 - Henk Jan Meijer
 32. 21

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 7 oktober 2017 is mevrouw Vedelaar door het congres van de Partij van de Arbeid benoemd tot voorzitter van de PvdA. Om die reden heeft mevrouw Vedelaar haar ontslag ingediend. Om in de vacature te voorzien wordt de raad voorgesteld een nieuwe wethouder te benoemen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om mevrouw E.G. Meijerink (PvdA) met ingang van 30 oktober 2017 te benoemen als full time wethouder van de gemeente Zwolle.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

  02:27:33 - 02:27:54 - Henk Jan Meijer
  02:27:54 - 02:28:03 - Thom van Campen
  02:28:03 - 02:29:21 - Henk Jan Meijer
  02:36:36 - 02:36:59 - Henk Jan Meijer
  02:37:03 - 02:37:11 - Henk Jan Meijer
  02:37:11 - 02:37:31 - Henk Schippers
  02:37:31 - 02:40:02 - Henk Jan Meijer
 33. 22
  Beëdiging wethouder
 34. 23

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 5 oktober 2017 heeft de heer De Vries aan de voorzitter van de raad laten weten ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de fractie van de ChristenUnie. De raad wordt in dezelfde vergadering voorgesteld om een nieuwe wethouder te benoemen. De beoogde wethouder, mevrouw Meijerink is op het moment van haar benoeming lid van de raad. Indien de raad overgaat tot benoeming van genoemd raadslid tot wethouder ontstaat er een vacature in de fractie van de PvdA.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de heer D.A. Prins (ChristenUnie) met ingang van 30 oktober 2017 toe te laten als lid van de raad van de gemeente Zwolle. Daarnaast mevrouw S. Snuverink (PvdA) met ingang van 30 oktober 2017 toe te laten als lid van de raad van de gemeente Zwolle.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

  02:40:16 - 02:44:26 - Henk Jan Meijer
  02:44:47 - 02:45:35 - Henk Jan Meijer
  02:45:36 - 02:46:12 - Henk Schippers
  02:46:12 - 02:48:27 - Henk Jan Meijer
 35. 24

  02:48:13 - 02:48:27 - Henk Jan Meijer