Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 29 oktober 2018

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:14 - Henk Jan Meijer
  00:00:14 - 00:00:16 - Silvia Bruggenkamp
  00:00:16 - 00:00:24 - Henk Jan Meijer
  00:00:24 - 00:00:30 - Gerdien Rots
  00:00:30 - 00:01:13 - Henk Jan Meijer
  00:01:22 - 00:01:24 - Henk Jan Meijer
  00:01:25 - 00:02:18 - Kees Smits
  00:03:19 - 00:06:58 - Trijntje Gosker
  00:07:00 - 00:07:10 - Henk Jan Meijer
  00:07:10 - 00:07:28 - Arjan Spaans
  00:07:34 - 00:08:00 - Henk Jan Meijer
  00:08:00 - 00:08:37 - Jolanda Kok
 2. 2

  00:08:08 - 00:08:37 - Jolanda Kok
  00:08:37 - 00:09:18 - Henk Jan Meijer
 3. 2.a

  00:09:07 - 00:09:18 - Henk Jan Meijer
  00:15:04 - 00:16:13 - Henk Jan Meijer
 4. 2.b

  00:15:37 - 00:16:13 - Henk Jan Meijer
  00:16:13 - 00:16:48 - Patrick Pelman
  00:16:48 - 00:16:59 - Henk Jan Meijer
  00:16:59 - 00:17:00 - Patrick Pelman
  00:17:00 - 00:17:01 - Patrick Pelman
  00:17:01 - 00:19:30 - Henk Jan Meijer
 5. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 vertrouwelijke risicoparagraaf van de beslisnota “Begroting 2019”.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
  00:18:48 - 00:19:30 - Henk Jan Meijer
 6. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Discriminatie niet-christenen Kerstevent Zwolle
  n.a.v. het bericht dat Scania overweegt een deel van de productie uit Zwolle te halen vanwege personeelsstakingen
  Verhuisplannen Scania
  00:19:12 - 00:19:30 - Henk Jan Meijer
  00:19:30 - 00:21:22 - Thom van Campen
  00:21:23 - 00:21:27 - Henk Jan Meijer
  00:21:27 - 00:22:54 - Brammert Geerling
  00:22:54 - 00:22:56 - Henk Jan Meijer
  00:22:59 - 00:29:17 - René de Heer
  00:29:17 - 00:29:19 - Henk Jan Meijer
  00:29:19 - 00:30:05 - Thom van Campen
  00:30:05 - 00:30:06 - Henk Jan Meijer
  00:30:11 - 00:30:51 - René de Heer
  00:30:51 - 00:30:52 - Henk Jan Meijer
  00:30:53 - 00:31:15 - Brammert Geerling
  00:31:16 - 00:31:18 - Henk Jan Meijer
  00:31:20 - 00:31:40 - René de Heer
  00:31:40 - 00:31:41 - Henk Jan Meijer
  00:31:42 - 00:31:50 - Patty Wolthof
  00:31:50 - 00:32:05 - Patty Wolthof
  00:32:05 - 00:32:07 - Henk Jan Meijer
  00:32:07 - 00:32:11 - Patty Wolthof
  00:32:14 - 00:32:17 - René de Heer
  00:32:17 - 00:32:47 - René de Heer
  00:32:49 - 00:32:50 - Henk Jan Meijer
  00:32:51 - 00:33:33 - Evelina Bijleveld
  00:33:33 - 00:33:34 - Henk Jan Meijer
  00:33:36 - 00:34:14 - René de Heer
  00:34:15 - 00:34:17 - Henk Jan Meijer
  00:34:17 - 00:34:39 - Leo Elfers
  00:34:40 - 00:34:42 - Leo Elfers
  00:34:42 - 00:34:44 - Henk Jan Meijer
  00:34:45 - 00:35:29 - René de Heer
  00:35:30 - 00:35:34 - Leo Elfers
  00:35:34 - 00:35:59 - Henk Jan Meijer
  00:35:59 - 00:38:17 - Brammert Geerling
  00:38:18 - 00:38:19 - Henk Jan Meijer
  00:38:21 - 00:40:02 - Monique Schuttenbeld
  00:40:02 - 00:40:03 - Henk Jan Meijer
  00:40:03 - 00:40:39 - Brammert Geerling
  00:40:40 - 00:40:41 - Henk Jan Meijer
  00:40:42 - 00:41:09 - Monique Schuttenbeld
  00:41:10 - 00:41:17 - Henk Jan Meijer
  00:41:18 - 00:41:35 - Patty Wolthof
  00:41:37 - 00:41:38 - Henk Jan Meijer
  00:41:55 - 00:41:56 - Henk Jan Meijer
  00:41:57 - 00:42:05 - Bert Sluijer
  00:42:10 - 00:42:30 - Monique Schuttenbeld
  00:42:30 - 00:42:32 - Henk Jan Meijer
  00:42:33 - 00:42:45 - Sonja Paauw
  00:42:48 - 00:42:58 - Monique Schuttenbeld
  00:42:59 - 00:43:00 - Henk Jan Meijer
  00:43:00 - 00:43:19 - Jan Brink
  00:43:20 - 00:43:22 - Henk Jan Meijer
  00:43:23 - 00:43:41 - Monique Schuttenbeld
  00:43:41 - 00:43:45 - Henk Jan Meijer
  00:43:45 - 00:44:08 - Brammert Geerling
  00:44:10 - 00:44:15 - Henk Jan Meijer
  00:44:16 - 00:44:49 - Monique Schuttenbeld
  00:44:49 - 00:45:04 - Henk Jan Meijer
  00:45:04 - 00:45:11 - Sonja Paauw
  00:45:11 - 00:45:14 - Henk Jan Meijer
  00:50:14 - 00:50:25 - Henk Jan Meijer
  00:50:25 - 00:51:04 - Sonja Paauw
  00:51:04 - 00:51:09 - Henk Jan Meijer
  00:51:10 - 00:52:00 - Monique Schuttenbeld
  00:52:00 - 00:52:32 - Henk Jan Meijer
 7. 5

  00:52:17 - 00:52:32 - Henk Jan Meijer
  00:52:33 - 00:53:17 - Silvia Bruggenkamp
  00:53:17 - 00:53:24 - Henk Jan Meijer
  00:53:26 - 00:53:49 - Norman Finies
  00:53:49 - 00:53:58 - Henk Jan Meijer
  00:53:58 - 00:54:52 - Sylvana Rikkert
  00:54:54 - 00:55:48 - Henk Jan Meijer
 8. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 9. 5.A.3

 10. 5.A.4

 11. 5.A.5

 12. 5.A.6

 13. 5.A.11

 14. 5.A.12

  Wordt tevens besproken in een debatronde op 12 november 2018.

 15. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 16. 5.C.1

 17. 5.C.2

 18. 5.C.3

 19. 5.C.5

 20. 5.C.6

 21. 5.C.8

 22. 5.C.10

 23. 6

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 september 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In oktober 2017 heeft de vorige raad de Omgevingsvisie deel 1 vastgesteld (Mijn Zwolle van morgen 2030) . Daarin zijn de kernopgaven en ambities voor Zwolle voor 2030 geformuleerd. In deel 2 van de Omgevingsvisie zullen deze vertaald worden naar de verschillende gebieden in de stad: welke ambitie weegt in een bepaald gebied zwaarder dan de andere? Het proces om tot deze strategische keuzes te komen wordt in verschillende fasen met de stad doorlopen. Op 13 februari 2018 is de raad met een informatienota geïnformeerd over de leidende principes voor de participatie rond deel 2 van de Omgevingsvisie. Op 26 juni jl. is er een bijpraatsessie voor de raad geweest over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Daarbij is ook de rol van de raad aan de orde geweest. In dit stadium is dat het vaststellen van de uitgangspunten voor het proces van de Omgevingsvisie. Op basis van deze uitgangspunten zal het college het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie vaststellen en uitvoeren. De eerstvolgende stap bestaat uit het voeren van gesprekken in de gebieden. Deze zullen de komende maanden plaatsvinden en daarbij kan de raad desgewenst de rol van toehoorder vervullen. Aan het eind van fase 1 (het maken van de strategische keuzen, medio 2019) en van fase 3 (het vaststellen van de Omgevingsvisie, medio 2020) vervult de raad de rol van beslisser. Eind 2018 wordt nog met de raad teruggekeken op de gevoerde gesprekken in de stad. Voor technische en feitelijke vragen: Godelieve Wijffels (3104), G.Wijffels@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Overzicht ontwikkelingen die impact hebben op je directe leefomgeving voor alle Zwollenaren helder in beeld (M6-1)
  00:55:16 - 00:55:48 - Henk Jan Meijer
  00:55:48 - 00:56:11 - Sonja Paauw
  00:56:12 - 00:56:13 - Henk Jan Meijer
  00:56:22 - 00:57:15 - Michiel van Willigen
  00:57:15 - 00:57:21 - Henk Jan Meijer
  00:57:22 - 00:57:54 - Lennart Hartman
  00:57:54 - 00:57:56 - Henk Jan Meijer
  00:57:57 - 00:58:08 - Henk Jan Meijer
  00:58:09 - 00:58:28 - Sonja Paauw
  00:58:32 - 00:58:33 - Henk Jan Meijer
  00:58:33 - 00:58:47 - Ruben van de Belt
  00:58:47 - 00:58:48 - Henk Jan Meijer
  00:58:49 - 00:59:39 - Johran Willegers
  00:59:39 - 00:59:44 - Henk Jan Meijer
  00:59:44 - 01:00:16 - Jan Nabers
  01:00:17 - 01:00:35 - Henk Jan Meijer
 24. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 9 juli heeft de raad ingestemd met de gewijzigde winkeltijdenverordening die per 1 augustus jl. van kracht is. Met dit besluit zijn juridisch gezien de koopzondagen vervallen. Er wordt voorgesteld om op alle zondagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur parkeerregulering door te voeren en dit vast te leggen in de Verordening Parkeerbelastingen 2018. Het college heeft hiertoe op 25 september jl. het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018 vastgesteld.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de eerste wijzigingsverordening Parkeerbelasting 2018 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Alfred Schrooten (4264) a.schrooten@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Parkeerregulering op zondagen (AM7-1)
  01:00:28 - 01:00:35 - Henk Jan Meijer
  01:00:35 - 01:01:16 - Mart Oude Egbrink
  01:01:16 - 01:01:17 - Henk Jan Meijer
  01:01:20 - 01:03:01 - William Dogger
  01:03:02 - 01:03:07 - Henk Jan Meijer
  01:03:08 - 01:03:42 - Claudia van Bruggen
  01:03:42 - 01:03:46 - Henk Jan Meijer
  01:03:46 - 01:04:19 - Ruben van de Belt
  01:04:19 - 01:05:09 - Henk Jan Meijer
 25. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Sinds er weer met het rode potlood wordt gestemd ervaren verscheidene gemeenten tijdens verkiezingen enkele knelpunten bij de stemopneming. Ook in de gemeente Zwolle merken we dat op de stembureaus door de lange verkiezingsdag de vermoeidheid leidt tot verminderde concentratie waardoor de kans op fouten toeneemt. In een poging om deze knelpunten weg te nemen is de tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in het leven geroepen. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid te experimenteren met een andere vorm van stemopneming die de efficiëntie, transparantie en controleerbaarheid van de stemopneming moeten vergroten. Bij deelname aan het experiment centrale stemopneming vindt na sluiting van de stembureaus ook eerst een voorlopige telling op partijniveau plaats. De voorlopige uitslag zal dus ook bij gebruik van centrale stemopneming al op de verkiezingsdag bekend zijn. Het tellen van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt de volgende dag door een daarvoor ingesteld gemeentelijk stembureau.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met deelname aan het experiment Centrale Stemopneming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in maart 2019 en de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019.
  Voor technische en feitelijke vragen: Dick van Veen (2160) dlj.van.veen@zwolle.nl

  01:04:44 - 01:05:09 - Henk Jan Meijer
 26. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Binnen het Energieprogramma 2018-2022, dat voorbereid wordt vanuit de strategische opgave Energietransitie, wordt vanaf 2019 ingezet op het geven van een belangrijke impuls binnen de bebouwde omgeving aan onder andere de bestaande woningvoorraad. De raad heeft op 4 juni 2018 met algemene stemmen de motie “oog voor solidariteit bij de energietransitie” aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen om specifiek aandacht te schenken aan de positie van lagere inkomens met name op het gebied van woonlasten en mogelijkheden te participeren in collectieve energieprojecten.
  In 2015 is de gemeentelijke subsidieregeling ‘Duurzame ontwikkeling Dieze-Oost Zwolle’ ontworpen. In het kader van de provinciale regeling Investeren Met Gemeenten (IMG) is in Dieze-Oost het corporatiebezit verduurzaamd. De wijk kent echter ook particuliere woning-eigenaren en huurders van particuliere woningen, veelal verenigd in VVE’s of wonend in rijwoningen. De gemeentelijke subsidieregeling is bedoeld om voor deze particuliere woningeigenaren/huurders in Dieze-Oost de drempel te verlagen om mee te kunnen doen in de verduurzaming van de wijk. Het gaat daarbij om bewoners die zelf niet willen/kunnen investeren in de koop van zonnepanelen of hiervoor geen duurzaamheidslening willen of kunnen krijgen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de voortgang van de verduurzaming in Dieze. De looptijd van de subsidieregeling te verlengen tot 31 december 2020 en te verruimen door bewoners ook de mogelijkheid te bieden zonnepanelen te huren op daken van ander type vastgoed (verenigingen, instellingen en bedrijven), middels de fiscale ‘regeling verlaagd tarief’ (PostCodeRoos regeling). Daartoe in te stemmen met de aangepaste deelverordening Hoofdstuk 27.
  Voor technische en feitelijke vragen: Christian Voortman (4059) c.voortman@zwolle.nl

 27. 10

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 15 oktober 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. Op 11 november 2016 heeft de gemeenteraad via een motie het college opdracht gegeven een integraal lichtplan voor de Zwolse Binnenstad op te stellen. Aanleiding hiervoor was de wens om met verlichting de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten en de routering en het veiligheidsgevoel in de binnenstad te versterken. Ook zou een lichtplan kansen bieden voor een duurzame verlichting van de binnenstad. In de PPN 2018-2021 zijn middelen opgenomen om een lichtplan op te stellen en hier (deels) uitvoering aan te geven. In februari 2018 is de Raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het lichtplan. In deze informatienota is toegezegd dat er uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 een plan van aanpak ter besluitvorming aan de raad zou worden voorgelegd. Dat plan ligt nu ter bespreking voor. Het lichtplan wordt in samenspraak met eigenaren, ondernemers, bewoners en maatschappelijke en culturele instellingen opgesteld en bestaat uit een visie op verlichting (hoe kan verlichting invulling geven aan de ambities uit de Strategische Agenda Binnenstad) en een ontwerp met een uitvoeringsplan. De visie zal gefaseerd worden uitgevoerd. De lichtvisie zal naar verwachting voor de zomer van 2019 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd en zal als beleidskader fungeren voor nieuwe projecten in de binnenstad. Het lichtontwerp inclusief investeringsraming zal naar verwachting in het najaar van 2019 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Voor technische en feitelijke informatie: Karlijn de Kruif (06-53700681), K.de.Kruif@zwolle.nl

  01:05:03 - 01:05:09 - Henk Jan Meijer
  01:05:09 - 01:05:34 - Claudia van Bruggen
  01:05:34 - 01:05:35 - Henk Jan Meijer
  01:05:37 - 01:06:33 - Thom van Campen
  01:06:35 - 01:07:16 - Henk Jan Meijer
 28. 11

  Op 12 maart 2018 heeft de rekenkamercommissie het rapport ‘Sportbeleid Zwolle volop in beweging’ aan de raad en het college aangeboden. Vervolgens heeft het college een bestuurlijke reactie gegeven op dit rapport, in de vorm van een informatienota die op 14 juni 2018 is overgedragen. Tijdens het Raadsplein van 17 september 2018 zijn het rapport en de reactie van het college hierop in een debatronde besproken. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conclusies in het rapport en van de reactie van het college op het rapport. Daarnaast wordt voorgesteld het college te verzoeken in de Planning & Controldocumenten een expliciete koppeling te maken tussen de doelstellingen (plus bijbehorend financieel kader) en de resultaten van het Actieplan Sport en Bewegen. Tot slot wordt voorgesteld de aanbevelingen in het rapport over te nemen en het college van B&W op te dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Evert Jan Bagerman (2216), E.Bagerman@zwolle.nl

  01:06:43 - 01:07:16 - Henk Jan Meijer
 29. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal 4 burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt mevrouw B.S. (Simone) Boshove voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.
  De raad wordt voorgesteld mevrouw Boshove met ingang van 29 oktober 2018 te benoemen tot burgerlid.

 30. 13

  Moties

  Onderwerp
  Laat ons drinkwater niet verzuipen in de btw (M13-1)
  01:07:13 - 01:07:16 - Henk Jan Meijer
  01:07:16 - 01:08:21 - Brammert Geerling
  01:08:22 - 01:08:24 - Henk Jan Meijer
  01:08:31 - 01:09:38 - Klaas Sloots
  01:09:39 - 01:09:51 - Henk Jan Meijer
  01:09:51 - 01:10:28 - Jolien Elshof - Rook
  01:10:30 - 01:10:31 - Henk Jan Meijer
  01:10:32 - 01:11:31 - Sonja Paauw
  01:11:32 - 01:11:33 - Henk Jan Meijer
  01:11:34 - 01:11:55 - Johran Willegers
  01:11:56 - 01:11:58 - Henk Jan Meijer
  01:11:59 - 01:12:38 - Silvia Bruggenkamp
  01:12:39 - 01:12:41 - Henk Jan Meijer
  01:12:42 - 01:13:20 - Remko de Paus
  01:13:20 - 01:13:43 - Henk Jan Meijer
  01:13:43 - 01:13:53 - Sonja Paauw
  01:13:55 - 01:13:58 - Henk Jan Meijer
  01:14:00 - 01:14:24 - Klaas Sloots
  01:14:25 - 01:14:56 - Henk Jan Meijer
 31. 14
  Sluiting