Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 12 maart 2018

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Henk Jan Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:11 - 00:03:48 - Henk Jan Meijer
  00:04:32 - 00:06:27 - Kees Jan Groen
  00:06:27 - 00:07:05 - Henk Jan Meijer
  00:07:05 - 00:08:14 - Thom van Campen
  00:08:15 - 00:09:22 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:08:30 - 00:09:22 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage Toelichting financiële haalbaarheid Breezicht, december 2017 van de beslisnota “Ontwikkeling Breezicht Stadshagen”
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage van de informatienota over verkoop bloot eigendom ondergrond Broerenkerk en ondergrond aanbouw aan Broerenkerk.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage van de informatienota over toezegging WRZV-hallen nav debatronde 19 februari 2018.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
  00:08:35 - 00:09:22 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:09:10 - 00:09:22 - Henk Jan Meijer
  00:09:32 - 00:12:32 - Edwin Koster
  00:12:32 - 00:12:51 - Henk Jan Meijer
  00:12:52 - 00:13:27 - Remko de Paus
  00:13:28 - 00:13:31 - Henk Jan Meijer
  00:13:31 - 00:13:55 - Hans Wijnen
  00:13:56 - 00:13:58 - Henk Jan Meijer
  00:13:58 - 00:14:07 - Reinier Mulder
  00:14:08 - 00:14:22 - Henk Jan Meijer
  00:14:24 - 00:15:04 - Remko de Paus
  00:15:05 - 00:15:26 - Henk Jan Meijer
  00:15:26 - 00:16:25 - Johran Willegers
  00:16:25 - 00:16:29 - Henk Jan Meijer
  00:16:31 - 00:17:08 - Henk Schippers
  00:17:09 - 00:17:19 - Henk Jan Meijer
  00:17:19 - 00:17:52 - Johran Willegers
  00:17:52 - 00:18:15 - Henk Jan Meijer
  00:18:15 - 00:18:58 - Wietse de Boer
  00:18:59 - 00:19:04 - Henk Jan Meijer
  00:19:05 - 00:19:12 - Johran Willegers
  00:19:12 - 00:19:13 - Henk Jan Meijer
  00:19:14 - 00:19:26 - Sanneke Snuverink
  00:19:26 - 00:19:28 - Henk Jan Meijer
  00:19:28 - 00:19:38 - Wietse de Boer
  00:19:38 - 00:19:56 - Henk Jan Meijer
  00:19:57 - 00:19:59 - Henk Jan Meijer
  00:20:00 - 00:20:07 - Mark Oldengarm
  00:20:07 - 00:20:14 - Henk Jan Meijer
  00:20:16 - 00:20:21 - Sonja Paauw
  00:20:21 - 00:20:22 - Henk Jan Meijer
  00:20:22 - 00:20:24 - Sonja Paauw
  00:20:24 - 00:20:31 - Hans Wijnen
  00:20:32 - 00:20:37 - Henk Jan Meijer
  00:20:38 - 00:21:32 - Sonja Paauw
  00:21:32 - 00:21:36 - Henk Jan Meijer
  00:21:36 - 00:22:08 - Hans Wijnen
  00:22:08 - 00:22:22 - Henk Jan Meijer
  00:22:23 - 00:22:50 - Mark Oldengarm
  00:22:50 - 00:22:54 - Henk Jan Meijer
  00:23:35 - 00:24:05 - Henk Jan Meijer
 5. 4.A

  Moties

  Onderwerp
  Nooterhof (M4-1)
 6. 4.A.1

 7. 4.A.2

 8. 4.A.4

 9. 4.A.5

 10. 4.A.7

 11. 4.A.9

 12. 4.A.11

 13. 4.A.12

 14. 4.A.13

 15. 4.A.15

 16. 4.A.16

 17. 4.B2

 18. 4.B3
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 19. 4.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 20. 4.C.2

 21. 4.C.3

 22. 5
  A-onderwerpen
 23. 6

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 19 februari 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In oktober 2017 werd raad geïnformeerd over de toegezegde zelfevaluatie van de lokale omroep RTVZOo. Het college gaf aan dat de zelfevaluatie niet voldeed aan de verwachtingen en behoefte en opdracht van de raad. In afstemming met de omroep is vervolgens een externe evaluatie uitgevoerd op basis van het beleidsplan dat ten tijde van de licentieaanvraag 2015-2020 werd ingediend. Uit deze evaluatie blijkt dat de omroep niet voldoet aan het beleidsplan. De ambities en plannen zijn onvoldoende gerealiseerd. Sinds de zomer van 2017 heeft de omroep een nieuw bestuur dat de omroep wil doorontwikkelen tot een professionele organisatie, onder een nieuwe naam: RTV Zwolle FM. In de externe evaluatie wordt echter geconcludeerd dat het enige tijd zal duren voordat deze ambities behaald kunnen worden. Verder heeft de omroep op dit moment (nog) geen programmabepalend orgaan (PBO), waarmee niet wordt voldaan aan één van de eisen van de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media wordt dan ook gevraagd de lokale omroep te toetsen. Op basis van de uitkomst wordt met de omroep gesproken over het vervolg. Mocht het de omroep niet lukken om aan de eisen te (gaan) voldoen, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de uitzendlicentie en vervolgens de gemeentelijke bijdrage.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de externe evaluatie van RTVZOo en het commissariaat van de media te verzoeken te onderzoeken of en in hoeverre de omroep voldoet aan de eisen in de Mediawet.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Tuinman (2460) AB.Tuinman@zwolle.nl

  00:23:59 - 00:24:05 - Henk Jan Meijer
  00:24:06 - 00:24:38 - Johran Willegers
  00:24:39 - 00:25:06 - Henk Jan Meijer
 24. 7

  Amendementen

  Onderwerp
  Nieuwe WRZV: verstandig beleid op beeldkwaliteit (AM7-1)

  Moties

  Onderwerp
  Actualisatie masterplan sportaccommodaties (M7-2)
  Betere overgangsregeling bestaande huurders WRZV (M7-4)
  Herhuisvesting Zwolsche Kegelbond (M7-5)
  WRZV-hallen duurzaam aanbesteden (M7-3)
  00:25:04 - 00:25:06 - Henk Jan Meijer
  00:25:06 - 00:26:03 - Maarten Hulstijn
  00:26:04 - 00:26:12 - Henk Jan Meijer
  00:26:12 - 00:26:48 - Oswald van Dam
  00:26:48 - 00:26:53 - Henk Jan Meijer
  00:26:53 - 00:27:32 - Michiel van Harten
  00:27:32 - 00:27:42 - Henk Jan Meijer
  00:27:42 - 00:28:27 - Martijn van der Veen
  00:28:27 - 00:28:31 - Henk Jan Meijer
  00:28:43 - 00:33:27 - René de Heer
  00:33:28 - 00:33:40 - Henk Jan Meijer
  00:33:41 - 00:34:46 - Jolien Elshof - Rook
  00:34:47 - 00:34:51 - Henk Jan Meijer
  00:34:54 - 00:35:47 - William Dogger
  00:35:47 - 00:35:49 - Henk Jan Meijer
  00:35:51 - 00:37:53 - Frankwin Mussche
  00:37:54 - 00:37:56 - Henk Jan Meijer
  00:37:56 - 00:38:52 - Oswald van Dam
  00:38:52 - 00:38:53 - Henk Jan Meijer
  00:38:54 - 00:41:15 - Gerrit van der Kooij
  00:41:15 - 00:42:16 - Henk Jan Meijer
  00:42:16 - 00:43:08 - Maarten Hulstijn
  00:43:08 - 00:43:11 - Henk Jan Meijer
  00:43:11 - 00:44:18 - Frankwin Mussche
  00:44:18 - 00:44:19 - Henk Jan Meijer
  00:44:21 - 00:45:09 - Jolien Elshof - Rook
  00:45:10 - 00:45:12 - Henk Jan Meijer
  00:45:15 - 00:46:22 - Gerrit van der Kooij
  00:46:23 - 00:46:24 - Henk Jan Meijer
  00:46:25 - 00:47:20 - William Dogger
  00:47:20 - 00:47:21 - Henk Jan Meijer
  00:47:22 - 00:48:18 - Michiel van Harten
  00:48:19 - 00:48:20 - Henk Jan Meijer
  00:48:21 - 00:49:00 - Martijn van der Veen
  00:49:01 - 00:49:02 - Henk Jan Meijer
  00:49:03 - 00:49:26 - Oswald van Dam
  00:49:27 - 00:49:38 - Henk Jan Meijer
  00:49:40 - 00:50:04 - Henk Jan Meijer
 25. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Door invoering van de wetten ‘Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk’ en “Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK)’ zijn de kwaliteit en bekostiging van peuterspeelzalen en kinderopvang vanaf 1 januari 2018 op één lijn gebracht. Het Rijk heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt. Met dit beleidsplan wil de gemeente Zwolle ook het financieringsstelstel voor gesubsidieerde peuteropvang gelijk trekken met de kinderopvang.
  Door kinderopvang en peuterspeelzalen in kwaliteit en financiële toegankelijkheid gelijk te trekken, kunnen alle peuters van 2 tot 4 jaar naar een voorschoolse voorziening van hun keuze, wat bijdraagt aan een positieve ontwikkeling en aan een goede start van kinderen op de basisschool.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen 2018-2021. Daarnaast de subsidie(deel)verordening Voorschoolse Voorzieningen (hoofdstuk 16 ASV) vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Angela Flier (2698) a.flier@zwolle.nl

  00:49:58 - 00:50:04 - Henk Jan Meijer
  00:50:04 - 00:50:20 - Sanneke Snuverink
  00:50:20 - 00:50:26 - Henk Jan Meijer
  00:50:27 - 00:50:39 - Silvia Bruggenkamp
  00:50:42 - 00:51:12 - Henk Jan Meijer
 26. 9

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 5 februari 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In 2013 heeft de raad vanwege de slechte situatie op de woningmarkt besloten de ontwikkeling van Stadshagen te splitsen in een prioritair en niet prioritair gebied. Het niet prioritaire gebied zou pas na 2023 tot ontwikkeling worden gebracht. Inmiddels is de situatie op de woningmarkt echter aanzienlijk verbeterd en is de vraag naar woningen hoog. Conform de in mei 2017 vastgestelde Woonvisie wordt voor Stadshagen nu dan ook uitgegaan van de bouw van 300 woningen per jaar voor de komende 10 jaar. Om dit te kunnen realiseren wordt in deze nota een voorstel gedaan voor het afbouwen van de prioritaire en niet-prioritaire gebieden in Stadshagen tot en met 2027, waarbij de ambitie om van Stadshagen een aantrekkelijke, duurzame en klimaatbestendige wijk te maken het uitgangspunt vormt.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het eerder tot ontwikkeling brengen van het niet-prioritair gebeid in Stadhagen en de daarbij behorende strategie met planning en fasering voor het afbouwen.
  Voor technische en feitelijke informatie: Marjolijn Helmich (06-54782609) m.helmich@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Chillplekken voor jongeren in Stadshagen (M9-2)
  Haast maken met betaalbare woningen (M9-1)
  00:50:50 - 00:51:12 - Henk Jan Meijer
  00:51:12 - 00:52:26 - Patty Wolthof
  00:52:27 - 00:52:31 - Henk Jan Meijer
  00:52:31 - 00:53:19 - Patty Wolthof
  00:53:20 - 00:53:22 - Henk Jan Meijer
  00:53:29 - 00:53:37 - Henk Jan Meijer
  00:57:55 - 00:58:05 - Henk Jan Meijer
  00:58:05 - 00:58:23 - Patty Wolthof
  00:58:23 - 00:58:26 - Henk Jan Meijer
  00:58:26 - 00:58:28 - Patty Wolthof
  00:59:19 - 00:59:20 - Henk Jan Meijer
  00:59:20 - 00:59:30 - Patty Wolthof
  00:59:30 - 00:59:35 - Henk Jan Meijer
  01:03:36 - 01:03:51 - Henk Jan Meijer
  01:04:03 - 01:04:37 - Patty Wolthof
  01:04:38 - 01:04:41 - Henk Jan Meijer
  01:04:41 - 01:05:29 - Thom van Campen
  01:05:30 - 01:05:31 - Henk Jan Meijer
  01:05:32 - 01:06:09 - Reinier Mulder
  01:06:10 - 01:06:11 - Henk Jan Meijer
  01:06:11 - 01:06:44 - William Dogger
  01:06:45 - 01:06:46 - Henk Jan Meijer
  01:06:46 - 01:07:11 - Michiel van Harten
  01:07:11 - 01:07:13 - Henk Jan Meijer
  01:07:13 - 01:07:29 - Mark Oldengarm
  01:07:30 - 01:07:31 - Henk Jan Meijer
  01:07:31 - 01:07:39 - Martijn van der Veen
  01:07:39 - 01:07:40 - Henk Jan Meijer
  01:07:41 - 01:07:59 - Orhan Cetin
  01:07:59 - 01:08:20 - Henk Jan Meijer
  01:08:21 - 01:09:17 - Martijn van der Veen
  01:09:18 - 01:09:24 - Henk Jan Meijer
  01:09:24 - 01:09:57 - Thom van Campen
  01:09:58 - 01:10:01 - Henk Jan Meijer
  01:10:01 - 01:10:03 - Reinier Mulder
  01:10:03 - 01:10:09 - Henk Jan Meijer
  01:10:09 - 01:10:50 - Reinier Mulder
  01:10:50 - 01:10:54 - Henk Jan Meijer
  01:10:55 - 01:10:57 - William Dogger
  01:10:58 - 01:11:19 - Mark Oldengarm
  01:11:19 - 01:11:20 - Henk Jan Meijer
  01:11:21 - 01:11:51 - William Dogger
  01:11:51 - 01:11:53 - William Dogger
  01:11:53 - 01:12:17 - Henk Jan Meijer
 27. 10

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 5 februari 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In januari 2017 is de raad in een informatienota geïnformeerd over Stadshagen en het proces van planvorming voor Breezicht. Daarin is afgesproken het Stedenbouwkundig Plan Breezicht en de grondexploitatie aan de raad voor te leggen. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het Stedenbouwkundig Plan Breezicht, en daarbij Breezicht aan te wijzen als interferentiegebied voor bodemenergiesystemen. Het beoogd effect hiervan is het realiseren van een klimaatbestendige, water robuuste en energie neutrale woonbuurt in Stadshagen. Tevens wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de financiële haalbaarheid en in te stemmen met het financieel als één geheel beschouwen van Breezicht, in verband met wijzigingen in de grondexploitatie. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de huidige grens van prioritair (Breezicht Zuid) en niet prioritair (Breezicht Noord) gebied overeenkomstig de in het Stedenbouwkundig Plan gehanteerde plangrenzen voor Breezicht Zuid en Noord, om zo de water robuuste ambitie van Breezicht als wijk te realiseren. Tot slot wordt de raad gevraag in te stemmen met het voorstel voor speelvoorzieningen in Breezicht in afwijking van het speelbeleid, waarbij minder formele speelplekken met toestellen worden gecreëerd, omdat het groene karakter van de wijk mogelijkheden biedt om overal te spelen.
  Voor technische en feitelijke informatie: Marjolijn Helmich (06-54782609) m.helmich@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Bereikbaarheid Stadshagen (M10-2)
  Stadsnatuur versterken (M10-1)
  01:12:13 - 01:12:17 - Henk Jan Meijer
  01:12:18 - 01:12:37 - Sonja Paauw
  01:12:38 - 01:12:47 - Henk Jan Meijer
  01:12:47 - 01:13:20 - Thom van Campen
  01:13:22 - 01:13:25 - Henk Jan Meijer
  01:13:27 - 01:15:50 - René de Heer
  01:15:50 - 01:15:56 - Henk Jan Meijer
  01:15:56 - 01:16:03 - Maarten Hulstijn
  01:16:03 - 01:16:05 - Henk Jan Meijer
  01:16:05 - 01:16:59 - Michiel van Harten
  01:17:00 - 01:17:03 - Henk Jan Meijer
  01:17:03 - 01:17:15 - Orhan Cetin
  01:17:16 - 01:17:41 - Henk Jan Meijer
  01:17:41 - 01:18:28 - Brammert Geerling
  01:18:30 - 01:18:31 - Henk Jan Meijer
  01:18:32 - 01:18:59 - Thom van Campen
  01:19:00 - 01:19:47 - Henk Jan Meijer
 28. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In 2007 is de gemeente Zwolle samen met de betrokken partners gestart met de planontwikkeling voor Breecamp-Oost als uitwerking van het Masterplan Stadshagen II. Als gevolg van de veranderde woningmarkt is in 2013 de Ontwikkelstrategie Stadshagen opgesteld waarbij onder andere de ontwikkeling van het noordelijk deel van Breecamp-Oost is stilgelegd en is opgenomen in het “Niet-prioritaire gebied Stadshagen”.
  Inmiddels is de situatie op de woningmarkt aanzienlijk verbeterd en is de vraag naar woningen hoog. Om in te kunnen spelen op de grote vraag en de goede marktomstandigheden heeft de raad op 22 mei 2017 ingestemd met het versneld ontwikkelen van Breecamp Noord en ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan en de grex. Dit betekent dat de planontwikkeling voor Breecamp Noord weer gestart is en de gehele wijk kan worden afgebouwd.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van wijzigingen bestemmingsplan Stadshagen II, Breecamp Noord. Daarnaast het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen zoals omschreven in de nota van wijzigingen. Ook wordt de raad voorgesteld kennis te nemen van het voornemen van het college om Breecamp Noord, overeenkomstig het nog in werking te treden artikel 10 lid 7 van de Gaswet aan te wijzen als gebied aar geen aardgastransportnet wordt aangelegd en waarin de aansluitplicht van de netbeheerder vervalt.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) g.j.tromp@zwolle.nl of Francis Spikman f.spikman@zwolle.nl

  01:19:10 - 01:19:47 - Henk Jan Meijer
 29. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De gemeente heeft in het belang van de openbare orde en veiligheid kosten gemaakt voor het opsporen en ruimen van explosieven (uit de Tweede Wereldoorlog). Met ingang van 2015 is de wijze waarop het Rijk een bijdrage in deze kosten wordt verstrekt gewijzigd. Voor de jaren 2015 en verder dient de raad jaarlijks een specifiek besluit te nemen waarin is aangegeven welk bedrag de gemeente in dit kader feitelijk heeft uitgegeven, exclusief btw. Op basis van dit besluit kan een bijdrage van 70% bij het Rijk aangevraagd worden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de maximale bijdrage (70% van de gemaakte kosten) aan te vragen ter dekking van de uitgaven (€128.910,51 exclusief) voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sake Eskens (2442) s.eskens@zwolle.nl

  01:19:18 - 01:19:47 - Henk Jan Meijer
 30. 13

  Op 1 augustus 2016 is op initiatief van de raad in Zwolle een proef gestart met het vrijgeven van
  sluitingstijden voor horecabedrijven. Het doel dat met deze pilot werd beoogd is om na te gaan of het vrijgeven van de sluitingstijden leidt tot, een bruisender (binnen)stad ruimte te bieden aan ondernemers voor veranderde uitgaanswensen. Om het effect te meten heeft er voorafgaand aan de pilot een nulmeting plaatsgevonden onder bewoners, horecaondernemers en bezoekers. Halverwege de pilot is er een tussenevaluatie geweest, deze heeft de raad in mei 2017 besproken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de politie, studentenorganisaties, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Zwolle. Na de bespreking was de conclusie dat er geen noodzaak is om tussentijds de (spel)regels aan te passen. Na afloop van de pilotperiode heeft er een eindevaluatie plaatsgevonden. Aan het einde van de debatronde op 5 februari 2018 heeft de burgemeester aangekondigd met een beslisnota te komen om de consensus in de raad over het vervolg te verankeren in de Algemene Plaatselijke Verordening. Met deze beslisnota komt het college tegemoet aan de toezegging.
  Voor technische en feitelijke vragen: Maarten Ivens (2427) m.ivens@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Veilig en aangenaam uitgaangsklimaat door terugdringen aantal incidenten (M13-1)
  01:19:31 - 01:19:47 - Henk Jan Meijer
  01:19:47 - 01:21:11 - Gerdien Rots
  01:21:11 - 01:22:31 - Henk Jan Meijer
  01:22:31 - 01:22:45 - Gerdien Rots
  01:22:45 - 01:22:50 - Henk Jan Meijer
  01:22:50 - 01:23:28 - Claudia van Bruggen
  01:23:28 - 01:23:30 - Henk Jan Meijer
  01:23:31 - 01:24:27 - Thom van Campen
  01:24:28 - 01:24:38 - Henk Jan Meijer
  01:24:39 - 01:25:44 - Thom van Campen
  01:25:45 - 01:26:34 - Henk Jan Meijer
 31. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De voormalige Wezo locatie aan de Herfterlaan 2 te Zwolle is door de GR Wezo verkocht aan de Herfte Beheer BV. Herfte Beheer BV. heeft er bewust voor gekozen op basis van ideële gronden invulling te geven aan het gebruik van de accommodatie. Om die reden zijn in het plangebied in Herfte plannen gemaakt voor de aanleg van circa acht hectare zonnepanelen, maatschappelijke bedrijvigheid in het groen, een parkachtige invulling van de oude locaties van de groenvoorzieningen, een kwekerij met schaapskooi en een bedrijfswoning voor toezicht en veiligheid op het terrein.
  Voor het duurzame onderdeel van het plan (de zonneweide) is al een planologische procedure doorlopen. Het daarvoor bestemde bestemmingsplan is in juli 2017 door de raad vastgesteld. Dit bestemmingsplan wordt een-op-een overgenomen in het huidige plan. Om de totaal visie op het gebied vast te leggen is er besloten een overkoepelend bestemmingsplan voor het gehele perceel op te stellen. Dit bestemmingsplan is daarvan het resultaat.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 2-2018 ongewijzigd vast te stellen.
  Daarnaast geen exploitatieplan vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl

  01:26:05 - 01:26:34 - Henk Jan Meijer
 32. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Zwolle had in 2010 een achterstand als het gaat om het aanbod in Leisure. In 2011 is daarom het Beleidskader Commerciële Vrijetijdsvoorzieningen, Zwolle: Een Belevenis! 2010-2025” vastgesteld. Er is veel bereikt; er is een forse inhaalslag gemaakt door de toevoeging van leisureaanbod en de doelstellingen zijn grotendeels behaald. Eind 2017 en begin 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Voor de actualisatie van het leisurebeleid heeft ZKA een onderzoek in de vorm van een benchmark met vergelijkbare steden gedaan naar welke functies in Zwolle nog haalbaar kunnen zijn. Een belangrijke conclusie van de evaluatie is dat de uitgangspunten van het bestaande Beleidskader uit 2011 kunnen worden gehandhaafd. De actualisatie is dus een aanvulling op het beleidskader uit 2011, waarbij de aanscherping van de uitgangspunten bij bestaande leisurelocaties en de aanpak bij nieuwe kansen worden beschreven.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de bereikte successen middels het Beleidskader Commerciële Vrijetijdsvoorzieningen. Daarnaast de doelstellingen uit het beleidskader in belangrijke mate te handhaven en alleen doelstelling rond additionele bestedingen bij te stellen. Daarnaast de aanpak vanuit het Beleidskader te continueren, waarbij vooral aandacht zal gaan naar het faciliteren van groeikansen voor bestaande ondernemers. Een aantal leisurefuncties zal de gemeente niet (actief) faciliteren. Daarnaast de aanpak rond locaties uit het Beleidskader te handhaven, waarbij wel sprake is van accentverschillen door resultaten die al bereikt zijn.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjan Willems (2969) m.willems@zwolle.nl

 33. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde.
  Op 10 november 2017 is een amendement van de VVD, Swollwacht, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en SP aangenomen over het vergroenen van de leges. Er is een eenmalig bedrag van € 250.000,-- beschikbaar gesteld uit de incidentele middelen voor uitvoering van een pilot voor het vergroenen van leges. Bij de opzet van de pilot zijn de regelingen van enkele gemeenten onder de loep genomen en is gekeken hoe andere gemeenten uitvoering geven aan vergroening van hun leges. Op basis van de ingewonnen informatie over aanpak en ervaringen van de andere gemeenten en eigen inzichten is een beoordeling gemaakt van een gewenste opzet van de pilot “Vergroening Leges” in onze gemeente. In dit kader zijn er twee doelstellingen centraal gezet: een korting op de leges moet bijdragen aan het zo energiezuinig mogelijk (ver)bouwen en zoveel mogelijk initiatieven faciliteren binnen het financiële kader van de pilot (budget van € 250.000,-). Daarnaast is het van belang dat er een heldere en goed uitvoerbare regeling is met zo min mogelijk (extra) administratieve lasten.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de analyse van de aanpak van andere gemeenten op vlak van vergroenen van leges. Daarnaast in te stemmen met de vermindering van leges bij de beschreven vergunningplichtige duurzaamheidsmaatregelen en in te stemmen met het voorbereiden van een aanpassing van de legesverordening om uitvoering mogelijk te maken en juridisch te borgen. De raad wordt ook voorgesteld te besluiten om het project na één jaar te evalueren, dan wel zodra het beschikbare budget van €250.000,00 is benut.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patrick Naayen (5154) p.naayen@zwolle.nl of Wilco Ijzerman w.ijzerman@zwolle.nl of Christian Voortman c.voortman@zwolle.nl

  01:26:27 - 01:26:34 - Henk Jan Meijer
  01:26:35 - 01:27:11 - Hans Wijnen
  01:27:12 - 01:27:15 - Henk Jan Meijer
  01:27:16 - 01:27:34 - Mark Oldengarm
  01:27:36 - 01:27:50 - Henk Jan Meijer
 34. 17

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 20 juli 2017 is het initiatiefvoorstel 'Doorontwikkeling betrokkenheid bij politieke besluitvorming' ingediend. De bedoeling van dit initiatief is om de inwoner meer zicht te geven op hoe besluitvormingsprocessen eruit zien en de mogelijkheden om in dit proces invloed te hebben op de uitkomst daarvan. Het college heeft via een informatienota laten weten positief te staan tegenover het voorstel en geeft een aantal aandachtspunten mee voor het vervolg. Ook heeft het college ambtelijke ondersteuning toegezegd.
  De raad heeft op 2 oktober 2017 ingestemd met het instellen van een werkgroep Burgerbetrokkenheid. De werkgroep is vier keer bij elkaar geweest en heeft op 19 december 2017 een meedenkavond voor betrokken burgers georganiseerd. De werkgroep constateert dat het meer tijd en overleg vraagt om goede spelregels voor gemeentelijke besluitvormingsprocessen op te stellen. Ter afronding van de eerste fase en voor een goede overdracht naar de nieuwe raad is een tussenproduct gemaakt.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag te gaan met de eerste opbrengst van de raadswerkgroep burgerbetrokkenheid om vervolgens zo snel als mogelijk te komen tot basis spelregels die gehanteerd worden bij de gemeentelijke besluitvormingstrajecten.
  Voor technische en feitelijke vragen: Remko de Paus (2181) r.depaus@groenlinkszwolle.nl of raadsgriffie@zwolle.nl

  01:27:46 - 01:27:50 - Henk Jan Meijer
  01:27:51 - 01:29:52 - Remko de Paus
  01:29:52 - 01:29:55 - Henk Jan Meijer
  01:29:55 - 01:30:26 - Brammert Geerling
  01:30:28 - 01:31:08 - Henk Jan Meijer
 35. 18

  01:31:04 - 01:31:08 - Henk Jan Meijer