Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat digitaal

maandag 7 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Mevr. A. Roelfs / griffier: M. Seuters
Toelichting

Dit raadsplein vindt plaats in een digitale vergaderomgeving

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 geeft op hoofdlijnen aan langs welke pijlers Zwolle de culturele infrastructuur en het cultuuraanbod wil versterken. Het stuk brengt prioritering aan voor de komende jaren. Deze keuzes zijn gefundeerd op analyses van deskundigen, gesprekken met de culturele sector en eigen waarnemingen van de gemeentelijke organisatie. Over deze keuzes en anlyses gaat de raad tijdens deze informatieronde in gesprek met de deskundigen die betrokken zijn geweest bij de totsandkoming van dit Cultureel perspectief.
Na besluitvorming door de raad zal deze visie richtinggevend zijn voor de beleidskeuzes en personele en financiële capaciteit binnen het cultuurteam. Voor de eerste fase (2022-2024) van realisatie wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die gelijktijdig met de gemeentelijke begroting dit najaar aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd

Voor technische en feitelijke vragen: Marga Wobma- Helmich, (06) 12652632, M.Wobma@zwolle.nl

Een toeristisch bezoek is een eerste kennismaking met de stad. De vrijetijdssector levert een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Zwolle en zorgt daarnaast voor werkgelegenheid. Zwolle wil nog aantrekkelijker worden voor inwoners en bezoekers en haar karakter beter op de kaart zetten. Daarom vraagt het college de raad om een nieuw toeristisch perspectief vast te stellen.
De belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn:
- Toerisme is een kans voor Zwolle en het beleidsveld draagt bij aan een aantrekkelijke stad;
- We zetten het Zwolse karakter beter op de kaart door ons te focussen op aanbodontwikkeling passend bij de keuzes in de strategische positionering van de stad (experimenteel, creatief en ondernemend);
- We werken toekomstgericht aan de ontwikkeling van aanbod voor nieuwe doelgroepen (in leefstijlenmethodiek: de rode doelgroep/avontuurzoeker);
 - Met meer inzet op marketing en communicatie dragen we de Zwolse identiteit meer uit en bereiken we de beoogde doelgroepen.
Het voorstel is om voor de komende twee jaar de investering voor de toeristische visie en aanpak voor Zwolle 2030 te bespreken bij de begroting in het najaar van 2021 . Om tot deze visie te komen zijn verschillende bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd. De raad heeft tijdens een informatieronde op maandag 31 mei een gesprek gevoerd met een aantal van deze stakeholders.
Voor technische en feitelijke vragen: Marjan Willems, (038) 498 29 69, M.Willems@zwolle.nl

Toezeggingen
Onderwerp
Promotiethema “Experimentele Hanzestad”.
Uitvoeringsagenda toeristisch perspectief naar de raad
Visio app aanbieden ANNO