Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overdracht College-Raad

donderdag 24 juni 2021

09:15 - 10:00
Locatie

SH kamer 0.19 griffier

Agendapunten

 1. 1

 2. 9

 3. 10

  Voorgesteld besluit

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  De beantwoording van de artikel 45 vragen van D66 over stopzetten van de uitkering vanwege opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

 4. 11

  Voorgesteld besluit

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  De beantwoording van de vragen van de VVD over duurzaamheid in de beleidsregel evenementen in de open lucht.

 5. 12

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording van de bijgevoegde artikel 45-vragen van S. Bus van de VVD over de
  zwemwaterkwaliteit van de Milligerplas.

 6. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Gemeentelijk grondstoffenplan 2017-2020 is voorzien in de afbouw van de Oud-papierregeling. De Oud-papierregeling hield in dat kerken/scholen/verenigingen geld ontvingen voor taken die men deed in de inzameling van oud papier en karton. In de praktijk bleek naar verloop van jaren dat deze taken niet of nauwelijks meer uitvoerbaar waren.
  Door introductie van de nieuwe Activiteitenregeling Schoon Zwolle wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit van 23 november 2020, waarbij de Raad ingestemd heeft met de nieuwe OPK-regeling “Mooi Belonen” per 1 juli 2021. De uitvoering van de nieuwe regeling is, op verzoek van de deelnemende kerken/scholen/verenigingen, uitgesteld naar 1 januari 2022. Omdat dit beter aansluit bij de gehanteerde boekjaren en er 1 juli wegens Covid-19 nog te veel onduidelijk was en te snel kwam. Er is veel draagvlak voor de aanvullende schoonmaakactiviteiten in de stad, hierdoor is de regeling inmiddels omgedoopt tot Activiteitenregeling Schoon Zwolle. Met de nieuwe activiteitenregeling wordt het maatschappelijk veld en de inwoners bij het onderwerp afval- en grondstoffen en/of het schoon houden van de openbare ruimte betrokken. Dit heeft als neveneffect dat daarmee maatschappelijke organisaties met een financiële tegemoetkoming ook funding kunnen organiseren voor hun kernactiviteiten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om bijgaande Activiteitenregeling Schoon Zwolle, als onderdeel van de ASV, vast te stellen. Deze regeling gaat dan open per 1 oktober 2021 ten behoeven van het startjaar 2022.
  Voor technische en feitelijke vragen: Astrid van Voorst (06-22385125) A.van.Voorst@zwolle.nl

 7. 18

 8. 20