Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 1 oktober 2018

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Henk Jan Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:21 - 00:00:39 - Patrick Pelman
  00:00:39 - 00:00:43 - Henk Jan Meijer
  00:00:43 - 00:01:27 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:01:07 - 00:01:27 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  00:01:09 - 00:01:27 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Ombudsfunctie sociaal domein
  Stoppen met bezorgen reisdocumenten
  Verbod stints op openbare wegen
  Versneld tussentijds advies aangaande RTV Zwolle FM
  WMO vervoer

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Duidelijkheid over de ombudsfunctie Sociaal Domein
  00:01:16 - 00:01:27 - Henk Jan Meijer
  00:01:27 - 00:03:26 - Youcef Ben Ali
  00:03:26 - 00:03:29 - Henk Jan Meijer
  00:03:30 - 00:06:01 - Monique Schuttenbeld
  00:06:01 - 00:06:04 - Henk Jan Meijer
  00:06:04 - 00:06:14 - Youcef Ben Ali
  00:06:18 - 00:06:28 - Monique Schuttenbeld
  00:06:28 - 00:06:33 - Henk Jan Meijer
  00:06:33 - 00:07:05 - Brammert Geerling
  00:07:05 - 00:07:06 - Henk Jan Meijer
  00:07:11 - 00:07:29 - Monique Schuttenbeld
  00:07:30 - 00:07:31 - Henk Jan Meijer
  00:07:31 - 00:07:46 - Sonja Paauw
  00:07:46 - 00:07:47 - Henk Jan Meijer
  00:07:50 - 00:07:54 - Monique Schuttenbeld
  00:07:54 - 00:07:55 - Henk Jan Meijer
  00:07:55 - 00:08:22 - Hans Wijnen
  00:08:22 - 00:08:23 - Henk Jan Meijer
  00:08:24 - 00:08:35 - Monique Schuttenbeld
  00:08:35 - 00:08:37 - Henk Jan Meijer
  00:08:38 - 00:08:50 - Gerdien Rots
  00:08:53 - 00:08:56 - Monique Schuttenbeld
  00:08:57 - 00:09:09 - Henk Jan Meijer
  00:09:09 - 00:11:22 - Silvia Bruggenkamp
  00:11:22 - 00:11:24 - Henk Jan Meijer
  00:11:27 - 00:14:50 - Klaas Sloots
  00:14:50 - 00:14:53 - Henk Jan Meijer
  00:14:53 - 00:15:04 - Silvia Bruggenkamp
  00:15:05 - 00:15:07 - Henk Jan Meijer
  00:15:08 - 00:15:19 - Klaas Sloots
  00:15:19 - 00:15:29 - Henk Jan Meijer
  00:15:29 - 00:17:41 - Thom van Campen
  00:17:41 - 00:20:08 - Henk Jan Meijer
  00:20:08 - 00:20:43 - Thom van Campen
  00:20:43 - 00:21:05 - Henk Jan Meijer
  00:21:06 - 00:23:11 - Remko de Paus
  00:23:12 - 00:23:13 - Henk Jan Meijer
  00:23:16 - 00:25:14 - Klaas Sloots
  00:25:14 - 00:25:16 - Henk Jan Meijer
  00:25:17 - 00:25:52 - Remko de Paus
  00:25:53 - 00:25:54 - Henk Jan Meijer
  00:26:09 - 00:26:27 - Henk Jan Meijer
  00:26:28 - 00:27:48 - Thom van Campen
  00:27:49 - 00:27:51 - Henk Jan Meijer
  00:27:53 - 00:30:12 - William Dogger
  00:30:13 - 00:30:14 - Henk Jan Meijer
  00:30:14 - 00:30:43 - Thom van Campen
  00:30:43 - 00:30:47 - Henk Jan Meijer
  00:30:50 - 00:31:16 - William Dogger
  00:31:16 - 00:31:19 - Henk Jan Meijer
  00:31:19 - 00:31:51 - Leo Elfers
  00:31:52 - 00:31:53 - Henk Jan Meijer
  00:31:56 - 00:32:17 - William Dogger
  00:32:18 - 00:32:49 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:32:27 - 00:32:49 - Henk Jan Meijer
  00:33:04 - 00:40:59 - Erwin van de Worp
  00:40:59 - 00:41:09 - Henk Jan Meijer
  00:41:09 - 00:42:02 - Wietse de Boer
  00:42:04 - 00:42:20 - Erwin van de Worp
  00:42:21 - 00:42:48 - Wietse de Boer
  00:42:50 - 00:42:51 - Erwin van de Worp
  00:43:26 - 00:43:48 - Henk Jan Meijer
  00:43:48 - 00:44:09 - Leo Elfers
  00:44:11 - 00:44:44 - Erwin van de Worp
  00:44:45 - 00:45:09 - Henk Jan Meijer
  00:45:12 - 00:45:26 - Henk Jan Meijer
  00:45:26 - 00:45:56 - Jan Brink
  00:45:56 - 00:46:07 - Henk Jan Meijer
  00:46:07 - 00:46:43 - Jan Brink
  00:46:44 - 00:46:48 - Henk Jan Meijer
  00:46:48 - 00:47:18 - Jacob Raap
  00:47:20 - 00:47:21 - Henk Jan Meijer
  00:47:21 - 00:47:35 - Leo Elfers
  00:47:35 - 00:47:36 - Henk Jan Meijer
  00:47:36 - 00:48:12 - Johran Willegers
  00:48:12 - 00:48:14 - Henk Jan Meijer
  00:48:14 - 00:48:32 - Brammert Geerling
  00:48:32 - 00:48:34 - Henk Jan Meijer
  00:48:34 - 00:48:58 - Remko de Paus
  00:48:58 - 00:49:00 - Henk Jan Meijer
  00:49:01 - 00:49:17 - Silvia Bruggenkamp
  00:49:17 - 00:49:41 - Henk Jan Meijer
  00:49:41 - 00:50:36 - Youcef Ben Ali
  00:50:36 - 00:50:40 - Henk Jan Meijer
  00:50:40 - 00:51:26 - Hans Wijnen
  00:51:26 - 00:51:28 - Henk Jan Meijer
  00:51:28 - 00:51:51 - Reinier Mulder
  00:51:52 - 00:51:53 - Henk Jan Meijer
  00:51:54 - 00:52:14 - Patrick Pelman
  00:52:14 - 00:52:16 - Henk Jan Meijer
  00:52:16 - 00:52:20 - Brammert Geerling
  00:52:21 - 00:52:22 - Henk Jan Meijer
  00:52:22 - 00:52:37 - Silvia Bruggenkamp
  00:52:37 - 00:53:01 - Henk Jan Meijer
  00:53:03 - 00:53:30 - Henk Jan Meijer
  00:53:31 - 00:54:34 - Hans Wijnen
  00:54:34 - 00:54:48 - Henk Jan Meijer
  00:54:50 - 00:54:54 - Gerdien Rots
  00:54:54 - 00:54:58 - Henk Jan Meijer
  00:56:10 - 00:56:43 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.2

 8. 5.A.3

 9. 5.A.4

 10. 5.A.5

 11. 5.A.6

 12. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 13. 5.C.1

 14. 5.C.4

 15. 6

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 17 september 2018, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 28 mei jongstleden heeft de raad ingestemd met het procedurevoorstel ten aanzien van de realisatie van zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar. De raad besloot om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. De tervisielegging heeft 7 zienswijzen en één reactie in het kader van het vooroverleg opgeleverd en daarom wordt de raad nu opnieuw geconsulteerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen, waarin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de ontwerpvergunning te wijzigen. Vervolgens wordt de raad voorgesteld definitief de verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de vergunning verleend kan worden.
  Naast De Weekhorst zijn er op dit moment nog twee initiatieven voor zonneparken op Zwols grondgebied, zijnde twee drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Voor beide initiatieven wordt nu eenzelfde besluit van de raad gevraagd als op 28 mei jongstleden voor De Weekhorst, namelijk om geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Voor technische en feitelijke informatie: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Gebruik "right to bid" om eerst bewoners te betrekken bij opwek duurzame energie (M6-1)
  Vergroting ecologische waarde zonnepark De Weekhorst (M6-2)
  00:56:26 - 00:56:43 - Henk Jan Meijer
  00:56:43 - 00:57:50 - David Hof
  00:57:50 - 00:57:52 - Henk Jan Meijer
  00:57:52 - 00:58:40 - David Hof
  00:58:41 - 00:58:46 - Henk Jan Meijer
  00:58:54 - 01:00:22 - Ed Anker
  01:00:23 - 01:00:26 - Henk Jan Meijer
  01:00:36 - 01:02:55 - Monique Schuttenbeld
  01:02:55 - 01:03:01 - Henk Jan Meijer
  01:03:01 - 01:03:28 - Brammert Geerling
  01:03:32 - 01:04:03 - Mart Oude Egbrink
  01:04:04 - 01:04:07 - Henk Jan Meijer
  01:04:08 - 01:05:32 - Sylvana Rikkert
  01:05:32 - 01:06:06 - Henk Jan Meijer
  01:06:07 - 01:06:49 - Hans Wijnen
  01:06:50 - 01:06:55 - Henk Jan Meijer
  01:06:55 - 01:07:06 - Arjan Spaans
  01:07:06 - 01:07:07 - Henk Jan Meijer
  01:07:07 - 01:08:12 - Arjan Spaans
  01:08:12 - 01:08:14 - Henk Jan Meijer
  01:08:15 - 01:09:41 - Ruben van de Belt
  01:09:41 - 01:09:58 - Henk Jan Meijer
  01:09:59 - 01:11:04 - Mart Oude Egbrink
  01:11:04 - 01:11:26 - Henk Jan Meijer
  01:11:26 - 01:11:45 - Brammert Geerling
  01:11:45 - 01:11:48 - Henk Jan Meijer
  01:11:48 - 01:12:21 - Sylvana Rikkert
  01:12:21 - 01:12:58 - Henk Jan Meijer
 16. 7

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 17 september 2018, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 28 mei jongstleden heeft de raad ingestemd met het procedurevoorstel ten aanzien van de realisatie van zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar. De raad besloot om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. De tervisielegging heeft 7 zienswijzen en één reactie in het kader van het vooroverleg opgeleverd en daarom wordt de raad nu opnieuw geconsulteerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen, waarin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de ontwerpvergunning te wijzigen. Vervolgens wordt de raad voorgesteld definitief de verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de vergunning verleend kan worden. Naast De Weekhorst zijn er op dit moment nog twee initiatieven voor zonneparken op Zwols grondgebied, zijnde twee drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Voor beide initiatieven wordt nu eenzelfde besluit van de raad gevraagd als op 28 mei jongstleden voor De Weekhorst, namelijk om geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.
  Voor technische en feitelijke informatie: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

 17. 8

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 17 september 2018, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 28 mei jongstleden heeft de raad ingestemd met het procedurevoorstel ten aanzien van de realisatie van zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar. De raad besloot om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. De tervisielegging heeft 7 zienswijzen en één reactie in het kader van het vooroverleg opgeleverd en daarom wordt de raad nu opnieuw geconsulteerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen, waarin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de ontwerpvergunning te wijzigen. Vervolgens wordt de raad voorgesteld definitief de verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de vergunning verleend kan worden. Naast De Weekhorst zijn er op dit moment nog twee initiatieven voor zonneparken op Zwols grondgebied, zijnde twee drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Voor beide initiatieven wordt nu eenzelfde besluit van de raad gevraagd als op 28 mei jongstleden voor De Weekhorst, namelijk om geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.
  Voor technische en feitelijke informatie: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

  01:12:44 - 01:12:58 - Henk Jan Meijer
 18. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 3 april 2017 is het bestemmingsplan Kamperpoort, Kop Hoogstraat door de raad vastgesteld. Het voorliggende bestemmingsplan betreft een partiële herziening. De realisatie van het nieuwe bouwblok op de Kop Hoogstraat met woningen, commerciële ruimten op de begane grond en ondergronds parkeren lopen tot op heden succesvol. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de maximale bouwhoogte voor een gedeelte van het bouwblok aan de Hoogstraat verhoogd. Voor het deel van het bouwblok waar nu een maximale hoogte van 32 meter is toegestaan (hoek Nachtegaalstraat-Pannekoekendijk), wordt de bouwhoogte verhoogd naar 35,5 meter. Hierdoor wordt een extra bouwlaag mogelijk gemaakt ten behoeve van 2 appartementen. In de periode van terinzagelegging zijn er geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp hogere grenswaarden binnengekomen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Kamperpoort, Kop Hoogstraat, 1e partiele herziening ongewijzigd vast te stellen met de bijbehorende regels met bijlagen.
  Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Ron Eggink (2007) r.eggink@zwolle.nl

  01:12:49 - 01:12:58 - Henk Jan Meijer
  01:12:58 - 01:13:05 - Eefke Meijerink
 19. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De gemeente Zwolle is eigenaar van een vastgoedportefeuille bestaande uit circa 375 gebouwde objecten inclusief sport accommodaties en schoolgebouwen. Deze nota behelst de portefeuille verhuurde gebouwen groot 170 objecten. De accountant (PWC) heeft verzocht om een lijst die aangeeft welke vastgoedobjecten en terreinen van de gemeente een maatschappelijke cq. bedrijfseconomische functie hebben.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het overzicht, bevattende de indeling van de gemeentelijke gebouwen naar maatschappelijke functie cq. bedrijfseconomische functie, vast te stellen. Daarnaast toekomstige wijzigingen in het overzicht via de balanstoelichting in de jaarrekening vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl

  01:13:05 - 01:13:05 - Eefke Meijerink
  01:13:05 - 01:13:15 - Henk Jan Meijer
 20. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het verleden had de gemeente een financieel belang bij Zorgspectrum Het Zand. Dit belang is niet meer aanwezig. Reden voor de Raad van Bestuur van het Zand om te vragen aan de gemeenteraad om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit om bij statutenwijziging van een bepaald artikel geen goedkeuring van de gemeenteraad meer te hoeven vragen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van zorgcentrum Het Zand om bij de statutenwijziging de eerste volzin van artikel 13, lid 5 van de statuten te laten vervallen. Daarnaast deze goedkeuring middels een door de voorzitter en de griffier van de raad ondertekende verklaring te verlenen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Erna van Dijk (2110) gr.van.dijk@zwolle.nl

  01:13:09 - 01:13:15 - Henk Jan Meijer
  01:13:15 - 01:13:27 - Brammert Geerling
  01:13:28 - 01:13:43 - Henk Jan Meijer
 21. 12

  Moties

  Onderwerp
  Stopzetten experiment bijstand stap terug (M12-1)
  01:13:35 - 01:13:43 - Henk Jan Meijer
  01:13:44 - 01:15:16 - Eefke Meijerink
  01:15:17 - 01:15:18 - Henk Jan Meijer
  01:15:21 - 01:16:41 - René de Heer
  01:16:41 - 01:16:47 - Henk Jan Meijer
  01:16:47 - 01:17:13 - Leo Elfers
  01:17:14 - 01:17:16 - Henk Jan Meijer
  01:17:16 - 01:18:26 - Sylvana Rikkert
  01:18:27 - 01:18:29 - Henk Jan Meijer
  01:18:30 - 01:18:31 - Annemee van de Klundert
  01:18:31 - 01:18:47 - Annemee van de Klundert
  01:18:47 - 01:18:51 - Henk Jan Meijer
  01:18:51 - 01:19:24 - Wietse de Boer
  01:19:25 - 01:20:00 - Henk Jan Meijer
 22. 13

  01:19:37 - 01:20:00 - Henk Jan Meijer