Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 18 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 18 maart tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:47 - 00:02:31 - Annemee van de Klundert
  00:02:48 - 00:02:57 - Annemee van de Klundert
  00:02:59 - 00:05:17 - Wibo Heule
  00:05:20 - 00:07:18 - Nico van Houten
  00:07:18 - 00:07:42 - Annemee van de Klundert
  00:07:44 - 00:07:45 - Silvia Bruggenkamp
  00:07:45 - 00:08:02 - Silvia Bruggenkamp
  00:08:05 - 00:08:12 - Nico van Houten
  00:08:15 - 00:08:22 - Annemee van de Klundert
  00:08:25 - 00:08:43 - Nicolet Hoorn
  00:08:47 - 00:08:53 - Nico van Houten
  00:08:57 - 00:12:43 - Annemee van de Klundert
 2. 2

  Deze raadsbrief is geagendeerd voor een debat naar aanleiding van een agenderingsverzoek van de fracties van CDA, D66, VVD, PvdA, ChristenUnie, PvdD.
  In de raadsbrief wordt aandacht besteed aan twee onderwerpen, de stand van zaken rond de visie op arbeidsparticipatie en rond de totstandkoming van lokaal arbeidsmarktbeleid. De herijkte visies op deze onderwerpen worden nu ontwikkeld. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Bijlage bij de raadsbrief is de ‘Tussenrapportage herijking visie op arbeidsparticipatie’. De belangrijkste bevindingen hieruit zijn dat de (regie op de) samenhang in de participatieketen en arbeidsmarkt beter georganiseerd moet worden, zodat we meer inwoners onder de Participatiewet kunnen ondersteunen richting (arbeids)participatie. Daarnaast willen we de samenwerking in de regio en de rol die de gemeente
  Zwolle in de arbeidsmarktregio pakt beter vormgeven. Bij de visies wordt daarom rekening gehouden met behoefte die er is aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, aan duidelijke opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een bredere intake, een gezamenlijk dashboard, een helder verhaal wat werkgevers van ons mogen en kunnen verwachten en aan lokaal arbeidsmarktbeleid. Beide onderwerpen, arbeidsmarktbeleid en arbeidsparticipatie, zijn met elkaar verweven. Daarom is de intentie om beide onderwerpen in één visie te combineren en deze in het tweede kwartaal van 2024 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

  00:09:47 - 00:12:43 - Annemee van de Klundert
  00:12:49 - 00:14:34 - Joost van Dieren
  00:14:34 - 00:14:41 - Annemee van de Klundert
  00:14:43 - 00:14:56 - Laura van de Giessen
  00:15:00 - 00:15:15 - Joost van Dieren
  00:15:17 - 00:15:21 - Annemee van de Klundert
  00:15:23 - 00:17:26 - Joost van Dieren
  00:17:26 - 00:17:36 - Annemee van de Klundert
  00:17:36 - 00:18:08 - Monique Bakker
  00:18:11 - 00:18:40 - Joost van Dieren
  00:18:40 - 00:19:06 - Monique Bakker
  00:19:10 - 00:19:17 - Joost van Dieren
  00:19:19 - 00:19:25 - Annemee van de Klundert
  00:19:27 - 00:19:57 - Joost van Dieren
  00:19:57 - 00:19:59 - Joost van Dieren
  00:19:59 - 00:20:05 - Annemee van de Klundert
  00:20:05 - 00:20:22 - Joost van Dieren
  00:20:22 - 00:20:40 - Annemee van de Klundert
  00:20:53 - 00:20:54 - Annemee van de Klundert
  00:20:57 - 00:22:44 - Laura van de Giessen
  00:22:46 - 00:22:48 - Annemee van de Klundert
  00:22:48 - 00:23:19 - Monique Bakker
  00:23:19 - 00:23:20 - Annemee van de Klundert
  00:23:20 - 00:23:28 - Monique Bakker
  00:23:31 - 00:24:24 - Laura van de Giessen
  00:24:24 - 00:24:45 - Monique Bakker
  00:24:47 - 00:24:50 - Annemee van de Klundert
  00:24:52 - 00:25:23 - Silvia Bruggenkamp
  00:25:25 - 00:25:49 - Laura van de Giessen
  00:25:51 - 00:25:52 - Annemee van de Klundert
  00:25:52 - 00:26:00 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:00 - 00:26:01 - Monique Bakker
  00:26:01 - 00:26:19 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:20 - 00:26:24 - Annemee van de Klundert
  00:26:24 - 00:26:52 - Monique Bakker
  00:26:54 - 00:26:57 - Annemee van de Klundert
  00:27:01 - 00:27:06 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:27:06 - 00:27:07 - Annemee van de Klundert
  00:27:08 - 00:27:33 - Laura van de Giessen
  00:27:35 - 00:27:47 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:27:47 - 00:27:48 - Annemee van de Klundert
  00:27:48 - 00:28:05 - Laura van de Giessen
  00:28:05 - 00:28:06 - Annemee van de Klundert
  00:28:08 - 00:28:41 - Laura van de Giessen
  00:28:43 - 00:28:45 - Annemee van de Klundert
  00:28:46 - 00:29:07 - Silvia Bruggenkamp
  00:29:07 - 00:29:09 - Annemee van de Klundert
  00:29:11 - 00:29:15 - Laura van de Giessen
  00:29:18 - 00:29:42 - Silvia Bruggenkamp
  00:29:43 - 00:29:45 - Annemee van de Klundert
  00:29:45 - 00:30:05 - Laura van de Giessen
  00:30:07 - 00:30:14 - Silvia Bruggenkamp
  00:30:16 - 00:30:17 - Annemee van de Klundert
  00:30:17 - 00:30:38 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:30:41 - 00:31:10 - Laura van de Giessen
  00:31:10 - 00:31:16 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:31:18 - 00:31:20 - Annemee van de Klundert
  00:31:20 - 00:32:44 - Laura van de Giessen
  00:32:47 - 00:33:02 - Annemee van de Klundert
  00:33:13 - 00:37:11 - Eildert Noorda
  00:37:11 - 00:37:14 - Annemee van de Klundert
  00:37:14 - 00:37:30 - Eildert Noorda
  00:37:30 - 00:37:42 - Annemee van de Klundert
  00:37:44 - 00:38:14 - Silvia Bruggenkamp
  00:38:14 - 00:38:15 - Annemee van de Klundert
  00:38:15 - 00:38:30 - Silvia Bruggenkamp
  00:38:32 - 00:38:40 - Eildert Noorda
  00:38:41 - 00:39:06 - Monique Bakker
  00:39:09 - 00:39:59 - Eildert Noorda
  00:39:59 - 00:40:00 - Annemee van de Klundert
  00:40:00 - 00:40:25 - Monique Bakker
  00:40:29 - 00:41:12 - Eildert Noorda
  00:41:12 - 00:41:15 - Monique Bakker
  00:41:33 - 00:41:49 - Annemee van de Klundert
  00:41:57 - 00:44:40 - Annemarie Spruijt
  00:44:40 - 00:44:45 - Annemee van de Klundert
  00:44:45 - 00:44:47 - Annemarie Spruijt
  00:44:47 - 00:44:49 - Annemee van de Klundert
  00:44:49 - 00:44:53 - Annemarie Spruijt
  00:44:53 - 00:44:58 - Annemee van de Klundert
  00:45:13 - 00:45:59 - Annemarie Spruijt
  00:45:59 - 00:46:00 - Annemee van de Klundert
  00:46:00 - 00:46:04 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:46:05 - 00:46:07 - Annemee van de Klundert
  00:46:07 - 00:46:38 - Annemarie Spruijt
  00:46:41 - 00:46:51 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:46:53 - 00:46:55 - Annemee van de Klundert
  00:46:55 - 00:47:23 - Laura van de Giessen
  00:47:24 - 00:47:27 - Annemee van de Klundert
  00:47:29 - 00:48:16 - Annemarie Spruijt
  00:48:16 - 00:48:18 - Annemee van de Klundert
  00:48:18 - 00:48:24 - Annemee van de Klundert
  00:48:24 - 00:48:25 - Laura van de Giessen
  00:48:25 - 00:48:26 - Annemee van de Klundert
  00:48:26 - 00:48:38 - Laura van de Giessen
  00:48:40 - 00:48:41 - Annemee van de Klundert
  00:48:43 - 00:48:50 - Annemarie Spruijt
  00:48:50 - 00:48:53 - Laura van de Giessen
  00:48:53 - 00:48:54 - Annemarie Spruijt
  00:48:54 - 00:48:55 - Annemee van de Klundert
  00:48:57 - 00:49:30 - Monique Bakker
  00:49:34 - 00:50:05 - Annemarie Spruijt
  00:50:05 - 00:50:06 - Monique Bakker
  00:50:06 - 00:50:10 - Annemarie Spruijt
  00:50:10 - 00:50:13 - Annemee van de Klundert
  00:50:15 - 00:50:28 - Monique Bakker
  00:50:28 - 00:50:29 - Annemee van de Klundert
  00:50:30 - 00:51:06 - Annemarie Spruijt
  00:51:06 - 00:51:09 - Monique Bakker
  00:51:09 - 00:51:10 - Annemee van de Klundert
  00:51:10 - 00:51:35 - Monique Bakker
  00:51:35 - 00:51:36 - Annemee van de Klundert
  00:51:36 - 00:51:38 - Monique Bakker
  00:51:40 - 00:51:43 - Annemee van de Klundert
  00:51:43 - 00:51:45 - Annemarie Spruijt
  00:51:45 - 00:51:46 - Annemee van de Klundert
  00:51:48 - 00:51:59 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:52:02 - 00:52:21 - Annemarie Spruijt
  00:52:21 - 00:52:23 - Annemarie Spruijt
  00:52:23 - 00:52:25 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:52:35 - 00:52:37 - Annemee van de Klundert
  00:52:37 - 00:52:38 - Laura van de Giessen
  00:52:38 - 00:52:39 - Laura van de Giessen
  00:52:39 - 00:52:51 - Annemee van de Klundert
  00:52:51 - 00:54:05 - Annemarie Spruijt
  00:54:05 - 00:54:11 - Annemee van de Klundert
  00:54:19 - 00:57:23 - Koen van Baal
  00:57:25 - 00:57:35 - Annemee van de Klundert
  00:57:47 - 01:01:19 - Monique Bakker
  01:01:19 - 01:01:23 - Annemee van de Klundert
  01:01:27 - 01:01:50 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:01:51 - 01:01:52 - Annemee van de Klundert
  01:01:52 - 01:02:10 - Monique Bakker
  01:02:12 - 01:02:18 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:02:18 - 01:02:19 - Annemee van de Klundert
  01:02:19 - 01:02:34 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:02:34 - 01:02:35 - Annemee van de Klundert
  01:02:35 - 01:02:38 - Monique Bakker
  01:02:38 - 01:02:39 - Annemee van de Klundert
  01:03:25 - 01:03:26 - Annemee van de Klundert
  01:03:26 - 01:03:37 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:03:39 - 01:03:41 - Annemee van de Klundert
  01:03:42 - 01:04:00 - Laura van de Giessen
  01:04:02 - 01:04:03 - Annemee van de Klundert
  01:04:03 - 01:04:26 - Monique Bakker
  01:04:29 - 01:04:33 - Laura van de Giessen
  01:04:36 - 01:04:37 - Annemee van de Klundert
  01:04:40 - 01:04:41 - Annemee van de Klundert
  01:04:42 - 01:04:45 - Annemee van de Klundert
  01:04:45 - 01:05:19 - Joost van Dieren
  01:05:19 - 01:05:53 - Monique Bakker
  01:05:55 - 01:05:56 - Annemee van de Klundert
  01:05:57 - 01:05:59 - Joost van Dieren
  01:06:00 - 01:06:13 - Joost van Dieren
  01:06:15 - 01:06:46 - Monique Bakker
  01:06:50 - 01:07:02 - Joost van Dieren
  01:07:03 - 01:07:18 - Annemee van de Klundert
  01:07:18 - 01:09:54 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:09:56 - 01:10:07 - Annemee van de Klundert
  01:10:26 - 01:12:33 - Hettie van Aalderen
  01:12:33 - 01:12:35 - Annemee van de Klundert
  01:12:35 - 01:12:37 - Hettie van Aalderen
  01:12:37 - 01:12:40 - Annemee van de Klundert
  01:12:41 - 01:12:43 - Laura van de Giessen
  01:12:58 - 01:13:33 - Hettie van Aalderen
  01:13:35 - 01:13:36 - Annemee van de Klundert
  01:13:36 - 01:13:39 - Laura van de Giessen
  01:13:40 - 01:13:42 - Annemee van de Klundert
  01:13:45 - 01:13:59 - Silvia Bruggenkamp
  01:14:01 - 01:14:10 - Annemee van de Klundert
  01:14:10 - 01:16:10 - Hettie van Aalderen
  01:16:10 - 01:16:11 - Annemee van de Klundert
  01:16:11 - 01:16:13 - Hettie van Aalderen
  01:16:13 - 01:16:17 - Annemee van de Klundert
  01:16:17 - 01:16:18 - Hettie van Aalderen
  01:16:18 - 01:16:30 - Annemee van de Klundert
  01:16:30 - 01:16:31 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:16:31 - 01:16:33 - Hettie van Aalderen
  01:16:33 - 01:16:55 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:16:55 - 01:16:57 - Annemee van de Klundert
  01:16:57 - 01:17:25 - Hettie van Aalderen
  01:17:25 - 01:17:26 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:17:26 - 01:17:28 - Annemee van de Klundert
  01:17:28 - 01:17:29 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:17:29 - 01:17:40 - Annemee van de Klundert
  01:17:44 - 01:17:55 - Hettie van Aalderen
  01:17:55 - 01:18:12 - Annemee van de Klundert
  01:18:24 - 01:22:16 - Silvia Bruggenkamp
  01:22:16 - 01:22:22 - Annemee van de Klundert
  01:22:22 - 01:22:37 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:22:37 - 01:22:38 - Annemee van de Klundert
  01:22:40 - 01:23:08 - Silvia Bruggenkamp
  01:23:09 - 01:23:24 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:23:25 - 01:23:28 - Annemee van de Klundert
  01:23:32 - 01:24:00 - Monique Bakker
  01:24:00 - 01:24:27 - Silvia Bruggenkamp
  01:24:29 - 01:24:30 - Annemee van de Klundert
  01:24:30 - 01:24:40 - Monique Bakker
  01:24:40 - 01:24:41 - Annemee van de Klundert
  01:24:41 - 01:24:52 - Silvia Bruggenkamp
  01:24:52 - 01:24:54 - Silvia Bruggenkamp
  01:24:54 - 01:25:09 - Annemee van de Klundert
  01:25:09 - 01:25:11 - Er is een korte schorsing
  01:25:23 - 01:31:33 - Er is een korte schorsing
  01:31:33 - 01:31:51 - Annemee van de Klundert
  01:32:18 - 01:36:22 - Paul Guldemond
  01:36:23 - 01:36:24 - Annemee van de Klundert
  01:36:26 - 01:36:52 - Joost van Dieren
  01:36:54 - 01:36:55 - Annemee van de Klundert
  01:36:55 - 01:42:00 - Paul Guldemond
  01:42:02 - 01:42:03 - Annemee van de Klundert
  01:42:04 - 01:42:05 - Monique Bakker
  01:42:05 - 01:42:29 - Monique Bakker
  01:42:31 - 01:42:32 - Annemee van de Klundert
  01:42:32 - 01:43:37 - Paul Guldemond
  01:43:39 - 01:43:57 - Monique Bakker
  01:43:57 - 01:43:59 - Annemee van de Klundert
  01:43:59 - 01:44:25 - Paul Guldemond
  01:44:28 - 01:44:32 - Annemee van de Klundert
  01:44:32 - 01:45:03 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:45:04 - 01:45:06 - Annemee van de Klundert
  01:45:06 - 01:45:37 - Paul Guldemond
  01:45:39 - 01:45:45 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:45:47 - 01:46:04 - Paul Guldemond
  01:46:04 - 01:46:05 - Annemee van de Klundert
  01:46:05 - 01:46:20 - Paul Guldemond
  01:46:20 - 01:46:26 - Annemee van de Klundert
  01:46:26 - 01:50:06 - Paul Guldemond
  01:50:07 - 01:50:10 - Annemee van de Klundert
  01:50:12 - 01:50:13 - Silvia Bruggenkamp
  01:50:13 - 01:50:30 - Silvia Bruggenkamp
  01:50:32 - 01:50:33 - Annemee van de Klundert
  01:50:33 - 01:50:51 - Paul Guldemond
  01:50:54 - 01:51:04 - Silvia Bruggenkamp
  01:51:04 - 01:51:06 - Annemee van de Klundert
  01:51:06 - 01:51:29 - Silvia Bruggenkamp
  01:51:31 - 01:51:37 - Annemee van de Klundert
  01:51:37 - 01:52:56 - Paul Guldemond
  01:52:59 - 01:53:25 - Silvia Bruggenkamp
  01:53:28 - 01:54:00 - Paul Guldemond
  01:54:02 - 01:54:03 - Annemee van de Klundert
  01:54:03 - 01:54:08 - Silvia Bruggenkamp
  01:54:09 - 01:54:15 - Annemee van de Klundert
  01:54:19 - 01:55:09 - Koen van Baal
  01:55:12 - 01:55:59 - Paul Guldemond
  01:56:01 - 01:56:03 - Annemee van de Klundert
  01:56:05 - 01:56:38 - Hettie van Aalderen
  01:56:38 - 01:56:39 - Annemee van de Klundert
  01:56:41 - 01:57:05 - Paul Guldemond
  01:57:06 - 01:57:07 - Annemee van de Klundert
  01:57:07 - 01:57:34 - Hettie van Aalderen
  01:57:35 - 01:58:08 - Paul Guldemond
  01:58:09 - 01:58:11 - Hettie van Aalderen
  01:58:11 - 01:58:13 - Hettie van Aalderen
  01:58:13 - 01:58:14 - Annemee van de Klundert
  01:58:19 - 01:58:39 - Annemarie Spruijt
  01:58:39 - 01:58:40 - Annemee van de Klundert
  01:58:40 - 01:58:45 - Annemarie Spruijt
  01:58:45 - 01:58:46 - Annemee van de Klundert
  01:58:47 - 01:59:46 - Paul Guldemond
  01:59:47 - 01:59:48 - Annemee van de Klundert
  01:59:48 - 02:00:06 - Annemarie Spruijt
  02:00:06 - 02:00:10 - Annemee van de Klundert
  02:00:12 - 02:00:37 - Eildert Noorda
  02:00:37 - 02:00:38 - Annemee van de Klundert
  02:00:38 - 02:00:43 - Eildert Noorda
  02:00:43 - 02:00:44 - Annemee van de Klundert
  02:00:44 - 02:00:47 - Paul Guldemond
  02:01:17 - 02:01:18 - Annemee van de Klundert
  02:01:18 - 02:01:31 - Eildert Noorda
  02:01:32 - 02:01:33 - Annemee van de Klundert
  02:01:35 - 02:01:45 - Paul Guldemond
  02:01:45 - 02:02:00 - Annemee van de Klundert
  02:02:09 - 02:03:49 - Paul Guldemond
  02:03:49 - 02:03:51 - Paul Guldemond
  02:03:51 - 02:05:04 - Annemee van de Klundert
 3. 3

  02:04:48 - 02:05:04 - Annemee van de Klundert