Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat digitaal

maandag 6 september 2021

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Dhr. L. Elfers / Griffier: M. Zweers
Toelichting

Het eerste deel van deze vergadering zal in digitale vorm plaatsvinden. Het tweede deel is fysiek in de Takzaal.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststellen agenda - 19:30
 3. 2

  Afgelopen mei is de raad middels een informatienota geinformeerd over de stand van zaken in Zwolle op het thema anti-discriminatie en diversiteit en de rol die die gemeente daarin speelt. De gemeente wil investeren in wat aantoonbaar werkt om discriminatie en racisme tegen te gaan door mensen met verschillende achtergronden te verbinden, dialoog te voeren en te stimuleren en inwoners mogelijkheden te bieden om elkaar te leren kennen. Er is een alliantie opgestart met organisaties in de stad om inclusie tot norm te maken. Daarnaast is erkennen en herdenken van de geschiedenis onderdeel van de inzet. Om hier uitvoering aan te geven zijn stadsgesprekken gevoerd en hebben onder meer een Regenboogfestival en keti-koti dialoogtafel plaatsgevonden.
  De raad is met een informatienota geïnformeerd over het voorgaande. Op verzoek van de fracties GroenLinks, PvdA en D66 is deze informatienota geagendeerd voor een informatieronde. Daarbij willen de fracties meer inzicht krijgen in de reeds bestaande initiatieven en organisaties die zich me het onderwerp bezighouden en in de mogelijkheden en kansen om anti-discriminatie en diversiteit in Zwolle nog verder te versterken. En in de rol van de parnters in de stad en van de gemeente hierin.
  De raad gaat hierover graag in gesprek met bij het onderwerp betrokken (Zwolse) organisaties en experts, de wethouder en de ambtelijke ondersteuning.
  Voor technische en feitelijke vragen:
  Asselien van Dijk (06-11427550) A.van.Dijk2@zwolle.nl

  Toezeggingen

  Onderwerp
  nadere informatie eventuele mogelijkheden voorwaarden verbinden subsidieverlening anti-discriminatie
  Sportclubs betrekken verbreding dialoog
 4. 3

  om 21.10 wordt de vergadering fysiek hervat in de Takzaal (zie andere agenda).