Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat digitaal

maandag 22 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Mw. A. Roelfs / Griffier: E. Bagerman
Toelichting

Dit is een digitale vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voor de zomer hebben de fracties van GroenLinks en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de ombouw van studentenwoningen tot zorgwoningen. Aanleiding vormde de ombouw van studentenwoningen naar zorgwoningen voor begeleid wonen in de wijk Assendorp. De beantwoording van deze vragen is op verzoek van de fracties van GroenLinks, VVD, ChristenUnie, Swollwacht en CDA geagendeerd voor een informatieronde.
Tijdens deze informatieronde wil de raad zich door de diverse betrokkenen laten informeren over de betreffende vorm van begeleid wonen en een completer beeld krijgen hoeveel en waar dit precies speelt. Daarnaast wil de raad meer informatie over het effect op de leefbaarheid van de wijken en wat de gemeente eventueel kan doen om deze vorm van begeleid wonen in goed banen te kunnen (laten) leiden.
Voor technische en feitelijke vragen: Simone Westerman (06-50167019) S.Westerman@zwolle.nl

In 2019 heeft de raad gedebatteerd over het onderwerp vuurwerk. Hierin is besproken hoe Zwolle stapsgewijs met voldoende maatschappelijk draagvlak en behoud van traditiebeleving naar een veilige en gezonde jaarwisseling kan gaan. In juni 2020 nam de raad een drietal moties aan rondom de jaarwisseling. Deze moties gingen over respectievelijk een vuurwerkmeldpunt/interactieve kaart, over het stimuleren van het opruimen van vuurwerkafval en het ontwikkelen van meerjarig vuurwerkbeleid. Vanwege de Covid-19 maatregelen gold tijdens de jaarwisseling 2020-2021 een landelijk vuurwerkverbod. Daarom zijn nog niet alle plannen en moties tot uitwerking gekomen en het meerjarig beleid zal pas in 2022 ontwikkeld worden.
De raad besloot op verzoek van de fracties van GroenLinks en D66 dit onderwerp te agenderen voor een informatieronde. Daarmee wil de raad inzicht krijgen in de ervaringen de afgelopen jaarwisseling en in de aanpak van de komende jaarwisseling. Denk hierbij aan voorlichting en preventie, overlast in aanloop naar de jaarwisseling, overlast en incidenten tijdens de jaarwisseling zelf. De raad gaat in dit kader graag in gesprek met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio, politie, deelnemers aan de pilot Vuurwerkvrije Zone, de projectleider jaarwisseling en de portefeuillehouder.
Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (038 – 498 2108) M.Hageman@zwolle.nl