Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 29 januari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Selma Hoekstra / Griffier: Mara Zweers
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 29 januari tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:32 - 00:06:33 - Selma Hoekstra
 2. 2

  De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en steeds meer taken waar het gaat om het welzijn, gezondheid, de (inkomens)ondersteuning en zorg voor inwoners. Dit geheel wordt het gemeentelijke ‘sociaal domein’ genoemd. Sinds 2019 wordt onder de noemer van de ‘Hervormingsagenda Sociaal Domein’ gewerkt aan verschillende veranderingen. Onder andere door meer te denken in totaaloplossingen, vanuit mogelijkheden van inwoners en vanuit de vraag van inwoners in plaats vanuit het aanbod. Inmiddels is het nodig opnieuw de koers te bepalen omdat er vele nieuwe ontwikkelingen zijn. Zoals bijvoorbeeld de groei van de stad, vergrijzing, personeelstekorten en landelijk beleid. Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren veel geleerd over hoe de overheid (kwetsbare) inwoners in de praktijk nog beter kan ondersteunen. Dat betekent niet dat er een volledig nieuwe koers nodig is maar dat wordt voortgebouwd op de ingeslagen weg. De ambitie van de gemeente is dat iedereen in Zwolle kan meedoen. Met dezelfde kansen voor iedereen en bestaanszekerheid voor inwoners.


  Het college vraagt de gemeenteraad nu om op basis van de nota richtinggevende uitspraken over de koers te doen. Hieruit moet duidelijk worden hoe de raad kijkt naar de manier waarop de gemeente de komende jaren binnen het sociaal domein gaat werken. Daarbij komen twee thema’s aan de orde: ten eerste hoe de beweging in het sociaal domein doorgezet moet worden en ten tweede hoe gewerkt moet worden aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Binnen deze thema’s komen vijf gespreksonderwerpen aan de orde:
  1. Vooral inzet van de overheid of meer beroep op de samenleving
  2. In hoeverre moet of kan het zorglandschap veranderen
  3. Vooral inzetten op participatie of op inkomensondersteuning
  4. Hulp voor iedereen of ongelijk investeren (vooral voor kwetsbare groepen)
  5. Gezond leven mogelijk maken door te faciliteren of door actief te organiseren
  In de nota worden bij elk thema steeds twee kanten van een spectrum gepresenteerd.


  Na het debat worden de opbrengsten door het college verwerkt in een definitief raadsvoorstel over de Koers, die ook nog wordt voorgelegd aan o.a. de Zwolse Participatieraad. Besluitvorming over de definitieve koers is voorzien voor de zomer.

  00:02:14 - 00:06:33 - Selma Hoekstra
  00:06:33 - 00:11:17 - Danielle Dijkman
  00:11:17 - 00:11:22 - Selma Hoekstra
  00:11:22 - 00:12:18 - Danielle Dijkman
  00:12:18 - 00:12:19 - Selma Hoekstra
  00:12:19 - 00:12:28 - Danielle Dijkman
  00:12:28 - 00:12:38 - Selma Hoekstra
  00:12:41 - 00:12:42 - Cankut Ercan
  00:12:42 - 00:13:01 - Cankut Ercan
  00:13:03 - 00:13:36 - Danielle Dijkman
  00:13:36 - 00:13:38 - Selma Hoekstra
  00:13:38 - 00:13:46 - Cankut Ercan
  00:13:48 - 00:13:54 - Selma Hoekstra
  00:13:58 - 00:14:13 - Patrick Pelman
  00:14:15 - 00:14:29 - Danielle Dijkman
  00:14:29 - 00:14:32 - Patrick Pelman
  00:14:32 - 00:14:35 - Selma Hoekstra
  00:14:35 - 00:14:37 - Patrick Pelman
  00:14:37 - 00:16:19 - Selma Hoekstra
  00:16:37 - 00:19:02 - Brammert Geerling
  00:19:11 - 00:19:20 - Selma Hoekstra
  00:19:22 - 00:19:45 - Patrick Pelman
  00:19:46 - 00:19:48 - Selma Hoekstra
  00:19:48 - 00:20:18 - Brammert Geerling
  00:20:20 - 00:20:23 - Selma Hoekstra
  00:20:23 - 00:20:50 - Patrick Pelman
  00:20:52 - 00:20:54 - Selma Hoekstra
  00:20:55 - 00:21:28 - Brammert Geerling
  00:21:31 - 00:21:32 - Selma Hoekstra
  00:21:33 - 00:21:41 - Patrick Pelman
  00:21:42 - 00:21:47 - Selma Hoekstra
  00:21:49 - 00:22:04 - Monique Bakker
  00:22:06 - 00:22:08 - Selma Hoekstra
  00:22:11 - 00:22:38 - Brammert Geerling
  00:22:38 - 00:22:39 - Monique Bakker
  00:22:39 - 00:22:40 - Selma Hoekstra
  00:22:40 - 00:23:33 - Monique Bakker
  00:23:34 - 00:23:36 - Selma Hoekstra
  00:23:36 - 00:24:34 - Brammert Geerling
  00:24:34 - 00:25:02 - Monique Bakker
  00:25:02 - 00:25:05 - Selma Hoekstra
  00:25:05 - 00:25:12 - Monique Bakker
  00:25:15 - 00:25:25 - Brammert Geerling
  00:25:27 - 00:25:28 - Selma Hoekstra
  00:25:30 - 00:27:00 - Brammert Geerling
  00:27:02 - 00:29:35 - Brammert Geerling
  00:29:35 - 00:29:40 - Selma Hoekstra
  00:29:45 - 00:30:06 - Marco van Driel
  00:30:09 - 00:30:31 - Brammert Geerling
  00:30:33 - 00:30:54 - Marco van Driel
  00:30:54 - 00:30:55 - Selma Hoekstra
  00:30:55 - 00:31:40 - Brammert Geerling
  00:31:42 - 00:31:43 - Selma Hoekstra
  00:31:43 - 00:32:13 - Marco van Driel
  00:32:13 - 00:32:14 - Selma Hoekstra
  00:32:15 - 00:32:42 - Brammert Geerling
  00:32:44 - 00:32:45 - Selma Hoekstra
  00:32:45 - 00:33:06 - Marco van Driel
  00:33:06 - 00:33:10 - Selma Hoekstra
  00:33:10 - 00:33:11 - Patrick Pelman
  00:33:11 - 00:33:40 - Patrick Pelman
  00:33:40 - 00:33:41 - Selma Hoekstra
  00:33:44 - 00:34:28 - Brammert Geerling
  00:34:28 - 00:34:34 - Selma Hoekstra
  00:34:34 - 00:34:42 - Patrick Pelman
  00:34:45 - 00:34:48 - Selma Hoekstra
  00:34:48 - 00:36:26 - Brammert Geerling
  00:36:26 - 00:36:33 - Selma Hoekstra
  00:36:53 - 00:39:14 - Laura van de Giessen
  00:39:14 - 00:39:16 - Selma Hoekstra
  00:39:17 - 00:39:36 - Annemarie Spruijt
  00:39:36 - 00:39:38 - Selma Hoekstra
  00:39:38 - 00:39:40 - Laura van de Giessen
  00:40:00 - 00:40:01 - Selma Hoekstra
  00:40:01 - 00:40:14 - Annemarie Spruijt
  00:40:14 - 00:40:19 - Selma Hoekstra
  00:40:21 - 00:40:38 - Klariska ten Napel
  00:40:39 - 00:40:41 - Selma Hoekstra
  00:40:41 - 00:41:19 - Laura van de Giessen
  00:41:21 - 00:41:23 - Selma Hoekstra
  00:41:23 - 00:41:46 - Klariska ten Napel
  00:41:46 - 00:41:47 - Selma Hoekstra
  00:41:47 - 00:42:21 - Laura van de Giessen
  00:42:23 - 00:42:24 - Selma Hoekstra
  00:42:24 - 00:42:37 - Klariska ten Napel
  00:42:37 - 00:42:39 - Laura van de Giessen
  00:42:39 - 00:43:01 - Laura van de Giessen
  00:43:03 - 00:43:05 - Selma Hoekstra
  00:43:05 - 00:43:19 - Monique Bakker
  00:43:21 - 00:43:33 - Laura van de Giessen
  00:43:35 - 00:43:53 - Monique Bakker
  00:43:53 - 00:43:54 - Laura van de Giessen
  00:43:54 - 00:44:02 - Monique Bakker
  00:44:02 - 00:44:04 - Laura van de Giessen
  00:44:04 - 00:44:05 - Selma Hoekstra
  00:44:05 - 00:44:24 - Laura van de Giessen
  00:44:24 - 00:44:31 - Monique Bakker
  00:44:31 - 00:44:32 - Laura van de Giessen
  00:44:32 - 00:44:55 - Monique Bakker
  00:44:55 - 00:45:42 - Laura van de Giessen
  00:45:44 - 00:45:51 - Selma Hoekstra
  00:45:53 - 00:46:14 - Hettie van Aalderen
  00:46:14 - 00:46:15 - Laura van de Giessen
  00:46:48 - 00:46:49 - Selma Hoekstra
  00:46:49 - 00:46:57 - Hettie van Aalderen
  00:46:57 - 00:46:58 - Laura van de Giessen
  00:47:00 - 00:47:03 - Selma Hoekstra
  00:47:06 - 00:47:43 - Patrick Pelman
  00:47:43 - 00:48:21 - Laura van de Giessen
  00:48:21 - 00:48:22 - Selma Hoekstra
  00:48:23 - 00:48:32 - Patrick Pelman
  00:48:33 - 00:48:36 - Selma Hoekstra
  00:48:38 - 00:49:11 - Marco van Driel
  00:49:11 - 00:49:15 - Selma Hoekstra
  00:49:15 - 00:49:51 - Laura van de Giessen
  00:49:53 - 00:49:54 - Selma Hoekstra
  00:49:54 - 00:50:05 - Marco van Driel
  00:50:05 - 00:50:15 - Laura van de Giessen
  00:50:15 - 00:50:18 - Selma Hoekstra
  00:50:18 - 00:50:20 - Selma Hoekstra
  00:50:20 - 00:50:59 - Annemarie Spruijt
  00:50:59 - 00:51:02 - Selma Hoekstra
  00:51:02 - 00:52:53 - Laura van de Giessen
  00:52:55 - 00:52:57 - Selma Hoekstra
  00:52:59 - 00:53:00 - Annemee van de Klundert
  00:53:00 - 00:53:20 - Annemee van de Klundert
  00:53:22 - 00:54:15 - Laura van de Giessen
  00:54:15 - 00:54:17 - Selma Hoekstra
  00:54:17 - 00:54:20 - Laura van de Giessen
  00:54:20 - 00:54:27 - Selma Hoekstra
  00:54:27 - 00:54:56 - Annemee van de Klundert
  00:55:00 - 00:55:01 - Laura van de Giessen
  00:55:02 - 00:55:21 - Annemee van de Klundert
  00:55:22 - 00:55:24 - Selma Hoekstra
  00:55:24 - 00:55:56 - Laura van de Giessen
  00:55:57 - 00:55:59 - Laura van de Giessen
  00:55:59 - 00:56:00 - Selma Hoekstra
  00:56:00 - 00:56:26 - Laura van de Giessen
  00:56:26 - 00:56:31 - Selma Hoekstra
  00:56:31 - 00:56:35 - Hettie van Aalderen
  00:56:35 - 00:56:36 - Laura van de Giessen
  00:56:36 - 00:56:56 - Hettie van Aalderen
  00:56:58 - 00:57:33 - Laura van de Giessen
  00:57:35 - 00:57:36 - Selma Hoekstra
  00:57:37 - 00:57:45 - Hettie van Aalderen
  00:57:45 - 00:57:52 - Selma Hoekstra
  00:57:52 - 00:57:55 - Laura van de Giessen
  00:57:57 - 00:58:00 - Selma Hoekstra
  00:58:10 - 00:58:11 - Selma Hoekstra
  00:58:13 - 01:00:38 - Paul de Witte
  01:00:38 - 01:00:42 - Selma Hoekstra
  01:00:42 - 01:00:52 - Paul de Witte
  01:00:52 - 01:00:55 - Selma Hoekstra
  01:01:20 - 01:01:22 - Selma Hoekstra
  01:01:22 - 01:01:29 - Paul de Witte
  01:01:29 - 01:01:30 - Selma Hoekstra
  01:01:30 - 01:01:31 - Marco van Driel
  01:01:53 - 01:01:58 - Selma Hoekstra
  01:02:00 - 01:02:17 - Annemarie Spruijt
  01:02:17 - 01:02:18 - Selma Hoekstra
  01:02:18 - 01:02:22 - Paul de Witte
  01:02:32 - 01:02:34 - Selma Hoekstra
  01:02:34 - 01:02:42 - Annemarie Spruijt
  01:02:42 - 01:02:45 - Selma Hoekstra
  01:02:45 - 01:02:49 - Paul de Witte
  01:02:49 - 01:02:52 - Selma Hoekstra
  01:02:52 - 01:02:59 - Paul de Witte
  01:02:59 - 01:03:04 - Selma Hoekstra
  01:03:06 - 01:03:21 - Niels van der Schaaf
  01:03:21 - 01:03:22 - Selma Hoekstra
  01:03:22 - 01:03:57 - Paul de Witte
  01:03:57 - 01:03:58 - Selma Hoekstra
  01:04:00 - 01:04:01 - Niels van der Schaaf
  01:04:02 - 01:04:04 - Selma Hoekstra
  01:04:04 - 01:04:05 - Paul de Witte
  01:04:05 - 01:04:06 - Selma Hoekstra
  01:04:10 - 01:04:45 - Monique Bakker
  01:04:48 - 01:05:06 - Paul de Witte
  01:05:06 - 01:05:08 - Selma Hoekstra
  01:05:08 - 01:05:09 - Monique Bakker
  01:05:09 - 01:05:12 - Paul de Witte
  01:05:49 - 01:05:50 - Selma Hoekstra
  01:05:51 - 01:06:16 - Paul de Witte
  01:06:16 - 01:06:17 - Selma Hoekstra
  01:06:17 - 01:06:19 - Monique Bakker
  01:06:19 - 01:06:22 - Selma Hoekstra
  01:06:22 - 01:06:46 - Paul de Witte
  01:06:46 - 01:06:47 - Selma Hoekstra
  01:06:47 - 01:06:49 - Paul de Witte
  01:06:49 - 01:06:50 - Selma Hoekstra
  01:06:51 - 01:07:06 - Miriam Ntumba
  01:07:06 - 01:07:08 - Selma Hoekstra
  01:07:08 - 01:07:54 - Paul de Witte
  01:07:54 - 01:07:56 - Selma Hoekstra
  01:07:56 - 01:07:58 - Miriam Ntumba
  01:07:58 - 01:07:59 - Selma Hoekstra
  01:08:00 - 01:08:06 - Selma Hoekstra
  01:08:21 - 01:08:24 - Selma Hoekstra
  01:08:24 - 01:09:55 - Annemarie Spruijt
  01:09:55 - 01:09:57 - Selma Hoekstra
  01:09:58 - 01:10:00 - Monique Bakker
  01:10:12 - 01:10:13 - Selma Hoekstra
  01:10:14 - 01:10:42 - Annemarie Spruijt
  01:10:42 - 01:10:46 - Monique Bakker
  01:11:00 - 01:11:09 - Annemarie Spruijt
  01:11:11 - 01:11:31 - Monique Bakker
  01:11:31 - 01:11:36 - Selma Hoekstra
  01:11:38 - 01:11:39 - Laura van de Giessen
  01:11:39 - 01:11:59 - Laura van de Giessen
  01:12:00 - 01:12:01 - Selma Hoekstra
  01:12:03 - 01:12:43 - Annemarie Spruijt
  01:12:43 - 01:12:46 - Selma Hoekstra
  01:12:50 - 01:13:56 - Annemarie Spruijt
  01:13:56 - 01:13:58 - Selma Hoekstra
  01:14:03 - 01:14:58 - Monique Bakker
  01:14:59 - 01:15:02 - Selma Hoekstra
  01:15:04 - 01:15:58 - Annemarie Spruijt
  01:15:58 - 01:16:00 - Monique Bakker
  01:16:28 - 01:16:31 - Selma Hoekstra
  01:16:40 - 01:16:59 - Annemarie Spruijt
  01:16:59 - 01:17:02 - Selma Hoekstra
  01:17:08 - 01:20:10 - Annemarie Spruijt
  01:20:10 - 01:20:12 - Selma Hoekstra
  01:20:13 - 01:20:29 - Marco van Driel
  01:20:33 - 01:21:18 - Annemarie Spruijt
  01:21:18 - 01:21:19 - Selma Hoekstra
  01:21:19 - 01:22:02 - Marco van Driel
  01:22:02 - 01:22:04 - Selma Hoekstra
  01:22:04 - 01:22:39 - Annemarie Spruijt
  01:22:39 - 01:22:40 - Selma Hoekstra
  01:22:40 - 01:22:46 - Marco van Driel
  01:22:48 - 01:22:49 - Selma Hoekstra
  01:22:50 - 01:23:43 - Annemarie Spruijt
  01:23:43 - 01:23:45 - Selma Hoekstra
  01:23:45 - 01:24:01 - Marco van Driel
  01:24:01 - 01:24:04 - Selma Hoekstra
  01:24:06 - 01:24:43 - Annemee van de Klundert
  01:24:45 - 01:24:49 - Selma Hoekstra
  01:24:49 - 01:24:55 - Annemarie Spruijt
  01:24:55 - 01:25:01 - Annemee van de Klundert
  01:25:01 - 01:25:03 - Annemarie Spruijt
  01:25:03 - 01:25:06 - Selma Hoekstra
  01:25:08 - 01:25:27 - Niels van der Schaaf
  01:25:29 - 01:25:30 - Selma Hoekstra
  01:25:31 - 01:25:58 - Annemarie Spruijt
  01:25:58 - 01:26:01 - Selma Hoekstra
  01:26:07 - 01:27:15 - Annemarie Spruijt
  01:27:15 - 01:27:20 - Selma Hoekstra
  01:27:21 - 01:27:46 - Brammert Geerling
  01:27:46 - 01:27:48 - Selma Hoekstra
  01:27:48 - 01:28:25 - Annemarie Spruijt
  01:28:25 - 01:28:26 - Selma Hoekstra
  01:28:26 - 01:28:30 - Brammert Geerling
  01:28:58 - 01:28:59 - Selma Hoekstra
  01:29:01 - 01:29:09 - Annemarie Spruijt
  01:29:09 - 01:29:10 - Selma Hoekstra
  01:29:10 - 01:29:26 - Brammert Geerling
  01:29:31 - 01:30:07 - Annemarie Spruijt
  01:30:07 - 01:30:08 - Selma Hoekstra
  01:30:08 - 01:30:16 - Brammert Geerling
  01:30:16 - 01:30:20 - Selma Hoekstra
  01:30:25 - 01:30:48 - Annemarie Spruijt
  01:30:48 - 01:30:53 - Selma Hoekstra
  01:30:55 - 01:31:22 - Annemee van de Klundert
  01:31:22 - 01:31:26 - Selma Hoekstra
  01:31:26 - 01:31:39 - Annemee van de Klundert
  01:31:40 - 01:31:41 - Selma Hoekstra
  01:31:42 - 01:32:03 - Annemarie Spruijt
  01:32:03 - 01:32:08 - Selma Hoekstra
  01:32:08 - 01:32:09 - Annemee van de Klundert
  01:32:09 - 01:32:10 - Selma Hoekstra
  01:32:39 - 01:32:41 - Selma Hoekstra
  01:32:41 - 01:33:29 - Annemarie Spruijt
  01:33:29 - 01:33:31 - Annemarie Spruijt
  01:33:31 - 01:33:32 - Selma Hoekstra
  01:33:32 - 01:33:38 - Annemee van de Klundert
  01:33:40 - 01:33:44 - Selma Hoekstra
  01:33:44 - 01:33:49 - Annemarie Spruijt
  01:33:49 - 01:33:52 - Selma Hoekstra
  01:33:54 - 01:34:19 - Selma Hoekstra
  01:34:41 - 01:34:45 - Selma Hoekstra
  01:34:45 - 01:37:29 - Patrick Pelman
  01:37:29 - 01:37:30 - Selma Hoekstra
  01:37:30 - 01:37:43 - Patrick Pelman
  01:37:43 - 01:37:46 - Selma Hoekstra
  01:38:05 - 01:38:14 - Patrick Pelman
  01:38:14 - 01:38:24 - Marco van Driel
  01:38:24 - 01:38:25 - Selma Hoekstra
  01:38:25 - 01:38:26 - Patrick Pelman
  01:38:26 - 01:38:32 - Marco van Driel
  01:39:01 - 01:39:02 - Selma Hoekstra
  01:39:02 - 01:39:07 - Marco van Driel
  01:39:07 - 01:39:08 - Patrick Pelman
  01:39:08 - 01:39:12 - Selma Hoekstra
  01:39:12 - 01:39:13 - Selma Hoekstra
  01:39:16 - 01:39:17 - Hettie van Aalderen
  01:39:17 - 01:39:18 - Hettie van Aalderen
  01:39:18 - 01:39:33 - Patrick Pelman
  01:39:40 - 01:40:19 - Patrick Pelman
  01:40:19 - 01:40:20 - Selma Hoekstra
  01:40:20 - 01:40:53 - Hettie van Aalderen
  01:40:53 - 01:40:55 - Selma Hoekstra
  01:40:55 - 01:41:19 - Patrick Pelman
  01:41:21 - 01:41:24 - Selma Hoekstra
  01:41:24 - 01:41:36 - Laura van de Giessen
  01:41:38 - 01:41:39 - Selma Hoekstra
  01:41:39 - 01:41:58 - Patrick Pelman
  01:42:01 - 01:42:02 - Laura van de Giessen
  01:42:03 - 01:42:07 - Selma Hoekstra
  01:42:08 - 01:42:09 - Monique Bakker
  01:42:09 - 01:42:53 - Monique Bakker
  01:42:55 - 01:43:47 - Patrick Pelman
  01:43:47 - 01:43:48 - Selma Hoekstra
  01:43:48 - 01:44:28 - Monique Bakker
  01:44:30 - 01:45:14 - Patrick Pelman
  01:45:14 - 01:45:17 - Selma Hoekstra
  01:45:17 - 01:45:19 - Patrick Pelman
  01:45:21 - 01:45:24 - Selma Hoekstra
  01:45:25 - 01:45:56 - Cankut Ercan
  01:45:57 - 01:46:35 - Patrick Pelman
  01:46:35 - 01:46:37 - Selma Hoekstra
  01:46:37 - 01:46:46 - Cankut Ercan
  01:46:48 - 01:46:51 - Selma Hoekstra
  01:46:53 - 01:46:54 - Annemarie Spruijt
  01:46:54 - 01:47:21 - Annemarie Spruijt
  01:47:24 - 01:47:27 - Patrick Pelman
  01:47:27 - 01:47:28 - Annemarie Spruijt
  01:47:28 - 01:47:34 - Patrick Pelman
  01:47:36 - 01:47:38 - Selma Hoekstra
  01:47:38 - 01:47:51 - Annemarie Spruijt
  01:47:51 - 01:47:54 - Selma Hoekstra
  01:47:57 - 01:48:53 - Patrick Pelman
  01:48:53 - 01:48:57 - Patrick Pelman
  01:48:59 - 01:49:01 - Annemee van de Klundert
  01:49:01 - 01:49:15 - Patrick Pelman
  01:49:15 - 01:49:17 - Selma Hoekstra
  01:49:17 - 01:49:37 - Patrick Pelman
  01:49:37 - 01:49:39 - Selma Hoekstra
  01:49:39 - 01:49:47 - Annemee van de Klundert
  01:49:51 - 01:50:00 - Patrick Pelman
  01:50:02 - 01:50:04 - Annemee van de Klundert
  01:50:06 - 01:50:09 - Selma Hoekstra
  01:50:11 - 01:50:13 - Patrick Pelman
  01:50:15 - 01:50:18 - Selma Hoekstra
  01:50:18 - 01:50:20 - Patrick Pelman
  01:50:36 - 01:50:37 - Selma Hoekstra
  01:50:39 - 01:51:28 - Miriam Ntumba
  01:51:28 - 01:51:29 - Selma Hoekstra
  01:51:29 - 01:51:41 - Miriam Ntumba
  01:51:43 - 01:52:46 - Miriam Ntumba
  01:52:48 - 01:52:50 - Selma Hoekstra
  01:52:53 - 01:53:07 - Monique Bakker
  01:53:08 - 01:53:09 - Selma Hoekstra
  01:53:12 - 01:53:45 - Miriam Ntumba
  01:53:45 - 01:53:46 - Selma Hoekstra
  01:54:46 - 01:54:47 - Selma Hoekstra
  01:54:50 - 01:55:49 - Miriam Ntumba
  01:55:49 - 01:56:20 - Monique Bakker
  01:56:21 - 01:56:23 - Selma Hoekstra
  01:56:23 - 01:58:11 - Miriam Ntumba
  01:58:11 - 01:58:14 - Selma Hoekstra
  01:58:14 - 01:58:48 - Miriam Ntumba
  01:58:48 - 01:58:51 - Selma Hoekstra
  01:58:51 - 01:59:15 - Selma Hoekstra
  01:59:34 - 02:01:50 - Chanel de Haan
  02:01:50 - 02:01:52 - Selma Hoekstra
  02:01:54 - 02:01:55 - Laura van de Giessen
  02:01:55 - 02:02:17 - Laura van de Giessen
  02:02:20 - 02:02:37 - Chanel de Haan
  02:02:37 - 02:02:40 - Selma Hoekstra
  02:02:40 - 02:02:48 - Laura van de Giessen
  02:02:50 - 02:02:52 - Selma Hoekstra
  02:02:52 - 02:02:57 - Chanel de Haan
  02:02:57 - 02:03:04 - Chanel de Haan
  02:03:06 - 02:03:07 - Laura van de Giessen
  02:03:08 - 02:03:13 - Selma Hoekstra
  02:03:13 - 02:03:34 - Klariska ten Napel
  02:03:34 - 02:03:35 - Selma Hoekstra
  02:03:37 - 02:03:39 - Chanel de Haan
  02:03:40 - 02:03:50 - Klariska ten Napel
  02:03:53 - 02:04:11 - Chanel de Haan
  02:04:14 - 02:04:15 - Selma Hoekstra
  02:04:15 - 02:04:30 - Klariska ten Napel
  02:04:36 - 02:04:51 - Chanel de Haan
  02:04:51 - 02:04:54 - Selma Hoekstra
  02:04:56 - 02:06:32 - Chanel de Haan
  02:06:32 - 02:06:36 - Selma Hoekstra
  02:06:54 - 02:06:55 - Selma Hoekstra
  02:06:55 - 02:09:04 - Monique Bakker
  02:09:04 - 02:09:05 - Monique Bakker
  02:09:05 - 02:09:07 - Selma Hoekstra
  02:09:08 - 02:09:09 - Laura van de Giessen
  02:09:09 - 02:09:21 - Laura van de Giessen
  02:09:23 - 02:09:24 - Selma Hoekstra
  02:09:24 - 02:09:44 - Monique Bakker
  02:09:44 - 02:09:45 - Selma Hoekstra
  02:09:45 - 02:09:56 - Laura van de Giessen
  02:09:57 - 02:10:02 - Selma Hoekstra
  02:10:02 - 02:10:03 - Marco van Driel
  02:10:03 - 02:10:15 - Marco van Driel
  02:10:16 - 02:10:18 - Selma Hoekstra
  02:10:18 - 02:10:33 - Monique Bakker
  02:10:33 - 02:10:34 - Selma Hoekstra
  02:10:36 - 02:10:37 - Selma Hoekstra
  02:10:39 - 02:10:46 - Patrick Pelman
  02:10:48 - 02:10:50 - Selma Hoekstra
  02:10:50 - 02:11:06 - Monique Bakker
  02:11:08 - 02:11:09 - Selma Hoekstra
  02:11:09 - 02:11:15 - Patrick Pelman
  02:11:18 - 02:11:21 - Selma Hoekstra
  02:11:21 - 02:13:13 - Monique Bakker
  02:13:13 - 02:13:16 - Selma Hoekstra
  02:13:17 - 02:13:43 - Joost van Dieren
  02:13:43 - 02:13:44 - Selma Hoekstra
  02:13:44 - 02:14:19 - Monique Bakker
  02:14:19 - 02:14:20 - Selma Hoekstra
  02:14:20 - 02:14:22 - Joost van Dieren
  02:14:23 - 02:14:25 - Selma Hoekstra
  02:14:25 - 02:15:47 - Monique Bakker
  02:15:47 - 02:15:49 - Selma Hoekstra
  02:15:49 - 02:16:36 - Monique Bakker
  02:16:38 - 02:16:46 - Selma Hoekstra
  02:16:46 - 02:16:47 - Annemee van de Klundert
  02:16:47 - 02:17:32 - Annemee van de Klundert
  02:17:32 - 02:17:34 - Selma Hoekstra
  02:17:34 - 02:17:36 - Selma Hoekstra
  02:17:37 - 02:18:08 - Annemarie Spruijt
  02:18:08 - 02:18:10 - Selma Hoekstra
  02:18:10 - 02:18:14 - Annemee van de Klundert
  02:18:16 - 02:18:17 - Selma Hoekstra
  02:18:17 - 02:18:38 - Annemarie Spruijt
  02:18:38 - 02:18:40 - Selma Hoekstra
  02:19:48 - 02:19:50 - Selma Hoekstra
  02:19:50 - 02:20:04 - Annemarie Spruijt
  02:20:04 - 02:20:05 - Selma Hoekstra
  02:20:05 - 02:20:12 - Annemarie Spruijt
  02:20:12 - 02:20:46 - Annemee van de Klundert
  02:20:48 - 02:20:50 - Selma Hoekstra
  02:20:50 - 02:21:05 - Annemarie Spruijt
  02:21:05 - 02:21:07 - Annemee van de Klundert
  02:21:09 - 02:21:14 - Selma Hoekstra
  02:21:15 - 02:21:51 - Marco van Driel
  02:21:52 - 02:21:54 - Selma Hoekstra
  02:21:54 - 02:23:08 - Annemee van de Klundert
  02:23:08 - 02:23:10 - Selma Hoekstra
  02:23:10 - 02:23:31 - Marco van Driel
  02:23:31 - 02:23:34 - Selma Hoekstra
  02:23:34 - 02:23:44 - Annemee van de Klundert
  02:23:44 - 02:23:45 - Selma Hoekstra
  02:23:45 - 02:24:02 - Marco van Driel
  02:24:02 - 02:24:05 - Selma Hoekstra
  02:24:05 - 02:24:08 - Annemee van de Klundert
  02:24:08 - 02:24:28 - Annemee van de Klundert
  02:24:30 - 02:24:31 - Selma Hoekstra
  02:24:31 - 02:24:43 - Marco van Driel
  02:24:45 - 02:24:48 - Selma Hoekstra
  02:24:51 - 02:25:25 - Patrick Pelman
  02:25:25 - 02:25:26 - Selma Hoekstra
  02:25:27 - 02:26:00 - Annemee van de Klundert
  02:26:00 - 02:26:01 - Selma Hoekstra
  02:26:01 - 02:26:07 - Annemee van de Klundert
  02:26:07 - 02:26:10 - Selma Hoekstra
  02:26:10 - 02:26:21 - Annemee van de Klundert
  02:26:22 - 02:26:24 - Selma Hoekstra
  02:26:26 - 02:26:38 - Patrick Pelman
  02:26:40 - 02:26:41 - Selma Hoekstra
  02:26:41 - 02:27:01 - Annemee van de Klundert
  02:27:01 - 02:27:05 - Selma Hoekstra
  02:27:05 - 02:27:13 - Annemee van de Klundert
  02:27:13 - 02:27:15 - Selma Hoekstra
  02:27:17 - 02:27:23 - Annemee van de Klundert
  02:27:28 - 02:27:29 - Selma Hoekstra
  02:27:31 - 02:27:32 - Patrick Pelman
  02:27:32 - 02:27:33 - Selma Hoekstra
  02:27:33 - 02:27:40 - Patrick Pelman
  02:27:43 - 02:27:50 - Selma Hoekstra
  02:27:50 - 02:28:04 - Annemee van de Klundert
  02:28:04 - 02:28:11 - Selma Hoekstra
  02:28:18 - 02:28:20 - Er is een korte schorsing
  02:28:20 - 02:34:16 - Er is een korte pauze
  02:34:16 - 02:34:22 - Selma Hoekstra
  02:35:02 - 02:35:08 - Selma Hoekstra
  02:35:17 - 02:35:21 - Selma Hoekstra
  02:35:26 - 02:35:36 - Selma Hoekstra
  02:35:41 - 02:35:42 - Selma Hoekstra
  02:35:46 - 02:36:02 - Selma Hoekstra
  02:36:09 - 02:36:16 - Selma Hoekstra
  02:36:22 - 02:36:24 - Selma Hoekstra
  02:36:36 - 02:36:43 - Selma Hoekstra
  02:36:48 - 02:36:51 - Selma Hoekstra
  02:36:52 - 02:41:19 - Klariska ten Napel
  02:41:19 - 02:41:24 - Selma Hoekstra
  02:41:38 - 02:41:40 - Selma Hoekstra
  02:41:40 - 02:41:51 - Joost van Dieren
  02:42:01 - 02:44:02 - Joost van Dieren
  02:44:02 - 02:44:05 - Selma Hoekstra
  02:44:05 - 02:44:06 - Laura van de Giessen
  02:44:06 - 02:44:22 - Laura van de Giessen
  02:44:23 - 02:44:24 - Selma Hoekstra
  02:44:26 - 02:44:51 - Joost van Dieren
  02:44:51 - 02:44:53 - Selma Hoekstra
  02:44:53 - 02:45:05 - Laura van de Giessen
  02:45:08 - 02:45:20 - Joost van Dieren
  02:45:22 - 02:45:26 - Laura van de Giessen
  02:45:28 - 02:45:34 - Joost van Dieren
  02:45:34 - 02:45:36 - Selma Hoekstra
  02:45:36 - 02:46:24 - Joost van Dieren
  02:46:24 - 02:46:25 - Selma Hoekstra
  02:46:25 - 02:46:28 - Joost van Dieren
  02:46:28 - 02:46:30 - Selma Hoekstra
  02:46:32 - 02:46:53 - Patrick Pelman
  02:46:53 - 02:46:54 - Selma Hoekstra
  02:46:57 - 02:47:02 - Selma Hoekstra
  02:47:06 - 02:47:29 - Joost van Dieren
  02:47:29 - 02:47:32 - Selma Hoekstra
  02:47:32 - 02:47:35 - Joost van Dieren
  02:47:35 - 02:47:38 - Selma Hoekstra
  02:47:41 - 02:47:46 - Annemee van de Klundert
  02:47:50 - 02:48:01 - Joost van Dieren
  02:48:01 - 02:48:02 - Selma Hoekstra
  02:48:02 - 02:48:04 - Annemee van de Klundert
  02:48:04 - 02:48:05 - Selma Hoekstra
  02:48:06 - 02:48:12 - Selma Hoekstra
  02:48:33 - 02:52:00 - Hettie van Aalderen
  02:52:00 - 02:52:01 - Selma Hoekstra
  02:52:03 - 02:52:05 - Selma Hoekstra
  02:52:17 - 02:53:41 - Niels van der Schaaf
  02:53:43 - 02:53:44 - Selma Hoekstra
  02:53:46 - 02:54:24 - Monique Bakker
  02:54:26 - 02:54:43 - Niels van der Schaaf
  02:54:46 - 02:54:47 - Selma Hoekstra
  02:54:47 - 02:55:11 - Monique Bakker
  02:55:11 - 02:55:12 - Selma Hoekstra
  02:55:12 - 02:55:15 - Monique Bakker
  02:55:17 - 02:55:34 - Niels van der Schaaf
  02:55:36 - 02:55:38 - Selma Hoekstra
  02:55:38 - 02:57:37 - Niels van der Schaaf
  02:57:37 - 02:57:42 - Selma Hoekstra
  02:58:03 - 02:58:05 - Selma Hoekstra
  02:58:13 - 03:01:01 - Cankut Ercan
  03:01:01 - 03:01:03 - Selma Hoekstra
  03:01:03 - 03:01:10 - Cankut Ercan
  03:01:10 - 03:01:14 - Selma Hoekstra
  03:01:14 - 03:01:52 - Klariska ten Napel
  03:01:52 - 03:01:53 - Selma Hoekstra
  03:01:54 - 03:02:35 - Cankut Ercan
  03:02:35 - 03:02:37 - Selma Hoekstra
  03:02:37 - 03:02:39 - Klariska ten Napel
  03:02:39 - 03:02:41 - Selma Hoekstra
  03:02:44 - 03:04:24 - Cankut Ercan
  03:04:26 - 03:04:27 - Cankut Ercan
  03:04:27 - 03:04:32 - Selma Hoekstra
  03:04:34 - 03:05:01 - Brammert Geerling
  03:05:03 - 03:05:32 - Cankut Ercan
  03:05:34 - 03:05:36 - Selma Hoekstra
  03:05:39 - 03:07:03 - Cankut Ercan
  03:07:03 - 03:07:07 - Selma Hoekstra
  03:07:15 - 03:09:32 - Marco van Driel
  03:09:32 - 03:09:34 - Selma Hoekstra
  03:09:35 - 03:09:36 - Joost van Dieren
  03:09:36 - 03:10:05 - Joost van Dieren
  03:10:05 - 03:10:07 - Selma Hoekstra
  03:10:07 - 03:10:31 - Marco van Driel
  03:10:33 - 03:10:34 - Selma Hoekstra
  03:10:34 - 03:10:57 - Joost van Dieren
  03:10:57 - 03:10:58 - Selma Hoekstra
  03:11:00 - 03:11:46 - Marco van Driel
  03:11:46 - 03:11:48 - Selma Hoekstra
  03:11:48 - 03:11:53 - Joost van Dieren
  03:11:53 - 03:11:57 - Selma Hoekstra
  03:11:59 - 03:12:29 - Annemarie Spruijt
  03:12:29 - 03:12:30 - Selma Hoekstra
  03:12:30 - 03:13:04 - Marco van Driel
  03:13:04 - 03:13:05 - Selma Hoekstra
  03:13:06 - 03:13:09 - Selma Hoekstra
  03:13:09 - 03:15:28 - Marco van Driel
  03:15:30 - 03:15:33 - Selma Hoekstra
  03:15:34 - 03:16:07 - Brammert Geerling
  03:16:08 - 03:16:10 - Selma Hoekstra
  03:16:10 - 03:16:29 - Marco van Driel
  03:16:31 - 03:16:33 - Selma Hoekstra
  03:16:33 - 03:17:02 - Brammert Geerling
  03:17:02 - 03:17:03 - Selma Hoekstra
  03:17:03 - 03:17:26 - Marco van Driel
  03:17:27 - 03:17:29 - Selma Hoekstra
  03:17:34 - 03:19:20 - Marco van Driel
  03:19:22 - 03:19:53 - Selma Hoekstra
  03:19:54 - 03:19:59 - Selma Hoekstra
  03:19:59 - 03:20:06 - Er is een korte schorsing
  03:20:10 - 03:31:06 - Er is een korte schorsing
  03:31:06 - 03:31:20 - Selma Hoekstra
  03:31:36 - 03:32:01 - Selma Hoekstra
  03:32:01 - 03:34:03 - Dorrit de Jong
  03:34:03 - 03:34:06 - Selma Hoekstra
  03:34:08 - 03:34:23 - Patrick Pelman
  03:34:23 - 03:34:24 - Selma Hoekstra
  03:34:24 - 03:34:47 - Dorrit de Jong
  03:34:47 - 03:34:48 - Selma Hoekstra
  03:34:48 - 03:35:00 - Patrick Pelman
  03:35:02 - 03:35:12 - Dorrit de Jong
  03:35:13 - 03:35:15 - Selma Hoekstra
  03:35:15 - 03:38:01 - Dorrit de Jong
  03:38:03 - 03:38:06 - Selma Hoekstra
  03:38:12 - 03:38:13 - Paul Guldemond
  03:38:13 - 03:38:49 - Paul Guldemond
  03:38:49 - 03:38:53 - Selma Hoekstra
  03:38:55 - 03:38:56 - Monique Bakker
  03:38:56 - 03:39:03 - Monique Bakker
  03:39:04 - 03:39:05 - Selma Hoekstra
  03:39:05 - 03:39:34 - Paul Guldemond
  03:39:34 - 03:39:43 - Monique Bakker
  03:39:43 - 03:39:45 - Selma Hoekstra
  03:39:45 - 03:40:35 - Paul Guldemond
  03:40:36 - 03:40:42 - Selma Hoekstra
  03:40:45 - 03:40:46 - Michiel van Willigen
  03:40:46 - 03:44:49 - Michiel van Willigen
  03:44:49 - 03:44:54 - Selma Hoekstra
  03:44:55 - 03:44:56 - Annemee van de Klundert
  03:44:56 - 03:45:26 - Annemee van de Klundert
  03:45:28 - 03:46:10 - Michiel van Willigen
  03:46:10 - 03:46:11 - Selma Hoekstra
  03:46:11 - 03:47:02 - Annemee van de Klundert
  03:47:03 - 03:47:07 - Selma Hoekstra
  03:47:09 - 03:47:15 - Michiel van Willigen
  03:47:17 - 03:47:18 - Annemee van de Klundert
  03:47:21 - 03:47:27 - Selma Hoekstra
  03:47:32 - 03:47:57 - Marco van Driel
  03:47:57 - 03:48:01 - Selma Hoekstra
  03:48:06 - 03:49:22 - Paul Guldemond
  03:49:22 - 03:49:23 - Selma Hoekstra
  03:49:23 - 03:49:44 - Marco van Driel
  03:49:48 - 03:50:18 - Paul Guldemond
  03:50:20 - 03:51:19 - Selma Hoekstra
 3. 3
  Sluiting - 22:00