Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overdracht College-Raad

Extra overdracht

vrijdag 15 oktober 2021

09:15 - 10:00
Locatie

SH kamer 0.19 griffier

Agendapunten

 1. 1

 2. 1.a
  Risicoparagraaf Begroting 2022
 3. 2

 4. 3

 5. 4

 6. 9

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de bijgevoegde halfjaarrapportage Sociaal Domein: Hervormingsagenda 1e helft 2021

 7. 10

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024 en de besluiten die het college heeft genomen met betrekking tot de Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024 welk vermeld staan in de beslisnota Uitvoeringsagenda.

 8. 11