Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat digitaal

maandag 28 juni 2021

19:00 - 22:45

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Mw. A. Roelfs / Griffier: M. Seuters
Toelichting

Deze digitale vergadering is live te volgen.

Agendapunten

De gemeenteraad gaat na de zomer een besluit nemen over de Omgevingsvisie. Voordat er door de raad over de Omgevingsvisie en de zienswijzennota gesproken gaat worden geeft de gemeenteraad de inwoners en partners van Zwolle nog graag gelegenheid om in te spreken over de Omgevingsvisie.
Voor vragen over dit inspreekmoment kunt u contact opnemen met Marijn Seuters (06-25778231), raadsgriffie@zwolle.nl.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 25 juni.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bevat de langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de leefomgeving van Nederland. Leefomgeving staat in dit geval voor alles wat je ziet, voelt en ruikt. Gebouwen, wegen, natuur, water, bossen enzovoort. Met de NOVI neemt ons land verantwoordelijkheid over generaties heen. Want de manier waarop we nu omgaan met veranderingen die op ons afkomen, heeft impact op volgende generaties. Om hier werk van te maken, zijn in Nederland acht NOVI-gebieden benoemd. In deze gebieden wordt een extra impuls gegeven aan de aanpak van grote vraagstukken voor de leefomgeving die belangrijk zijn voor Nederland als geheel. Regio Zwolle is een van deze gebieden.
De ambitie is om Regio Zwolle te ontwikkelen tot de delta van de toekomst: een klimaatbestendige, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale regio in Nederland.
Over deze ambitie en de relatie tussen het NOVI gebied en Zwolse Omgevingsvisie gaat de gemeenteraad graag met experts en partners in gesprek.
Deze informatieronde zal één vragenronde omvatten en vindt plaats voorafgaand aan de informatieronde over de Omgevingsvisie.
Voor technische en feitelijke vragen: Janneke Greveling, 038 498 21 35, j.greveling@zwolle.nl

De gemeenteraad heeft op 14 september 2020 het debat gevoerd over de Ontwerp-Omgevingsvisie. Vervolgens is op 22 maart 2021 een debat gevoerd over het participatieproces; de opbrengsten en opgedane inzichten.
Deze raadsdebatten, de tour de Zwolle en 122 zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie plus persoonlijke gesprekken met Zwollenaren hebben geleid tot deze Omgevingsvisie. De visie en bijlagen is door het college aan de raad is aangeboden om vast te stellen.
De Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij we de verbinding hebben gemaakt met sociale onderwerpen als bijvoorbeeld gezondheid.
Met de Omgevingsvisie geeft de gemeente richting, sturing en duidelijkheid hoe we Zwolle samen met inwoners en partners willen ontwikkelen. Het raadsdebat over deze visie is voorzien op maandag 30 augustus. Ter voorbereiding op dit debat organiseert de raad een inspreekmoment en een informatieronde.
Tijdens deze informatieronde gaan de raadsleden in gesprek over deze visie met experts en partners.
Voor technische en feitelijke vragen: Joost Rengers (06-21234134), j.rengers@zwolle.nl