Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

dinsdag 13 februari 2018

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:49 - 00:01:54 - Henk Jan Meijer
  00:01:57 - 00:02:39 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:02:12 - 00:02:39 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1 van de beslisnota “Inzet Rieteweg 10”.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 5 van de beslisnota “Programma bereikbaar Hessenpoort”.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 3 tot en met 6 van de beslisnota Nieuwbouw WRZV hallen op Voorsterpoort.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
  00:02:14 - 00:02:39 - Henk Jan Meijer
  00:02:39 - 00:02:48 - Brammert Geerling
 4. 4

  00:02:41 - 00:02:48 - Brammert Geerling
  00:02:49 - 00:03:04 - Henk Jan Meijer
  00:03:05 - 00:03:19 - Henk Jan Meijer
  00:03:19 - 00:04:34 - Jan Slijkhuis
  00:04:34 - 00:04:36 - Henk Jan Meijer
  00:04:46 - 00:07:10 - Michiel van Willigen
  00:07:11 - 00:07:12 - Henk Jan Meijer
  00:07:13 - 00:07:27 - Jan Slijkhuis
  00:07:58 - 00:08:03 - Michiel van Willigen
  00:08:03 - 00:08:09 - Henk Jan Meijer
  00:08:10 - 00:08:35 - Remko de Paus
  00:08:35 - 00:08:37 - Henk Jan Meijer
  00:08:41 - 00:09:05 - Michiel van Willigen
  00:09:05 - 00:09:14 - Henk Jan Meijer
  00:09:14 - 00:10:24 - Jan Slijkhuis
  00:10:24 - 00:10:26 - Henk Jan Meijer
  00:10:27 - 00:11:39 - Michiel van Willigen
  00:11:39 - 00:11:41 - Henk Jan Meijer
  00:11:41 - 00:12:05 - Jan Slijkhuis
  00:12:06 - 00:12:07 - Henk Jan Meijer
  00:12:10 - 00:12:23 - Michiel van Willigen
  00:12:23 - 00:12:27 - Henk Jan Meijer
  00:12:28 - 00:12:40 - William Dogger
  00:12:40 - 00:12:42 - Henk Jan Meijer
  00:12:42 - 00:13:10 - Jan Slijkhuis
  00:13:10 - 00:13:24 - Henk Jan Meijer
  00:13:27 - 00:15:07 - Silvia Bruggenkamp
  00:15:07 - 00:15:10 - Henk Jan Meijer
  00:15:14 - 00:20:55 - Eefke Meijerink
  00:20:55 - 00:21:01 - Henk Jan Meijer
  00:21:02 - 00:21:19 - Sandra Drost
  00:21:19 - 00:21:21 - Henk Jan Meijer
  00:21:23 - 00:21:42 - Eefke Meijerink
  00:21:42 - 00:21:46 - Henk Jan Meijer
  00:21:46 - 00:22:38 - Aly van der Vegte - Poot
  00:22:38 - 00:22:51 - Henk Jan Meijer
  00:22:52 - 00:23:24 - Silvia Bruggenkamp
  00:23:24 - 00:23:41 - Henk Jan Meijer
  00:23:42 - 00:25:17 - Remko de Paus
  00:25:17 - 00:25:20 - Henk Jan Meijer
  00:25:35 - 00:26:52 - Jan Brink
  00:26:52 - 00:26:55 - Henk Jan Meijer
  00:26:56 - 00:27:14 - Remko de Paus
  00:27:14 - 00:27:16 - Henk Jan Meijer
  00:27:16 - 00:28:03 - William Dogger
  00:28:03 - 00:28:04 - Henk Jan Meijer
  00:28:07 - 00:28:45 - Jan Brink
  00:28:45 - 00:28:47 - Henk Jan Meijer
  00:28:47 - 00:29:29 - Brammert Geerling
  00:29:30 - 00:29:31 - Henk Jan Meijer
  00:29:35 - 00:30:18 - Jan Brink
  00:30:18 - 00:30:21 - Henk Jan Meijer
  00:30:22 - 00:30:58 - Thom van Campen
  00:30:59 - 00:31:00 - Henk Jan Meijer
  00:31:14 - 00:31:35 - Jan Brink
  00:31:35 - 00:31:47 - Henk Jan Meijer
  00:31:47 - 00:33:20 - Wietse de Boer
  00:33:20 - 00:33:22 - Henk Jan Meijer
  00:33:25 - 00:34:50 - Michiel van Willigen
  00:34:52 - 00:35:04 - Henk Jan Meijer
  00:35:05 - 00:35:44 - Jan Slijkhuis
  00:35:45 - 00:35:46 - Henk Jan Meijer
  00:35:49 - 00:35:57 - Michiel van Willigen
  00:35:57 - 00:36:10 - Henk Jan Meijer
  00:36:10 - 00:37:48 - Michiel van Harten
  00:37:49 - 00:37:51 - Henk Jan Meijer
  00:37:52 - 00:40:20 - Michiel van Willigen
  00:40:20 - 00:40:22 - Henk Jan Meijer
  00:40:22 - 00:40:46 - Michiel van Harten
  00:40:46 - 00:40:48 - Michiel van Harten
  00:40:50 - 00:41:31 - Michiel van Willigen
  00:41:31 - 00:41:35 - Henk Jan Meijer
  00:41:35 - 00:42:11 - Jan Slijkhuis
  00:42:12 - 00:42:13 - Henk Jan Meijer
  00:42:16 - 00:43:35 - Michiel van Willigen
  00:43:35 - 00:43:47 - Henk Jan Meijer
  00:43:48 - 00:43:54 - Thom van Campen
  00:43:54 - 00:46:46 - Aly van der Vegte - Poot
  00:46:47 - 00:46:49 - Henk Jan Meijer
  00:46:53 - 00:49:31 - Michiel van Willigen
  00:49:31 - 00:49:35 - Henk Jan Meijer
  00:49:35 - 00:49:42 - Thom van Campen
  00:49:42 - 00:50:09 - Aly van der Vegte - Poot
  00:50:09 - 00:50:11 - Henk Jan Meijer
  00:50:20 - 00:50:44 - Michiel van Willigen
  00:50:44 - 00:50:47 - Henk Jan Meijer
  00:50:48 - 00:51:09 - Michiel van Harten
  00:51:09 - 00:51:11 - Henk Jan Meijer
  00:51:14 - 00:52:02 - Michiel van Willigen
  00:52:02 - 00:52:11 - Henk Jan Meijer
  00:52:13 - 00:52:47 - Claudia van Bruggen
  00:52:47 - 00:52:48 - Henk Jan Meijer
  00:52:55 - 00:53:28 - Michiel van Willigen
  00:53:29 - 00:53:53 - Henk Jan Meijer
  00:54:01 - 00:54:39 - Arter ter Veen
 5. 5

  00:54:37 - 00:54:39 - Arter ter Veen
  00:54:39 - 00:54:42 - Arter ter Veen
  00:54:43 - 00:55:09 - Henk Jan Meijer
  00:55:10 - 00:55:48 - Henk Schippers
  00:55:48 - 00:55:54 - Henk Jan Meijer
  00:55:55 - 00:56:18 - Claudia van Bruggen
  00:56:18 - 00:56:22 - Henk Jan Meijer
  00:56:22 - 00:56:23 - Harold van Vilsteren
  00:56:23 - 00:56:26 - Henk Jan Meijer
  00:56:26 - 00:57:14 - Harold van Vilsteren
  00:57:14 - 00:57:20 - Henk Jan Meijer
  00:57:20 - 00:57:58 - Aly van der Vegte - Poot
  00:57:59 - 00:58:04 - Henk Jan Meijer
  00:58:04 - 00:59:01 - Thom van Campen
  00:59:01 - 00:59:25 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.5

 8. 5.B1

 9. 5.B2

 10. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 11. 5.C.1

 12. 5.C.3

 13. 5.C.5

 14. 6

  00:59:10 - 00:59:25 - Henk Jan Meijer
 15. 7

  Deze beslisnota is behandeld in een informatieronde op 29 januari 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. Op 18 januari 2018 heeft de raad een raadsvoorstel van het college van B&W ontvangen over de opheffing van de basisscholen Het Veldboeket en De Ridderspoor. Op 23 januari 2018 heeft de raad op verzoek van de fractie van de SP besloten dit onderwerp op korte termijn te agenderen voor een informatieronde. De raad heeft van OOZ en de medezeggenschapsraden van beide scholen een toelichting gekregen op de (totstandkoming van het besluit tot) sluiting van de scholen en de gevolgen hiervan voor de scholen, leraren, leerlingen en ouders. Voor technische en feitelijke informatie: Daphne de Vries (3373) D.de.Vries@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Opheffing scholen Ridderspoor en Veldboeket (AM7-1)

  Moties

  Onderwerp
  Hotline gemeente en OOZ (M7-3)
  Hotline OOZ en gemeente (M7-4)
  Onderzoek naar functioneren OOZ (M7-2)
  00:59:12 - 00:59:25 - Henk Jan Meijer
  00:59:25 - 01:00:45 - Koen van Baal
  01:00:45 - 01:00:48 - Henk Jan Meijer
  01:00:53 - 01:04:56 - Jan Brink
  01:04:56 - 01:05:04 - Henk Jan Meijer
  01:05:05 - 01:05:29 - Job Looijenga
  01:05:29 - 01:05:30 - Henk Jan Meijer
  01:05:31 - 01:06:19 - Sanneke Snuverink
  01:06:19 - 01:06:20 - Henk Jan Meijer
  01:06:21 - 01:06:38 - Sonja Paauw
  01:06:38 - 01:06:40 - Henk Jan Meijer
  01:06:41 - 01:07:28 - Aly van der Vegte - Poot
  01:07:28 - 01:07:30 - Henk Jan Meijer
  01:07:31 - 01:08:56 - Patrick Rijke
  01:08:56 - 01:08:57 - Henk Jan Meijer
  01:08:58 - 01:09:23 - William Dogger
  01:09:23 - 01:09:24 - Henk Jan Meijer
  01:09:25 - 01:09:50 - Leo Elfers
  01:09:50 - 01:10:30 - Henk Jan Meijer
  01:10:31 - 01:11:33 - Koen van Baal
  01:11:34 - 01:11:39 - Henk Jan Meijer
  01:11:39 - 01:12:26 - Aly van der Vegte - Poot
  01:12:26 - 01:12:28 - Henk Jan Meijer
  01:12:28 - 01:13:34 - Sanneke Snuverink
  01:13:34 - 01:13:37 - Henk Jan Meijer
  01:13:37 - 01:13:50 - William Dogger
  01:13:50 - 01:13:51 - Henk Jan Meijer
  01:13:52 - 01:14:03 - Job Looijenga
  01:14:04 - 01:14:23 - Henk Jan Meijer
 16. 8

  De agendacommissie heeft besloten deze beslisnota rechtstreeks te agenderen voor de besluitvormingsronde A. De raad heeft de mogelijkheid tot een uitgebreidere stemverklaring.
  De stichting cultuurwerkplaats R10 beheerde het pand aan de Rieteweg waarin startende ondernemers in de artistieke en creatieve industrie huisvesting en begeleiding in het ondernemerschap werd geboden. In 2017 heeft de stichting haar activiteiten beëindigd.
  Het was de bedoeling om het pand aan de Rieteweg 10 te sluiten. Er is gebleken dat de nood aan betaalbare bedrijfsruimte onder met name de muziekindustrie erg hoog is, zodanig dat sprake is van voorgenomen verplaatsing van activiteiten elders buiten onze stadsgrenzen. Het openhouden van het pand biedt kansen om te voorkomen dat muziekondernemers uit de stad vertrekken, onder gelijktijdige versterking van de muziekindustrie door concentratie en het bereiken van synergie.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het pand Rieteweg 10 open te houden tot 1 januari 2024 en beschikbaar te stellen voor verhuur aan startende ondernemingen en startups en creatieve industrie van Zwolle. Daarnaast voorrang te geven aan geïnteresseerde muziekmakers uit de doelgroep startende ondernemingen en startups uit de artistieke en creatieve industrie van Zwolle. Het pand Rieteweg 10 deels te upgraden en deels te slopen. Het jaarlijks exploitatietekort van ongeveer €50.000,-- per jaar te dekken uit de vrijval van de structurele subsidie voor de stichting R10.
  Voor technische en feitelijke vragen: Wim Heersink (2419) w.heersink@zwolle.nl

  01:14:16 - 01:14:23 - Henk Jan Meijer
  01:14:24 - 01:15:23 - Michiel van Harten
  01:15:23 - 01:15:25 - Henk Jan Meijer
  01:15:26 - 01:16:11 - Reinier Mulder
  01:16:11 - 01:16:12 - Henk Jan Meijer
  01:16:14 - 01:16:20 - Patty Wolthof
  01:16:20 - 01:16:22 - Henk Jan Meijer
  01:16:22 - 01:17:54 - Patty Wolthof
  01:17:57 - 01:17:59 - Henk Jan Meijer
  01:17:59 - 01:18:30 - Sonja Paauw
  01:18:31 - 01:18:33 - Henk Jan Meijer
  01:18:33 - 01:18:40 - Silvia Bruggenkamp
  01:18:40 - 01:18:41 - Henk Jan Meijer
  01:18:41 - 01:18:50 - Leo Elfers
  01:18:52 - 01:19:14 - Henk Jan Meijer
 17. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 13 maart 2017 heeft de raad ingestemd met deelname aan het programma Shelter City 2017 naar aanleiding van de in november 2015 unaniem aangenomen motie “Zwolle komt op voor mensen die zich inzetten voor mensenrechten”. Shelter City is een landelijk netwerk van Justice and Peace Nederland in samenwerking met Nederlandse steden en met het ministerie van Buitenlandse Zaken om mensenrechtenverdedigers te beschermen. In 2017 is gestart met de pilot waarin tijdelijk opvang is geboden aan een mensenrechtenverdediger uit Somalië.
  Hoewel deze Somalische mensenrechtenverdediger door de zware selectie van Shelter City door Justice and Peace Nederland is gekomen, bleek tijdens zijn verblijf in Zwolle dat hij onvoldoende interesse in het programma liet zien. De mogelijkheden van Shelter City Zwolle zijn daarmee helaas niet volledig benut.
  Het college stelt voor de pilot opnieuw uit te voeren met een tweede mensenrechterverdediger en de evaluatie te baseren op de ervaringen met de tijdelijke opvang van beide mensenrechtenverdedigers voor een periode van 3 maanden in 2018.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het opnieuw uitvoeren van de pilot Shelter City Zwolle en de kosten hiervoor van maximaal €18.000,- te dekken uit de reserve incidentele besteding.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marijke de Boer- Boekhorst (2073) mtc.de.boer-boekhorst@zwolle.nl

  01:19:10 - 01:19:14 - Henk Jan Meijer
  01:19:14 - 01:19:33 - Sonja Paauw
  01:19:36 - 01:20:00 - Henk Jan Meijer
 18. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Met de bouw van nog twee appartementengebouwen (“blok 1”en locatie Lankhorst) wordt deelplan Feniks binnen de Kamperpoort afgebouwd. SWZ realiseert op de locatie “blok 1” 57 sociale huurwoningen met een ondergrondse parkeergarage met 37 parkeerplaatsen. Oorspronkelijk was het voornemen om op de locatie “blok 1” 33 koopappartementen met daaronder een commerciële plint te bouwen. Als gevolg van de economische crisis zijn de plannen gewijzigd en zullen nu op de locatie “blok 1” huurappartementen en op de locatie “Lankhorst” beleggersappartementen worden gebouwd. Met de subsidieverlening wordt de realisatie van “blok 1” verzekerd en kan in combinatie met de realisatie van het appartementengebouw op de locatie Lankhorst het deelplan Feniks worden afgerond. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beschikbaarstelling van een subsidie van €310.000,- aan SWZ ten behoeve van de ontwikkeling van locatie Blok 1 (sociale huurwoningen) en wel meer specifiek de parkeerkelder onder het appartementengebouw, onderdeel van deelplan Feniks binnen de Kamperpoort.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ron Eggink (2007) r.eggink@zwolle.nl

  01:19:46 - 01:20:00 - Henk Jan Meijer
  01:20:01 - 01:20:08 - Patty Wolthof
  01:20:09 - 01:20:13 - Henk Jan Meijer
  01:20:14 - 01:20:42 - Brammert Geerling
  01:20:42 - 01:20:44 - Henk Jan Meijer
  01:20:45 - 01:21:01 - Reinier Mulder
  01:21:01 - 01:21:03 - Henk Jan Meijer
  01:21:03 - 01:21:06 - Leo Elfers
  01:21:06 - 01:21:11 - Henk Jan Meijer
  01:21:13 - 01:21:25 - Gerrit van der Kooij
  01:21:26 - 01:21:49 - Henk Jan Meijer
 19. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) bestuurt openbare scholen voor primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle, Hattem, Ommen en Dalfsen.
  Binnen de governance afspraken die zijn gemaakt tussen de stichting en de gemeenten in het werkgebied, moeten de gemeenteraden instemmen met statutenwijzigingen. Naast wet- en regelgeving zijn de statuten tegen het licht van de Code Goed Bestuur VO gehouden. Dit heeft geleid tot actualisatie van de statuten. Conform de statuten kunnen deze slechts gewijzigd worden na instemming van de gemeenteraden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
  Voor technische en feitelijke vragen: Daphne de Vries (3373) d.de.vries@zwolle.nl

  01:21:34 - 01:21:49 - Henk Jan Meijer
 20. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In september 2017 hebben de Vrienden van Hanzeland, zijnde de vertegenwoordigers van eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, Windesheim, NS, gemeente Zwolle én bewoners, het inspiratiedocument “Visie op Hanzeland” opgesteld. De vertegenwoordigers hebben in het inspiratiedocument hun visie voor de ontwikkeling van Hanzeland vastgelegd om zo richting te geven aan hun verdere samenwerking. Op basis van deze visie willen drie actieve vertegenwoordigers van de Vrienden van Hanzeland, Citydeveloper-S, Deltawonen en BPD het initiatief “Nomad City” ontwikkelen voor de braakliggende percelen in het deelgebied de Kop van Hanzeland. De initiatiefnemers willen de Kop van Hanzeland de komende jaren geleidelijk ontwikkelen tot een centrum stedelijk gebied met woningen, werkruimtes en commerciële ruimtes. Het komende half jaar verkennen partijen de invulling van de locatie, de voorwaarden van de verkoop van de percelen aan de initiatiefnemers en om de afspraken over een verdere samenwerking nader vorm te geven. Deze voorwaarden en afspraken worden vastgelegd in een koop- en samenwerkingsovereenkomst. Voor deze fase wordt via dit voorstel een voorbereidingskrediet aangevraagd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €155.450,- ten behoeve van de ontwikkeling van Nomad City welk krediet wordt aangewend voor het voorbereiden van de grondverkoop aan initiatiefnemers. Dit voorbereidingskrediet voor te financieren uit de Reserve Incidentele Bestedingen en t.z.t. te dekken uit de toekomstige grondverloop.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anne-Marie Mosterman (3378) a.mosterman@zwolle.nl

  01:21:44 - 01:21:49 - Henk Jan Meijer
  01:21:49 - 01:22:04 - Martijn van der Veen
  01:22:06 - 01:22:09 - Henk Jan Meijer
  01:22:10 - 01:22:35 - Mark Oldengarm
  01:22:35 - 01:22:49 - Henk Jan Meijer
 21. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Hessenpoort is een regionaal bedrijventerrein voor o.a. grootschalige bedrijvigheid. Mede door de uitstekende ligging en de goede bereikbaarheid is Hessenpoort een aantrekkelijke locatie voor bedrijven om zich te vestigen.
  Naast het feit dat de planvorming voor de aanleg van een nieuwe knoop A28/N340 door de provincie is afgerond wordt hiermee de bereikbaarheid van dit deel van de stad verder vergroot. De snellere uitgifte van gronden en de ambitie om ook op termijn een goed bereikbare werklocatie te blijven is een aanvullend investeringsprogramma Bereikbaar Hessenpoort opgesteld. Het programma Bereikbaar Hessenpoort 2018-2024 bestaat uit een mix van (infrastructurele) maatregelen. Zo wordt de bereikbaarheid op en naar Hessenpoort voor auto- vracht en fietsverkeer verder verbeterd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het investeringsprogramma Bereikbaar Hessenpoort en de kosten die hiermee samenhangen te dekken in de grondexploitatie Hessenpoort.
  Voor technische en feitelijke vragen: Michiel Scheper ( 2193) m.scheper@zwolle.nl of Hans Kollenstaart (2864) h.kollenstaart@zwolle.nl

  01:22:43 - 01:22:49 - Henk Jan Meijer
  01:22:50 - 01:23:27 - Maarten Hulstijn
  01:23:27 - 01:23:44 - Henk Jan Meijer
 22. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het kader van de Woningwet en de Monumentenwet faciliteert Het Oversticht voor de gemeente Zwolle de welstandsadviseringen en de monumentenadvisering in een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie IJsselland, waarin wordt samengewerkt met de gemeente Kampen. In Kampen vindt vergelijkbare besluitvorming plaats.
  De leden van de welstandscommissie worden op grond van de Woningwet door de gemeenteraad voor 3 jaar benoemd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de in de brief van Het Oversticht d.d. 25 oktober 2017 genoemde leden van de welstandscommissie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 te (her)benoemen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl

  01:23:42 - 01:23:44 - Henk Jan Meijer
  01:23:44 - 01:24:04 - Brammert Geerling
  01:24:06 - 01:24:23 - Henk Jan Meijer
 23. 15

  Moties

  Onderwerp
  Artikel 1 Grondwet Antidiscriminatie-artikel zichtbaar in het stadskantoor (M15-2)
  Beeldkwaliteit Zwolse grachten (M15-1)
  01:24:13 - 01:24:23 - Henk Jan Meijer
  01:24:23 - 01:24:47 - Sonja Paauw
  01:24:48 - 01:24:49 - Henk Jan Meijer
  01:24:55 - 01:26:48 - Ed Anker
  01:26:48 - 01:27:11 - Henk Jan Meijer
  01:27:11 - 01:27:23 - Sonja Paauw
  01:27:24 - 01:27:28 - Henk Jan Meijer
  01:27:29 - 01:28:08 - Hans Wijnen
  01:28:09 - 01:28:14 - Henk Jan Meijer
  01:28:15 - 01:28:35 - Orhan Cetin
  01:28:35 - 01:29:01 - Henk Jan Meijer
  01:29:02 - 01:30:09 - Patrick Rijke
  01:30:10 - 01:31:20 - Henk Jan Meijer
 24. 16

  01:31:20 - 01:31:20 - Henk Jan Meijer