Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 28 mei 2018

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Henk Jan Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  KAR voorrangssysteem bussen (MV4-1)
  00:00:01 - 00:01:44 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:20 - 00:01:44 - Henk Jan Meijer
 3. 2.a

  Tijdens de besluitvormingsronde op maandag 23 april 2018 staakten de stemmen met 19-19. De motie wordt op 28 mei 2018 opnieuw in stemming gebracht.

  00:00:28 - 00:01:44 - Henk Jan Meijer
 4. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 3 en 4 van de informatienota Stand van zaken locatie Dijklanden”
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
  00:01:36 - 00:01:44 - Henk Jan Meijer
  00:01:44 - 00:01:59 - Brammert Geerling
  00:02:03 - 00:02:39 - Henk Jan Meijer
 5. 4

  00:01:40 - 00:01:44 - Henk Jan Meijer
  00:01:44 - 00:01:59 - Brammert Geerling
  00:02:03 - 00:02:39 - Henk Jan Meijer
  00:02:39 - 00:03:14 - Brammert Geerling
  00:03:14 - 00:03:16 - Henk Jan Meijer
  00:03:25 - 00:04:54 - Michiel van Willigen
  00:04:54 - 00:05:37 - Henk Jan Meijer
 6. 5

  00:05:13 - 00:05:37 - Henk Jan Meijer
  00:05:37 - 00:06:07 - Mart Oude Egbrink
  00:06:07 - 00:06:33 - Henk Jan Meijer
  00:06:34 - 00:07:05 - Brammert Geerling
  00:07:05 - 00:07:08 - Henk Jan Meijer
  00:07:08 - 00:07:10 - Jacob Raap
  00:07:11 - 00:07:23 - Jacob Raap
  00:07:23 - 00:07:26 - Henk Jan Meijer
  00:07:27 - 00:07:42 - Johran Willegers
  00:07:42 - 00:07:43 - Henk Jan Meijer
  00:07:44 - 00:08:04 - Remko de Paus
  00:08:05 - 00:08:06 - Henk Jan Meijer
  00:08:06 - 00:08:11 - Silvia Bruggenkamp
  00:08:12 - 00:08:18 - Henk Jan Meijer
  00:08:18 - 00:08:35 - Youcef Ben Ali
  00:08:35 - 00:08:37 - Henk Jan Meijer
  00:08:40 - 00:08:57 - Leo Elfers
  00:08:57 - 00:08:59 - Henk Jan Meijer
  00:08:59 - 00:09:00 - Leo Elfers
  00:09:02 - 00:09:05 - Jan Brink
  00:09:05 - 00:09:39 - Henk Jan Meijer
  00:09:40 - 00:10:05 - Remko de Paus
  00:10:06 - 00:10:08 - Henk Jan Meijer
  00:10:08 - 00:10:32 - Brammert Geerling
  00:10:33 - 00:10:36 - Henk Jan Meijer
  00:10:37 - 00:10:45 - Johran Willegers
  00:10:46 - 00:10:48 - Henk Jan Meijer
  00:10:49 - 00:10:53 - Marcel Mulder
  00:10:53 - 00:11:01 - Henk Jan Meijer
  00:11:02 - 00:11:03 - Henk Jan Meijer
  00:11:04 - 00:11:11 - Margriet Boersma
  00:11:11 - 00:11:57 - Henk Jan Meijer
  00:11:57 - 00:12:46 - Claudia van Bruggen
  00:12:46 - 00:12:52 - Henk Jan Meijer
  00:12:53 - 00:13:17 - Brammert Geerling
  00:13:18 - 00:13:24 - Henk Jan Meijer
  00:13:24 - 00:13:59 - Remko de Paus
  00:14:00 - 00:14:35 - Henk Jan Meijer
 7. 5.a
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 8. 5.a.4

 9. 5.a.11

 10. 5.a.13

 11. 5.a.15

 12. 5.B3
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 13. 5.c
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 14. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio is, naar aanleiding van het vertrek van een lid wegens beëindiging van de zittingstermijn, een vacature ontstaan.
  De Raad van Toezicht is bevoegd om nieuwe leden voor te dragen, maar heeft voor de
  benoeming de instemming nodig van de betrokken gemeenteraden van Hattem, Dalfsen, Ommen en Zwolle. De voorzitter van de Raad van Toezicht OOZ heeft per brief d.d. 21 maart jl. gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen benoeming van dhr. Flikkema als nieuw lid van de Raad van Toezicht OOZ.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de bindende voordrachten van de Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio om dhr. dr. M.J. Flikkema te benoemen als lid van de Raad van Toezicht.
  Voor technische en feitelijke vragen: Daphne de Vries (3373) d.de.vries@zwolle.nl

  00:14:16 - 00:14:35 - Henk Jan Meijer
 15. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 22 mei 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In 2016 heeft de raad de cultuurnota 2016-2020 vastgesteld. Hierin werd een aantal opgaven voor beeldende kunst benoemd. In het uitvoeringsprogramma ‘Zwolle, Stad van Verbeelding’ zijn deze nader uitgewerkt. Daarbij worden recente ontwikkelingen ten aanzien van de groei naar grootstedelijkheid van Zwolle en de regionalisering van het landelijk cultuurbeleid betrokken aangezien deze consequenties hebben voor de uitvoering van de opgaven. Doelstelling is om voortaan beeldende kunst in de openbare ruimte te realiseren en kunstenaarsactiviteiten te stimuleren die beter passen bij de genoemde ontwikkelingen, waarbij de rol van de gemeente vooral voorwaardenscheppend is. Daarbij is vastgesteld dat de adviesbehoefte van de gemeente veranderd is en een flexibele vorm van advisering meer passend is bij de opgaven.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma beeldende kunst, in te stemmen met de wijze van afdoening van de moties ‘Weesbeelden’ en ‘Tegen de Bakker’ en tenslotte per direct de verordening Commissie Beeldende Kunst in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Wim Heersink (2419) w.heersink@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Verordening Commissie Beeldende Kunst (AM7-1)
  00:14:24 - 00:14:35 - Henk Jan Meijer
  00:14:35 - 00:14:56 - Eildert Noorda
  00:14:57 - 00:14:59 - Henk Jan Meijer
  00:15:01 - 00:16:03 - Jan Brink
  00:16:04 - 00:16:06 - Henk Jan Meijer
  00:16:07 - 00:16:22 - Eildert Noorda
  00:16:24 - 00:16:33 - Henk Jan Meijer
  00:16:34 - 00:16:50 - Sonja Paauw
  00:16:51 - 00:16:52 - Henk Jan Meijer
  00:16:53 - 00:17:10 - Evelina Bijleveld
  00:17:10 - 00:17:13 - Henk Jan Meijer
  00:17:14 - 00:17:51 - Hans Wijnen
  00:17:51 - 00:17:53 - Henk Jan Meijer
  00:17:53 - 00:18:09 - Patty Wolthof
  00:18:10 - 00:18:24 - Henk Jan Meijer
  00:18:24 - 00:18:30 - Eildert Noorda
  00:18:30 - 00:18:31 - Henk Jan Meijer
  00:18:31 - 00:18:32 - Eildert Noorda
  00:18:32 - 00:18:35 - Henk Jan Meijer
  00:18:35 - 00:18:37 - Eildert Noorda
  00:18:37 - 00:19:25 - Henk Jan Meijer
 16. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Er wordt een plan voorbereid voor de realisatie van een zonnepark aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar in samenwerking met de grondeigenaar/agrariër. Het onderhavige project wordt niet specifiek genoemd in het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Maar vanwege de omvang en de zichtbaarheid van het project is ervoor gekozen om toch in een vroeg stadium onderzoek te laten doen naar de impact van het zonnepark. De realisatie van het zonnepark past niet in het geldende bestemmingsplan. Na de tervisielegging kan het besluit definitief genomen worden, mits er geen zienswijzen inkomen die tot een ander besluiten leiden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning zonnepark Jan van Arkelweg 3 geen milieueffectrapport op te stellen. Daarnaast een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het zonnepark Jan van Arkelweg 3.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Tim Idema t.idema@zwolle.nl

  00:19:11 - 00:19:25 - Henk Jan Meijer
  00:19:35 - 00:23:43 - Pauline Reitsma
  00:23:43 - 00:23:54 - Henk Jan Meijer
  00:23:57 - 00:24:18 - Jan Nabers
  00:24:18 - 00:24:19 - Pauline Reitsma
  00:25:30 - 00:25:32 - Henk Jan Meijer
  00:25:33 - 00:25:46 - Sylvana Rikkert
  00:25:47 - 00:26:07 - Pauline Reitsma
  00:26:08 - 00:26:22 - Henk Jan Meijer
  00:26:22 - 00:27:12 - Arjan Spaans
  00:27:12 - 00:27:14 - Henk Jan Meijer
  00:27:14 - 00:27:57 - Thom van Campen
  00:27:57 - 00:27:58 - Henk Jan Meijer
  00:27:58 - 00:28:19 - David Hof
  00:28:20 - 00:28:29 - Henk Jan Meijer
  00:28:29 - 00:28:50 - Thom van Campen
  00:28:50 - 00:28:59 - Henk Jan Meijer
  00:29:06 - 00:29:55 - Michiel van Willigen
  00:29:56 - 00:30:00 - Henk Jan Meijer
  00:30:01 - 00:30:15 - Ruben van de Belt
  00:30:15 - 00:30:20 - Henk Jan Meijer
  00:30:20 - 00:30:37 - Mart Oude Egbrink
  00:30:37 - 00:30:38 - Henk Jan Meijer
  00:30:39 - 00:30:52 - Silvia Bruggenkamp
  00:30:52 - 00:30:54 - Henk Jan Meijer
  00:30:55 - 00:30:59 - Sylvana Rikkert
  00:30:59 - 00:31:16 - Henk Jan Meijer
  00:31:17 - 00:32:41 - David Hof
  00:32:41 - 00:32:42 - Henk Jan Meijer
  00:32:44 - 00:33:22 - Ruben van de Belt
  00:33:22 - 00:33:46 - Henk Jan Meijer
 17. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio IJsselland biedt de concept programmabegroting 2019 (inclusief de meerjarenraming 2020-2022) voor zienswijze aan de elf gemeenten aan.
  In de begroting is opgenomen wat de Veiligheidsregio in 2019 wil realiseren en welke middelen zij daarvoor nodig heeft.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de concept programmabegroting 2019, en over deze concept programmabegroting 2019 geen zienswijze in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (2108) m.hageman@zwolle.nl

  00:33:39 - 00:33:46 - Henk Jan Meijer
  00:33:46 - 00:34:32 - Thom van Campen
  00:34:34 - 00:34:37 - Henk Jan Meijer
  00:34:38 - 00:34:54 - Claudia van Bruggen
  00:34:55 - 00:35:36 - Henk Jan Meijer
 18. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in IJsselland en voert taken uit die in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.
  De raad heeft op 6 april jl. de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de GGD IJsselland ontvangen. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland kan de raad gebruik maken van de bevoegdheid eventuele op- en aanmerkingen bij de programmabegroting aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de GGD IJsselland.
  Voor technische en feitelijke vragen: Yolande Slagman- Duthler (2245) y.slagman-duthler@zwolle.nl

  00:35:15 - 00:35:36 - Henk Jan Meijer
  00:35:38 - 00:35:40 - Henk Jan Meijer
  00:35:41 - 00:35:58 - Lennart Hartman
 19. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 1 januari 2018 is de omgevingsdienst IJsselland van start gegaan. Deze dienst verzorgt in opdracht van provincie en deelnemende gemeenten vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken op het gebied van milieuwetgeving. De conceptbegroting is aan alle partners toegestuurd. De deelnemende gemeenteraden en provinciale staten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de concept begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2023. Hierin zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders opgenomen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst. Daarnaast geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2023 in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Wilco IJzerman (2832) w.ijzerman@zwolle.nl

  00:35:45 - 00:35:58 - Lennart Hartman
  00:35:58 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
 20. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 10 november 2017 is een amendement van de VVD, Swollwacht, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SP aangenomen over het vergroenen van de leges. Op 12 maart 2018 heeft de raad kennis genomen van de analyse van de aanpak van andere gemeenten op het vlak van het vergroenen van leges. Daarnaast is ingestemd met het verminderen van de leges bij het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen. Het betreft een pilot, welke na een jaar geëvalueerd gaat worden, dan wel zodra het beschikbare budget van €250.000 is benut. Om korting te kunnen geven bij het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen bij vergunning plichtige bouwwerken is een wijziging van de Legesverordening 2018 noodzakelijk.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de wijziging van de verordening Leges 2018 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henk van Delden (2128) hm.van.delden@zwolle.nl of Mirjam Boer-Beulakker (2836) m.boer@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Geen huurverhoging boven de inflatie (M12-2)
  00:36:09 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
 21. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt mevrouw Roelfs voorgedragen voor benoeming tot burgerlid, voor de fractie van de PvdA wordt mevrouw Van Schenkhof voorgedragen. Na afloop van de vergadering leggen beide burgerleden ten overstaan van de voorzitter van de raad de eed of belofte af. De raad wordt voorgesteld te besluiten om Mevrouw A.H. Roelfs (GroenLinks) en mevrouw H. van Schenkhof (PvdA) met ingang van 28 mei 2018 te benoemen tot burgerleden.
  Voor technische en feitelijke vragen: raadsgriffie (2181) raadsgriffie@zwolle.nl

  00:36:16 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
 22. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 5 april 2018 heeft de nieuwe samengestelde raad in een informele vergadering van het Raadsplein afspraak gemaakt over de werkwijze voor de komende raadsperiode.
  Dit is gebeurd aan de hand van een beslisnota gebaseerd op het overdrachtsdocument van de agendacommissie uit de vorige raadsperiode. In het overdrachtsdocument wordt een aantal adviezen gegeven voor de werkwijze van de raad en de vergaderingen van het Raadsplein. De uitkomsten van de vergadering van 5 april 2018 geven aanleiding het Reglement van Orde van het Raadsplein (RvO) op onderdelen te herzien. Hierbij zijn tevens enkele aanpassingen doorgevoerd in bepalingen die in de afgelopen raadsperiode soms aanleiding gaven voor discussie. Tot slot is de recent door de VNG uitgebrachte nieuwe modelverordening bij de herziening van het RvO betrokken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het Reglement van Orde Raadsplein 2018 vast te stellen, en het Reglement van Orde Raadsplein 2014 in te trekken.
  Voor technische en feitelijke vragen: raadsgriffie (2181) raadsgriffie@zwolle.nl

  00:36:32 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
 23. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In de Gemeentewet is vastgelegd dat de griffier in de vergadering van de raad aanwezig is. Bij afwezigheid van de griffier, om welke reden dan ook, dient daarom een plaatsvervanger te zijn. De eerste plaatsvervangend griffier is de heer H. Veraart. Op dit moment is niets geregeld in het geval dat zowel de griffier en de eerste plaatsvervanger tegelijk afwezig zijn.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om mevrouw M. Zweers te benoemen als tweede plaatsvervangend griffier en de heer E.J. Bagerman te benoemen als derde plaatsvervangend griffier, met ingang van 28 mei 2018.
  Voor technische en feitelijke vragen: Arthur ten Have (2848) abm.ten.have@zwolle.nl

  00:36:46 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
 24. 16

  00:36:57 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
 25. 17

  Het voorstel wordt nagezonden.

  00:36:59 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
  00:45:56 - 00:45:57 - Thom van Campen
  00:57:32 - 00:57:52 - Henk Jan Meijer
  00:57:53 - 00:58:17 - Patty Wolthof
  00:58:17 - 00:58:23 - Henk Jan Meijer
  00:58:23 - 01:00:16 - Patty Wolthof
  01:00:16 - 01:00:28 - Henk Jan Meijer
  01:00:28 - 01:00:51 - Patty Wolthof
  01:00:51 - 01:01:46 - Henk Jan Meijer
 26. 18

  01:01:22 - 01:01:46 - Henk Jan Meijer