Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 15 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Patrick Pelman / Griffier: Olaf Schuwer
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 15 januari tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:02 - 00:01:05 - Patrick Pelman
  00:01:27 - 00:05:05 - Patrick Pelman
 2. 2

  Het Filmtheater Fraterhuis (hierna: Fraterhuis), waarvoor in de begroting 1,2 miljoen is gereserveerd vanaf 2027, maakt onderdeel uit van de onderzoeksvraag naar de cultuurbegroting.
  Het Fraterhuis maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Hudson’s Bay pand (plan Handelshuys). De planning van het onderzoek naar de cultuurbegroting verhoudt zicht niet tot de planning van het project Fraterhuis en het project herontwikkeling Hudson’s Bay pand.
  Het project Fraterhuis verkeert in een stadium waarin de gemeente Zwolle met een aantal partijen vergevorderd in gesprek is en waarbij zowel de gemeente als de partijen noemenswaardige kosten (gaan) maken om te komen tot overeenstemming en besluitvorming over het project. Begin 2024 wil het college overeenkomsten sluiten om deze partijen aan zich te binden, voortgang van het project te waarborgen en een aantal risico’s af te hechten.
  Het is voor het college duidelijk geworden dat een verlaging van de benodigde subsidie voor het Fraterhuis binnen het plan Handelshuys niet reëel is.
  Realisatie van het Fraterhuis in het plan Handelshuys tegen lagere investeringskosten en/of hogere huuropbrengsten elders in het gebouw is naar verwachting niet mogelijk.
  De reservering van 1,2 miljoen voor het Fraterhuis legt een (te) fors beslag op de totale cultuurbegroting, terwijl komend voorjaar lastige keuzes gemaakt moeten worden over tekorten op de begrotingen van de culturele instellingen. Het college heeft daarom geconcludeerd dat het terug moet komen van het besluit van december 2022 om de beoogde uitbreiding van het Fraterhuis mogelijk te maken in het voormalige Hudson’s Bay pand.
  Het college heeft daarom de voorkeur uitgesproken voor het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van een alternatieve locatie voor het Fraterhuis binnen het Broerenkwartier op de benodigde subsidie voor het Fraterhuis om de resultaten van deze verkenning mee te kunnen nemen in de integrale afweging cultuur in de PPN 2025-2028.


  De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de herontwikkeling en de aankoop van het voormalige Hudson’s Bay pand conform het door de gemeenteraad op dit pand gevestigde Wet voorkeursrecht gemeenten op basis van een aangepast programma, echter zonder het Fraterhuis.
  Ook wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het starten van een verkenning naar de randvoorwaarden en financiële gevolgen van een alternatieve locatie binnen het Broerenkwartier voor het Filmtheater Fraterhuis. De resultaten hiervan worden betrokken in de integrale afweging cultuur bij de PPN 2025-2028.

  00:02:26 - 00:05:05 - Patrick Pelman
  00:05:29 - 00:06:46 - Mark Oldengarm
  00:06:46 - 00:06:57 - Patrick Pelman
  00:06:57 - 00:06:59 - Mark Oldengarm
  00:06:59 - 00:07:01 - Patrick Pelman
  00:07:01 - 00:09:02 - Mark Oldengarm
  00:09:02 - 00:09:07 - Patrick Pelman
  00:09:07 - 00:09:18 - Silvia Bruggenkamp
  00:09:19 - 00:09:21 - Patrick Pelman
  00:09:21 - 00:09:28 - Mark Oldengarm
  00:09:28 - 00:09:30 - Silvia Bruggenkamp
  00:09:30 - 00:09:31 - Patrick Pelman
  00:09:31 - 00:09:39 - Silvia Bruggenkamp
  00:09:41 - 00:09:51 - Patrick Pelman
  00:10:16 - 00:10:18 - Patrick Pelman
  00:10:25 - 00:10:42 - Thijmen Prins
  00:10:45 - 00:11:10 - Mark Oldengarm
  00:11:10 - 00:11:11 - Patrick Pelman
  00:11:12 - 00:11:20 - Thijmen Prins
  00:11:22 - 00:11:24 - Patrick Pelman
  00:11:27 - 00:11:28 - Silvia Bruggenkamp
  00:11:28 - 00:11:52 - Silvia Bruggenkamp
  00:11:55 - 00:11:56 - Patrick Pelman
  00:11:56 - 00:12:15 - Mark Oldengarm
  00:12:15 - 00:12:17 - Patrick Pelman
  00:12:17 - 00:12:18 - Mark Oldengarm
  00:12:20 - 00:12:39 - Silvia Bruggenkamp
  00:12:43 - 00:12:49 - Mark Oldengarm
  00:12:49 - 00:12:50 - Patrick Pelman
  00:12:50 - 00:12:58 - Mark Oldengarm
  00:12:58 - 00:13:01 - Patrick Pelman
  00:13:01 - 00:13:02 - Patrick Pelman
  00:13:02 - 00:13:05 - Silvia Bruggenkamp
  00:13:08 - 00:13:15 - Patrick Pelman
  00:13:29 - 00:16:32 - Jolien Elshof-Rook
  00:16:34 - 00:16:38 - Patrick Pelman
  00:16:54 - 00:19:14 - Selma Hoekstra
  00:19:17 - 00:19:24 - Patrick Pelman
  00:19:36 - 00:21:14 - Maxim van der Veen
  00:21:14 - 00:21:16 - Patrick Pelman
  00:21:19 - 00:21:37 - Silvia Bruggenkamp
  00:21:39 - 00:21:43 - Maxim van der Veen
  00:21:43 - 00:22:11 - Maxim van der Veen
  00:22:13 - 00:22:18 - Silvia Bruggenkamp
  00:22:21 - 00:22:24 - Patrick Pelman
  00:22:24 - 00:22:29 - Maxim van der Veen
  00:22:34 - 00:22:47 - Thijmen Prins
  00:22:50 - 00:23:11 - Maxim van der Veen
  00:23:14 - 00:23:15 - Patrick Pelman
  00:23:15 - 00:23:40 - Thijmen Prins
  00:23:41 - 00:23:42 - Patrick Pelman
  00:23:42 - 00:23:58 - Maxim van der Veen
  00:23:58 - 00:25:51 - Maxim van der Veen
  00:25:51 - 00:25:52 - Patrick Pelman
  00:25:56 - 00:26:09 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:11 - 00:26:38 - Maxim van der Veen
  00:26:38 - 00:26:40 - Maxim van der Veen
  00:26:40 - 00:26:41 - Patrick Pelman
  00:26:41 - 00:26:46 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:49 - 00:27:25 - Maxim van der Veen
  00:27:27 - 00:27:32 - Patrick Pelman
  00:27:46 - 00:31:11 - Silvia Bruggenkamp
  00:31:14 - 00:31:17 - Patrick Pelman
  00:31:32 - 00:33:23 - Eildert Noorda
  00:33:23 - 00:33:25 - Patrick Pelman
  00:33:27 - 00:33:57 - Cankut Ercan
  00:33:59 - 00:34:00 - Patrick Pelman
  00:34:00 - 00:34:36 - Eildert Noorda
  00:34:39 - 00:34:40 - Patrick Pelman
  00:34:40 - 00:34:57 - Cankut Ercan
  00:34:59 - 00:35:02 - Patrick Pelman
  00:35:11 - 00:35:28 - Thijmen Prins
  00:35:31 - 00:35:54 - Eildert Noorda
  00:35:57 - 00:36:00 - Patrick Pelman
  00:36:03 - 00:36:04 - Silvia Bruggenkamp
  00:36:04 - 00:36:26 - Silvia Bruggenkamp
  00:36:28 - 00:36:37 - Eildert Noorda
  00:36:39 - 00:36:40 - Silvia Bruggenkamp
  00:36:40 - 00:36:41 - Patrick Pelman
  00:36:41 - 00:36:47 - Silvia Bruggenkamp
  00:36:49 - 00:36:52 - Patrick Pelman
  00:36:52 - 00:38:08 - Eildert Noorda
  00:38:10 - 00:38:11 - Patrick Pelman
  00:38:29 - 00:39:49 - Koen van Baal
  00:39:49 - 00:40:03 - Patrick Pelman
  00:40:05 - 00:40:28 - Maxim van der Veen
  00:40:29 - 00:40:30 - Patrick Pelman
  00:40:31 - 00:40:54 - Koen van Baal
  00:40:54 - 00:40:55 - Patrick Pelman
  00:40:55 - 00:41:02 - Koen van Baal
  00:41:05 - 00:41:06 - Patrick Pelman
  00:41:06 - 00:41:15 - Maxim van der Veen
  00:41:15 - 00:41:22 - Koen van Baal
  00:41:22 - 00:41:23 - Patrick Pelman
  00:41:23 - 00:43:08 - Koen van Baal
  00:43:11 - 00:43:14 - Patrick Pelman
  00:43:26 - 00:45:20 - Thijmen Prins
  00:45:20 - 00:45:22 - Patrick Pelman
  00:45:25 - 00:45:39 - Mark Oldengarm
  00:45:39 - 00:45:42 - Patrick Pelman
  00:45:47 - 00:45:56 - Thijmen Prins
  00:45:57 - 00:45:58 - Patrick Pelman
  00:45:58 - 00:46:23 - Mark Oldengarm
  00:46:23 - 00:46:24 - Patrick Pelman
  00:46:24 - 00:46:26 - Mark Oldengarm
  00:46:26 - 00:46:55 - Thijmen Prins
  00:46:59 - 00:47:10 - Mark Oldengarm
  00:47:11 - 00:47:17 - Patrick Pelman
  00:47:23 - 00:48:01 - Jolien Elshof-Rook
  00:48:03 - 00:48:04 - Patrick Pelman
  00:48:04 - 00:48:33 - Thijmen Prins
  00:48:34 - 00:48:35 - Patrick Pelman
  00:48:36 - 00:48:54 - Jolien Elshof-Rook
  00:48:56 - 00:48:57 - Patrick Pelman
  00:48:57 - 00:48:59 - Thijmen Prins
  00:48:59 - 00:49:27 - Thijmen Prins
  00:49:28 - 00:49:29 - Patrick Pelman
  00:49:33 - 00:50:02 - Jolien Elshof-Rook
  00:50:05 - 00:50:07 - Patrick Pelman
  00:50:07 - 00:50:37 - Maxim van der Veen
  00:50:40 - 00:51:09 - Thijmen Prins
  00:51:11 - 00:51:12 - Patrick Pelman
  00:51:12 - 00:51:36 - Maxim van der Veen
  00:51:40 - 00:51:42 - Patrick Pelman
  00:51:47 - 00:52:13 - Silvia Bruggenkamp
  00:52:16 - 00:52:44 - Thijmen Prins
  00:52:46 - 00:52:54 - Silvia Bruggenkamp
  00:52:56 - 00:52:57 - Patrick Pelman
  00:52:57 - 00:52:58 - Thijmen Prins
  00:52:58 - 00:53:00 - Silvia Bruggenkamp
  00:53:00 - 00:53:01 - Patrick Pelman
  00:53:03 - 00:53:04 - Patrick Pelman
  00:53:07 - 00:53:57 - Thijmen Prins
  00:54:00 - 00:54:08 - Patrick Pelman
  00:54:36 - 00:58:34 - Debbie Mathijsen
  00:58:36 - 00:58:42 - Patrick Pelman
  00:58:46 - 00:59:13 - Mark Oldengarm
  00:59:13 - 00:59:32 - Debbie Mathijsen
  00:59:35 - 00:59:36 - Patrick Pelman
  00:59:36 - 00:59:50 - Mark Oldengarm
  00:59:51 - 00:59:53 - Patrick Pelman
  00:59:53 - 01:00:05 - Debbie Mathijsen
  01:00:05 - 01:00:07 - Patrick Pelman
  01:00:29 - 01:04:03 - Cankut Ercan
  01:04:05 - 01:04:18 - Patrick Pelman
  01:04:27 - 01:09:25 - Er is een korte schorsing
  01:09:25 - 01:09:30 - Patrick Pelman
  01:10:13 - 01:10:24 - Patrick Pelman
  01:10:34 - 01:14:32 - Monique Schuttenbeld
  01:14:33 - 01:14:34 - Patrick Pelman
  01:14:36 - 01:14:37 - Silvia Bruggenkamp
  01:14:37 - 01:14:59 - Silvia Bruggenkamp
  01:15:01 - 01:15:44 - Monique Schuttenbeld
  01:15:46 - 01:16:03 - Silvia Bruggenkamp
  01:16:05 - 01:16:07 - Patrick Pelman
  01:16:11 - 01:16:12 - Thijmen Prins
  01:16:12 - 01:16:42 - Thijmen Prins
  01:16:43 - 01:16:44 - Patrick Pelman
  01:16:44 - 01:17:11 - Monique Schuttenbeld
  01:17:13 - 01:17:14 - Patrick Pelman
  01:17:14 - 01:17:48 - Thijmen Prins
  01:17:50 - 01:18:23 - Monique Schuttenbeld
  01:18:27 - 01:19:10 - Thijmen Prins
  01:19:12 - 01:19:14 - Patrick Pelman
  01:19:14 - 01:19:25 - Monique Schuttenbeld
  01:19:25 - 01:19:31 - Patrick Pelman
  01:19:33 - 01:19:56 - Koen van Baal
  01:19:59 - 01:20:56 - Monique Schuttenbeld
  01:20:59 - 01:21:20 - Koen van Baal
  01:21:22 - 01:21:43 - Monique Schuttenbeld
  01:21:46 - 01:21:49 - Patrick Pelman
  01:21:50 - 01:22:33 - Cankut Ercan
  01:22:35 - 01:22:36 - Patrick Pelman
  01:22:36 - 01:23:08 - Monique Schuttenbeld
  01:23:10 - 01:23:12 - Patrick Pelman
  01:23:16 - 01:23:43 - Thijmen Prins
  01:23:46 - 01:24:28 - Monique Schuttenbeld
  01:24:28 - 01:24:30 - Patrick Pelman
  01:24:30 - 01:24:39 - Thijmen Prins
  01:24:41 - 01:24:42 - Patrick Pelman
  01:24:42 - 01:25:26 - Monique Schuttenbeld
  01:25:29 - 01:25:30 - Patrick Pelman
  01:25:32 - 01:25:46 - Silvia Bruggenkamp
  01:25:48 - 01:25:51 - Monique Schuttenbeld
  01:25:51 - 01:25:57 - Patrick Pelman
  01:25:57 - 01:26:22 - Silvia Bruggenkamp
  01:26:24 - 01:26:59 - Monique Schuttenbeld
  01:26:59 - 01:27:00 - Patrick Pelman
  01:27:00 - 01:27:19 - Silvia Bruggenkamp
  01:27:19 - 01:27:21 - Monique Schuttenbeld
  01:27:21 - 01:27:38 - Monique Schuttenbeld
  01:27:38 - 01:27:40 - Silvia Bruggenkamp
  01:27:40 - 01:27:46 - Silvia Bruggenkamp
  01:27:51 - 01:28:07 - Monique Schuttenbeld
  01:28:07 - 01:28:09 - Silvia Bruggenkamp
  01:28:09 - 01:28:13 - Monique Schuttenbeld
  01:28:14 - 01:28:16 - Silvia Bruggenkamp
  01:28:16 - 01:28:19 - Patrick Pelman
  01:28:19 - 01:28:21 - Silvia Bruggenkamp
  01:28:23 - 01:28:36 - Patrick Pelman
  01:28:36 - 01:29:33 - Koen van Baal
  01:29:36 - 01:31:01 - Monique Schuttenbeld
  01:31:04 - 01:31:05 - Patrick Pelman
  01:31:05 - 01:31:09 - Koen van Baal
  01:31:11 - 01:31:14 - Patrick Pelman
  01:31:16 - 01:33:00 - Monique Schuttenbeld
  01:33:03 - 01:33:28 - Cankut Ercan
  01:33:30 - 01:34:03 - Monique Schuttenbeld
  01:34:05 - 01:34:06 - Patrick Pelman
  01:34:06 - 01:34:32 - Cankut Ercan
  01:34:34 - 01:35:04 - Monique Schuttenbeld
  01:35:04 - 01:35:05 - Patrick Pelman
  01:35:12 - 01:35:27 - Silvia Bruggenkamp
  01:35:28 - 01:35:30 - Patrick Pelman
  01:35:30 - 01:35:56 - Monique Schuttenbeld
  01:35:56 - 01:35:57 - Silvia Bruggenkamp
  01:36:00 - 01:36:01 - Patrick Pelman
  01:36:01 - 01:36:03 - Silvia Bruggenkamp
  01:36:05 - 01:36:08 - Patrick Pelman
  01:36:12 - 01:36:35 - Mark Oldengarm
  01:36:35 - 01:36:36 - Monique Schuttenbeld
  01:36:38 - 01:36:42 - Mark Oldengarm
  01:36:42 - 01:36:50 - Monique Schuttenbeld
  01:36:52 - 01:37:13 - Mark Oldengarm
  01:37:14 - 01:37:39 - Monique Schuttenbeld
  01:37:41 - 01:37:45 - Patrick Pelman
  01:37:50 - 01:37:51 - Thijmen Prins
  01:37:51 - 01:38:00 - Thijmen Prins
  01:38:02 - 01:38:08 - Monique Schuttenbeld
  01:38:16 - 01:38:17 - Selma Hoekstra
  01:38:17 - 01:38:43 - Selma Hoekstra
  01:38:45 - 01:38:46 - Patrick Pelman
  01:38:46 - 01:39:37 - Monique Schuttenbeld
  01:39:39 - 01:39:41 - Monique Schuttenbeld
  01:39:41 - 01:39:43 - Patrick Pelman
  01:39:43 - 01:39:45 - Selma Hoekstra
  01:40:13 - 01:40:14 - Patrick Pelman
  01:40:14 - 01:40:17 - Monique Schuttenbeld
  01:40:19 - 01:40:22 - Patrick Pelman
  01:40:25 - 01:40:46 - Maxim van der Veen
  01:40:47 - 01:40:49 - Patrick Pelman
  01:40:49 - 01:41:06 - Monique Schuttenbeld
  01:41:08 - 01:41:09 - Patrick Pelman
  01:41:11 - 01:42:23 - Monique Schuttenbeld
  01:42:28 - 01:42:29 - Maxim van der Veen
  01:42:29 - 01:42:34 - Maxim van der Veen
  01:42:34 - 01:42:35 - Patrick Pelman
  01:42:37 - 01:42:56 - Monique Schuttenbeld
  01:42:59 - 01:43:00 - Maxim van der Veen
  01:43:05 - 01:43:26 - Thijmen Prins
  01:43:26 - 01:43:27 - Patrick Pelman
  01:43:27 - 01:43:59 - Monique Schuttenbeld
  01:44:05 - 01:45:59 - Monique Schuttenbeld
  01:45:59 - 01:46:03 - Patrick Pelman
  01:46:05 - 01:46:27 - Selma Hoekstra
  01:46:29 - 01:46:33 - Monique Schuttenbeld
  01:46:36 - 01:46:37 - Patrick Pelman
  01:46:40 - 01:47:05 - Mark Oldengarm
  01:47:05 - 01:47:06 - Patrick Pelman
  01:47:06 - 01:47:34 - Monique Schuttenbeld
  01:47:36 - 01:47:37 - Patrick Pelman
  01:47:37 - 01:47:46 - Mark Oldengarm
  01:47:47 - 01:47:49 - Patrick Pelman
  01:47:51 - 01:47:52 - Cankut Ercan
  01:47:52 - 01:48:13 - Cankut Ercan
  01:48:16 - 01:48:44 - Monique Schuttenbeld
  01:48:44 - 01:48:45 - Patrick Pelman
  01:48:45 - 01:48:50 - Cankut Ercan
  01:48:50 - 01:49:10 - Monique Schuttenbeld
  01:49:10 - 01:49:12 - Patrick Pelman
  01:49:12 - 01:50:11 - Monique Schuttenbeld
  01:50:11 - 01:50:12 - Patrick Pelman
  01:50:12 - 01:50:37 - Cankut Ercan
  01:50:39 - 01:50:40 - Patrick Pelman
  01:50:40 - 01:50:45 - Monique Schuttenbeld
  01:50:47 - 01:50:48 - Patrick Pelman
  01:50:51 - 01:51:21 - Thijmen Prins
  01:51:23 - 01:51:25 - Patrick Pelman
  01:51:25 - 01:51:55 - Monique Schuttenbeld
  01:51:58 - 01:52:45 - Thijmen Prins
  01:52:45 - 01:52:46 - Monique Schuttenbeld
  01:52:46 - 01:52:48 - Patrick Pelman
  01:52:48 - 01:53:13 - Monique Schuttenbeld
  01:53:13 - 01:53:17 - Patrick Pelman
  01:53:18 - 01:53:40 - Debbie Mathijsen
  01:53:40 - 01:53:41 - Patrick Pelman
  01:53:43 - 01:54:37 - Monique Schuttenbeld
  01:54:37 - 01:54:38 - Patrick Pelman
  01:54:59 - 01:55:00 - Patrick Pelman
  01:55:00 - 01:55:24 - Monique Schuttenbeld
  01:55:24 - 01:55:40 - Debbie Mathijsen
  01:55:40 - 01:55:48 - Patrick Pelman
  01:55:50 - 01:56:27 - Maxim van der Veen
  01:56:29 - 01:56:30 - Patrick Pelman
  01:56:30 - 01:57:00 - Monique Schuttenbeld
  01:57:00 - 01:57:02 - Patrick Pelman
  01:57:07 - 01:57:33 - Silvia Bruggenkamp
  01:57:33 - 01:57:35 - Patrick Pelman
  01:57:35 - 01:57:49 - Monique Schuttenbeld
  01:57:49 - 01:57:54 - Silvia Bruggenkamp
  01:57:54 - 01:58:06 - Monique Schuttenbeld
  01:58:08 - 01:58:12 - Monique Schuttenbeld
  01:58:12 - 01:58:17 - Patrick Pelman
  01:58:17 - 01:59:04 - Patrick Pelman
  01:59:07 - 01:59:08 - Patrick Pelman
 3. 3

  01:59:07 - 01:59:08 - Patrick Pelman
  01:59:22 - 02:05:06 - Er is een korte schorsing
  02:05:06 - 02:05:43 - Er is een korte pauze
  02:10:19 - 02:10:55 - Er is een korte pauze
  02:10:55 - 02:11:02 - Patrick Pelman
 4. 4

  De locatie Breecamp-West ligt binnen de gemeente Zwolle, in de noordwesthoek van de wijk Stadshagen. Het ligt aan de westzijde van de Scholtensteeg en is gelegen naast de voorzieningenstrook die ten oosten van de Scholtensteeg ligt. In deze voorzieningenstrook liggen een tankstation en een autogarage en zijn ook nog een onthaastingscentrum en een VO-school voor speciaal onderwijs gepland. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de spoorlijn Zwolle-Kampen. Dit is ook de grens met de gemeente Kampen. Aan de noordzijde ligt Breecamp-West tegen de polder Mastenbroek aan.
  De locatie Breecamp-West is in eigendom van de initiatiefnemers Ontwikkelcombinatie BPD en Roosdom Tijhuis (hierna: initiatiefnemer). In de beleidsprogrammering Stadshagen (2018) is Breecamp-West gepland voor start bouw in 2026/2027. Door de enorme woonvraag anno 2023 en de strategie die hiervoor vanuit de gemeente en de provincie wordt gevoerd, is Breecamp-West onderzocht als potentiële versnellingslocatie. Op 10 oktober 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versnelde ontwikkeling Breecamp-West en is de startnotitie vastgesteld. Hiermee is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidings- en begeleidingskosten voor de ontwikkeling van Breecamp-West.
  Na de startnotitie is de gebiedsvisie de eerstvolgende stap in de ‘routekaart complexe gebiedsontwikkeling’ volgens de Zwolse methode van gebiedsontwikkeling. De (concept-)gebiedsvisie is tot stand gekomen in een gezamenlijk proces met initiatiefnemers, gemeente Zwolle. Dit alles in samenspraak met de omgeving. Daarbij is bekeken op welke wijze circa 600 woningen een plek kunnen krijgen en hoe de aansluiting op het omliggende landschap gerealiseerd kan worden, waarbij tempo en betaalbaarheid belangrijke aspecten zijn.
  Met de ontwikkeling van Breecamp-West wordt invulling gegeven aan de groei en ontwikkeling van de stad. In de gebiedsvisie zijn de ambities, doelen en uitgangspunten uit de relevante beleidsstukken voor het gebied opgenomen. De gebiedsvisie dient als kader voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling van Breecamp-West. Met de ontwikkeling van Breecamp-West worden o.a. circa 600 woningen voor starters, senioren en kleine huishoudens toegevoegd, passend bij de ligging van het plangebied.
  In de volgende fase wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt tot een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP).
  De gemeenteraad wordt voorgesteld de gebiedsvisie Breecamp-West vast te stellen. Bedoeling is om de dekking voor de planbegeleiding voor het ruimtelijk ontwikkelplan in het kader van kostenverhaal te realiseren uit de op te stellen privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  3%-norm Jantje Beton opnemen in Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
  Aandacht Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor derde fietsverbinding Stadshagen
  Overleg provincies goede busroutes Breecamp-West
  Versnelling mogelijk uitwerking Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
  02:11:26 - 02:13:50 - Patrick Pelman
  02:14:05 - 02:17:50 - Jan Nabers
  02:17:51 - 02:17:53 - Jan Nabers
  02:17:53 - 02:18:02 - Patrick Pelman
  02:18:22 - 02:20:45 - Luna Koops
  02:20:46 - 02:20:52 - Patrick Pelman
  02:20:52 - 02:21:33 - Suzanne de Sevren Jacquet
  02:21:33 - 02:22:21 - Luna Koops
  02:22:23 - 02:22:40 - Suzanne de Sevren Jacquet
  02:22:40 - 02:22:42 - Patrick Pelman
  02:22:42 - 02:22:50 - Luna Koops
  02:22:52 - 02:22:53 - Patrick Pelman
  02:22:55 - 02:23:15 - Jan Nabers
  02:23:16 - 02:23:18 - Patrick Pelman
  02:23:18 - 02:23:25 - Luna Koops
  02:23:27 - 02:23:28 - Patrick Pelman
  02:23:28 - 02:23:35 - Jan Nabers
  02:23:37 - 02:24:08 - Luna Koops
  02:24:11 - 02:24:31 - Jan Nabers
  02:24:36 - 02:24:49 - Luna Koops
  02:24:51 - 02:24:52 - Patrick Pelman
  02:24:54 - 02:25:26 - Suzanne de Sevren Jacquet
  02:25:26 - 02:25:28 - Patrick Pelman
  02:25:28 - 02:25:48 - Luna Koops
  02:25:50 - 02:25:52 - Patrick Pelman
  02:25:52 - 02:25:55 - Suzanne de Sevren Jacquet
  02:25:55 - 02:25:56 - Patrick Pelman
  02:25:59 - 02:26:43 - Regien Courtz
  02:26:43 - 02:26:45 - Patrick Pelman
  02:26:45 - 02:27:04 - Luna Koops
  02:27:06 - 02:27:07 - Patrick Pelman
  02:27:07 - 02:27:29 - Regien Courtz
  02:27:31 - 02:27:33 - Patrick Pelman
  02:27:33 - 02:28:15 - Luna Koops
  02:28:17 - 02:28:18 - Patrick Pelman
  02:28:18 - 02:28:35 - Regien Courtz
  02:28:37 - 02:28:39 - Patrick Pelman
  02:28:39 - 02:28:42 - Luna Koops
  02:28:42 - 02:28:48 - Patrick Pelman
  02:29:05 - 02:31:22 - Regien Courtz
  02:31:22 - 02:31:25 - Patrick Pelman
  02:31:25 - 02:31:26 - Suzanne de Sevren Jacquet
  02:31:26 - 02:31:33 - Suzanne de Sevren Jacquet
  02:31:35 - 02:32:31 - Regien Courtz
  02:32:31 - 02:32:32 - Patrick Pelman
  02:32:32 - 02:32:58 - Suzanne de Sevren Jacquet
  02:32:59 - 02:33:05 - Patrick Pelman
  02:33:07 - 02:33:20 - Jolien Elshof-Rook
  02:33:22 - 02:33:23 - Patrick Pelman
  02:33:23 - 02:34:12 - Regien Courtz
  02:34:13 - 02:34:35 - Jolien Elshof-Rook
  02:34:37 - 02:35:01 - Regien Courtz
  02:35:02 - 02:35:04 - Patrick Pelman
  02:35:10 - 02:35:12 - Patrick Pelman
  02:35:12 - 02:35:42 - Koen van Baal
  02:35:43 - 02:35:45 - Patrick Pelman
  02:35:45 - 02:35:58 - Regien Courtz
  02:36:00 - 02:36:02 - Patrick Pelman
  02:36:02 - 02:36:12 - Regien Courtz
  02:36:12 - 02:36:16 - Patrick Pelman
  02:36:16 - 02:36:46 - Luna Koops
  02:36:47 - 02:36:48 - Patrick Pelman
  02:36:49 - 02:38:06 - Regien Courtz
  02:38:06 - 02:38:07 - Patrick Pelman
  02:38:53 - 02:39:04 - Patrick Pelman
  02:39:04 - 02:39:35 - Regien Courtz
  02:39:37 - 02:39:38 - Patrick Pelman
  02:39:38 - 02:39:46 - Luna Koops
  02:39:53 - 02:40:15 - Koen van Baal
  02:40:19 - 02:41:07 - Regien Courtz
  02:41:07 - 02:41:09 - Patrick Pelman
  02:41:09 - 02:41:20 - Koen van Baal
  02:41:22 - 02:41:23 - Patrick Pelman
  02:41:23 - 02:41:59 - Regien Courtz
  02:41:59 - 02:42:06 - Patrick Pelman
  02:42:08 - 02:43:06 - Regien Courtz
  02:43:06 - 02:43:10 - Patrick Pelman
  02:43:20 - 02:45:40 - Jolien Elshof-Rook
  02:45:40 - 02:45:43 - Patrick Pelman
  02:45:43 - 02:45:44 - Jolien Elshof-Rook
  02:45:45 - 02:46:04 - Regien Courtz
  02:46:09 - 02:46:50 - Jolien Elshof-Rook
  02:46:50 - 02:46:51 - Regien Courtz
  02:46:51 - 02:46:54 - Regien Courtz
  02:46:56 - 02:46:58 - Patrick Pelman
  02:47:02 - 02:47:18 - Riemer van Beem
  02:47:22 - 02:47:41 - Jolien Elshof-Rook
  02:47:44 - 02:47:56 - Riemer van Beem
  02:47:58 - 02:48:02 - Jolien Elshof-Rook
  02:48:02 - 02:48:03 - Patrick Pelman
  02:48:03 - 02:48:58 - Jolien Elshof-Rook
  02:48:58 - 02:49:01 - Patrick Pelman
  02:49:01 - 02:49:02 - Patrick Pelman
  02:49:04 - 02:49:05 - Luna Koops
  02:49:05 - 02:49:43 - Luna Koops
  02:49:46 - 02:50:40 - Jolien Elshof-Rook
  02:50:42 - 02:50:43 - Patrick Pelman
  02:50:43 - 02:51:04 - Luna Koops
  02:51:06 - 02:51:13 - Patrick Pelman
  02:51:16 - 02:51:56 - Koen van Baal
  02:51:57 - 02:51:58 - Patrick Pelman
  02:51:59 - 02:52:12 - Jolien Elshof-Rook
  02:52:12 - 02:52:13 - Patrick Pelman
  02:52:13 - 02:52:14 - Koen van Baal
  02:52:36 - 02:52:38 - Patrick Pelman
  02:52:38 - 02:53:40 - Jolien Elshof-Rook
  02:53:42 - 02:53:49 - Patrick Pelman
  02:54:02 - 02:57:11 - Riemer van Beem
  02:57:11 - 02:57:24 - Patrick Pelman
  02:57:30 - 03:00:30 - Suzanne de Sevren Jacquet
  03:00:30 - 03:00:34 - Patrick Pelman
  03:00:42 - 03:01:24 - Koen van Baal
  03:01:26 - 03:01:43 - Patrick Pelman
  03:01:45 - 03:08:48 - Er is een korte schorsing
  03:08:48 - 03:08:54 - Patrick Pelman
  03:09:21 - 03:09:31 - Patrick Pelman
  03:09:31 - 03:14:19 - Monique Schuttenbeld
  03:14:19 - 03:14:22 - Patrick Pelman
  03:14:22 - 03:14:23 - Monique Schuttenbeld
  03:14:24 - 03:14:44 - Jan Nabers
  03:14:44 - 03:14:45 - Patrick Pelman
  03:14:45 - 03:14:56 - Monique Schuttenbeld
  03:15:19 - 03:15:20 - Patrick Pelman
  03:15:20 - 03:15:35 - Monique Schuttenbeld
  03:15:38 - 03:15:41 - Patrick Pelman
  03:15:42 - 03:18:17 - Monique Schuttenbeld
  03:18:19 - 03:18:20 - Patrick Pelman
  03:18:21 - 03:18:22 - Jolien Elshof-Rook
  03:18:22 - 03:19:04 - Jolien Elshof-Rook
  03:19:07 - 03:19:13 - Patrick Pelman
  03:19:15 - 03:19:53 - Jan Nabers
  03:19:57 - 03:20:01 - Patrick Pelman
  03:20:01 - 03:20:38 - Monique Schuttenbeld
  03:20:41 - 03:20:42 - Patrick Pelman
  03:20:45 - 03:20:52 - Suzanne de Sevren Jacquet
  03:20:52 - 03:20:53 - Patrick Pelman
  03:20:55 - 03:21:04 - Monique Schuttenbeld
  03:21:06 - 03:21:37 - Suzanne de Sevren Jacquet
  03:21:38 - 03:21:39 - Patrick Pelman
  03:21:39 - 03:21:50 - Monique Schuttenbeld
  03:21:50 - 03:21:51 - Patrick Pelman
  03:21:53 - 03:22:59 - Monique Schuttenbeld
  03:22:59 - 03:23:00 - Patrick Pelman
  03:23:03 - 03:23:04 - Regien Courtz
  03:23:04 - 03:23:32 - Regien Courtz
  03:23:35 - 03:23:52 - Monique Schuttenbeld
  03:23:52 - 03:23:53 - Patrick Pelman
  03:23:53 - 03:24:14 - Regien Courtz
  03:24:15 - 03:24:16 - Patrick Pelman
  03:24:18 - 03:24:51 - Monique Schuttenbeld
  03:24:51 - 03:24:53 - Patrick Pelman
  03:24:53 - 03:24:59 - Regien Courtz
  03:25:00 - 03:25:02 - Patrick Pelman
  03:25:02 - 03:28:30 - Monique Schuttenbeld
  03:28:30 - 03:29:29 - Patrick Pelman
  03:29:29 - 03:29:47 - Monique Schuttenbeld
  03:29:47 - 03:29:50 - Patrick Pelman
  03:29:58 - 03:29:59 - Jan Nabers
  03:29:59 - 03:30:11 - Jan Nabers
  03:30:11 - 03:30:13 - Monique Schuttenbeld
  03:30:13 - 03:30:20 - Patrick Pelman
  03:30:20 - 03:30:25 - Monique Schuttenbeld
  03:30:25 - 03:31:13 - Patrick Pelman
 5. 5
  Sluiting - 22:30